Zdieľať

 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom, že dňa 8.1.2020 (streda)

bude materská škola z prevádzkových dôvodov (prerušená dodávka pitnej vody)

otvorená len do 12.00 hodín.

Deti budú mať obed.

Prosíme rodičov, aby si deti vyzdvihli po obede do 12.00 hod..

Za pochopenie ďakujeme.

 

 

 

 

OZNAM

 

 

OZNAMUJEME RODIČOM , ŽE POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV PREVÁDZKA MŠ BUDE

 

Z ORGANIZAČNÝCH A PREVÁDZKOVÝCH DÔVODOV PRERUŠENÁ

 

V ČASE OD 23. 12.2019 DO 3. 1. 2020 (VRÁTANE). 

 

V PREVÁDZKE MŠ SA BUDE POKRAČOVAŤ

 

OD 7.1.2020

 

KRÁSNE VIANOČNÉ SVIATKY VÁM PRAJE KOLEKTÍV MŠ !

 

 

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom, že v piatok 15.11.2019 nebude prerušená prevádzka MŠ.

 

 

OZNAM

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Ožďanoch oznamuje,

že dňa 06.11.2019 (streda) a 15.11.2019 (piatok)

udeľuje žiakom ZŠ a deťom MŠ riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov (nebude elektrika).

Vo vyučovaní a v prevádzke ZŠ s MŠ Ožďany sa bude opäť pokračovať

v nasledujúci pracovný deň po riaditeľskom voľne, t.j. 07.11.2019 (štvrtoka) 18.11.2019 (pondelok).

 

 

 

OZNAM

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Ožďanoch oznamuje,

že od 17.10.2019 - do 18.10.2019(štvrtok a piatok)

bude prerušená prevádzka MŠ na základe rozhodnutia RÚVZ v Rimavskej Sobote  pre zvýšený výskyt infekčných chorôb- tzv.ústa,ruky, nohy.

Prevádzke sa budú v týchto dňoch vykonávať dezinfekčné úkony hračiek, ako aj priestorov.

Materská škola bude opäť v prevádzke od pondelka 21.10.2019.

Za pochopenie ďakujeme.

 

 

OZNAM

 

 

dňa 11. októbra 2019 (piatok) o 16.30 hod

 

sa deti MŠ zúčastnia osláv  mesiaca úcty k starším v miestnom kultúrnom dome.

 

Prosíme rodičov a starých rodičov, aby v tento deň prijali pozvanie na program,

 

ktorý sme pre Vás pripravili.

 

Detičky v sprievode učiteliek z materskej školy prídu do kultúrneho domu spoločne.

 

Tešia sa na vás vaše deti a kolektív MŠ.

 

 

 

OZNAM

 

OZNAMUJEME RODIČOM,

 

ŽE  v dnoch  od 11.10. do 18.10.2019  V SÁLE KULTÚRNEHO DOMU

 

SA USKUTOČNÍ TRADIČNÁ AKCIA POD NÁZVOM GAZDOVSKÝ DVOR ,

 

NA KTORÚSRDEČNE POZÝVAME VŠETKÝCH RODIČOV, ŽIAKOV A UČITEĽOV ZŠ,

 

AKO AJ ŠIROKÚ VEREJNOSŤ OBCE OŽĎANY.

 


 

 

 

 

OZNAM

 

OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE DŇA 26.9.2019 (štvrtok) O 16.00 HOD. SA USKUTOČNÍ

CELOŠKOLSKÉ RODIČOVSKÉ združenie v MŠ OŽĎANY, (NA POSCHODí),

na ktoré srdečne pozývame všetkých rodičov.

po všeobecných informáciách sa rodičia rozídu do príslušných tried.

Tešíme sa na vašu účasť.

 

 

OZNAM

 

Na známosť sa všetkým dáva,

 

že sa 2. septembra 2019 od 6.45 hod. otvára naša škôlka.

 

Tešíme sa na všetkých, veľkých aj maličkých!

 

Pre tých čo ešte nevedia, čo do škôlky treba: prezúvky, náhradné oblečenie, pyžamo.

 

Pri nástupe Vám naše pani učiteľky radi poradia a ochotne vysvetlia všetko.

 

Už sa na Vás teší kolektív materskej školy.

 

 

 

OZNAM

 

OZNAMUJEME RODIČOM A RODINNÝM PRÍSLUŠNÍKOM,

ŽE DŇA 28. JÚNA 2019 (piatok) o 15.00 HOD

SA V SÁLE KULTÚRNEHO DOMU USKUTOČNÍ

 

ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV

 

SPOJENÁ SO SLÁVNOSTNÝM ODOVZDÁVANÍM

OSVEDČENIA O ABSOLVOVANÍ PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA.

 

 

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom, že sa dňa 19.06.2019 (streda) uskutoční koncoročné fotenie detí.

 

 

 

 

OZNAM

 

 

MILÍ RODIČIA!

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA ,,DEŇ OTCOV ",

DŇA 16.06.2019 (NEDEĽA) O 10:00 DO MŠ.

MÁME PRE VÁS PRIPRAVENÝ KRÁTKY PROGRAM, RÔZNE ŠPORTOVÉ AKTIVITY,

PIKNIK V TRÁVE S VÝBORNÝM GULÁŠOM A PRÍJEMNE STRÁVENÝ DEŇ.

PRE DETI MÁME PRIPRAVENÉ MILÉ PREKVAPENIE :)

 

 

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!

 

 

 

 

OZNAM 

 

 Riaditeľka ZŠ s MŠ v Ožďanoch oznamuje, že dňa 24.05.2019 (piatok) bude prevádzka materskej škole

prerušená z prevádzkových dôvodov.

Materská škola bude opäť v prevádzke v pondelok 27.05.2019.

 

 

 

OZNAM

 

MILÍ RODIČIA!

 

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA VYSTÚPENIE DETÍ PRI PRÍLEŽITOSTI

- DŇA MATIEK!

VYSTÚPENIE SA USKUTOČNÍ DŇA  13.5.2019 (PONDELOK) O 16.30 HOD.

V SÁLE KULTÚRNEHO DOMU.

