Zdieľať
ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024
 
 
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
                 11
 
 
Hviezdoslavov Kubín
 
Lilien Vargová (5. ročník) - 4. miesto (II. kategória, poézia) - okresné kolo
Patrícia Pentéková (7. A) - 2. miesto (III. kategória, poézia) - okresné kolo
Michal Bystriansky (6. ročník) - 2. miesto (II. kategória, próza) - okresné kolo
Martin Kišák (9. ročník) - 1. miesto (III. kategória, próza) - okresné kolo
 
 
Zlatá krajina - autorská literárna prehliadka literárnych prác žiakov
 
 
Dobšinského rozprávkový Gemer - autorská literárna súťaž
 
 
   
PRÍRODOVEDNÉ SÚŤAŽE
  
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo
 
 Z7 – Andrej Markotán (7.A) - 1. miesto 
                                     
Pytagoriáda - okresné kolo - úspešní riešitelia
 
 
  
KLOKAN - úspešní riešitelia
 
Klokanko 3 - 
Klokanko 4 - 
Školák 5 - 
Školák 6 - 
Školák 8 - 
 
 
EXPERT - geniality show
 
Všetkovedko 2 - 
Všedkovedko 4 - 
Všetkovedko 4 - 
 
Expert 6 - 
 
MAKS 

MAKS 5

MAKS 6

MAKS 7

MAKS 8

MAKS 9

 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA, kat. C 

Ivana Juhásová (8. ročník) - 2. miesto - okresné kolo, 8. miesto - krajské kolo (úspešná riešiteľka)

 

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA, kat. D 

Nina Vengrinová (9. ročník) - 1. miesto - okresné kolo, postup na krajské kolo 

Richard Rončák (9. ročník) - 3. miesto - okresné kolo

Kristína Hrnčiarová (9. ročník) - 4. miesto - okresné kolo - úspešná riešiteľka

          28

 

  

PRAMENE okresná vlastivedná súťaž pre žiakov 7. ročníka - 
 
 
 
DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo
 
Ivana Juhásová (8. ročník) - 3. miesto (kategória D)
Richard Rončák (9. ročník) - 4. miesto (kategória C) - úspešný riešiteľ
Patrícia Pentéková (7.A) - 5. miesto (kategória E) - úspešný riešiteľ
 
GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo
 
Richard Rončák (9. ročník) - 5. miesto (kategória E) - úspešný riešiteľ
 
  
BIBLICKÁ OLYMPIÁDA - celoslovenské kolo
 
Katarína Bukovská (5. ročník) - 2. miesto - seniorálne kolo (úspešná riešiteľka)
 
 

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU - okresné kolo

Marína Feketeová (7. ročník) - 5. miesto kat. 1A (úspešný riešiteľ)

 
ENGLISHSTAR
 
 
 
 
ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
 
 
                                                          92
 
Malý futbal mladších žiakov ZŠ -  
McDonald's Cup - 1. stupeň -
 
Vybíjaná mladších žiačok - 3. miesto (okresné  kolo)
 
 

 
 
ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023
 
 
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
                 11
 
 
Hviezdoslavov Kubín
 
Lilien Vargová (4. ročník) - 1. miesto (I. kategória, poézia) - okresné kolo
Patrícia Pentéková (6. A) - 1. miesto (II. kategória, poézia) - okresné kolo
Lea Natália Lažíková (5. ročník) - 3. miesto (II. kategória, próza) - okresné kolo
Martin Kišák (8. ročník) - 2. miesto (III. kategória, próza) - okresné kolo
 
Patrícia Penteková (6. A) - 3. miesto (II. kategória, poézia) - regionálne kolo
Martin Kišák (8. ročník) - 1. miesto (III. kategória, próza) - regionálne kolo
 
 
Zlatá krajina - autorská literárna prehliadka literárnych prác žiakov
 
Jakub Vrbiňák (7. ročník)
Nina Jenisová (7. ročník)
 
 
Dobšinského rozprávkový Gemer - autorská literárna súťaž
 
Peter Lipták (5. ročník) - 3. miesto
Nina Sélešová (5. ročník)
Nella Markotánová (7. ročník)
Matej Janíček (7. ročník)
 
   
PRÍRODOVEDNÉ SÚŤAŽE
  
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo
 
 Z5 – úspešní riešitelia –  Emília Bukovská - 4. miesto
                                        Nina Sélešová -
5. miesto
 
Pytagoriáda - okresné kolo - úspešní riešitelia
 
P3Omar Kaločai - 6. miesto 
P4 - Lilien Vargová – 8. miesto 
P6 - Patrícia Penteková – 7. miesto 
P8 - Kristína Hrnčiarová – 4. miesto 

  
KLOKAN - úspešní riešitelia
 
Klokanko 3 - Jakub Szabó - 4. miesto
Klokanko 4 - Lilien Vargová - 1. miesto
Školák 5 - Natália Lea Lažíková - 12. miesto
Školák 6 - Andrej Markotán - 14. miesto
Školák 6 - Patrícia Penteková - 18. miesto
Školák 8 - Kristína Hrnčiarová - 18. miesto
 
 
EXPERT - geniality show
 
Všetkovedko 2 - Natália Matejová - 23. miesto
Všedkovedko 4 - Katarína Bukovská - 40. miesto
Všetkovedko 4 - Lilien Vargová - 33. miesto
 
Expert 6 - Patrícia Penteková - Päť jazykov kultúry
Expert 7 - Jakub Vrbiňák - Tajomstvá prírody
 
MAKS 

MAKS 5

Emília Bukovská - MAKSIHVIEZDA

Michal Bystriansky - MAKSIHVIEZDA

Petronela Kišáková - MAKSIHVIEZDA

Natália Lea Lažíková - MAKSIHVIEZDA

Thomas Polakovič - MAKSIHVIEZDA

Bianca Rézmuvesová - MAKSIHVIEZDA

Nina Sélešová - MAKSIFRAJER

MAKS 6

Patrícia Penteková -  MAKSIHVIEZDA

Andrej Markotán - MAKSIHVIEZDA

Nikola Markotánová - MAKSIHVIEZDA

Olívia Martinková - MAKSIHVIEZDA

MAKS 7

Ivana Juhásová - MAKSIHVIEZDA

Nella Markotánová - MAKSIFRAJER

MAKS 8

Martin Kišák - MAKSIFRAJER

Kristína Hrnčiarová - MAKSIHVIEZDA

MAKS 9

Dominika Kovaľančíková - MAKSIHVIEZDA

Jarmila Papadučeková - MAKSIFRAJER

Michelle Rajnáková - MAKSIFRAJER

Katarína Sviteková - MAKSIFRAJER

 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA, kat. D - okresné kolo

Marína Feketeová (6. B) - 1. miesto

Ivana Juhásová (7. ročník) - 3. miesto

  

PRAMENE okresná vlastivedná súťaž pre žiakov 7. ročníka - 5. miesto
Ivana Juhásová
Nella Markotánová
Karin Gablasová
Lukáš Libiak
Ján Séleš
Jakub Vrbiňák
Matej Janíček
 
