Zdieľať
 

Matematika: Mgr. Erika Novodomská 

Fyzika: Mgr. Katarína Kiráľová

Jazyk slovenský: Mgr. Ľubica Markotánová

Biológia: Mgr. Natália Nôtová

Geografia: Mgr. Marek Valkučák

Dejepis: PhDr. Henrieta Bálintová

Občianska výchova: Mgr. Marek Valkučák

Cudzie jazyky: PhDr. Henrieta Bálintová

Pestovateľské práce: Mgr. Katarína Kiráľová

Hudobná výchova: Mgr. Ľubica Markotánová

Telesná výchova: Mgr. Marek Valkučák

Výtvarná výchova: Mgr. Milada Valková

Chémia: Mgr. Natália Nôtová

Dielne: Mgr. Katarína Kiráľová

Kabinet 1.-4. roč.: Mgr. Alica Kubelková

Počítače: Mgr. Milada Valková 

ŠKD: Bc. Anna Krosnerová

Všeobecný inventár: PhDr. Henrieta Bálintová

Cvičná kuchynka: Mgr. Katarína Kiráľová 

Školská jedáleň: Anna Malatincová

Vedúca školskej knižnice: Mgr. Monika Kubelková

Sklad učebníc: Mgr. Zdenka Vengrinová

Stop bariéram: Mgr. Katarína Kiráľová

MRKI: Mgr. Katarína Kiráľová

Dopravné ihrisko: Mgr. Marek Valkučák 

Moderné vzel.-dig.vzdelávanie pre VŠVP: Mgr. Natália Nôtová

ŠOV:  Mgr. Katarína Kiráľová

Pomôcky integr. žiakov: Mgr. Katarína Kiráľová

Digitálny žiak: Mgr. Milada Valková 

 

Majetok vo výpožičke:

 

Digi učebňa : Mgr. Natália Nôtová

 

Zdieľať