 

VŠETCI STE SRDEČNE VÍTANÍ!

 

 

 

OZNAM

 

 

Obecný úrad v spolupráci so základnou školou s materskou školou organizuje verejnú kultúrnu akciu pod názvom

 

,,STAVANIE MÁJA„

 

S krátkym programom vystúpia

deti strednej vekovej triedy – LIENKY

deti staršej vekovej triedy – VČIELKY,

a žiaci ZŠ.

 

Príďte a oživte s nami staré tradície.

Kedy: 30.04.2019 (utorok) o 16:30 hod.

Kde: pred  Obecným úradom v Ožďanoch.

 

TEŠÍME SA NA VÁS ;)

 

 

 

 

 OZNAM

 

 

Milé deti, milí rodičia!

 

Obecný úrad v spolupráci s MŠ Ožďany,

 

organizuje verejnú kultúrnu akciu

 

pod názvom

 

,,VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE,,

 

(zdobenie kraslíc – rôzne techniky – patchwork, stuhy, maľovanie,

 

 servítková technika...,- výroba veľkonočných vencov...)

 

ktoré sa uskutočnia 18.04.2019 (štvrtok)


od 15.30 hod. do 17.30 hod.

 

v Kultúrnom dome Ožďany.

TEŠÍME SA NA VÁS :)

 

 

 

OZNAM

 

 

OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE DŇA 09.04.2019 O 13.30 HOD. SA USKUTOČNÍ

 

ZÁPIS PREDŠKOLÁKOV DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OŽĎANOCH.

 

NA ZÁPIS PÔJDEME SPOLU Z MŠ O 13.15 HOD. .

 

PREDŠKOLÁKOM DRŽÍME PALCE!

 

 

 

 

OZNAM

 

 

Oznamujeme rodičom, že dňa 9.4.2019 (utorok) sa uskutoční

 

Deň otvorených dverí pre budúcich škôlkárov.

 

O koľkej? - od 9.30 hod. do 10.30 hod.

 

Kde? -  V TRIEDE VČIELOK

 

(na poschodí - staršia veková trieda)

 

TEŠÍME SA NA VÁS!

 

 

OZNAM

 

RIADITEĽKA ZŠ S MŠ V OŽĎANOCH OZNAMUJE,

ŽE DŇA 29.03.2019 (piatok) BUDE PREVÁDZKA v MATERSKEJ ŠKOLE PRERUŠENÁ

z prevádzkových dôvodov.

Materská škola bude opäť v prevádzke v pondelok 01.04.2019.

 

 

OZNAM

 

 

Oznamujeme rodičom, že dňa 24.01.2019(štvrtok) o 16:00 hod,

 

sa uskutoční rodičovské združenie pre deti predškolského veku.

 

Prosíme všetkých rodičov detí predškolského veku, aby sa vo vlastnom záujme zúčastnili,

 

nakoľko sa bude preberať zápis detí do 1. ročníka ZŠ.

 

Ďakujeme!

 

 

 

OZNAM

 

 

OZNAMUJEME RODIČOM , ŽE POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV PREVÁDZKA MŠ BUDE

Z ORGANIZAČNÝCH A PREVÁDZKOVÝCH DÔVODOV PRERUŠENÁ

V ČASE OD 27. 12.2018 DO 4. 1. 2019 (VRÁTANE). 

V PREVÁDZKE MŠ SA BUDE POKRAČOVAŤ

OD 7.1.2019

KRÁSNE VIANOČNÉ SVIATKY VÁM PRAJE KOLEKTÍV MŠ !

 

 

OZNAM

 

 

 

 

OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE DŇA 6.12.2018 (ŠTVRTOK) PRIVÍTAME MIKULÁŠA A JEHO DRUŽINU V SÁLE KULTÚRNEHO DOMU A TO S PROGRAMOM O 16.30 HODÍN.

 

DETI PÔJDU V SPRIEVODE UČITELIEK.

 

PRAJEME PRÍJEMNÝ ZÁŽITOK Z KULTÚRNEJ AKCIE.

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom, že dňa 02.11.2018 (piatok) bude prevádzka materkej školy prerušená (maľovanie, údržba kanalizácie).

Materská škola bude opäť v prevádzke 05.11.2018 (pondelok).

Za pochopenie ďakujeme.

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom, deťom ale aj širokej verejnosti, že materská škola v spolupráci s obecným úradom organizuje ,,Jesenné tvorivé dielne" .

A to 30.10.2018 v utorok v sále kultúrneho domu.

Začíname od 10.00 -  do 13.00 hodín.

Tešíme sa na všetkých :)

 

 

OZNAM

 

 

OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE DŇA 08.10.2018 (pondelok) O 16.00 HOD. SA USKUTOČNÍ

 

CELOŠKOLSKÉ RODIČOVSKÉ združenie v MŠ OŽĎANY, (NA POSCHODí),

 

na ktoré srdečne pozývame všetkých rodičov.

 

po všeobecných informáciách sa rodičia rozídu do príslušných tried.

Tešíme sa na vašu účasť.

 

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom, že sa dňa 03.09.2018 sa uskutoční fotenie detí.

 

 

OZNAM

 

 

Na známosť sa všetkým dáva,

 

že sa 3. septembra 2018 od 6.45 hod. otvára naša škôlka.

 

Tešíme sa na všetkých, veľkých aj maličkých!

 

Pre tých čo ešte nevedia, čo do škôlky treba: prezúvky, náhradné oblečenie, pyžamo.

 

Pri nástupe Vám naše pani učiteľky radi poradia a ochotne vysvetlia všetko.

 

 

Už sa na Vás teší kolektív materskej školy.

 

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom, že prevádzka materskej školy bude zatvorená dňa 20.7.2018 (piatok) z dôvodu chorobnosti detí.

Prevádzka materskej školy bude opäť otovrená v pondelok dňa 23.7.2018.

Za pochopenie ďakujeme a deťom prajeme skoré uzdravenie :).