 
DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo
 
Marína Feketeová (6. B) - 3. miesto (kategória F)
Daniel Forgon (9. ročník) - 4. miesto - úspešný riešiteľ (kategória C)
Michelle Rajnáková (9. ročník) - 5. miesto - úspešný riešiteľ (kategória C)
 
 
GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo
 
Kategória G - Natália Lea Lažíková (5. ročník) - 3. miesto
 
 
 
BIBLICKÁ OLYMPIÁDA - celoslovenské kolo
 
Katarína Bukovská (4. ročník) - úspešná riešiteľka
 
Natália Černá (6. A) - úspešná riešiteľka
 
 

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU - okresné kolo 

Michelle Rajnáková (9. ročník) - 8. miesto kat. 1B (úspešný riešiteľ) 

Lukáš Libiak (7. ročník) - 11. miesto kat. 1A (neúspešný riešiteľ)

 
ENGLISHSTAR
 
Jasoslava Majanová  (3. ročník) - 100%
Július Majan (2. ročník) - 95%
Marína Feketeová  (6.B) - 94%
Marek Mészáros (8. ročník) - 94%
Emília Bukovská (5. ročník) - 93%
Karin Tomačeková (1. ročník) - 90%
Jakub Szabó (3. ročník) - 90%
Lea Emília Hanusová (3. ročník) - 90%
Pavol Barcaj (5. ročník) - 90%
 
 
 
ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
 
 
                                                          92
 
Malý futbal mladších žiakov ZŠ -  3. miesto základné kolo (nepostupové)
McDonald's Cup - 1. stupeň - 3. miesto (nepostupové)
 
Vybíjaná mladších žiačok - 3. miesto (okresné  kolo)
Karin Gablasová (7. ročník)
Nellaália Bodnárová (7. ročník)
Nikola Markotánová (6. B)
Patrícia Pentéková (6. A)
Olívia Martinková (6. B)
Bianka Pisárová (6. B)
Bianca Rézmuvesová (5. ročník)
Natália Lea Lažíková (5. ročník)
Nina Sélešová (5. ročník)
Emília Bukovská (5. ročník)
 
 
 
 
ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022
 
 
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
                 11
 
 
Hviezdoslavov Kubín
Klaudia Kalinová (7. roč.) - 3. miesto v okresnom kole, 
Matej Janíček (6. roč.) - 2. miesto v okresnom kole, 3. miesto v regionálnom kole
 
Hrebendova kapsa - regionálna sútaž
Sofia Lacová (9. A) 2. miesto
  
Zlatá krajina - autorská literárna súťaž
Lenka Krosnerocá (9.A) -  úspešná mladá autorka
Lea Daniela Hašková (9.A)úspešná mladá autorka
Sofia Lacová (9.A) - úspešná mladá autorka
 
Dobšinského rozprávkový Gemer - autorská literárna súťaž
Lea Daniela Hašková (9.A) - 2. miesto (poézia)
Matej Janíček (6.roč.) - 3. miesto (poézia)
 
   
PRÍRODOVEDNÉ SÚŤAŽE (matematika, fyzika, chémia, biológia)
  
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo
Z5 -  Patrícia Penteková - 1. miesto
         Andrej Markotán - 3. miesto
         Lukáš Kováč - 3. miesto
Z6 -  Lukáš Libiak - 7. miesto - úspešný riešiteľ
 
Pytagoriáda - okresné kolo - úspešní riešitelia
 
KLOKAN - úspešní riešitelia
Patrícia Penteková (5. roč.)
 
KLOKANKO -  
Natália Lea Lažíková  (4. roč.)

 EXPERT

Andrej Markotán (5. roč.) - Päť jazykov kultúry
Filip Markotán (5. roč.) -  Päť jazykov kultúry
Marína Feketeová (5. roč.) - Päť jazykov kultúry
Olívia Martinková (5. roč.) - Ako funguje svet
Patrícia Penteková (5. roč.) - TOP EXPERT 
Nikola Markotánová (5. roč.) - Päť jazykov kultúry
Matej Janíček (6. roč.) - Päť jazykov kultúry, TOP EXPERT
Jakub Vrbiňák (6. roč.) - Päť jazykov kultúry
Marek Mészáros (7. roč.) - Do you speak English?, Tajomstvá prírody, TOP EXPERT
Lea Daniela Hašková (9.A) - Tajomstvá prírody, TOP EXPERT
 
VŠETKOVEDKO
- Natália Lea Lažíková  (4. roč.)
 
 MAKS 

Maksi HVIEZDA:

- Nikola Markotánová (5. roč.)

- Andrej Markotán  (5. roč.)

- Patrícia Penteková (5. roč.)

- Marína Feketeová (5. roč.)

- Kristína Hrnčiarová (7. roč.)

- Katarína Sviteková (8. roč.)

 

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA, kat. D 

Katarína Machavová (9.A) - 2. miesto na okresnom kole, postup na krajské kolo - úspešný riešiteľ

 

          28

PRÍRODA OKOLO NÁS - okresná prírodovedná súťaž (CHKO Cerova vrchovina) - 1. miesto
Marína Feketeová (5. roč.)
Olívia Martinková (5. roč.)
Patrícia Penteková (5. roč.)
 
PRAMENE okresná vlastivedná súťaž pre žiakov 7. ročníka
Richard Rončák 
Nina Vengrínová
Anna Hodrošová
Martin Kišák
Kistína Hrnčiarová
 
GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo
Kategória F - Kristína Hrnčiarová (7. roč.) - 4. miesto (úspešný riešiteľ)
                  - Matej Janíček (6. roč.) - 7. miesto (úspešný riešiteľ)
                  - Filip Fančal (7. roč.) - 8. miesto (úspešný riešiteľ)
 Kategória G - Patrícia Penteková (5. roč.) - 2. miesto
                    - Lukáš Kováč (5. roč.) - 6. miesto (úspešný riešiteľ)
                    - Andrej Markotán (5. roč.) - 10. miesto (úspešný riešiteľ)
 
 
 
ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
 
 
                                                         92
 
McDonald's Cup - okresné kolo v malom futbale žiakov 1. stupňa - 3. miesto
- Alex Rézmuves
- Samuel Laco
- Adam Bozó
- Matúš Katreniak
- Peter Lipták
- Michael Mušuka
- Nikolas Csonka
- Thomas Polakovič
- Viktória Szabóová
- Natália Lea Lažíková
- Emília Bukovská
 
Malý futbal mladších žiakov ZŠ - základné kolo - 1. miesto, okresné kolo - 2. miesto
- Adam Cibuľa
- Andrej Markotán
- Filip Markotán
- Karol Mészáros
- Matej Janíček
- Ján Séleš
- Leo Putnoki
- Valério Bari
 
Malý futbal mladších žiačok ZŠ - okresné kolo - 2. miesto
- Olívia Martinková
- Nikola Markotánová
- Bianka Pisárová
- Karin Gablasová
- Ivana Juhásová
- Natália Bodnárová
- Nela Markotánová
- Anna Hodrošová
- Kristína Vargicová
 
