Zdieľať

Pedagogickí zamestnanci:

Mgr. Tünde Kureková - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ, triedna učiteľka pre staršiu vekovú triedu (TRIEDA VČIELOK)

Jarmila Jakabšicová -  učiteľka, dlhodobo PN

Bc. Vladimíra Markotánová  - triedna učiteľka pre mladšiu vekovú triedu (TRIEDA MOTÝLIKOV)

Monika Juhászová - učiteľka pre mladšiu vekovú triedu (TRIEDA MOTÝLIKOV)

Bc. Ivona Vargová  - triedna učiteľka pre strednú vekovú triedu (TRIEDA LIENOK)

Bc. Michala Zavaterníková -  učiteľka pre strednú vekovú triedu (TRIEDA LIENOK) - zastupujúca uč. počas PN

Milena Chromková -  učiteľka, dlhodobo PN

Mgr. Barbora Galiková  -  učiteľka pre staršiu vekovú triedu (TRIEDA VČIELOK) - zastupujúca uč.počas PN

 

 

Nepedagogickí zamestnanci:

Jana Hazuchová - vedúca ŠJ, kuchárka

Beata Illéšová - kuchárka

Andrea Kováčová - pomocná sila v kuchyni

Helena Illésová - školníčka/upratovačka

 

 Zdieľať