Zdieľať

Pedagogickí zamestnanci:

Kamila Janíčková - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ,  učiteľka pre staršiu vekovú triedu (TRIEDA VČIELOK)

Mgr. Patrícia Lažíková  - triedna učiteľka pre staršiu vekovú triedu (TRIEDA VČIELOK)

Monika Juhászová - triedna učiteľka pre strednú vekovú triedu (TRIEDA LIENOK)

Bc. Ivona Vargová -  triedna učiteľka pre malú vekovú triedu (TRIEDA MOTÝLIKOV)

Jarmila Jakabšicová -  učiteľka pre malú vekovú triedu (TRIEDA MOTÝLIKOV)

Stella Gembická -  pedagogický asistent

 

Odborní zamestnanci:

Mgr. Nikola De Almeida - školský psychológ

 

Nepedagogickí zamestnanci:

Jana Hazuchová - vedúca ŠJ, kuchárka

Beata Illéšová - kuchárka

Zuzana Kopálová - školníčka/upratovačka

 

 

 Zdieľať