 
ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021
 
 
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
                 11
 
 
 
Hviezdoslavov Kubín
Klaudia Kalinová (6. roč.) - 2. miesto v okresnom kole, 1. miesto v regionálnom kole
 
Hrebendova kapsa
Sofia Lacová (8.roč.) - 1. miesto
Lea Daniela Hašková (8.roč.) - 2. miesto
  
Zlatá krajina - autorská literárna súťaž
 
  
 PRÍRODOVEDNÉ SÚŤAŽE (matematika, fyzika, chémia, biológia)
 
 
Pytagoriáda - okresné kolo - úspešní riešitelia
 • P3 - Emília Bukovská (3. roč.) - 13. miesto
 • P4 - Olívia Martinková (4. roč.) - 26.-27. miesto
 • P5
 • - Ivana Juhásová (5. roč.) - 10. miest
 • - Lukáš Libiak (5. roč.) - 31. miesto
 • - Nella Markotánová (5. roč.) - 22. miesto
 • - Jakub Vrbiňák (5. roč.) - 40.-41. miesto
 • P8
 • - Lea Daniela Hašková  (8. roč) - 9..11. miesto
 • - Sofia Lacová (8. roč.) - 9..11. miesto
 • Lenka Krosnerová (8. roč.) - 9..11. miesto
 
 
KLOKANKO -  Lilien Vargová (2. ročník) - školský šampión

 

EXPERT

- Berenika Bystrianská (9. roč.) - Expert na tému Mozgolamy, Tajomstvá prírody
- Samuel Varga (7. ročník) - Expert na tému Tajomstvá prírody
- Erik Kováčik (8. ročník) - Expert na tému Tajomstvá prírody, Svetobežník
- Marko Rončák (9. roč.) - Expert na tému Svetobežník, Do you speak English?
 
VŠETKOVEDKO
 
 
 
 
ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020
 
 
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
                 11
 
Dobšinského rozprávkový Gemer - autorská literárna súťaž
 
Hviezdoslavov Kubín
 
Zlatá krajina - autorská literárna súťaž
 
 
 
ANGLICKÝ JAZYK

Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo

  •  Andrej Sýkora (9. A) - 6. miesto (úspešný riešiteľ)
 
 
 PRÍRODOVEDNÉ SÚŤAŽE (matematika, fyzika, chémia, biológia)
 
KLOKAN - úspešní riešitelia
 
KLOKANKO

MAKS 

Maksi HVIEZDA:


 Biologická  olympiáda, kat. C - okresné kolo

- Matúš Bystrianský (9. A) - 1. miesto

- Matej Melicher (9. A) - 2. miesto

- Ladislav Kováč (9. A) - 3. miesto

- Michaela Danišová (8. A) - 5. miesto (úspešný riešiteľ)

                   168

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
 
 Stolný tenis - obvodné kolo družstiev

24

Futsal
- základné kolo - 6. miesto
            

Florbalový turnaj žiakov ZŠ
- základné kolo - Kevin Botoš, Marek Mészáros, Matej Janíček, Matúš Martinko, Filip Fančal, Ján Katreniak, Leo Putnoki a Juraj Szabó.
 
Halový viacboj všestrannosti
 
- Martin Bystriansky  (9. roč.) - 3. miesto , Majstrovstvá Slovenska - 5. miesto
 
 
EXPERT
- Matúš Bystrianský (9. A) - Expert na tému Mozgolamy
- Pavol Martin Slanina (9. A) - Expert na tému Mozgolamy
- Samuel Pisár (9. A) - Expert na tému Tajomstvá prírody
- Matej Melicher (9. A) - Expert na tému Tajomstvá prírody
- Erik Kováčik (8. ročník) - Expert na tému Tajomstvá prírody
- Lea Daniela Hašková (7. roč.) - Expert na tému Mozgolamy
 
VŠETKOVEDKO
 
 
 
 
ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019
 
 
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
                 11
 
Dobšinského rozprávkový Gemer - autorská literárna súťaž
 
 • Liana Bobáľová (6. roč.) - 2. miesto (I. kat. - poézia)
 • Alex Cibuľa (9. roč.) - 2. miesto (II. kat. - poézia)
 • Adrian Talán (9. roč.) - 3. miesto (II. kat. - poézia)
Hviezdoslavov Kubín
  • Klaudia Kalinová (4. roč.) - poézia - okresné kolo - 2. miesto
                                                            - regionálne kolo - 1. miesto  - postup na krajské kolo
 
Zlatá krajina - autorská literárna súťaž
 
 
 
ANGLICKÝ JAZYK

Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo

  •  Andrej Sýkora (8. A) - 3. miesto
ENGLISHSTAR
 
 Olívia Martinková (2. roč.) - 92%

Patrícia Pénteková (2. roč.) - 88%

Natália Černá (2. roč.) - 67%

Lukáš Kováč (2. roč.) - 77%

Karol Mészáros (2. roč.) - 70%

Sofia Matejová (2. roč.) - 88%

Marek Mészáros (4. roč.) - 83%

Radovan Kelemen (4. roč.) - 64%

Samuel Varga (5. roč.) - 67%

Matúš Martinko (5. roč.) - 83%

Daniel Forgon (5. roč.) - 88%

Pavol Martin Slanina (8. roč.) - 96%

Andrej Sýkora (8. roč.) - 100%

Matúš Bystrianský (8. roč.) - 96%

 
 
  
PRÍRODOVEDNÉ SÚŤAŽE (matematika, fyzika, chémia, biológia)
 
Pytagoriáda - okresné kolo
 • P3 - Jakub Vrbiňák (3. roč.) - 13. miesto (úspešný riešiteľ)
 • P7 - Nina Šoóšová (7. roč) - 2. miesto

               - Erik Kováčik (7. roč.) - 8.-10. miesto (úspešný riešiteľ)

 • P8 - Matúš Bystrianský (8. A) - 1. miesto
 • P8 - Michaela Danišová (8. A) - 2.-3. miesto

KLOKAN - úspešní riešitelia

Michelle Rajnáková (5. roč.)

Lenka Krosnerová (6. roč.)

Matúš Bystrianský (8.A)

KLOKANKO

Karin Gablasová (3. roč.) 

