Zdieľať

Je to projekt NÚCEM Bratislava, v ktorom máme zabezpečené prístupy - licencie k softvéru na e- testovanie žiakov na PC pripojených na internet. Učitelia budú mať možnosť využívať e- testy zostavené z banky úloh na efektívnejšie overovanie vedomostí svojich žiakov. Dostatočne a v predstihu sa tak pripravíme na Testovanie 5 a Testovanie 9, ktoré budú v budúcnosti elektronické. V júni 2014 sme dostali licencie pre žiakov aj pre učiteľov, pomocou prístupových kódov sa dostaneme k úlohám v banke testov. Koncom školského roka 2014/2015 sme sa zapojili do overovania piatich testovacích zošitov z poverenia NUCEM-u.

V školskom roku 2015/2016 sme sa zapojili do prípravného e - testovania žiakov 5. ročníka.

Zdieľať