 

 

 

 

OZNAM

 

 

OZNAMUJEME RODIČOM A RODINNÝM PRÍSLUŠNÍKOM,

 

ŽE DŇA 29. JÚNA 2018 (piatok) o 15.00 HOD

 

SA V STARŠEJ VEKOVEJ TRIEDE - V TRIEDE VČIELOK,

 

USKUTOČNÍ

 

ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV

 

SPOJENÁ SO SLÁVNOSTNÝM ODOVZDÁVANÍM

 

OSVEDČENIA O ABSOLVOVANÍ PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA.

 

 

 

 

OZNAM

 

MILÍ RODIČIA!

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA ,,DEŇ OTCOV ",

 

DŇA 17.06.2018 (NEDEĽA) O 10:00 DO MŠ.

 

MÁME PRE VÁS PRIPRAVENÝ KRÁTKY PROGRAM, RÔZNE ŠPORTOVÉ AKTIVITY,

 

PIKNIK V TRÁVE S VÝBORNÝM GULÁŠOM A PRÍJEMNE STRÁVENÝ DEŇ.

 

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!

 

 

 

Oznam

 

Oznamujeme rodičom, že prevádzka materskej školy bude prerušená z prevádzkových dôvodov 8.6.2018 (piatok).

Prevádzka bude otvorená od 11.6.2018 (pondelok).

Za pochopenie ďakujeme.

 

 

 OZNAM

 

Obecný úrad v spolupráci so základnou školou s materskou školou organizuje verejnú kultúrnu akciu pod názvom

,,STAVANIE MÁJA„

S krátkym programom vystúpia

deti strednej vekovej triedy – LIENKY

deti staršej vekovej triedy – VČIELKY,

a žiaci ZŠ.

Príďte a oživte s nami staré tradície.

Kedy: 30.04.2018 (pondelok) o 16:30 hod.

Kde: pred  Obecným úradom v Ožďanoch.

 

TEŠÍME SA NA VÁS ;)

 

 

 

OZNAM

 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

 


ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY PRE MŠ,  ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU V OŽĎANOCH

OZNAMUJE RODIČOM DETÍ VO VEKU OD 3 DO 6 ROKOV, RESP. DETÍ S ODLOŽENOU POVINNOU ŠKOLSKOU DOCHÁDZKOU,

ŽE ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

SA KONÁ od 16.4. 2018 (pondelok) do 17.4.2018 (utorok)OD  13.00 HOD.

 

Všetkých srdečne vítame !

 

 

OZNAM

Oznamujeme rodičom, že dňa 16.4.2018(pondelok) sa uskutoční

Deň otvorených dverí pre budúcich škôlkárov.

O koľkej? - od 9.30 hod. do 10.30 hod.

Kde? -  V TRIEDE VČIELOK

(na poschodí - staršia veková trieda)

TEŠÍME SA NA VÁS!

 

 

 

OZNAM

 

RIADITEĽKA ZŠ S MŠ V OŽĎANOCH OZNAMUJE,

ŽE DŇA 13.04.2018 (piatok) NEBUDE MATERSKÁ ŠKOLA V PREVÁDZKE

(preventívne psychologické poradenstvo pre pedagogických zamestnancov podľa zákona č. 317/2009, § 55).

V PREVÁDZKE MATERSKEJ ŠKOLY SA BUDE POKRAČOVAŤ V PONDELOK 16.04.2018 .

 

 

OZNAM

OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE DŇA 12.4.2018 O 13.30 HOD. SA USKUTOČNÍ

ZÁPIS PREDŠKOLÁKOV DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OŽĎANOCH.

NA ZÁPIS PÔJDEME SPOLU Z MŠ O 13.15 HOD. .

PREDŠKOLÁKOM DRŽÍME PALCE!

 

 

 

MILÍ RODIČIA!

 

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA VYSTÚPENIE DETÍ

PRI PRÍLEŽITOSTI - VÍTANIA JARI

VYSTÚPENIE SA USKUTOČNÍ

23.03.2018 (piatok) o 16:00 hod. v sále kultúrneho domu v Ožďanoch.

VŠETCI STE SRDEČNE VÍTANÍ.

TEŠÍME SA NA VÁS!

 

 

 

 

 

Milé deti, milí rodičia!

 

Obecný úrad v spolupráci s materskou školou organizuje verejnú kultúrnu akciu pod názvom

 

,,VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE "

 

Výroba veľkonočných dekorácií:

- zdobenie kraslíc – rôzne techniky – patchwork, korálky, stuhy, maľovanie, servítková technika...,

- výroba veľkonočných vencov,

- dekorácie zo sena a slamy – zajačik, sliepočka ...,

- pletenie a zdobenie korbáčov, vencov z vŕbového prútia,

- tvorba jarných pohľadníc.

Kedy: 16.03.2018 (piatok) od 15:00 hod. do 17:00 hod. v Kultúrnom dome Ožďany.

                                                                           Vstupné: zdarma

Pripravené je malé občerstvenie.

Dozor pre deti nie je zabezpečený!

Všetkých srdečne pozývame a tešíme sa na úžasné umelecké diela, ktoré si vytvoríte sami.

 

 

 

 

OZNAM

 

Základná škola s materskou školou Ožďany, zastúpená štatutárnym orgánom Mgr. Želmírou Vargicovou,

riaditeľkou ZŠ s MŠ oznamuje,

že v dňoch od 19.02. – 23.02.2018 (pondelok až piatok)

nebude materská škola v prevádzke z dôvodu vysokej chorobnosti detí – 46%.

V prevádzke materskej školy sa bude pokračovať

od 26.02.2018 (pondelok).

Počas prerušenia prevádzky sa urobí dezinfekcia tried, hračiek a spální.

Za pochopenie ďakujeme!

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom, že dňa 15.02.2018 (štvrtok) o 16:00 hod,

sa uskutoční rodičovské združenie pre deti predškolského veku.

Prosíme všetkých rodičov detí predškolského veku, aby sa vo vlastnom záujme zúčastnili,

nakoľko sa bude preberať zápis detí do 1. ročníka ZŠ.

Ďakujeme!

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom , že sa v materskej škole uskutoční rodičovké združenie

a to v triede Motýlikov a v triede Lienok

dňa 13.02.2018 začiatkom o 16.00 hod..

a v triede Lienok sa rodičovské prekladá po jarných prázdninách z dôvodu chorobnosti detí.