 

MAKS 

Maksi HVIEZDA:

Lea Daniela Hašková (6. roč.) -  1.-27. miesto v SR

Sofia Lacová (6. roč.) - 1.-27. miesto v SR

 

Daniel Forgon (5. roč.) - 32.-44. miesto v SR

Michelle Rajnáková (5. roč.) - 73. 80. miesto v SR

Lenka Krosnerová (6. roč.) - 93. miesto v SR

Tomáš Dieneš (7. roč.) - 30.-39. miesto v SR

Erik Kováčik (7. roč.)30.-39. miesto v SR

Nina Šoóšová (7. roč.)57.-63. miesto v SR

Matúš Bystrianský (8.A) - 14.-24. miesto v SR

Ladislav Kováč (8.A)  - 14.-24. miesto v SR

Danka Kosorínová (8.A)14.-24. miesto v SR

Radka Dusová (8.A)14.-24. miesto v SR

Martin Vargic (8.A) -  36.-43. miesto v SR

Matúš Vaclavik (9. roč.) - 35.-37. miesto v SR

Alex Cibuľa (9. roč.) - 14.-18. miesto v SR

Adrian Talán (9. roč.) - 14.-18. miesto v SR

 

 Chemická olympiáda, kat. D - okresné kolo

- Matúš Vaclavik (9. roč.) - 1. miesto - postup na krajské kolo - 3. miesto

- Alex Cibuľa (9. roč.) - 3. miesto - postup na krajské kolo - (18. miesto - úspešný riešiteľ)

- Adrián Talán (9. roč.) - 4. miesto (úspešný riešiteľ)

 

          28

Biologická  olympiáda, kat. C - okresné kolo

- Matej Melicher (8. A) - 2. miesto - postup na krajské kolo (9. miesto - úspešný riešiteľ)

- Matúš Bystrianský (8. A) - 3. miesto

- Michaela Danišová (8. A) - 5. miesto (úspešný riešiteľ)

                   168

ENVITALENT - korešpondenčná súťaž (Strom života)

 • Matej Melicher (8. A) - titul Adept (Znalec)

 

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
 
 Stolný tenis - obvodné kolo družstiev

24

 • Adrián Talán (9. roč.) - 3. miesto - družstvá
 • Andrej Machava (9. roč.) - 3. miesto - družstvá
 • Kevin Botoš (8. B) - 3. miesto - družstvá

Volejbal chlapcov
- okresné kolo - 1. miesto
- regionálne kolo - 2. miesto
             sprungaufschlag
Adrián Talán, Marcel Repka, Peter Oliver Rajnák, Jaroslav Ďurove, Kevin Botoš, Július Bari a Marko Rončák
 
Florbalový turnaj žiakov ZŠ
- základné kolo - 3. miesto
 
Adrián Talán
Marcel Repka
Jaroslav Ďurove
Kevin Botoś
Marko Cibuĺa
Matúš Martinko

 
Letný viacboj všestrannosti
 • Martin Bystriansky (8. A) - 3. miesto
 • Adrian Talán (9. roč.) - 4. miesto
 • Barbora Markotánová (9. roč.) - 3. miesto

 
Gymnastický štvorboj ZŠ - kat. B, C - dievčatá
- obvodné kolo - 3. miesto
 
Katarína Machavová
Juliana Katreniaková
Lenka Krosnerová
Liana Bobáľová
Sofia Lacová
Dominika Kovalančíková
Sandra Repková
Alžbeta Lakatošová
Alexandra Sviteková
Petra Beérová
Sofia Nagyová
 
 
 
 
BIBLICKÁ OLYMPIÁDA - seniorátne kolo
 • III. kategória - Alexandra Sviteková (7. roč.) - 3. miesto
 
 
EXPERT
- Michelle Rajnáková (5. ročník) - Expert na tému Päť jazykov kultúry
- Lenka Krosnerová (6. ročník) - Expert na tému Ako funguje svet
- Matúš Bystrianský (8. A) - TOPEXPERT na témy Tajomstvá prírody a Mozgolamy
- Pavol Martin Slanina (8.A) - Expert na tému Mozgolamy
- Ladislav Kováč (8.A) - Expert na tému Tajomstvá prírody
 
VŠETKOVEDKO
- Karin Gablasová (3. ročník)
 
BABY PROGRAM SČK - 1. miesto (okresné kolo)
 
- Lenka Krosnerová
- Juliana Katreniaková
- Sofia Lacová
- Liana Bobáľová
- Katarína Machavová
 
 
SCRATCH MATCH - 1. miesto na Slovensku
 
- Lenka Krosnerová (6. roč.)
- Lea Daniela Hašková (6. roč.)
- Juliana Katreniaková (6. roč.)
 
NA BICYKLI BEZPEČNE - 3. miesto (okresné kolo)
 
- Simona Melichová (5. roč.)
- Michelle Rajnáková (5. roč.)
- Daniel Forgon (5. roč.)
- Matúš Martinko (5. roč.)
 
 
 
ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018
 
 
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
                 11
 
Dobšinského rozprávkový Gemer - autorská literárna súťaž
 
- Andrej Kurčík (9. roč.) - 2. miesto (II. kat. - poézia)
- Matej Melicher (7. A) - 3. miesto (II. kat. - poézia)
- Vanesa Vengrínová (8. roč.) - 2. miesto (II. kat. - próza)
- Martin Husár
(9. roč.) - 3. miesto (II. kat. - próza)

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - okresné kolo
       - Michal Kiráľ  (9. roč.) - účasť
 
Zlatá krajina - autorská literárna súťaž
- Lenka Krosnerová (5. roč.) - ocenenie
- Andrej Kurčík (9. roč.) - ocenenie
 
 
 
PRÍRODOVEDNÉ SÚŤAŽE (matematika, fyzika, chémia, biológia)
 
Pytagoriáda - okresné kolo
P5 - Lea Daniela Hašková (5. roč.) - 1. miesto
P7 - Michaela Danišová (7. A) - 1. miesto
P8 - Adrian Talán (8. roč.) - 3. miesto
 

KLOKAN - úspešní riešitelia

- Lenka Krosnerová (5. ročník)

- Sofia Lacová (5. ročník)

- Michaela Lénártová (6. ročník)

- Matúš Bystrianský (7. A)

- Michaela Danišová (7. A)

- Matúš Vaclavik (8. ročník) - školský šampión

- Adrián Talán (8. ročník) - školský šampión

- Martin Husár (9. ročník)

 

KLOKANKO

- Jakub Vrbiňák ( 2. ročník) - úspešný riešiteľ

 

MAKS 

Maksi HVIEZDA:

- Lenka Krosnerová (5. ročník)

- Erik Kováčik (6. ročník)

- Tomáš Dieneš (6. ročník)

- Klaudia Bodová (7. A)

- Matej Melicher (7. A)

- Pavol Martin Slanina (7. A)

- Adrián Talán (8. ročník)

- Alex Cibuľa (8. ročník)

- Matúš Vaclavik (8. ročník)

- Adam Juhás (9. ročník)

- Michal Kiráľ (9. ročník)

- Sára Dienešová (9. ročník)

 

Maksi FRAJER:

- Juliana Katreniaková (5. ročník)

- Lea Daniela Hašková (5. ročník)

- Sofia Lacová (5. ročník)

- Berenika Bystrianská (6. ročník)

- Nina Šoóšová (6. ročník)

- Danka Kosorínová (7. A)

- Ladislav Kováč (7. A)

- Martin Vargic (7. A)

- Matúš Bystrianský (7. A)

- Michaela Danišová (7. A)

- Radka Dusová (7. A)

- Martin Husár (9. ročník)

 

 Chemická olympiáda - okresné kolo

- Adam Juhás (9. roč.) - 4. miesto (úspešný riešiteľ)

- Michal Kiráľ (9. roč.) - 5. miesto (úspešný riešiteľ)

          atom animated

Biologická  olympiáda, kat. D - okresné kolo

- Matúš Bystrianský (7. A) - 1. miesto

- Matej Melicher (7. A) - 2. miesto

- Michaela Danišová (7. A) - 4. miesto (úspešný riešiteľ)

- Ladislav Kováč (7. A) - 8. miesto (úspešný riešiteľ)

 

ENVITALENT - korešpondenčná súťaž (Strom života)

- Matej Melicher (7. A) - titul Adept (znalec)

 

 

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
 Stolný tenis - obvodné kolo družstiev

24

 

 • Adrián Talán (8. roč.) - 4. miesto - družstvá
 • Andtrej Machava (8. roč.) - 4. miesto - družstvá
 • Kevin Botoš (7. B) - 4. miesto - družstvá

Halový viacboj všestrannosti
 Kategória M4 - Martin Bystriansky (7. A) - 3. miesto - postup na celoslovenské kolo (9. miesto)
                     - Adam Lee Lupták 
                     - Carlos Genya
 
Kategória M5 - Michal Kiráľ (9. roč.) - 16. miesto
                   - Adam Juhás (9. roč.) - 20. miesto
                   - Jaroslav Ďurove (8. roč.) - 23. miesto
 
Kategória M6 - Dávid Radič (9. roč.) - 11. miesto
 
Kategória Ž4 - Juliana Katreniaková (5. roč.) - 18. miesto
                   - Lenka Krosnerová (5. roč.) - 20. miesto
 
Kategória Ž5 - Danka Kosorínová (7. A) - 5. miesto
                   - Barbora Markotánová (8. roč.) - 6. miesto
                   - Viktória Obročníková (8. roč.) - 8. miesto
 
Letný viacboj všestrannosti
Kategória M4 - Martin Bystriansky (7. A) - 3. miesto - postup na celoslovenské kolo
Kategória M5 - Adrián Talán (8. ročník)
                   - Michal Kiráľ (9. ročník)
                   - Adam Juhás (9. ročník)
 Kategória Ž4 - Juliana Katreniaková (5. ročník)
 
Malý futbal mladších žiačok ZŠ - Školský pohár SFZ - okresné kolo - 2. miesto
- Lea Daniela Hašková (5. roč.)
- Karolína Bariová (5. roč.)
- Liana Bariová (7. B)
- Alžbeta Lakatošová (6. roč.)
- Klaudia Bodová (7. A)
- Michaela Danišová (7. A)
- Dominika Kovaľančíková (4. roč.)
 
Gymnastický štvorboj ZŠ - kat. B - dievčatá - obvodné kolo - 3. miesto
Lenka Krosnerová (5. roč.)
Liana Bobáľová (5. roč.)
Juliana Katreniaková (5. roč.)
Katarína Machavová (5. roč.)
Alžbeta Lakatošová (6. roč.)
Sandra Repková (6. roč.)
 
 
EXPERT
 
- Matúš Bystianský (7. A) - TOPEXPERT na tému TAJOMSTVÁ PRÍRODY, MOZGOLAMY
 
- Erik Kováčik (6. ročník) – Expert na tému Tajomstvá prírody
- Lacko Kováč  (7. A) - Expert na tému Tajomstvá prírody
- Miška Danišová (7. A) - Expert na témy Tajomstvá prírody a Mozgolamy
- Matúš Vaclavik (8. ročník) - Expert na tému Tajomstvá prírody
- Adam Juhás (9. ročník) - Expert na tému Do you speak English?
- Martin Husár (9. ročník) - Expert na tému Mozgolamy
- Michal Kiráľ (9. ročník) - Expert na tému Mozgolamy
   
VŠETKOVEDKO
- Jakub Vrbiňák (2. ročník) - Všedkovedko školy
- Ivana Juhásová (2. ročník)
- Lenka Krosnerová (5. ročník)
 
 
 
BABY PROGRAM SČK - okresné kolo - 1. miesto
- Vanesa Bobáľová (9. ročník)
- Sára Dienešová (9. ročník)
- Viktória Magicová (9. ročník)
- Bianka Nagyová (9. ročník)
- Erika Kovaĺančíková (9. ročník)
- Lenka Krosnerová (5. ročník)
 
 
 
MLADÝ ZÁCHRANÁR CIVILNEJ OCHRANY - okresné kolo - účasť 2 družstiev
 
ENGLISHSTAR
 
- Adrián Talán (8. ročník)
- Matúš Vaclavik (8. ročník)
- Michal Dávid (8. ročník)
- Andrej Kurčík (9. ročník)
- Andrej Sýkora (7. A)
- Samuel Pisár (7. A)
- Matej Melicher (7. A)
- Marko Rončák (6. ročník)
- Lea Daniela Hašková (5. ročník)
- Sofia Lacová (5. ročník)
 
 
 
 ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017
 
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
                 11
 
Dobšinského rozprávkový Gemer - autorská literárna súťaž
- Alex Cibuľa (7. roč.) - 2. miesto (I. kat. - próza)
- Andrej Kurčík (8. roč.) - 3. miesto (II. kat. - poézia)
- Viktória Kováčová (9. A) - 2. miesto (II. kat. - próza)

Hrebendova kapsa - autorská literárna súťaž
        - Viktória Kováčová (9. A) - čestné uznanie
 
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - okresné kolo
       - Juraj Ondrej Haško (9. A) - účasť
 
 
ANGLICKÝ JAZYK

Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo

- Andrej Kurčík (8. roč.) - 2. miesto

 
PRÍRODOVEDNÉ SÚŤAŽE (matematika, fyzika, chémia, biológia)
 
Matematická olympiáda - okresné kolo
-  Michaela Danišová (6. roč.) - 4. miesto
 
Pytagoriáda - okresné kolo
-  Michaela Danišová (6. roč.) - 1. miesto
-  Matúš Bystriansky (6. roč.) 2. miesto
 
 

KLOKAN

- Matúš Bystriansky (6. roč.) - úspešný riešiteľ + školský šampión

- Matúš Vaclavik (7. roč.) - úspešný riešiteľ

 

KLOKANKO

- Lenka Krosnerová (4. roč.) - úspešný riešiteľ

- Vrbiňák (1. roč.) - úspešný riešiteľ

 

MAKS - 1. miesto v SR

6. roč.

- Michal Gorta

- Matúš Bystriansky

- Radoslava Dusová

- Michaela Danišová

- Klaudia Bődová

7. roč.

- Matúš Vaclavik

- Alex Cibuľa

8. roč.

