Zdieľať

I. trieda: Mgr. Elena Sélešová

II.trieda: Mgr. Iveta Sojková

III. triedaMgr. Alica Kubelková

IV. trieda: Mgr. Monika Kubelková

V. trieda: Mgr.. Ľubica Markotánová 

VI.A trieda: Mgr. Marek Valkučák 

VI.B trieda: Mgr. Erika Novodomská 

VII. trieda: Mgr. Zuzana Hamašová 

VIII. trieda: Mgr. Milada Valková

IX. trieda: Mgr. Natália Nôtová

 

 

 


  

 

Zdieľať