Zdieľať
 

Matematika: Mgr. Katarína Kiráľová 

Fyzika: Mgr. Katarína Kiráľová

Jazyk slovenský: Mgr. Ľubica Markotánová

Biológia: Mgr. Natália Nôtová

Geografia: Mgr. Marek Valkučák

Dejepis: PhDr. Henrieta Bálintová

Občianska výchova: Mgr. Marek Valkučák

Cudzie jazyky: PhDr. Henrieta Bálintová

Pestovateľské práce: Mgr. Katarína Kiráľová

Hudobná výchova: Mgr. Ľubica Markotánová

Telesná výchova: Mgr. Marek Valkučák

Výtvarná výchova: Mgr. Milada Valková

Chémia: Mgr. Natália Nôtová

Dielne: Mgr. Katarína Kiráľová

Ruský jazyk: Mgr. Viera Kišpatková

Kabinet 1.-4. roč.: Mgr. Alica Kubelková

Počítače: Mgr. Milada Valková 

ŠKD: Bc. Anna Krosnerová

Všeobecný inventár: PhDr. Henrieta Bálintová

Cvičná kuchynka: Mgr. Viera Kišpatková

ŠJ: Anna Malatincová

Vedúca školskej knižnice: Mgr. Monika Kubelková

Sklad učebníc: PhDr. Alica Hrušková

Stop bariéram: Mgr. Katarína Kiráľová

Orange:  PhDr. Henrieta Bálintová

DVUI: Mgr. Elena Sélešová

Enviroprojekt 2016: Mgr. Natália Nôtová

MPC Prof.a karierový rast PZ: Bc. Anna Krosnerová

MVP UIPŠ: Mgr. Natália Nôtová

MRKI: Mgr. Katarína Kiráľová

AMV- ŠKD: Bc. Anna Krosnerová

Infovek II.vlna: Mgr. Milada Valková 

Comenius, ERASMUS +: PhDr. Henrieta Bálintová

Dopravné ihrisko: Mgr. Marek Valkučák 

Moderné vzel.-dig.vzdelávanie pre VŠVP: Mgr. Natália Nôtová

ŠOV:  Mgr. Katarína Kiráľová

Pomôcky integr. žiakov: Mgr. Katarína Kiráľová

 

Majetok vo výpožičke:

 

Digi učebňa : Mgr. Natália Nôtová

 

Zdieľať