- Adam Juhás

- Martin Husár

- Michal Kiráĺ

  

Chemická olympiáda - okresné kolo

- Radoslav Bolčo (9. roč.) - 7. miesto - úspešný riešiteľ

          atom animated

Biologická olympiáda, kat. D - okresné kolo

- Ladislav Kováč (6. roč.) - 7.-8. miesto - úspešný riešiteľ

- Matej Melicher (6. roč.) - 9. miesto - úspešný riešiteľ

 

ENVITALENT - korešpondenčná súťaž (Strom života)

- Matej Melicher (6. roč.) - 1. miesto

 

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
 Stolný tenis - obvodné kolo družstiev

24

 • Sebastián Hank (9. A) - 3. miesto - družstvá
 • Juraj Kosorín (9. A) - 3. miesto - družstvá
 • Martin Vargic (6. r.) - 3. miesto - družstvá
 • Kevin Botoš (9. B) - 3. miesto - družstvá


 
 
EXPERT
- Andrej Kurčík (8. roč.) - EXPERT na tému DO YOU SPEAK ENGLISH
- Adam Juhás (8. roč.) - EXPERT na tému MOZGOLAMY
- Adrián Talán (7. roč.) - Expert na tému TAJOMSTVÁ PRÍRODY, MOZGOLAMY
- Matúš Bystianský (6. roč.) - TOPEXPERT na tému TAJOMSTVÁ PRÍRODY, MOZGOLAMY
 
 
PRAMENE - okresná vlastivedná súťaž
1. miesto - žiaci 7. ročníka
Adrian Talán, Matúš Vaclavik, Peter Oliver Rajnák, Alex Cibuľa, Andrej Machava a Matúš Machava
 
 
BABY PROGRAM SČK - okresné kolo - 3. miesto
- T. Gutmayerová (9. A)
- L. Krosnerová (9. A)
- I. Plauchová (9. A)
- N. Bystrianska (9. A)
- V. Magicová (8. roč.)
- V. Kováčová (9. A)
 
 
NA BICYKLI BEZPEČNE - okresné kolo - 2. miesto
 
- Klaudia Bődová (6. roč.)
- Michaela Danišová (6. roč.)
- Ladislav Kováč (6. roč.)
- Matúš Bystriansky (6. roč.)
 
 
LEGOMAJSTER
- 3. miesto - Karin Gablasová (1. roč.)
                - Samuel Varga (3. roč.)
 
CENA POROTY - Matúš Vaclavik (7. roč.)
                      - Marcel Vargic (8. roč.)
 
 
MLADÝ ZÁCHRANÁR CIVILNEJ OCHRANY - okresné kolo - 6. miesto
- Viktória Kováčová (9.A)
- Vratko Bakša (9.A)
- Radoslav Bolčo (9.A)
- Viktória Magicová (8. roč.)
 
 
 
 
 
ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016
 
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
                 11
 
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - okresné kolo
 
      - Martin Babarík (9. A) - 4. miesto (úspešný riešiteľ)
 
Zlatá krajina - autorská literárna súťaž
 
       - Viktória Kováčová (8. roč.) - účasť
 
 
 
PRÍRODOVEDNÉ SÚŤAŽE (matematika, fyzika, chémia, biológia)
 
Matematická olympiáda - okresné kolo

- Michaela Danišová (5. A) - 2. miesto

 

Pytagoriáda - okresné kolo

 P5 - Michaela Danišová (5. A) - 5. - 6. miesto (úspešný riešiteľ)

 

Chemická olympiáda - okresné kolo

- Martin Babarík (9. A) - 3. miesto (postup na krajské kolo - úspešný)

           atom animated

 
 
ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
 
Volejbal  - obvodné kolo starších žiakov - 3. miesto 

 Filip Stieranka, Jakub Babarík, Martin Babarík, Sebastián Hank, Radoslav Bolčo, Dávid Radič

 

           

VŠETKOVEDKO
- Lenka Krosnerová - (3. ročník)
- Sofia Lacová - (3. ročník)
- Matúš Bystriansky - (5. A)
 
EXPERT
- Andrej Kurčík (7. B) - EXPERT na tému DO YOU SPEAK ENGLISH
- Martin Husár (7. B) - EXPERT na tému MOZGOLAMY
 
 
 
LEGOMAJSTER
kat. 5.-9. ročník 
Marcel Vargic (7. A) - 1. miesto
Matúš Vaclavik (6. ročník) - 1. miesto
 
 kat. 1.-4. ročník
 Sofia Lacová (3. ročník) - 2. miesto
 Marko Rončák (4. ročník) - 2. miesto
 
 
 BABY PROGRAM SČK - okresné kolo - 2. miesto
- B. Magicová (9. A)
- N. Kispatková (9. A)
- V. Laurenčiková  (9. A)
- V. Vašíčková (9. A)
- T. Gutmayerová (8. ročník)
- L. Krosnerová (8. ročník)
 
 
 
 
 
ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015
 
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
 
Dobšinského rozprávkový Gemer - autorská literárna súťaž
- Viola Feketeová (9. A) - 3. miesto
- Paula Gregorová (9. A) - 3. miesto
 
              32
 
ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
 
Volejbal  - obvodné kolo starších žiakov - 3. miesto 
 Andrej Kožiak, Branislav Nociar, Roland Cibuľa, Michal Markotán, Lukáš Kováč, Filip Stieranka, Jakub Babarík
                 sprungaufschlag
 
Šach - obvodné kolo
 - Roland Cibuľa (9. A) - 1. miesto
 - Andrej Kožiak (9. A) - 5. miesto
 - Martin Šustek (6. ročník) - 6. miesto
 - Michal Markotán (9. A) - 8. miesto
 - Jaroslav Ďurove (5. ročník) - 10. miesto
 
         sach
 
 
CUDZIE JAZYKY

Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo

- Pavlína Slaninová (9. A) - 3. miesto

 

PRÍRODOVEDNÉ SÚŤAŽE (matematika, fyzika, chémia, biológia)
 

Biologická olympiáda - okresné kolo

- Viola Feketeová (9. A) - 3. miesto

 

Chemická olympiáda - okresné kolo

- Viola Feketeová (9. A) - 2. miesto (postup na krajské kolo)

                        - krajské kolo - 1. miesto

 

28

 

Matematická olympiáda - okresné kolo

- Viola Feketeová (9. A) - 3. miesto

                              - krajské kolo - 13.-16. miesto /úspešná riešiteľka/

 

Pytagoriáda - okresné kolo
 
P4 - Michaela Danišová (4. r.) - 2. miesto
P5 - Alex Cibuľa (5. r.) - 5. miesto (úspešný riešiteľ)
P3 - Berenika Bystrianska (3. r.) - 9. miesto (úspešný riešiteľ)
 
 

 BABY PROGRAM SČK - okresné kolo - 3. miesto

- V. Feketeová (9. A)
- S. Balogová (9. A)
- A. Putnokyová  (9. A)
- P. Gregorová  (9. A)
- Ž. Laurenčiková  (9. A)
 
 
LEGOMAJSTER
 
Marcel Vargic (6. ročník) - 1. miesto
Matúš Vaclavik (5. ročník) - 1. miesto
 
Michal Dávid (5. ročník) - 2. miesto
Peter Oliver Rajnák (5. ročník) - 2. miesto
 
KLOKANKO
- Lenka Krosnerová - (2. ročník) - školský šampión
 
KLOKAN
- Alex Cibuľa (5. ročník) - úspešný riešiteľ
Matúš Vaclavik (5. ročník) - úspešný rieśiteľ
- Viola Feketeová (9. ročník) - úspešný riešiteľ
 