Termín upresníme.

Tešíme sa na vás!

 

 

OZNAM

 

OZNAMUJEME RODIČOM,

že dňa 01.02.2018 (štvrtok) o 09.30 hod,

SA V PRIESTOROCH MATERSKEJ ŠKOLY USKUTOČNÍ

KARNEVAL.

Prosíme rodičov, aby deťom priniesli masky.

Ďakujeme!

 

 

 

OZNAM

 

 

Milé deti, milí rodičia!

 

 

Obecný úrad v spolupráci s MŠ ani počas vianočných sviatkov nezabúda na deti a preto organizuje verejnú kultúrnu akciu pod názvom

,,PRÁZDNINOVÉ TVORIVÉ DIELNE "

(výroba anjelikov, maľovanie sadrových odliatkov, zdobenie medovníčkov...),

ktoré sa uskutočnia 28. 12. 2017 (štvrtok)

 od 13:00 hod. do 16:00 hod.

v Kultúrnom dome Ožďany.

Vstupné: zdarma

Pre deti je pripravené malé občerstvenie.

Dozor nie je zabezpečený!

Všetkých srdečne pozývame a tešíme sa na úžasné umelecké diela, ktoré si vytvoria vaše deti.

 

 

 

OZNAM

 

 

OZNAMUJEME RODIČOM , ŽE POČAS VIANOČNÝCH PRÁZDNIN PREVÁDZKA MŠ BUDE

 

Z ORGANIZAČNÝCH A PREVÁDZKOVÝCH DÔVODOV PRERUŠENÁ

 

V ČASE OD 27. 12.2017 DO 5. 1. 2018 (VRÁTANE). 

 

V PREVÁDZKE MŠ SA BUDE POKRAČOVAŤ

 

OD 8.1.2018

 

KRÁSNE VIANOČNÉ SVIATKY VÁM PRAJE KOLEKTÍV MŠ !

 

 

 

OZNAM 

 

Oznamujeme rodičom, že dňa 23.11.2017 (štvrtok) od 8.00 hod. sa uskutoční fotenie detí v MŠ.

 

 

 

POĎAKOVANIEKolektív materskej školy ako aj naše - vaše deti sa chceme poďakovať rodičom, ktorí nám zabezpečili žalúzie do malej a veľkej triedy.

Zároveň ďakujeme firme LANGAS, ktorá nám žalúzie dodala a namontovala.

Ďakujeme aj sponzorom, ktorí ochotne pomohli škôlke a prispeli na žalúzie; Dušan Hazucha ml.; Barnabáš Galamb, Ladislav Galamb a iní, ktorí nechceli byť menovaní.

Ďakujeme!

 

 

OZNAM

 

OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE DŇA 25.10.2017 SA V MATERSKEJ ŠKOLE USKUTOČNÍ ,, DEŇ VESELÝCH TEKVIČIEK".

PROSÍME VÁS, ABY STE DOMA S DETMI PRIPRAVILI TEKVIČKY A DONIESLI ICH NA TENTO DEŇ NA VÝSTAVKU.

ĎAKUJEME!

 

 

OZNAM

 

OZNAMUJEME RODIČOM,

ŽE DŇA 26.10. 2017 (štvrtok) V ČASE OD 10.00 – 16.00 HOD.

SA USKUTOČNÍ TRADIČNÁ AKCIA POD NÁZVOM GAZDOVSKÝ DVOR V SÁLE KULTÚRNEHO DOMU ,

NA KTORÚSRDEČNE POZÝVAME VŠETKÝCH RODIČOV, ŽIAKOV A UČITEĽOV ZŠ,

AKO AJ ŠIROKÚ VEREJNOSŤ OBCE OŽĎANY.


 

 

OZNAM

 

dňa 27. októbra 2017 (piatok) o 17. 00 hod

sa deti MŠ zúčastnia osláv  mesiaca úcty k starším v miestnom kultúrnom dome.

Prosíme rodičov a starých rodičov, aby v tento deň prijali pozvanie na program,

ktorý sme pre Vás pripravili.

Detičky v sprievode učiteliek z materskej školy prídu do kultúrneho domu spoločne.

Tešia sa na vás vaše deti a kolektív MŠ.

 

 

 

OZNAM

 

OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE DŇA 19.09.2017 (utorok) O 16.00 HOD. SA USKUTOČNÍ

 

CELOŠKOLSKÉ RODIČOVSKÉ združenie v MŠ OŽĎANY, (NA POSCHODí),

 

na ktoré srdečne pozývame všetkých rodičov.

 

(po všeobecných informáciách sa rodičia rozídu do príslušných tried)

 

 

 

OZNAM

 

 

Na známosť sa všetkým dáva,

 

že sa 4. septembra 2017 od 6.45 hod. otvára naša škôlka.

 

Tešíme sa na všetkých, veľkých aj maličkých!

Pre tých čo ešte nevedia, čo do škôlky treba: prezúvky, náhradné oblečenie, pyžamo.

Pri nástupe Vám naše pani učiteľky radi poradia a ochotne vysvetlia všetko.

 

Už sa na Vás teší kolektív materskej školy.

 

 

 

OZNAM

 

 

OZNAMUJEME RODIČOM A RODINNÝM PRÍSLUŠNÍKOM,

ŽE DŇA30. JÚNA 2017 (piatok) o 15.00 HOD

 

SA V STARŠEJ VEKOVEJ TRIEDE - V TRIEDE VČIELOK,

USKUTOČNÍ

 

ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV

 

SPOJENÁ SO SLÁVNOSTNÝM ODOVZDÁVANÍM

 

OSVEDČENIA O ABSOLVOVANÍ PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA.

 

 

 

OZNAM

 

 

Oznamujeme rodičom, že materská škola počas letných prázdnin

bude v prevádzke celý júl. Prevádzka bude zatvorená v auguste.

Školské brány sa otvoria 4. septembra 2017 (pondelok).

 

 

 

 

 

OZNAM

 

 

MILÍ RODIČIA!

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA ,,DEŇ OTCOV ",

 

DŇA 18.06.2017 (NEDEĽA) O 10:00 DO MŠ.

