Zdieľať

 

kompenzacia

 

Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi 2


Cieľom výzvy bola podpora účasti sociálne znevýhodnených žiakov na aktivitách školského klubu detí. Nástrojom na naplnenie cieľa je kompenzácia poplatkov za ŠKD pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi. Tým sa odstráni hlavná prekážka (poplatky za ŠKD) pri zapojení sa žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi do činnosti ŠKD.

https://www.minedu.sk/vyzva-kompenzacia-poplatku-v-skolskom-klube-deti-za-ziakov-zo-socialne-znevyhodneneho-prostredia-a-v-hmotnej-nudzi-2-vyhodnotenie/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať