Zdieľať

                                             

Riaditeľka ZŠ s MŠ:                Mgr. Judita Hercegová

Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:  Mgr. Tünde Kureková

 

 

Zdieľať