 

MÁME PRE VÁS PRIPRAVENÝ KRÁTKY PROGRAM, RÔZNE ŠPORTOVÉ AKTIVITY,

 

PIKNIK V TRÁVE S VÝBORNÝM GULÁŠOM A PRÍJEMNE STRÁVENÝ DEŇ.

 

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!

 

 

 

OZNAM

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Ožďnoch oznamuje,

že dňa 02.06.2017 (piatok) nebude materská škola v prevádzke (akcia zamestnancov zo sociálneho fondu).

V prevádzke materskej školy sa bude pokračovať v pondelok 05.06.2017

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom, že dňa 01.06.2017 (štvrtok) pôjdeme s deťmi na výlet k MDD. Prosíme rodičov, aby deti doniesli do MŠ do 8.00 hodín. Do ruksaku treba zbaliť pitie, preukaz poistenca a pršíplášť. Z Mojína sa vrátime okolo 12.30 hod. MŠ bude ďalej pokračovať ako bežný deň tj. do 16.15 hod.

Ďakujeme a tešíme sa :)

 

 

OZNAM

 

OZNAMUJEME RODIČOM , ŽE POČAS VEĽKONOČNÝCH PRÁZDNIN PREVÁDZKA MŠ BUDE

 13.4. 2017 (štvrtok) - OTVORENÁ

Z ORGANIZAČNÝCH  A PREVÁDZKOVÝCH DÔVODOV  MŠ BUDE PRERUŠENÁ

V ČASE OD 14 . 04.2017 DO 18.04. 2017 (VRÁTANE).


KRÁSNE VEĽKONOČNÉ SVIATKY VÁM PRAJE KOLEKTÍV MŠ !

 

 

OZNAM

 

 

RIADITEĽKA ZŠ S MŠ V OŽĎANOCH OZNAMUJE,

ŽE DŇA 19.04.2017 (STREDA) NEBUDE MATERKÁ ŠKOLA V PREVÁDZKE

 

(preventívne psychologické poradenstvo podľa zákona č. 317/2009, § 55).

V PREVÁDZKE MATERSKEJ ŠKOLY SA BUDE POKRAČOVAŤ VO ŠTVRTOK 20.04.2017 .

 

 

 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018


ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU V OŽĎANOCH

OZNAMUJE RODIČOM DETÍ VO VEKU OD 3 DO 6 ROKOV, RESP. DETÍ S ODLOŽENOU POVINNOU ŠKOLSKOU DOCHÁDZKOU,

ŽE ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

SA KONÁ od 10.4. 2017 (pondelok) do 11.4.2017 (utorok)

OD 08.00 HOD.– 13.00 HOD.

 

 

OZNAM

 

OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE DŇA 5.4.2017 O 13.30 HOD. SA USKUTOČNÍ

ZÁPIS PREDŠKOLÁKOV DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OŽĎANOCH.

NA ZÁPIS PÔJDEME SPOLU Z MŠ O 13.15 HOD. .

PREDŠKOLÁKOM DRŽÍME PALCE!

 

 

OZNAM

 

 

Oznamujeme rodičom, že dňa 21.02.2017 (utorok) o 16:00 hod,

sa uskutoční rodičovské združenie pre deti predškolského veku.

Prosíme všetkých rodičov detí predškolského veku, aby sa vo vlastnom záujme zúčastnili,

nakoľko sa bude preberať zápis detí do 1. ročníka ZŠ.

Ďakujeme!

 

 

OZNAM

 

ZŠ s MŠ Ožďany pracovisko MŠ v zastúpení

Mgr. Želmírou Vargicovou riaditeľkou školy Vám oznamuje,

po dohovore s  RUVZ v Rimavskej Sobote

( z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí),

že v piatok 3.2.2017 nebude prevádzka MŠ otvorená.

Dúfame, že sa doma deti do pondelka 6.2.2017 preliečia.

Za pochopenie ďakujeme a želáme skoré uzdravenie!

 

 

 

OZNAM

 

OZNAMUJEME RODIČOM,

že dňa 09.02.2017 (štvrtok) o 10:00 hod,

SA V PRIESTOROCH MATERSKEJ ŠKOLY USKUTOČNÍ

KARNEVAL.

Prosíme rodičov, aby deťom priniesli masky.

Ďakujeme!

 

 

OZNAM

 

Milé deti, milí rodičia!

Obecný úrad ani počas vianočných sviatkov nezabúda na deti a preto organizuje verejnú kultúrnu akciu pod názvom

,,PRÁZDNINOVÉ TVORIVÉ DIELNE "

(výroba anjelikov, maľovanie sadrových odliatkov...),

ktoré sa uskutočnia 29. 12. 2016 (štvrtok)

 od 13:00 hod. do 16:00 hod.

v Kultúrnom dome Ožďany.

Vstupné: zdarma

Pre deti je pripravené malé občerstvenie.

Dozor nie je zabezpečený!

Všetkých srdečne pozývame a tešíme sa na úžasné umelecké diela, ktoré si vytvoria vaše deti.

 

 

 

OZNAM

 

 

OZNAMUJEME RODIČOM , ŽE POČAS VIANOČNÝCH PRÁZDNIN PREVÁDZKA MŠ BUDE

Z ORGANIZAČNÝCH A PREVÁDZKOVÝCH DÔVODOV PRERUŠENÁ

(po zisťovaní záujmu a so súhlasom zriaďovateľa)

V ČASE OD 23. 12.2016 DO 6. 1. 2017 (VRÁTANE). 

V PREVÁDZKE MŠ SA BUDE POKRAČOVAŤ

OD 9.1.2017

 

KRÁSNE VIANOČNÉ SVIATKY VÁM PRAJE KOLEKTÍV MŠ !

 

 

 

OZNAM

 

 

Prevádzka MŠ počas jesenných školských prázdnin

 

V čase jesenných školských prázdnin bude obmedzená prevádzka Materskej školy.

28.10.2016 (piatok) bude v prevádzke  jedna trieda na prízemí.

31.10.2016 (pondelok) bude prevádzka materskej školy zatvorená (pre nízky počet zapísaných detí).

