Zdieľať

 

NÁRODNÉ PROJEKTY:
 

V realizácii úloh prebehnutých projektov pokračujeme aj naďalej, aktivity sú zaraďované v rámci výchovno - vzdelávacieho  procesu a v iných školských a mimoškolských činnostiach.

ŠKOLA PODORUJÚCA ZDRAVIE (ŠPZ) - zameraný na zdravý životný štýl, zdravé stravovanie, na ochranu svojho zdravia. Koordinátorka projektu:

ŠKOLSKÉ OVOCIE - program zahŕňa pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny do škôl. Zodp.: Jana Hazuchová

ŠKOLSKÝ MLIEČNY PROGRAM - program zahŕňa pravidelné zabezpečovanie dodávok mlieka a mliečnych výrobkov do škôl. Zodp.: Jana Hazuchová

HRA A RELAX (Elektronizácia a revitalizácia materských škôl) - projekt bol zameraný na materiálno technickú podporu výchovno - vzdelávacej činnosti prostredníctvom  IKT a na podporu rozvoja učebných a psychomotorických kompetencií detí predškolského veku. Koordinátorky projektu:

STOMAPROJEKT  (v spolupráci RUVZ v Rim. Sobote) - zameraný na udržiavanie dentálnej hygieny, na predchádzanie chorôb ovplyvnených nesprávnou hygienou ústnej dutiny, správne čistenie chrupu.

 

 

 

 

 

Zdieľať