Zdieľať

Počítačová učebňa – história jej vznik

Projekt Infovek sme získali v roku 2003 a prvé vybavenie počítačmi v januári 2004 cez Infovek a v apríli 2004 cez Deutsche Telekom AG. Z vlastných zdrojov sme v decembri 2005 zakúpili tri notebooky.

Na počítačoch neboli prevedené žiadne servisné zásahy. Dodávateľ konal flexibilne, avšak niektoré softwery bolo treba opäť sťahovať zo siete WAN. Po polroku užívania sme zaznamenali zníženie rýchlosti pri práci s internetom, ktoré sme nahlásili do servisného centra Telekomunikácií a tiež prerušenie spojenia. Všetko sa podarilo odstrániť. Dôvodom bolo vraj preťaženie siete (maturity jún 2004). Spomalenie pri plnej prevádzke je viditeľné v čase špičky od 11.00 – 15.00 hod v pracovných dňoch.

Počítače boli dodané v poriadku. Podpísali sme preberací protokol. Vytvorili sme sieť LAN, nainštalovali softwér OFFICE + antivírový, COREL, TOTAL KOMANDER atď. Počítače inštaloval garant počítačovej učebne za odbornej pomoci technika počítačovej učebne. Počítače sú sieťovo prepojené pomocou zariadenia switch. Kabeláž je vytvorená tak, aby čo najviac spĺňala bezpečnostné a praktické zásady. Miestnosť je chránená samostatným ističom. LAN sa pravidelne využíva na výuku práce so sieťou, zdieľanie súborov. Účelne sa využíva aj sieť WAN.

Od tohto času prešlo už 5 rokov a urobili sme v učebni niejaké prospešné úpravy. Dokúpili sme z vlastných zdrojov ďalšie 3 počítače s LCD monitormi, takže je tu 15 funkčných počítačov a dataprojektor, tlačiarne a skener a môže tu prebiehať vyučovanie aj iných predmetov ako Informatika.

 

Prístup k počítačom a internetu

Počítače sú rovnomerne využívané celý deň. Učebňa má vypracovaný rozvrh, podľa ktorého sa využíva učebňa v jednotlivých hodinách počas dňa. V dopoludňajších hodinách na vyučovacích predmetoch a v popoludňajších hodinách sú počítače využité do 15.00 hod a to v pondelok a štvrtok, kde majú žiaci možnosť prísť si vypracovať čokoľvek do školy, projekty, referáty aj im budú vytlačené.
Každý prvý utorok v mesiaci zasadá v učebni aj žiacky parlament.
Zakúpili sme si z vlastných zdrojov digitálny fotoaparát, aby sme mohli uverejniť obrázky o práci v škole na www stránke. Žiaci sami fotia rôzne školské akcie a spracúvajú fotografie.
Žiakmi najobľúbenejšie aplikácie sú práce so zvukom WINAMP, KARAOKE STUDIO, nahrávanie zvuku, COMPUTER VOICE. Ďalej práce s obrazom COREL, FOTOEDITOR, ZONER, Calisto, Tlač a skenovanie materiálov, Práca s digitálnym fotoaparátom. V práci s textom najviac pracujú s WORDOM, Power point, Front Page. Ďalej si žiaci vytvárajú e-mail, pracujú na príprave www stránky školy, korešpondujú aj so zahraničím. V školskom roku 2009/2010 sme nainštalovali do počítačov nové výukové software Didaktu a ďalšie a pracujeme na stránke zborovna a bezkriedy s výukovými programami zostavovanými učiteľmi z celého Slovenska.

 

Prevádzkový poriadok

 

Zdieľať