Prevádzka materskej školy bude znovu otvorená 2.11.2016 (streda).

 

 

 

OZNAM

 

dňa 27. októbra 2016 (štvrtok) o 17. 00 hod

sa deti MŠ zúčastnia osláv  mesiaca úcty k starším v miestnom kultúrnom dome.

Prosíme rodičov a starých rodičov, aby v tento deň prijali pozvanie na program,

ktorý sme pre Vás pripravili.

Detičky v sprievode učiteliek z materskej školy prídu do kultúrneho domu spoločne.

Tešia sa na vás vaše deti a kolektív MŠ.

 

 

OZNAM

 

OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE DŇA 06.10.2016 (ŠTVRTOK) O 16.00 HOD. SA USKUTOČNÍ

CELOŠKOLSKÉ RODIČOVSKÉ združenie v MŠ OŽĎANY, (NA POSCHODí),

na ktoré srdečne pozývame všetkých rodičov.

(po všeobecných informáciách sa rodičia rozídu do príslušných tried)

 

 

 

OZNAM

 

Na známosť sa všetkým dáva,

že sa 5. septembra 2016 od 6.45 hod. otvára naša škôlka.

Tešíme sa na všetkých, veľkých aj maličkých!

Kolektív materskej školy.

 

 

 

OZNAM

 

 

OZNAMUJEME RODIČOM A RODINNÝM PRÍSLUŠNÍKOM, ŽE DŇA

30. JÚNA 2016 (štvrtok) o 15.00 HOD

SA V STARŠEJ VEKOVEJ TRIEDE - V TRIEDE VČIELOK USKUTOČNÍ

ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV

SPOJENÁ SO SLÁVNOSTNÝM ODOVZDÁVANÍM

OSVEDČENIA O ABSOLVOVANÍ PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA.

 

 

 

OZNAM

 

MILÍ RODIČIA!

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA ,,DEŇ OTCOV ",

 

DŇA 19.06.2016 (NEDEĽA) O 10:00 DO MŠ.

 

MÁME PRE VÁS PRIPRAVENÝ KRÁTKY PROGRAM, RÔZNE ŠPORTOVÉ AKTIVITY,

PIKNIK V TRÁVE S VÝBORNÝM GULÁŠOM A PRÍJEMNE STRÁVENÝ DEŇ.

 

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom, že materská škola počas letných prázdnin bude v prevádzke celý júl. Prevádzka bude zatvorená v auguste. Školské brány sa otvoria 5.septembra 2016 (pondelok).

Prajeme krásne prázdniny!

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom, že dňa 31.05.2016 (utorok) o 16:00 hod,

sa uskutoční rodičovské združenie v triede včielok a v triede lienok.

Prosíme všetkých rodičov detí , aby sa vo vlastnom záujme zúčastnili,

nakoľko sa bude preberať  výlet detí na MDD, vystúpenie detí, koniec školského roka a iné.

Ďakujeme!

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom, že dňa 27.05.2016 (piatok) o 16:00 hod,

sa uskutoční rodičovské združenie v triede motýlikov.

Prosíme všetkých rodičov detí , aby sa vo vlastnom záujme zúčastnili,

nakoľko sa bude preberať  výlet detí na MDD, vystúpenie detí, koniec školského roka a iné.

Ďakujeme!

 

 

POZVÁNKA

 

 MŠ Ožďany pozýva rodičov na slávnostné otvorenie nových priestorov, triedy lienok, ktoré sa koná 23.05.2016 o 10.30 hod..

Projekt bol financovaný z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl.

 

 

 

OZNAM

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Ožďanoch v zmysle § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní poskytuje žiakom ZŠ a  deťom  MŠ z prevádzkových dôvodov dňa 20. 05. 2016 (piatok) riaditeľské voľno. V uvedený deň nebude v prevádzke základná škola, materská škola, školská jedáleň pri ZŠ, školská jedáleň pri MŠ a školský klub detí.

 

Vo vyučovaní a v prevádzke ZŠ s MŠ sa bude pokračovať v pondelok 23. 05. 2016.

 

 

 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

 


ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU V OŽĎANOCH

OZNAMUJE RODIČOM DETÍ VO VEKU OD 3 DO 6 ROKOV, RESP. DETÍ S ODLOŽENOU POVINNOU ŠKOLSKOU DOCHÁDZKOU,

ŽE ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

SA KONÁ od 11.4. 2016 (pondelok) do 12.4.2016 (utorok)

OD 08.00 HOD.– 13.00 HOD.

NA ZÁPIS JE POTREBNÉ PRINIESŤ RODNÝ LIST DIEŤAŤA!

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom, že dňa 6.4.2016 (streda) sa uskutoční

Deň otvorených dverí pre budúcich škôlkárov.

O koľkej? - od 9.30 hod. do 10.30 hod.

Kde? -  V TRIEDE MOTÝLIKOV (mladšia veková trieda)

TEŠÍME SA NA VÁS!

 

 

 

OZNAM

 

OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE DŇA 5.4.2016 O 13.30 HOD. SA USKUTOČNÍ ZÁPIS PREDŠKOLÁKOV DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OŽĎANOCH. NA ZÁPIS PÔJDEME SPOLU Z MŠ O 13.15 HOD. . PREDŠKOLÁKOM DRŽÍME PALCE!

 

 

 

OZNAM

 

OZNAMUJEME RODIČOM , ŽE POČAS VEĽKONOČNÝCH PRÁZDNIN PREVÁDZKA MŠ BUDE

Z ORGANIZAČNÝCH – (malý záujem)

A PREVÁDZKOVÝCH DÔVODOV PRERUŠENÁ

V ČASE OD 24. 03.2016 DO 29.03. 2016 (VRÁTANE).

V PREVÁDZKE MŠ SA BUDE POKRAČOVAŤ

OD 30.03.2016 (streda)

KRÁSNE VEĽKONOČNÉ SVIATKY VÁM PRAJE KOLEKTÍV MŠ !

 

 

OZNAM

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA VYSTÚPENIE DETÍ PRI PRÍLEŽITOSTI - VÍTANIA JARI

VYSTÚPENIE SA USKUTOČNÍ

23.03.2016 (STREDA) o 16:30 hod. v sále kultúrneho domu v Ožďanoch.

