Zdieľať

 

OZNAM

 

Dňa 02. mája 2024 od 14:00 do 16:00 prebehne v našej MŠ zápis - na prízemí v mladšej vekovej triede - trieda Motýlikov. Poprosíme vás priniesť si rodný list dieťaťa.

Všetci ste srdečne vítaní.

 

 

 

 

OZNAM

 

Na známosť sa všetkým dáva,

že dňa 04. septembra 2023 od 06:45 sa otvára škôlkarska brána.

Tešíme sa na všetkých veľkých aj maličkých.

Pre tých, čo ešte nevedia čo do škôlky treba: prezuvky, náhradné oblečenie, pyžamo.

Pri nástupe Vám pani učiteľky s radosťou poradia a ochotne všetko vysvetlia.

Teší sa na vás celý kolektív našej MŠ.

 

 

 

OZNAM 

 

Oznamujeme rodičom, že k nástupu dieťaťa do MŠ dňa 05.9.2022 je nutné vypísať Píspmné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré je dostupné na stiahnutie na našej www stránke MŠ - v súbore Dokumenty. Kto nemá možnosť dokument si stiahnuť, vypíše ráno v MŠ.

Ďakujeme a prajeme krásny zvyšok prázdnin.

 

 

OZNAM 

 

 

Na známosť sa všetkým dáva,

 

že sa 5. septembra 2022 od 6.45 hod. otvára naša škôlka.

 

Tešíme sa na všetkých, veľkých aj maličkých!

 

Pre tých čo ešte nevedia, čo do škôlky treba: prezúvky, náhradné oblečenie, pyžamo.

 

Pri nástupe Vám naše pani učiteľky radi poradia a ochotne vysvetlia všetko.

 

 

Už sa na Vás teší kolektív materskej školy.

 

 

 

OZNAM

 

OZNAMUJEME RODIČOM A RODINNÝM PRÍSLUŠNÍKOM,

 

ŽE DŇA 30. JÚNA 2022 (štvrtok) o 15.00 HOD

 

SA V SÁLE KULTÚRNEHO DOMU USKUTOČNÍ

 

ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV

 

SPOJENÁ SO SLÁVNOSTNÝM ODOVZDÁVANÍM

 

OSVEDČENIA O ZÍSKANÍ PREDPRIMÁRNEHO VZDELANIA

 

Prosíme preto rodičov detí zo strednej a malej triedy, aby svoje deti v tento deň vyzdvihli do 14.30 hodin z materskej školy. Za pochopenie ďakujeme.

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom, že materská škola bude cez letné prázdniny otvorená nasledovne: 

- júl - prevádzka otvorená - 4.7. bude prevádzka prerušená do 5.7.2022.

Od 6.7.2022 (streda) bude prevádzka otvorená do konca mesiaca.

- august - prevádzka zatvorená.

 

 

OZNAM

 

MILÍ RODIČIA!

 

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA ,,DEŇ OTCOV ",

 

DŇA 19.06.2022 (NEDEĽA) O 10:00 DO MŠ.

 

MÁME PRE VÁS PRIPRAVENÝ KRÁTKY PROGRAM, RÔZNE ŠPORTOVÉ AKTIVITY,

 

PIKNIK V TRÁVE S VÝBORNÝM GULÁŠOM A PRÍJEMNE STRÁVENÝ DEŇ.

 

 

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!

 

 

 

OZNAM

 

MILÍ RODIČIA!

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA VYSTÚPENIE DETÍ PRI PRÍLEŽITOSTI

 

- DŇA MATIEK!

 

VYSTÚPENIE SA USKUTOČNÍ DŇA  09.5.2022 (PONDELOK) O 16.00 HOD.

 

V SÁLE KULTÚRNEHO DOMU.

 

VŠETCI STE SRDEČNE VÍTANÍ!

 

 

 

OZNAM

 

Obec Ožďany organizuje verejnú kultúrnu akciu pod názvom

,,STAVANIE MÁJA„

S krátkym programom vystúpia

deti z MŠ  a žiaci ZŠ.

Príďte a oživte s nami staré tradície.

Kedy: 30.04.2022 (sobota) o 15:00 hod.

Kde: pred  Obecným úradom v Ožďanoch.

 

TEŠÍME SA NA VÁS ;)

 

 

 

 

OZNAM

 

 

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany oznamuje, že

 

zápis detí do materskej školy sa uskutoční 4. mája 2022

 

v čase od 16:00 hod. – do 18:00hod.

Zákonný zástupca dieťaťa môže podať žiadosť:

1. vyplnením elektronického formulára, dostupné tu:

https://zsozdany.edupage.org/register/?eqa=d2hhdD1mb3JtJm5yPTI%3D

2. osobne v materskej škole v deň zápisu s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Povinnou prílohou k žiadosti je potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu, ktorého súčasťou musí byť aj informácia o očkovaní.

DONESTE AJ DETIČKY, VŠETKÝCH SRDEČNE VÍTAME A TEŠÍME SA NA VÁS.

 

OZNAM

 

 

RIADITEĽKA ZŠ S MŠ V OŽĎANOCH OZNAMUJE,

 

ŽE DŇA 19.04.2022 (utorok) BUDE PREVÁDZKA v MATERSKEJ ŠKOLE PRERUŠENÁ

 

z prevádzkových dôvodov.

 

Materská škola bude opäť v prevádzke v stredu 20.04.2022.

 

 

 

OZNAM

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany oznamuje, že 

zápis na predprimárne vzdelávanie (MŠ) na školský rok 2022/2023 do MŠ – Elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany sa uskutoční 4. 5. 2022 od 16.00 hod.

 

Priebeh zápisu:
1. Elektronickou formou prostredníctvom online formulára zákonný zástupca vopred vyplní žiadosť o prijatie 

• do MŠ: TU - https://zsozdany.edupage.org/register/?eqa=d2hhdD1mb3Jt

 

Zákonný zástupca je povinný vyplniť všetky potrebné údaje na základe rodného listu dieťaťa a platného občianskeho preukazu zákonného zástupcu. Elektronický formulár sa odošle tlačidlom na konci formulára. Škola si prijaté žiadosti zaeviduje a vytlačí.

