Zdieľať

I. triedaMgr. Alica Kubelková

II. trieda: Mgr. Monika Kubelková

III. trieda: Mgr. Elena Sélešová

IV. trieda: Mgr. Iveta Sojková

V. trieda: Mgr. Zoltán Lénárt 

VI. trieda: Mgr. Milada Valková

VII. trieda: Mgr. Natália Nôtová

VIII. trieda: Mgr. Ľubica Markotánová

IX.A  trieda: Mgr. Marek Valkučák

IX. B trieda: Mgr. Viera Kišpatková

 

 

 


  

 

Zdieľať