VŠETKOVEDKO
- Lenka Krosnerová - (2. ročník)
 
EXPERT
- Vratko Bakša (7. r.) - EXPERT na tému Mozgolamy
- Andrej Kurčík (6. r.) - EXPERT na tému DO YOU SPEAK ENGLISH
- Viola Feketeová (9. r.) - TOPEXPERT na tému Tajomstvá prírody a Spoločnosť kedysi a dnes
- Branislav Nociar (9. r.) - EXPERT na tému Tajomstvá prírody
- Kristián Bystriansky (9. r.) - EXPERT na tému Tajomstvá prírody
 
 
 
 
 
 
SÚŤAŽE V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014
 
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
 
   11
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - okresné kolo
       - Viola Feketeová (8. A) - 4. miesto
 
Zlatá krajina - autorská literárna súťaž
       - Vladimíra Vrbiňáková (9. B) - účasť
 
Dobšinského rozprávkový Gemer - autorská literárna súťaž
- Lucia Krosnerová (6. ročník) - 2. miesto
 
 
 
ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
 
Volejbal  - obvodné kolo starších žiakov - 1. miesto
       - okresné kolo starších žiakov - 3. miesto
 -  Juraj Janíček, Miroslav Antal, Lukáš Sojka, Tibor Ruzsó, Andrej Kožiak, Branislav Nociar, Roland Cibuľa, Kristián  Bystriansky
 
Florbal - obvodné kolo starších žiakov - 3. miesto
               
- Lukáš Krovina, Adam Markotán, Juraj Janíček, Miroslav Antal, Marek Babarík (9. A, 9. B)
- Branislav Nociar, Andrej Kožiak, Roland Cibuľa (8. A)
- Gabriel Szabo (7. A)
 
Futbal - okresné kolo dievčat - 2. miesto
- B. Gubola, S. Markotánová, L. Ondrisová, S. Balogová, J. Laurenčíková, J. Gutmayerová, M. Meszarošová

Stolný tenis - obvodné kolo družstiev

24

 • Juraj Janíček (9. A) - 3. miesto - družstvá
 • Juraj Kosorín (6. r.) - 3. miesto - družstvá
 • Kristián Bystriansky (8. A) - 3. miesto - družstvá
 Šach - obvodné kolo
 - Peter Daniš (9. A) - 2. miesto
 - Marek Babarík (9. A) - 3. miesto
 - Martin Šustek (5. ročník) - 4. miesto
 - Juraj Janíček (9. A) - 5. miesto
 
      sach
 
CUDZIE JAZYKY

Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo

- Pavlína Slaninová (8. A) - 9. miesto

 

PRÍRODOVEDNÉ SÚŤAŽE (matematika, fyzika, chémia, biológia)

Biologická olympiáda - okresné kolo

- Viola Feketeová (8. A) - 1. miesto

168

- krajské kolo - 4. - 5. miesto                

 
Pytagoriáda - okresné kolo
P3 - Michal Gorta (3. r.) - 4. miesto
P5 - Martin Husár (5. r.) - 2. miesto
P8 - Viola Feketeová (8. A) - 4. miesto
     - Branislav Nociar (8. A) - 6. miesto
 
 
Chemická olympiáda - okresné kolo, krajské kolo
 - Ivan Kiráľ (9. B) - 1. miesto, 12. miesto (úspešný riešiteľ)
 - Miroslav Antal (9. A) - 2. miesto, 19. miesto (úspešný riešiteľ)
 
 
KLOKAN
- Michaela Danišová (3. ročník) - úspešný riešiteľ, školský šampión
- Vratko Bakša (6. ročník) - úspešný rieśiteľ

 

VŠETKOVEDKO
- Alex Cibuľa (4. ročník)
 
EXPERT
- Vratko Bakša (6. r.) - EXPERT na témy Mozgolamy, Bity, bajty, technológie
- Viola Feketeová (8. r.) - EXPERT na tému Tajomstvá prírody
 
 
MAKS
5. ročník - Martin Husár - 1. miesto v SR
             - Adam Juhás - 1. miesto v SR
             - Michal Kiráľ - 1. miesto v SR
             - Andrej Kurčík - 13. miesto v kraji
6. ročník - Lucia Krosnerová - 1. miesto v SR
             - Viktória Kováčová - 1. miesto v SR
             - Vratko Bakša - 1. miesto v SR
             - Juraj Ondrej Haško - 20. miesto v kraji
             - Natália Bystrianska - 15. miesto v kraji
             - Timea Gutmayerová - 15. miesto v kraji
8. ročník - Viola Feketeová - 11. miesto v kraji
9. ročník - Vladimír Lupták - 5. miesto v kraji
             - Lukáš Sojka - 11. miesto v kraji
             - Ivan Kiráľ - 13. miesto v kraji
 
 
BABY PROGRAM SČK - okresné kolo - 2. miesto
- E. Demeová
- J. Gutmayerová
- A. Markotánová
- B. Markotánová
- V. Vrbiňáková
 
 
LEGOMAJSTER
Lenka Krosnerová (1. ročník) - Legáčik
Michal Gorta (3. ročník) - Legáčik
 
Marcel Vargic (5. ročník) - 1. miesto
Andrej Kurčík (5. ročník) - 1. miesto
 
Lukáš Kováč (8. ročník) - 2. miesto
Angel Rajnák (8. ročník) - 2. miesto
 
 
 
NA BICYKLI BEZPEČNE 2014
- Lucia Krosnerová, Juraj Ondrej Haško, Vratko Bakša, Viktória Kováčová (6. ročník)
- okresné kolo - 1. miesto
- krajské kolo - 2. miesto
 
 
 
 

SÚŤAŽE V ŠKOLSKOM ROKU 2012/2013

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE

Stolný tenis - obvodné kolo

24

- Juraj Janíček (VIII. A) - 2. miesto - družstvá

- Lukáš Sojka (VIII. B) - 2. miesto - družstvá

- Kristián Bystriansky (VII. A) - 2. miesto - družstvá

Vybíjaná  dievčatá ( ročník narodenia 2000 a ml.) - obvodné kolo

- 3. miesto

- L. Krosnerová, V. Kováčová, K. Machavová,

J. Laurenčíková, A. Putnokyová, L. Kováčová,

L. Ondrisová, D. Bartová, J. Gutmayerová, S. Balogová

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

32

 

Zlatá krajina - autorská literárna súťaž

- Cindy Horváthová (VIII.B) - účasť

- Vladimíra Vrbiňáková (VIII.B) - účasť

 

CUDZIE JAZYKY

Olympiáda v anglickom jazyku - obvodné kolo

- Lukáš Kováč (VII. A) - 7. miesto

 

PRÍRODOVEDNÉ SÚŤAŽE (matematika, fyzika, chémia, biológia)