 

2. Vo výnimočných prípadoch, ak zákonný zástupca, nemá možnosť vyplnenia online formulára, bude môcť zákonný zástupca zápisný lístok vyplniť počas zápisu v uvedený deň v MŠ.

V termíne zápisu – 4. 5. 2022 od 16.00 hod. sa zákonní zástupcovia pri dodržaní hygienických opatrení s deťmi dostavia do vstupných priestorov MŠ, kde podpisom potvrdia svoju žiadosť. Zároveň si budúci škôlkari môžu prezrieť priestory materskej školy.

 

V prípade odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky je potrebné vyplniť Žiadosť o odklad začiatku plnenia povinnej dochádzky. Formulár žiadosti je dostupný na stiahnutie na stránke základnej školy, alebo Vám poskytneme v materskej škole.

 

Povinné súčasti žiadosti - odporúčanie lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

TEŠÍ SA NA VÁS KOLEKTÍV MŠ.

 

 

 

 

OZNAM

 

 

OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE DŇA 21.04.2022 O 13.30 HOD. SA USKUTOČNÍ

 

ZÁPIS PREDŠKOLÁKOV DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OŽĎANOCH.

 

NA ZÁPIS PÔJDEME SPOLU Z MŠ O 13.15 HOD. .

 

PREDŠKOLÁKOM DRŽÍME PALCE!

 

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom, že sa prevádzka materskej školy dnes 16.2.2022 na základe Školského semaforu a po konzultácii s RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote mimoriadne prerušuje do 21.2.2022 vrátane, z dôvodu pozitívne testovaného nepedagogického zamestnanca.

Deti, ktoré v dňoch 14. a 15.2.2022 boli v MŠ, sú v tomto čase povinné dodržiavať karanténu.

Prevádzka MŠ bude obnovená 22.2.2022 (utorok) pre deti, ktoré nebudú prejavovať príznaky ochorenia a rodič predloží ,, Vyhlásenie o bezpríznakovosti".

Rodičia, ktorých dieťa by začalo prejavovať príznaky ochorenia, sú povinní kontaktovať svojho všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

 

OZNAM

Oznamujeme rodičom, že z dôvodu nízkeho počtu detí

sa prevádzka MŠ prerušuje

od 21.12.2021 (utorok) do 07.01.2022 (piatok).

10.01.2022 (pondelok) sa po sviatkoch znova otvoria brány MŠ.

KRÁSNE VIANOČNÉ SVIATKY A EŠTE KRAJŠÍ A LEPŠÍ CELÝ NOVÝ ROK 2022

želá kolektív MŠ.

 

 

OZNAM

 

Vážení rodičia. MŠVVaŠ vydalo nové usmernenie pre MŠ, podľa ktorého od pondelka 29.11.2021 do budovy MŠ môžu vstúpiť iba osoby v režime OP, (očkovaný, prekonaný).

1. U nás to bude fungovať tak, že ráno pri vstupných dverách bude naša pani upratovačka Zuzka, ktorej sa preukážete Covidpasom, alebo potvrdením o prekonaní a odnesiete si deti do tried. Pre ostatných kto sa nevie preukázať týmito dokladmi platí , od vstupných dverí pani psychologička prevezme dieťa a odnesie do príslušnej triedy. Prosím pripravte deti na túto ,,novinku".

2. Máme dať na vedomie rodičom, že ak sa rozhodnú nedať dieťa do MŠ z obavy z ochorenia, počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením SR považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť. Takže ak máte obavy tak nám len treba dať vedieť, aby sme vedeli zabezpečiť stým súvisiace veci. 

 

 

OZNAM 

 

Na známosť sa všetkým dáva,

 

že sa 2. septembra 2021 od 6.45 hod. otvára naša škôlka.

 

Tešíme sa na všetkých, veľkých aj maličkých!

 

Pre tých čo ešte nevedia, čo do škôlky treba: prezúvky, náhradné oblečenie, pyžamo.

 

Pri nástupe Vám naše pani učiteľky radi poradia a ochotne vysvetlia všetko.

 

 

Už sa na Vás teší kolektív materskej školy.

 

OZNAM

 

 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole pre školský rok 2021/2022

 

podľa školského semaforu

 

 

1. Vstup do areálu a budovy školy len s rúškom!

 2. Pri vstupných dverách do budovy je zabezpečený povinný ranný filter.

 3. Zákony zástupca predkladá  v prvý deň a po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast .

 4. V prípade, že rodič nepredloží ,,Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa dieťa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

 5. Rešpektuje pravidlá NENOSENIA hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.

 6. Výnimku z nosenia rúšok majú deti do 6 rokov, deti v materskej škole, deti s mentálnym postihnutím alebo sluchovým postihnutím.

 7. Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami UVZ SR.

 8. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec(napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) nosí rúško v priestoroch školy v súlade s aktuálnymi opatreniami UVZ SR.

 9. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy obmedziť na nevyhnutné minimum.

 10. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.

 

 

OZNAM

 

 

OZNAMUJEME RODIČOM A RODINNÝM PRÍSLUŠNÍKOM,

 

ŽE DŇA 30. JÚNA 2021 (streda) o 15.00 HOD

 

SA V SÁLE KULTÚRNEHO DOMU USKUTOČNÍ

 

ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV

 

SPOJENÁ SO SLÁVNOSTNÝM ODOVZDÁVANÍM

 

OSVEDČENIA O ZÍSKANÍ PREDPRIMÁRNEHO VZDELANIA

 

 

Prosíme preto rodičov detí zo strednej a malej triedy, aby svoje deti v tento deň vyzdvihli do 14.30 hodin z materskej školy. Za pochopenie ďakujeme.

 

 

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom, že materská škola bude cez letné prázdniny

otvorená nasledovne: 

- júl - prevádzka otvorená,

- august - prevádzka zatvorená.

 

 

 

OZNAM

 

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Ožďanoch oznamuje,

že dňa 20.04.2021(utorok) bude prevádzka materskej školy

prerušená z prevádzkových dôvodov (prerušená distribúcia elektrickej energie).

 

Materská škola bude opäť v prevádzke  21.04.2021 (streda).

 

 

 

OZNAM

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany oznamuje,

že zápis na predprimárne vzdelávanie (MŠ) na školský rok 2021/2022 do MŠ – Elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany uskutoční 3. - 4. mája 2021 v čase od 13.00 hod. do 15.00 hod. bez osobnej prítomnosti detí.

 

Priebeh zápisu:
Elektronickou formou prostredníctvom online formulára zákonný zástupca vopred vyplní žiadosť o prijatie

do MŠ na tomto linku:

  https://zsozdany.edupage.org/register/?eqa=d2hhdD1mb3JtJm5yPTI%3D

 

Zákonný zástupca je povinný vyplniť všetky potrebné údaje na základe rodného listu dieťaťa a platného občianskeho preukazu zákonného zástupcu.
Elektronický formulár sa odošle tlačidlom na konci formulára. Škola si prijaté žiadosti zaeviduje a vytlačí.

Ak zákonný zástupca, nemá možnosť vyplnenia online formulára, bude môcť zápisný lístok vyplniť fyzicky vo vstupných priestoroch MŠ za podmienok dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení v hore uvedených dňoch a časoch.

 

Ak sa zákonný zástupca nemôže z opodstatnených dôvodov dostaviť na zápis do MŠ v uvedených termínoch, dohodne si telefonicky náhradný termín so zástupkyňou riaditeľky školy pre MŠ

na čísle 0904 456 871.

Mgr. Judita Hercegová, riaditeľka školy

 

 

OZNAM

 

 

Základná škola s materskou školou, Hlavná 66, Ožďany Vám oznamuje, že od 8. 2. 2021 obnovuje prevádzku MŠ pre všetky deti a obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. – 4. ročníka a špeciálnej triedy 9.B.

 

Prevádzka a vyučovanie bude prebiehať za dodržania prísnych hygienických a epidemiologických opatrení a podmienkou pre nástup dieťaťa do MŠ a uvedených žiakov do ZŠ je predloženie negatívneho výsledku antigénového alebo RT PCR testu zákonných zástupcov. Požiadavka ministerstva je negatívny test jedného zákonného zástupcu.

 

V súvislosti s obnovením prevádzky MŠ a obnovením prezenčného vyučovania bude v priestoroch OÚ v Ožďanoch otvorené mobilné odberové miesto v nasledovných termínoch:

 

piatok, 5. 2. 2021 od 13.00 do 18.00

 

sobota 6. 2. 2021 od 9. 00 do 13. 00

 

Podľa vyjadrenia ministerstva školstva je podmienkou na nástup dieťaťa do MŠ a žiaka do ZŠ predloženie negatívneho výsledku testu jedného zákonného zástupcu. My ponúkame možnosť otestovať sa obom zákonným zástupcom a to kvôli väčšej bezpečnosti a tiež preto, že negatívny výsledok testu je podmienkou aj na vykonávanie iných činností a na jeho získanie nemusíte cestovať mimo obce.

 

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom - zákonným zástupcom ( zatiaľ ) kritickej infraštruktúry, že prevádzka MŠ pre vaše deti otvára od 18.1.2021 (pondelok). Upozorňujeme však, že do areálu či budovy školy nikto nemôže vstúpiť bez negatívneho certifikátu testu na Covid 19. Za pochopenie ďakujeme.

 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom, že na základe rozhodnutia ministra školstva a po zvážení všetkých okolností sa  prevádzka MŠ otvorí 18.1.2021 v pondelok.

 

 

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom, že prevádzka materskej školy bude prerušená

od 21.12.2020 (pondelok)- do 8.1.2021 (piatok).

Prevádzka sa znovu otvorí 11.1.2021 (pondelok).

KOLEKTÍV MATERSKEJ ŠKOLY ŽELÁ KRÁSNE VIANOČNÉ SVIATKY A ŠŤASTNÝ CELÝ ROK 2021 :) .

 

 

OZNAM

 

Upozorňujeme rodičov, že dňa 1.11.2020:

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 a č. 16 zo dňa 29.a 30. októbra 2020 a uznesenie vlády SR č. 693/2020 vydalo usmernenie v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť.“ na základe ktorého sa upravuje vstup do areálu a budovy MŠ nasledovne:

1. V prípade negatívneho výsledku testu podľa § 1 ods. 2 písm.a) a § 2ods. 2 písm.a) vyhlášky č.16 Úradu verejného zdravotníctva z 30. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 16“) je možné vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo  školského zariadenia po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu.

2. Podľa § 1 ods. 3a § 2ods. 3vyhlášky č. 16 je riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdenie o výnimke podľa vyhlášky č. 16.

3. V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke, v zmysle vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia.

4. Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu ašportu SR vtomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní.

5. Deti v materskej škole, ktoré sa nezúčastnili testovania (nemuseli sa testovať),majú podľa § 1 ods.2 písm.f) a q) vyhlášky č. 16 povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu.

Pri návrate do školy po celoplošnom testovaní , pre dieťa predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré si môžete stihnuť tu, alebo vyplní a podpíše pri bráne do MŠ.

https://www.minedu.sk/data/att/17778.pdf

Ďalšie výnimky a podmienky súvisiace s testovaním nájdete v nasledovných vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva:

1.Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu izolácie pozitívnych osôb v rámci celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ z 29. októbra 2020:

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_202/ciastka_11_2020.pdf2.

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa z 30. októbra 2020:

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_12_2020.pdf

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom, že dnes 27.10.2020 ministerstvo školsktva vydalo nové usmernenie, podľa ktorého  bude prevádzka MŠ počas jesenných prázdnin otovrená. Prikladám link:

https://www.minedu.sk/data/att/17731.pdf

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom, že v súlade s rozhodnutím ministra školstva

č. 2020/17949:1-A1810 z 23. októbra 2020 (bod č. 1) sa v školskom roku 2020/2021

termíny jesenných prázdnin týkajú aj materských škôl.

Na základe uvedeného rozhodnutia prevádzka materskej školy

bude v dňoch 30.10.2020 (piatok) a 2.11.2020( pondelok) prerušená.

