Zdieľať

 

Názov : Základná škola s materskou školou Hlavná 66, Ožďany

            Elokované pracovisko

            Materská škola

            Ožďany 552

 

Kontakt :

Adresa : Ožďany 552, 980 11 Ožďany

Telefón : 047/ 56 94 131

E-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Materská škola je v školskom roku 2022/2023 troj triedna. Poskytuje celodenné predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od troch do šesť rokov (vo výnimočných prípadoch od dvoch rokov), resp. deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.

 

 

 

STARŠIA VEKOVÁ TRIEDA- TRIEDA VČIELOK

 

VYUČUJÚCE

Jarmila Jakabšicová

Bc. Ivona Vargová

 

DENNÝ PORIADOK MŠ

Čas

Činnosť

Rámcovo stanovený čas

 

6.45 – 9.00

Schádzanie sa detí, edukačné aktivity, hry a činnosti spontánne/riadené ranné cvičenie – pohybové hry, relaxačné cvičenia, osobná hygiena

Pevne stanovený čas

 9.00 – 9.30

 Desiata ( stravovanie, stolovanie), osobná hygiena

Rámcovo stanovený čas

 

9.30 – 11.50

Edukačné hry, didaktické aktivity – zamestnanie, pobyt vonku – vychádzky, pohybové hry, relaxačné cvičenia - prezliekanie

Pevne stanovený čas

 11.50 – 12.30

 Osobná hygiena, obed (stravovanie, stolovanie)

Rámcovo stanovený čas

 

12.30 – 15.00

Osobná hygiena, odpoludňajší odpočinok , TV – chvíľky, relaxačné cvičenia, individuálne, príp. skupinové aktivity hry a činnosti podľa výberu detí

Pevne stanovený čas

 14.50 – 15.15

 Osobná hygiena, olovrant (stravovanie, stolovanie)

Rámcovo stanovený čas

 15.20 – 16.15

Spontánne a riadené hrové činnosti, rozchádzanie, odchod detí domov

 Poznámky: Deti z TRIEDY VČIELOK sa párne týždne o 15.30 hod. presúvajú do TRIEDY
                     LIENOK.
                    
                     Všetky aktivity a činnosti smerujú k celkovému osobnostnému rozvoju dieťaťa a sú
                     rovnocenné.
 

 

 

 

STREDNÁ VEKOVÁ TRIEDA- TRIEDA LIENOK

 

VYUČUJÚCE

Mgr. Patrícia Lažíková

Monika Juhászová

 

 

DENNÝ PORIADOK MŠ

Čas

Činnosť

Rámcovo stanovený čas

 

6.45 – 9.00

Edukačné aktivity, hry a činnosti spontánne/riadené ranné cvičenie – pohybové hry, relaxačné cvičenia, osobná hygiena

Pevne stanovený čas

 9.00 – 9.30

 Desiata ( stravovanie, stolovanie), osobná hygiena

Rámcovo stanovený čas

 

9.30 – 11.50

Edukačné hry, didaktické aktivity – zamestnanie, pobyt vonku – vychádzky, pohybové hry, relaxačné cvičenia - prezliekanie

Pevne stanovený čas

 11.50 – 12.30

 Osobná hygiena, obed (stravovanie, stolovanie)

Rámcovo stanovený čas

 

12.30 – 14.45

Osobná hygiena, odpoludňajší odpočinok,  TV – chvíľky, relaxačné cvičenia

Pevne stanovený čas

 14. 50 – 15.15

 Osobná hygiena, olovrant (stravovanie, stolovanie)

Rámcovo stanovený čas

 

15.20 – 16.15

Spontánne a riadené hrové činnosti, rozchádzanie, odchod detí domov

Poznámky Deti z TRIEDY VČIELOK sa párne týždne o 15.30  hod. presúvajú do TRIEDY LIENOK.

                  Všetky aktivity a činnosti smerujú k celkovému osobnostnému rozvoju dieťaťa a sú rovnocenné.

 

 

MLADŠIA VEKOVÁ TRIEDA – TRIEDA MOTÝLIKOV

 

VYUČUJÚCE

Kamila Janíčková

 

 

DENNÝ PORIADOK MŠ

Čas

Činnosť

Rámcovo stanovený čas

 

6.45 – 9.00

Edukačné aktivity, hry a činnosti spontánne/riadené ranné cvičenie – pohybové hry, relaxačné cvičenia, osobná hygiena

Pevne stanovený čas

 9.00 – 9.30

 Desiata ( stravovanie, stolovanie), osobná hygiena

Rámcovo stanovený čas

 

9.30 – 11.30

Edukačné hry, didaktické aktivity – zamestnanie, pobyt vonku – vychádzky, pohybové hry, relaxačné cvičenia - prezliekanie

Pevne stanovený čas

 11.40 – 12.20

 Osobná hygiena, obed (stravovanie, stolovanie)

Rámcovo stanovený čas

 

12.20 – 14.45

Osobná hygiena, odpoludňajší odpočinok,  TV – chvíľky, relaxačné cvičenia

Pevne stanovený čas

 14.50 – 15.15

 Osobná hygiena, olovrant (stravovanie, stolovanie)

Rámcovo stanovený čas

 

15.15 – 16.15

Spontánne a riadené hrové činnosti,  odchod detí domov

Poznámky: Deti z TRIEDY MOTÝLIKOV sa denne o 12.15 hod. presúvajú do TRIEDY LIENOK a VČIELOK.

                 Všetky aktivity a činnosti smerujú k celkovému osobnostnému rozvoju dieťaťa a sú rovnocenné.

 

Zdieľať