VŠETCI STE SRDEČNE VÍTANÍ.

 

 

 

OZNAM

 

 

Oznamujeme rodičom, že dňa 18.02.2016 (štvrtok) o 16:00 hod,

 

sa uskutoční rodičovské združenie pre deti predškolského veku.

 

Prosíme všetkých rodičov detí predškolského veku, aby sa vo vlastnom záujme zúčastnili,

 

nakoľko sa bude preberať zápis detí do 1. ročníka ZŠ.

Ďakujeme!

 

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom,

že dňa 09.02.2015 (utorok) o 10:00 hod,

 

sa v priestoroch Materskej školy uskutoční

 

 

KARNEVAL.

 

Prosíme rodičov, aby deťom priniesli masky.

 

Ďakujeme!

 

 

 

OZNAM

 

 

 

OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE 21.1.2016 (ŠTVRTOK) SA PÔJDEME S DEŤMI

SÁNKOVAŤ NA KOPEC.

PROSÍME PRETO RODIČOV, ABY SVOJE DETI VHODNE OBLIEKLI.

ĎAKUJEME A TEŠÍME SA!

 

 

 

 

OZNAM

 

OZNAMUJEME RODIČOM , ŽE POČAS VIANOČNÝCH PRÁZDNIN PREVÁDZKA MŠ BUDE

 

Z ORGANIZAČNÝCH A PREVÁDZKOVÝCH DÔVODOV PRERUŠENÁ

 

V ČASE OD 23. 12.2015 DO 6. 1. 2016 (VRÁTANE).

 

V PREVÁDZKE MŠ SA BUDE POKRAČOVAŤ

 

OD 7.1.2016

 

KRÁSNE VIANOČNÉ SVIATKY VÁM PRAJE KOLEKTÍV MŠ !

 

 

 

OZNAM

 

RIADITEĽKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU OZNAMUJE RODIČOM,

ŽE OD 07.12. 2015 -  DO  11.12. 2015

BUDE PRERUŠENÁ PREVÁDZKA V MATERSKEJ ŠKOLE Z DÔVODU BÚRACÍCH PRÁC V INTERIÉRI MŠ.

V PREVÁDZKE SA BUDE POKRAČOVAŤ 14.12.2015 (PONDELOK).

ZA POCHOPENIE ĎAKUJEME!

 

 

 

 

OZNAM

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Ožďanoch oznamuje, že dňa 27. 11. 2015 (piatok) bude z organizačných dôvodov materská škola v prevádzke do    12. 30 hod.

 

 

 

OZNAM

ŠARKANIÁDA

Dňa 11.11.2015 (streda) sa uskutoční v MŠ Šarkaniáda. Prosíme rodičov, aby pomohli svojim deťom vyrobiť šarkany, draky alebo lietajúce príšerky. Ďakujeme :) Tešíme sa!

 

 

OZNAM

Halloween párty

V našej MŠ dňa 28.10.2015. Prosíme rodičov, aby deťom pribalili zaujímavú halloweensku masku a doma vyrezanú tekvičku. Ďakujeme :)

 

 

OZNAM

 

Prevádzka MŠ počas jesenných prázdnin

 

V čase jesenných školských prázdnin 29. 10. a 30.10. 2015 bude obmedzená prevádzka Materskej školy. Počet tried zabezpečíme podľa záujmu rodičov.

 

Preto žiadame rodičov, aby svoj záujem nahlásili triednym učiteľkám do pondelka 26. 10. 2015.

 

 

OZNAM

 

OZNAMUJEME RODIČOM,

  že dňa  17.9.2015 (vo štvrtok ) o 16.00 hod.

SA USKUTOČNÍ CELOŠKOLSKÉ RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE V MŠ OŽĎANY, NA POSCHODÍ,

NA KTORÉ
SRDEČNE POZÝVAME VŠETKÝCH RODIČOV.


(PO VŠEOBECNÝCH INFORMÁCIÁCH SA RODIČIA ROZÍDU DO PRÍSLUŠNÝCH TRIED). 

 

OZNAM

 

OZNAMUJEME RODIČOM A RODINNÝM PRÍSLUŠNÍKOM, ŽE DŇA

30. JÚNA 2015 (utorok) o 15.00 HOD

SA V STARŠEJ VEKOVEJ TRIEDE - V TRIEDE VČIELOK USKUTOČNÍ

ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV

SPOJENÁ SO SLÁVNOSTNÝM ODOVZDÁVANÍM

OSVEDČENIA O ABSOLVOVANÍ PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA.

 

 

 

 

 OZNAM

 

MILÍ RODIČIA,

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA

DEŇ OTCOV,

DŇA 20.06.2015 (SOBOTA) O10:00 DO MŠ.

MÁME PRE VÁS PRIPRAVENÝ KRÁTKY PROGRAM, RÔZNE ŠPORTOVÉ AKTIVITY, PIKNIK V TRÁVE A PRÍJEMNE STRÁVENÝ DEŇ.

 

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!

 

V prípade zlého počasia sa Deň otcov prekladá o týždeň t.j. 27.6.2015 (sobota).

 

 

 

 

OZNAM 

 

MILÍ RODIČIA!

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA VYSTÚPENIE DETÍ PRI PRÍLEŽITOSTI - DŇA MATIEK!

VYSTÚPENIE SA USKUTOČNÍ V TRIEDE VČIELOK 13.5.2015 (STREDA) O 16.30 HOD.

VŠETCI STE SRDEČNE VÍTANÍ!

 

 

OZNAM

MILÍ RODIČIA!

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA VYSTÚPENIE DETÍ PRI PRÍLEŽITOSTI - VÍTANIA JARI.

VYSTÚPIA DETI  STARŠEJ VEKOVEJ TRIEDY S KRÁTKYM PROGRAMOM.

VYSTÚPENIE SA USKUTOČNÍ

31.03.2015 (UTOROK) o 16:00 hod. v TRIEDE VČIELOK.

VŠETCI STE SRDEČNE VÍTANÍ.