Prevádzka bude opäť otvorená 3.11.2020 (utorok).

To isté bude platiť -

prevádzka prerušená v dňoch 6.11.2020 (piatok) a 9.11.2020( pondelok).

Prevádzka bude opäť otvorená 10.11.2020 (utorok).

 

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom, že na základe usmernení MŠVVaŠ SR a rozhdnutí ÚVZ SR musíme dodržiavať tieto pravidlá:

 1. Vstup do areálu budovy školy len s rúškom!
 2. Pri vstupných dverách do budovy je zabezpečený ranný filter.
 3. Zákonný zástupca dieťaťa predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni(vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
 4. Rešpektujte pravidlá NENOSENIA hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.
 5. Deti majú odporúčané nosiť rúška vo vnútorných priestoroch materskej školy, vrátane svojej triedy. Výnimku z nosenia rúšok majú deti do troch rokov, deti s mentálnym postihnutím alebo sluchovým postihnutím.
 6. Každé dieťa má mať v skrinke 2 rúška!
 7. Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
 8. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) nosí rúško v priestoroch školy.
 9. Telesná a hudobná výchova sa nad rámec opatrení tejto fázy odporúča realizovať len teoretickou formou.
 10. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy ,, obmedziť na nevyhnutné minimum“.
 11. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.

 

 

OZNAM

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Ožďanoch oznamuje,

že dňa 30.09.2020(streda) bude prevádzka materskej školy

prerušená z prevádzkových dôvodov (prerušená distribúcia elektrickej energie).

 

Materská škola bude opäť v prevádzke vo štvrtok  01.10.2020

 

 

 

OZNAM

 

 

 

Na známosť sa všetkým dáva,

 

že sa 2. septembra 2020 od 6.45 hod. otvára naša škôlka.

 

Tešíme sa na všetkých, veľkých aj maličkých!

 

Pre tých čo ešte nevedia, čo do škôlky treba: prezúvky, náhradné oblečenie, pyžamo.

 

Pri nástupe Vám naše pani učiteľky radi poradia a ochotne vysvetlia všetko.

 

 

Už sa na Vás teší kolektív materskej školy.

 

 

 

 

OZNAM

 

 

OZNAMUJEME RODIČOM A RODINNÝM PRÍSLUŠNÍKOM,

 

ŽE DŇA 30. JÚNA 2020 (utorok) o 15.00 HOD

 

SA V SÁLE KULTÚRNEHO DOMU USKUTOČNÍ

 

 

 

ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV

 

 

 

SPOJENÁ SO SLÁVNOSTNÝM ODOVZDÁVANÍM

OSVEDČENIA O ABSOLVOVANÍ PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA

Prosíme preto rodičov detí zo strednej a malej triedy, aby svoje deti v tento deň vyzdvihli do 14.30 hodin z materskej školy. Za pochopenie ďakujeme.

 

 

OZNAM

 

OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY OD PONDELKA 22.JÚNA 2020 JE OTVORENÁ V BEŽNOM REŽIME, TO ZNAMENÁ OD 6.45 HOD DO 16.15 HOD.

 

V JÚLI A V AUGUSTE BUDE PREVÁDZKA OTVORENÁ TIEŽ V BEŽNOM REŽIME AKO PO INÉ ROKY, ČO ZNAMENÁ,

ŽE CELÝ JÚL OD 6.45 HOD.- DO 16.15 HOD.

V AUGUSTE JE PREVÁDZKA PRERUŠENÁ, PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

SA ZNOVU OTVORÍ 2. 9.2020 (STREDA).

Prejeme krásne letné prázdniny ;)

 

 

 

OZNAM

 

 

Organizačné pokyny k otvoreniu MŠ od 1.6.2020 do konca školského roka 2019/2020

 

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ Ožďany na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 a usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k Organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania do konca školského roku 2019/2020 ohľadom otvárania materských škôl od 1.06.2020 vydáva tento pokyn k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania detí:

 

- Z dôvodu dodržania všetkých hygienicko - epidemiologických opatrení v MŠ, nie je možné otvoriť všetky triedy. Kritériá na zaradenie detí do MŠ sa stanovili tak, aby sa uprednostnili predškoláci a deti rodičov, ktorí sú zamestnaní, vracajú sa do zamestnania a nemajú svoje deti kam umiestniť.

- Na základe prejaveného záujmu a splnenia stanovených kritérií sa bude výchovno-vzdelávací proces realizovať v 2 skupinách: na prízemí 1. skupina a na poschodí 2. skupina.

- Zákonný zástupca 1.6.2020 pri odovzdaní dieťaťa do MŠ podpisuje Vyhlásenie a každý deň podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.

Čas prevádzky MŠ počas krízy :


od 7.00 hod - do 16.00 hod. -- zákonný zástupca donesie do MŠ dieťa ráno do max. 8.30 hod. a vyzdvihne ho do 16.00 .

- Zákonný zástupca dá dieťaťu do MŠ 2 rúška, ktoré sa uložia do skrinky dieťaťa.

- Pri pobyte v interiéri a exteriéri MŠ nemusia mať rúška ani deti a ani pedagogický zamestnanci.

Vstup do školy:

- Zákonný zástupca vstupuje len k vchodovým dverám MŠ s dieťaťom, kde poverený zamestnanec zmeria teplotu dieťaťa a preberie od zákonného zástupcu dieťa, odvedie ho do vopred určenej skupiny (pričom mu pomôže prezliecť sa).

- Zakazuje sa zákonným zástupcom detí a iným osobám vstupovať do budovy školy.

- Zakazuje sa nosiť deťom z domáceho prostredia do materskej školy hračky, cumle a iný materiál alebo pomôcky.

- Zakazuje sa zdržiavať sa v exteriéri školy po odovzdaní a prevzatí dieťaťa (na dvore MŠ).

- Zakazuje sa do konca školského roka organizovať akékoľvek spoločenské akcie – rozlúčku s deťmi, besedy, rozlúčku so školským rokom a iné hromadné podujatia.

