Zdieľať

Zloženie Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Hlavná 66, Ožďany

 

Rada školy má 11 členov.

Členmi rady školy sú

· dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:

   Mgr. Katarína Kiráľová – za ZŠ,

           Bc. Vladimíra Markotánová – za MŠ,

 

 · jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy:

   Danka Kosorínová

 

· štyria zvolení zástupcovia rodičov:

   Richard Rončák

   Katarína Vargová

          Mgr. Adriana Martinková

          Monika Katreniak

 

 · štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

          Mgr. Iveta Sojková - PREDSEDA RADY ŠKOLY

          Gabriel Kalina

          Zoltán Juhász

          Mgr. Danica Dávidová

 

Štatút Rady školy pri ZŠ s MŠ Ožďany

Dodatok k Štatútu Rady školy pri ZŠ s MŠ Ožďany

 

Zdieľať