Zdieľať

obrazok031Dňa 28.11.2011 sa v špeciálnych triedach uskutočnila otvorená hodina, ktorá zviditeľnila cieľ projektu ,,Stop bariéram.“

Žiaci pred očami pani riaditeľky, pedagógov, rodičov a hostí ukázali ,,čo dokážu“. Našim cieľom je týmto žiakom cestu za vedomosťami uľahčiť a sprevádzať ich k dospelosti, aby mohli vyrásť v šťastnú a hlavne spokojnú osobnosť. Sú jedinečné tým, že každý deň musia čeliť nepriaznivým vplyvom ich osudu, no napriek tomu sa nevzdávajú. Žiaci VI.B a VII.C dokázali, že sa chcú vzdelávať, byť užitoční a usilovní a byť za to oceňovaní. Každý jeden žiak si pripravil prezentáciu z rôznych predmetov učiacich sa v škole. Svoju prezentáciu pripravili zodpovedne a predniesli s veľkou vážnosťou, hoci napätie v ovzduší sa dalo krájať, ale žiaci sa k výzve postavili hrdinsky a dokázali prítomným, že ,,aj oni to dokážu“. Svoje prezentácie predviedli pomocou interaktívnej tabule, ktorú sme získali z uvedeného projektu. Vďaka tomuto projektu sme mohli zrealizovať množstvo inovatívnych vyučovacích hodín v tradičnom prostredí. Aby žiaci ukázali z každého rožka troška, okrem prezentácií si pripravili aj tanec, spev či divadielko z vlastivedy ,,Svätopluk“.

Po prezentácii si žiaci vydýchli a prítomných pozvali na malé občerstvenie, ktoré ako ináč pripravili vlastnoručne. Okrem toho pre každého prítomného pripravili aj malú pozornosť v podobe svietnika na blížiace sa vianočné sviatky. Rodičia objavili krásu poznania jedinečnosti vlastných detí . Otvorená hodina sa páčila aj pedagógom a žiakom a domov odchádzali s nadšením a s  pozitívnymi zážitkami.

Zdieľať