 

 

 

 

OZNAM

 

 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

 

RIADITEĽSTVO ZŠ s MŠ  V OŽĎANOCHOZNAMUJE RODIČOM DETÍ VO VEKU OD 3 DO 6 ROKOV, RESP. DETÍ S ODLOŽENOU

POVINNOU ŠKOLSKOU DOCHÁDZKOU,

ŽE ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

 

SA KONÁ V STUPNEJ HALE MŠ 19.5. 2020 (utorok) OD  13.00 HOD. - do 15.00 HOD. a to tak,

že sa zákonní zástupcovia pri dodržaní

prísnych hygienických opatrení (rúško, rukavice, dezinfekcia) po jednom dostavia do vstupných priestorov MŠ

a podpisom potvrdia svoju žiadosť. (Ak v tom období Vláda SR nenariadi zákaz vychádzania fyzickým osobám.)

 Link na online prihlášku:

https://zsozdany.edupage.org/register/?eqa=d2hhdD1mb3JtJm5yPTI%3D

 

 

 

 

 

OZNAM

 

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany

oznamuje, že v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ SR zo dňa 26. marca 2020

sa

 • zápis do 1. ročníka na školský rok 2020/2021 do ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany uskutoční od 23. apríla 2020 bez osobnej prítomnosti dieťaťa. 
 • zápis na predprimárne vzdelávanie (MŠ) na školský rok 2020/2021 do MŠ – Elokovaného pracoviska Materská škola Ožďany 552, sa uskutoční 19. 5.2020 bez osobnej prítomnosti detí.

 

Priebeh zápisu:

 1. Elektronickou formou prostredníctvom online formulára zákonný zástupca vopred vyplní žiadosť o prijatie:
 • Do MŠ na nasldujúcom linku:

https://zsozdany.edupage.org/register/?eqa=d2hhdD1mb3JtJm5yPTI%3D

 • Do ZŠ do 1. ročníka link tu:

https://zsozdany.edupage.org/register/?eqa=d2hhdD1mb3Jt

Zákonný zástupca je povinný vyplniť všetky potrebné údaje na základe rodného listu dieťaťa a platného občianskeho preukazu zákonného zástupcu.

Elektronický formulár sa odošle tlačidlom na konci formulára. Škola si prijaté žiadosti zaeviduje a vytlačí.

V termínoch zápisov:

MŠ – 19. 5. 2020 od 13.00 do 15.00 sa zákonní zástupcovia pri dodržaní prísnych hygienických opatrení (rúško, rukavice, dezinfekcia) po jednom dostavia do vstupných priestorov MŠ a podpisom potvrdia svoju žiadosť. (Ak v tom období Vláda SR nenariadi zákaz vychádzania fyzickým osobám.)

ZŠ – 1. ročník – 23. 4. 2020 od 13.00 do 15.00 sa zákonní zástupcovia pri dodržaní prísnych hygienických opatrení (rúško, rukavice, dezinfekcia) po jednom dostavia k vstupu do hlavnej budovy školy, kde svojím podpisom potvrdia svoju žiadosť. (Ak v tom období Vláda SR nenariadi zákaz vychádzania fyzickým osobám.)

Vo výnimočných prípadoch, ak zákonný zástupca, nemá možnosť vyplnenia online formulára a Vláda SR nenariadi zákaz vychádzania fyzickým osobám, bude môcť zápisný lístok vyplniť fyzicky vo vstupných priestoroch MŠ alebo ZŠ za podmienok dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení (rúško, hygienické rukavice, dezinfekcia) v hore uvedených dňoch a časoch.

V prípade odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky je potrebné vyplniť Žiadosť o odklad začiatku plnenia povinnej dochádzky. Formulár žiadosti je dostupný na stiahnutie tu:

https://www.zsozdany.sk/index.php/dokumentynastiahnutie

Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom ZŠ  kontaktujte pani riaditeľku - Mgr. Judita Hercegová  0905 716 505

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom MŠ kontaktujte pani zástupkyňu riaditeľky pre MŠ - Mgr.Tunde Kureková 0904 456 871

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom, že prevádzka MŠ ostáva zatvorená až do odvolania.

O podmienkach zápisu do 1. ročníka ZŠ vás budeme včas informovať.

Za pochopenie ďakujeme.

 

 

 

DÔLEŽITÝ OZNAM

 

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany Vám oznamuje,

že na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti so šírením koronavírusu

bude od pondelka 16.3.2020 prerušená prevádzka na 14 dní, t. j. do 27.3.2020.

V zmysle prijatých opatrení dôrazne žiadame rodičov, aby sa deti zdržiavali v domácom prostredí,

dodržiavali hygienické opatrenia, nenavštevovali uzavreté priestory (napr. obchodné centrá).

O ďalších opatreniach, organizačných pokynoch alebo zmenách Vás budeme priebežne informovať

prostredníctvom webstránky školy www.zsozdany.sk.

 

 

 

 

USMERNENIA K ŠÍRENIU COVID-19

 

 

 

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom zasadala Bezpečnostná rada SR, na ktorej boli prijaté konkrétne opatrenia a určila, ako v danej situácii postupovať. 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v tomto kontexte usmernenie pre školy a školské zariadenia:

 

https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vydalo-druhe-usmernenie-v-suvislosti-so-sirenim-koronavirusu/

 

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom, že dňa 8.1.2020 (streda)

bude materská škola z prevádzkových dôvodov (prerušená dodávka pitnej vody)

otvorená len do 12.00 hodín.

Deti budú mať obed.

Prosíme rodičov, aby si deti vyzdvihli po obede do 12.00 hod..

Za pochopenie ďakujeme.

 

 

 

 

OZNAM

 

 

OZNAMUJEME RODIČOM , ŽE POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV PREVÁDZKA MŠ BUDE

 

Z ORGANIZAČNÝCH A PREVÁDZKOVÝCH DÔVODOV PRERUŠENÁ

 

V ČASE OD 23. 12.2019 DO 3. 1. 2020 (VRÁTANE). 

 

V PREVÁDZKE MŠ SA BUDE POKRAČOVAŤ

 

OD 7.1.2020

 

KRÁSNE VIANOČNÉ SVIATKY VÁM PRAJE KOLEKTÍV MŠ !

 

 

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom, že v piatok 15.11.2019 nebude prerušená prevádzka MŠ.

 

 

OZNAM

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Ožďanoch oznamuje,

že dňa 06.11.2019 (streda) a 15.11.2019 (piatok)

udeľuje žiakom ZŠ a deťom MŠ riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov (nebude elektrika).

Vo vyučovaní a v prevádzke ZŠ s MŠ Ožďany sa bude opäť pokračovať

v nasledujúci pracovný deň po riaditeľskom voľne, t.j. 07.11.2019 (štvrtoka) 18.11.2019 (pondelok).

 

 

 

OZNAM

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Ožďanoch oznamuje,

že od 17.10.2019 - do 18.10.2019(štvrtok a piatok)

bude prerušená prevádzka MŠ na základe rozhodnutia RÚVZ v Rimavskej Sobote  pre zvýšený výskyt infekčných chorôb- tzv.ústa,ruky, nohy.

Prevádzke sa budú v týchto dňoch vykonávať dezinfekčné úkony hračiek, ako aj priestorov.

Materská škola bude opäť v prevádzke od pondelka 21.10.2019.

Za pochopenie ďakujeme.

 

 

OZNAM

 

 

dňa 11. októbra 2019 (piatok) o 16.30 hod

 

sa deti MŠ zúčastnia osláv  mesiaca úcty k starším v miestnom kultúrnom dome.

 

Prosíme rodičov a starých rodičov, aby v tento deň prijali pozvanie na program,

 

ktorý sme pre Vás pripravili.

 

Detičky v sprievode učiteliek z materskej školy prídu do kultúrneho domu spoločne.

 

Tešia sa na vás vaše deti a kolektív MŠ.

 

 

 

OZNAM

 

OZNAMUJEME RODIČOM,

 

ŽE  v dnoch  od 11.10. do 18.10.2019  V SÁLE KULTÚRNEHO DOMU

 

SA USKUTOČNÍ TRADIČNÁ AKCIA POD NÁZVOM GAZDOVSKÝ DVOR ,

 

NA KTORÚSRDEČNE POZÝVAME VŠETKÝCH RODIČOV, ŽIAKOV A UČITEĽOV ZŠ,

 

AKO AJ ŠIROKÚ VEREJNOSŤ OBCE OŽĎANY.

 


 

 

 

 

OZNAM

 

OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE DŇA 26.9.2019 (štvrtok) O 16.00 HOD. SA USKUTOČNÍ

CELOŠKOLSKÉ RODIČOVSKÉ združenie v MŠ OŽĎANY, (NA POSCHODí),

na ktoré srdečne pozývame všetkých rodičov.

po všeobecných informáciách sa rodičia rozídu do príslušných tried.

Tešíme sa na vašu účasť.

 

 

OZNAM

 

Na známosť sa všetkým dáva,

 

že sa 2. septembra 2019 od 6.45 hod. otvára naša škôlka.

 

Tešíme sa na všetkých, veľkých aj maličkých!

 

Pre tých čo ešte nevedia, čo do škôlky treba: prezúvky, náhradné oblečenie, pyžamo.

 

Pri nástupe Vám naše pani učiteľky radi poradia a ochotne vysvetlia všetko.

 

Už sa na Vás teší kolektív materskej školy.

 

 

 

OZNAM

 

OZNAMUJEME RODIČOM A RODINNÝM PRÍSLUŠNÍKOM,

ŽE DŇA 28. JÚNA 2019 (piatok) o 15.00 HOD

SA V SÁLE KULTÚRNEHO DOMU USKUTOČNÍ

 

ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV

 

SPOJENÁ SO SLÁVNOSTNÝM ODOVZDÁVANÍM

OSVEDČENIA O ABSOLVOVANÍ PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA.

 

 

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom, že sa dňa 19.06.2019 (streda) uskutoční koncoročné fotenie detí.

 

 

 

 

OZNAM

 

 

MILÍ RODIČIA!

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA ,,DEŇ OTCOV ",

DŇA 16.06.2019 (NEDEĽA) O 10:00 DO MŠ.

MÁME PRE VÁS PRIPRAVENÝ KRÁTKY PROGRAM, RÔZNE ŠPORTOVÉ AKTIVITY,

PIKNIK V TRÁVE S VÝBORNÝM GULÁŠOM A PRÍJEMNE STRÁVENÝ DEŇ.

PRE DETI MÁME PRIPRAVENÉ MILÉ PREKVAPENIE :)

 

 

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!

 

 

 

 

OZNAM 

 

 Riaditeľka ZŠ s MŠ v Ožďanoch oznamuje, že dňa 24.05.2019 (piatok) bude prevádzka materskej škole

prerušená z prevádzkových dôvodov.

Materská škola bude opäť v prevádzke v pondelok 27.05.2019.

 

 

 

OZNAM

 

MILÍ RODIČIA!

 

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA VYSTÚPENIE DETÍ PRI PRÍLEŽITOSTI

- DŇA MATIEK!

VYSTÚPENIE SA USKUTOČNÍ DŇA  13.5.2019 (PONDELOK) O 16.30 HOD.

V SÁLE KULTÚRNEHO DOMU.

 

VŠETCI STE SRDEČNE VÍTANÍ!

 

 

 

OZNAM

 

 

Obecný úrad v spolupráci so základnou školou s materskou školou organizuje verejnú kultúrnu akciu pod názvom

 

,,STAVANIE MÁJA„

 

S krátkym programom vystúpia

deti strednej vekovej triedy – LIENKY

deti staršej vekovej triedy – VČIELKY,

a žiaci ZŠ.

 

Príďte a oživte s nami staré tradície.

Kedy: 30.04.2019 (utorok) o 16:30 hod.

Kde: pred  Obecným úradom v Ožďanoch.

 

TEŠÍME SA NA VÁS ;)

 

 

 

 

 OZNAM

 

 

Milé deti, milí rodičia!

 

Obecný úrad v spolupráci s MŠ Ožďany,

 

organizuje verejnú kultúrnu akciu

 

pod názvom

 

,,VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE,,

 

(zdobenie kraslíc – rôzne techniky – patchwork, stuhy, maľovanie,

 

 servítková technika...,- výroba veľkonočných vencov...)

