Zdieľať

Mgr. Iveta Sojková - učiteľka

Mgr. Alica Kubelková - učiteľka

Mgr. Elena Sélešová - učiteľka

Mgr. Monika Kubelková - učiteľka

Mgr. Marek Valkučák - učiteľ

Mgr. Natália Nôtová - učiteľka

Mgr. Katarína Kiráľová - učiteľka

Mgr. Viera Kišpatková - učiteľka

Mgr. Ľubica Markotánová - učiteľka

Mgr. Milada Valková - učiteľka

Mgr. Želmíra Vargicová - učiteľka

Mgr. Zuzana Hamašová - učiteľka 

Ing. Martina Földiová - učiteľka 

Mgr. Eva Rajská - školský špeciálny pedagóg 

Mgr. Jozef Brandys - učiteľ katolíckého náboženstva

Bc. Anna Krosnerová - vychovávateľka ŠKD

Kamila Janíčková  - vychovávateľka ŠKD, asistentka učiteľa

PhDr. Alica Hrušková - asistentka učiteľa

Bc. Zdenka Vengrinová - asistentka učiteľa

Bc.  Elena Mészárošová - asistentka učiteľa, učiteľka náboženstva

Kinga Bődová - asistentka učiteľa

Milota Dianišková - asistentka učiteľa

 Image00001


 

 

 

Zdieľať