 

 

OZNAM

 

 

 Oznamujeme rodičom,

že dňa 19.03.2015 (štvrtok)

sa uskutoční výlet do HVEZDÁRNE v Rim. Sobote.

Zúčastnia sa deti staršej vekovej triedy - TRIEDA VČIELOK.

Prosíme  rodičov detí, aby im na cestu zabalili pitie, dali vhodné oblečenie a obuv,

a doniesli vopred 0,50 centov za vstupné a 1 euro za autobus do Rimavskej Soboty.

Ďakujeme!

 

 

OZNAM

OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE DŇA 25.02.2015 (STREDA) O 10:00 HOD,
SA V PRIESTOROCH MATERSKEJ ŠKOLY USKUTOČNÍ


KARNEVAL,

NA KTORÝ VÁS SRDEČNE POZÝVAME.
PROSÍME RODIČOV, ABY DEŤOM PRINIESLI MASKY.
 TEŠÍME SA NA VÁS A NA KRÁSNE MASKY!

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom, že dňa 12.2.2015 (štvrtok) sa uskutoční

Deň otvorených dverí pre budúcich škôlkárov.

O koľkej? - od 9.30 hod. do 10.30 hod.

Kde? -  V TRIEDE MOTÝLIKOV (mladšia veková trieda)

TEŠÍME SA NA VÁS!

 

 

 

 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016


ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU V OŽĎANOCH

OZNAMUJE RODIČOM DETÍ VO VEKU OD 3 DO 6 ROKOV, RESP. DETÍ S ODLOŽENOU POVINNOU ŠKOLSKOU DOCHÁDZKOU,

ŽE ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016

SA KONÁ V ČASE OD 16.FEBRUÁRA 2015 (PONDELOK) DO 20. FEBRUÁRA 2015 (PIATOK)

OD 08.00 HOD.– 13.00 HOD.

NA ZÁPIS JE POTREBNÉ PRÍSŤ S DIEŤAŤOM A PRINIESŤ RODNÝ LIST DIEŤAŤA!

 

 

 

OZNAM

RIADITEĽKA ZŠ S MŠ V OŽĎANOCH V ZMYSLE § 150 ODS. 5 ZÁKONA Č. 245/2008 O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

POSKYTUJE DEŤOM MŠ Z PREVÁDZKOVÝCH DÔVODOV


DŇA 02.- 03. 02. 2015 (PONDELOK A UTOROK)

RIADITEĽSKÉ VOĽNO.


V UVEDENÉ DNI NEBUDE V PREVÁDZKE ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MATERSKÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ, ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ.

 

VO VYUČOVANÍ A V PREVÁDZKE ZŠ S MŠ SA BUDE POKRAČOVAŤ V STREDU 04.02.2015

 

 

 

 

 

OZNAM

Oznamujeme rodičom, že dňa 20.01.2015 (utorok) o 16:00 hod,

sa uskutoční rodičovské združenie pre deti predškolského veku.

Prosíme všetkých rodičov detí predškolského veku, aby sa vo vlastnom záujme zúčastnili,

nakoľko sa bude preberať zápis detí do 1. ročníka ZŠ.

 

 

 

OZNAM

OZNAMUJEME RODIČOM , ŽE POČAS VIANOČNÝCH PRÁZDNIN PREVÁDZKA MŠ BUDE

Z ORGANIZAČNÝCH A PREVÁDZKOVÝCH DÔVODOV PRERUŠENÁ

V ČASE OD 22. 12.2014 DO 5. 1. 2015 (VRÁTANE).

V PREVÁDZKE MŠ SA BUDE POKRAČOVAŤ

OD 7.1.2015

KRÁSNE VIANOČNÉ SVIATKY VÁM PRAJE KOLEKTÍV MŠ !

 

 

OZNAM

 

RIADITEĽKA ZŠ S MŠ V OŽĎANOCH V ZMYSLE § 150 ODS. 5 ZÁKONA Č. 245/2008 O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ POSKYTUJE ŽIAKOM ZŠ A DEŤOM MŠ Z ORGANIZAČNÝCH A PREVÁDZKOVÝCH DÔVODOV

DŇA 12.12.2014 (PIATOK) RIADITEĽSKÉ VOĽNO.

V UVEDENÝ DEŇ NEBUDE V PREVÁDZKE ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MATERSKÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ, ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ.
VO VYUČOVANÍ A V PREVÁDZKE ZŠ A MŠ SA BUDE POKRAČOVAŤ V PONDELOK 15.12.2014.

 

 

OZNAM

 

 

MILÍ RODIČIA!

DŇA 05.12.2014 O 17:00 HOD.,

VÁS SRDEČNE POZÝVAME NA „MIKULÁŠSKE" VYSTÚPENIE DETÍ MŠ A ZŠ.

NA VYSTÚPENIE DETÍ V SÁLE KULTÚRNEHO DOMU V OŽĎANOCH, SA PRÍDE POZRIEŤ AJ MIKULÁŠ,

KTORÝ SI S DEŤMI AJ ZATANCUJE.

VŠETCI STE SRDEČNE VÍTANÍ.

 

 

OZNAM

16. 10. 2014 - DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY  -  klik

 

 

OZNAM

OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE
DŇA 9.10. 2014 OD 10.30 – 16.00 HOD.
SA USKUTOČNÍ TRADIČNÁ AKCIA POD NÁZVOM GAZDOVSKÝ DVOR V MŠ OŽĎANY, NA KTORÚ
SRDEČNE POZÝVAME VŠETKÝCH RODIČOV, ŽIAKOV A UČITEĽOV ZŠ, AKO AJ ŠIROKÚ VEREJNOSŤ OBCE OŽĎANY.

 

 

OZNAM

OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE
DŇA 9.10. 2014 O 16.00 HOD.
SA USKUTOČNÍ CELOŠKOLSKÉ RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE V MŠ OŽĎANY, NA POSCHODÍ, NA KTORÉ
SRDEČNE POZÝVAME VŠETKÝCH RODIČOV.


(PO VŠEOBECNÝCH INFORMÁCIÁCH SA RODIČIA ROZÍDU DO PRÍSLUŠNÝCH TRIED)

 

 

 

 

 

 

 

                              

    

 

Zdieľať