 

ktoré sa uskutočnia 18.04.2019 (štvrtok)


od 15.30 hod. do 17.30 hod.

 

v Kultúrnom dome Ožďany.

TEŠÍME SA NA VÁS :)

 

 

 

OZNAM

 

 

OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE DŇA 09.04.2019 O 13.30 HOD. SA USKUTOČNÍ

 

ZÁPIS PREDŠKOLÁKOV DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OŽĎANOCH.

 

NA ZÁPIS PÔJDEME SPOLU Z MŠ O 13.15 HOD. .

 

PREDŠKOLÁKOM DRŽÍME PALCE!

 

 

 

 

OZNAM

 

 

Oznamujeme rodičom, že dňa 9.4.2019 (utorok) sa uskutoční

 

Deň otvorených dverí pre budúcich škôlkárov.

 

O koľkej? - od 9.30 hod. do 10.30 hod.

 

Kde? -  V TRIEDE VČIELOK

 

(na poschodí - staršia veková trieda)

 

TEŠÍME SA NA VÁS!

 

 

OZNAM

 

RIADITEĽKA ZŠ S MŠ V OŽĎANOCH OZNAMUJE,

ŽE DŇA 29.03.2019 (piatok) BUDE PREVÁDZKA v MATERSKEJ ŠKOLE PRERUŠENÁ

z prevádzkových dôvodov.

Materská škola bude opäť v prevádzke v pondelok 01.04.2019.

 

 

OZNAM

 

 

Oznamujeme rodičom, že dňa 24.01.2019(štvrtok) o 16:00 hod,

 

sa uskutoční rodičovské združenie pre deti predškolského veku.

 

Prosíme všetkých rodičov detí predškolského veku, aby sa vo vlastnom záujme zúčastnili,

 

nakoľko sa bude preberať zápis detí do 1. ročníka ZŠ.

 

Ďakujeme!

 

 

 

OZNAM

 

 

OZNAMUJEME RODIČOM , ŽE POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV PREVÁDZKA MŠ BUDE

Z ORGANIZAČNÝCH A PREVÁDZKOVÝCH DÔVODOV PRERUŠENÁ

V ČASE OD 27. 12.2018 DO 4. 1. 2019 (VRÁTANE). 

V PREVÁDZKE MŠ SA BUDE POKRAČOVAŤ

OD 7.1.2019

KRÁSNE VIANOČNÉ SVIATKY VÁM PRAJE KOLEKTÍV MŠ !

 

 

OZNAM

 

 

 

 

OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE DŇA 6.12.2018 (ŠTVRTOK) PRIVÍTAME MIKULÁŠA A JEHO DRUŽINU V SÁLE KULTÚRNEHO DOMU A TO S PROGRAMOM O 16.30 HODÍN.

 

DETI PÔJDU V SPRIEVODE UČITELIEK.

 

PRAJEME PRÍJEMNÝ ZÁŽITOK Z KULTÚRNEJ AKCIE.

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom, že dňa 02.11.2018 (piatok) bude prevádzka materkej školy prerušená (maľovanie, údržba kanalizácie).

Materská škola bude opäť v prevádzke 05.11.2018 (pondelok).

Za pochopenie ďakujeme.

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom, deťom ale aj širokej verejnosti, že materská škola v spolupráci s obecným úradom organizuje ,,Jesenné tvorivé dielne" .

A to 30.10.2018 v utorok v sále kultúrneho domu.

Začíname od 10.00 -  do 13.00 hodín.

Tešíme sa na všetkých :)

 

 

OZNAM

 

 

OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE DŇA 08.10.2018 (pondelok) O 16.00 HOD. SA USKUTOČNÍ

 

CELOŠKOLSKÉ RODIČOVSKÉ združenie v MŠ OŽĎANY, (NA POSCHODí),

 

na ktoré srdečne pozývame všetkých rodičov.

 

po všeobecných informáciách sa rodičia rozídu do príslušných tried.

Tešíme sa na vašu účasť.

 

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom, že sa dňa 03.09.2018 sa uskutoční fotenie detí.

 

 

OZNAM

 

 

Na známosť sa všetkým dáva,

 

že sa 3. septembra 2018 od 6.45 hod. otvára naša škôlka.

 

Tešíme sa na všetkých, veľkých aj maličkých!

 

Pre tých čo ešte nevedia, čo do škôlky treba: prezúvky, náhradné oblečenie, pyžamo.

 

Pri nástupe Vám naše pani učiteľky radi poradia a ochotne vysvetlia všetko.

 

 

Už sa na Vás teší kolektív materskej školy.

 

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom, že prevádzka materskej školy bude zatvorená dňa 20.7.2018 (piatok) z dôvodu chorobnosti detí.

Prevádzka materskej školy bude opäť otovrená v pondelok dňa 23.7.2018.

Za pochopenie ďakujeme a deťom prajeme skoré uzdravenie :).

 

 

 

 

OZNAM

 

 

OZNAMUJEME RODIČOM A RODINNÝM PRÍSLUŠNÍKOM,

 

ŽE DŇA 29. JÚNA 2018 (piatok) o 15.00 HOD

 

SA V STARŠEJ VEKOVEJ TRIEDE - V TRIEDE VČIELOK,

 

USKUTOČNÍ

 

ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV

 

SPOJENÁ SO SLÁVNOSTNÝM ODOVZDÁVANÍM

 

OSVEDČENIA O ABSOLVOVANÍ PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA.

 

 

 

 

OZNAM

 

MILÍ RODIČIA!

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA ,,DEŇ OTCOV ",

 

DŇA 17.06.2018 (NEDEĽA) O 10:00 DO MŠ.

 

MÁME PRE VÁS PRIPRAVENÝ KRÁTKY PROGRAM, RÔZNE ŠPORTOVÉ AKTIVITY,

 

PIKNIK V TRÁVE S VÝBORNÝM GULÁŠOM A PRÍJEMNE STRÁVENÝ DEŇ.

 

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!

 

 

 

Oznam

 

Oznamujeme rodičom, že prevádzka materskej školy bude prerušená z prevádzkových dôvodov 8.6.2018 (piatok).