VŠETKOVEDKO - celoslovenská súťaž

Titul VŠETKOVEDKO

- Vanesa Vengrínová (III. ročník)

- Vratko Bakša (V. ročník)

Titul VŠEDKOVEDKO - UČEŇ

- Alex Cibuľa (III. ročník)

- Lucia Krosnerová (V. ročník)

EXPERT - celoslovenská súťaž

 

PYTAGORIÁDA - obvodné kolo

P4 - Adam Juhás (IV. ročník) - 3. - 4. miesto

P5 - Vratko Bakša (V. ročník) - 4. miesto

P7 - Viola Feketeová (VII. A) - 2. miesto

     - Kristián Bystriansky (VII. A) - 6. miesto

 

Chemická olympiáda - obvodné kolo        

28

- Lukáš Šichta (IX. ročník) -2. miesto- úspešný riešiteľ

- Július Husár (IX. ročník) - 4. miesto - úspešný riešiteľ

- Jakub Vaclavik (IX. ročník) - 7. miesto - úspešný riešiteľ

 

GEMERNATION - regionálne kolo

- 2. miesto

- Viola Feketeová (VII. A)

- Andrej Kožiak (VII. A)

 

 

 

 

Súťaže v školskom roku 2011/2012

Slovenský jazyk a literatúra - prednes a vlastná tvorba

32

Timravina studnička - obvodné kolo

- Viola Feketeová (VI. ročník) - 3. miesto

Dobšinského rozprávkový Gemer - autorská literárna súťaž

- Július Husár (VIII. ročník) - 3. miesto

Zlatá krajina - autorská literárna súťaž

- Viola Feketeová (VI. ročník) - účasť

- Vladimíra Vrbiňáková (VII.B ročník) - účasť

 

Prírodovedné súťaže (matematika, fyzika, chémia, biológia)

EXPERT - celoslovenská súťaž

- Július Husár (VIII. ročník) - TOPEXPERT - téma Tajomstvá prírody a astronómia

- Jakub Vaclavik (VIII. ročník) - EXPERT - téma Bity a bajty

- Viola Feketeová (VI. ročník) - EXPERT -  téma Dejiny a spoločnosť

- Lukáš Sojka (VII. B) - EXPERT - téma Dejiny a spoločnosť

obrazok001

obrazok002

obrazok003

obrazok004

obrazok005

Matematická olympiáda - obvodné kolo

- Martin Babarík (V. ročník) - 7.-13. miesto (úspešný riešiteľ)

Pytagoriáda - školské kolo

- P3:  1. Bianca Gubola

- P4: 1. Viktória Kováčová

- P6: 1 - 2. Viola Feketeová

1 - 2. Kristán Bystriansky

- P7: 1. Ivan Kiráľ (VII. B)

2. Adam Markotán (VII. B)

3. Daniela Varechová (VII. B)

4. Juraj Janíček (VII. A)

- P8: 1. Július Husár

2. Marek Foldi

3. Jakub Vaclavik

 

- obvodné kolo

- P6: 3. - 6. miesto  - Viola Feketeová (úspešná riešiteľka)

7. - 10. miesto  - Kristián Bystriansky (úspešný riešiteľ)

Maks - celoslovenská matematická súťaž

- Ivan Kiráľ (VII. B) - 1. miesto

- Lukáš Sojka (VII. B) - 1. miesto

- Vlado Lupták (VII. B) - 1. miesto

- Adam Markotán (VII. B) - 1. miesto

- Juraj  Janíček (VII. A) - 1. miesto

- Miroslav Antal (VII. A) - 1. miesto

 

- Martin Babarík (V. roč.) - 133. miesto

- Viola Feketeová (VI. roč.) - 38. miesto

- Kristán Bystrianský (VI. roč.) - 63. miesto

- Július Husár (VIII. roč.) - 67. miesto

- Jakub Vaclavik (VIII. roč.) - 67. miesto

- Marek Foldi (VIII. roč.) - 94. miesto

- Veronika Juhászová (VIII. roč.) - 89. miesto

- Lukáš Šichta (VIII. roč.) - 71. miesto

Klokan - celoslovenská súťaž

- Viola Feketeová (VI. roč.) - úspešná riešiteľka

- Marek Foldi (VIII. roč.) - úspešný riešiteľ

 

Chemická olympiáda - obvodné kolo        

28

- Ľubomír Ondris (IX. ročník) - 4. miesto - úspešný riešiteľ

- Daniela Katreniaková (IX. ročník) - 6. miesto - úspešná riešiteľka

cho2012

 

EnvirOtázniky - celoslovenská súťaž o životnom prostredí

- Viola Feketeová (VI. ročník) - úspešná riešiteľka

Biologická olympiáda - obvodné kolo (kat. D - teor.-prakt. časť)

- Viola Feketeová (VI. roč.) - 1. miesto

- Roland Cibuľa (VI. roč.) - úspešný riešiteľ

 

 

Cudzie jazyky

Olympiáda v anglickom jazyku - obvodné kolo

- Katarína Hrušková (XI. ročník) - 4. miesto

 

Športové súťaže 92

Regiotel cup - turnaj vo futbale - 4. miesto

- Jakub Cibuľa, František Gašpar, Adrián Molnár (IX. ročník), Marek Škorňa (VIII. ročník), Lukáš Krovina (VII.B), Juraj Janíček (VII.A), Miroslav Antal (VII.A) ...

Cezpoľný beh - obvodné kolo

- Ľubomír Ondris (IX. ročník) - 2. miesto - jednotlivci

- Simona Barcajová (VIII. ročník) - 2. miesto - družstvá

- Cindy Horváthová (VII. B) - 2. miesto - družstvá

Stolný tenis - obvodné kolo

24

- Juraj Janíček (VII. A) - 1. miesto - družstvá

- Lukáš Sojka (VII. B) - 1. miesto - družstvá

- Kristán Bystriansky (VI. ročník) - 1. miesto - družstvá

 

- súťaž v stolnom tenise -  Rimavská Sobota (3. 5. 2012)

- Juraj Janíček (VII.A) - 1. miesto

Streľba zo vzduchovky - obvodné kolo

- družstvo dievčat - 1. miesto

Daniela Katreniaková (IX. ročník)

Viktória Vargová (IX. ročník)

Kristína Veselková (VIII. ročník)

- Daniela Katreniaková (IX. ročník) - 2. miesto - jednotlivci (dievčatá)

- Lukáš Kováč (VI. A) - 3. miesto - jednotlivci (chlapci)

GEMERNATION

- Ľubomír Ondris (IX. ročník)

- Jakub Cibuľa (IX. ročník)

LEGOMAJSTER

- kat.1.- 4. roč. - 1. miesto - Viktória Kováčová a Lucia Krosnerová (IV. roč.)

- kat. 5.- 9. roč. - 3. miesto - Lukáš Kováč (VI.) a Erik Bolha (VII.A)

 

 

 

 

Michelle Rajnáková

MAKS 

Maksi HVIEZDA:

Zdieľať