Zdieľať

Pedagogickí zamestnanci:

Bc. Ivona Vargová - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ,  učiteľka pre staršiu vekovú triedu (TRIEDA VČIELOK)

Jarmila Jakabšicová  - triedna učiteľka pre staršiu vekovú triedu (TRIEDA VČIELOK)

Mgr. Patrícia Lažíková - triedna učiteľka pre strednú vekovú triedu (TRIEDA LIENOK)

Monika Juhászová - učiteľka pre strednú vekovú triedu (TRIEDA LIENOK)

Kamila Janíčková -  triedna učiteľka pre malú vekovú triedu (TRIEDA MOTÝLIKOV)

Bc. Brigita Gyuricsicsová - pedagogický asistent

 

Odborní zamestnanci:

Mgr. Viera Kišpatková - špeciálny pedagóg

 

Nepedagogickí zamestnanci:

Jana Hazuchová - vedúca ŠJ, kuchárka

Beata Illéšová - kuchárka

Zuzana Kopálová - školníčka/upratovačka

 

 

 Zdieľať