Prevádzka bude otvorená od 11.6.2018 (pondelok).

Za pochopenie ďakujeme.

 

 

 OZNAM

 

Obecný úrad v spolupráci so základnou školou s materskou školou organizuje verejnú kultúrnu akciu pod názvom

,,STAVANIE MÁJA„

S krátkym programom vystúpia

deti strednej vekovej triedy – LIENKY

deti staršej vekovej triedy – VČIELKY,

a žiaci ZŠ.

Príďte a oživte s nami staré tradície.

Kedy: 30.04.2018 (pondelok) o 16:30 hod.

Kde: pred  Obecným úradom v Ožďanoch.

 

TEŠÍME SA NA VÁS ;)

 

 

 

OZNAM

 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

 


ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY PRE MŠ,  ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU V OŽĎANOCH

OZNAMUJE RODIČOM DETÍ VO VEKU OD 3 DO 6 ROKOV, RESP. DETÍ S ODLOŽENOU POVINNOU ŠKOLSKOU DOCHÁDZKOU,

ŽE ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

SA KONÁ od 16.4. 2018 (pondelok) do 17.4.2018 (utorok)OD  13.00 HOD.

 

Všetkých srdečne vítame !

 

 

OZNAM

Oznamujeme rodičom, že dňa 16.4.2018(pondelok) sa uskutoční

Deň otvorených dverí pre budúcich škôlkárov.

O koľkej? - od 9.30 hod. do 10.30 hod.

Kde? -  V TRIEDE VČIELOK

(na poschodí - staršia veková trieda)

TEŠÍME SA NA VÁS!

 

 

 

OZNAM

 

RIADITEĽKA ZŠ S MŠ V OŽĎANOCH OZNAMUJE,

ŽE DŇA 13.04.2018 (piatok) NEBUDE MATERSKÁ ŠKOLA V PREVÁDZKE

(preventívne psychologické poradenstvo pre pedagogických zamestnancov podľa zákona č. 317/2009, § 55).

V PREVÁDZKE MATERSKEJ ŠKOLY SA BUDE POKRAČOVAŤ V PONDELOK 16.04.2018 .

 

 

OZNAM

OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE DŇA 12.4.2018 O 13.30 HOD. SA USKUTOČNÍ

ZÁPIS PREDŠKOLÁKOV DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OŽĎANOCH.

NA ZÁPIS PÔJDEME SPOLU Z MŠ O 13.15 HOD. .

PREDŠKOLÁKOM DRŽÍME PALCE!

 

 

 

MILÍ RODIČIA!

 

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA VYSTÚPENIE DETÍ

PRI PRÍLEŽITOSTI - VÍTANIA JARI

VYSTÚPENIE SA USKUTOČNÍ

23.03.2018 (piatok) o 16:00 hod. v sále kultúrneho domu v Ožďanoch.

VŠETCI STE SRDEČNE VÍTANÍ.

TEŠÍME SA NA VÁS!

 

 

 

 

 

Milé deti, milí rodičia!

 

Obecný úrad v spolupráci s materskou školou organizuje verejnú kultúrnu akciu pod názvom

 

,,VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE "

 

Výroba veľkonočných dekorácií:

- zdobenie kraslíc – rôzne techniky – patchwork, korálky, stuhy, maľovanie, servítková technika...,

- výroba veľkonočných vencov,

- dekorácie zo sena a slamy – zajačik, sliepočka ...,

- pletenie a zdobenie korbáčov, vencov z vŕbového prútia,

- tvorba jarných pohľadníc.

Kedy: 16.03.2018 (piatok) od 15:00 hod. do 17:00 hod. v Kultúrnom dome Ožďany.

                                                                           Vstupné: zdarma

Pripravené je malé občerstvenie.

Dozor pre deti nie je zabezpečený!

Všetkých srdečne pozývame a tešíme sa na úžasné umelecké diela, ktoré si vytvoríte sami.

 

 

 

 

OZNAM

 

Základná škola s materskou školou Ožďany, zastúpená štatutárnym orgánom Mgr. Želmírou Vargicovou,

riaditeľkou ZŠ s MŠ oznamuje,

že v dňoch od 19.02. – 23.02.2018 (pondelok až piatok)

nebude materská škola v prevádzke z dôvodu vysokej chorobnosti detí – 46%.

V prevádzke materskej školy sa bude pokračovať

od 26.02.2018 (pondelok).

Počas prerušenia prevádzky sa urobí dezinfekcia tried, hračiek a spální.

Za pochopenie ďakujeme!

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom, že dňa 15.02.2018 (štvrtok) o 16:00 hod,

sa uskutoční rodičovské združenie pre deti predškolského veku.

Prosíme všetkých rodičov detí predškolského veku, aby sa vo vlastnom záujme zúčastnili,

nakoľko sa bude preberať zápis detí do 1. ročníka ZŠ.

Ďakujeme!

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom , že sa v materskej škole uskutoční rodičovké združenie

a to v triede Motýlikov a v triede Lienok

dňa 13.02.2018 začiatkom o 16.00 hod..

a v triede Lienok sa rodičovské prekladá po jarných prázdninách z dôvodu chorobnosti detí.

Termín upresníme.

Tešíme sa na vás!

 

 

OZNAM

 

OZNAMUJEME RODIČOM,

že dňa 01.02.2018 (štvrtok) o 09.30 hod,

SA V PRIESTOROCH MATERSKEJ ŠKOLY USKUTOČNÍ

KARNEVAL.

Prosíme rodičov, aby deťom priniesli masky.

Ďakujeme!

 

 

 

OZNAM

 

 

Milé deti, milí rodičia!

 

 

Obecný úrad v spolupráci s MŠ ani počas vianočných sviatkov nezabúda na deti a preto organizuje verejnú kultúrnu akciu pod názvom

,,PRÁZDNINOVÉ TVORIVÉ DIELNE "

(výroba anjelikov, maľovanie sadrových odliatkov, zdobenie medovníčkov...),

ktoré sa uskutočnia 28. 12. 2017 (štvrtok)

 od 13:00 hod. do 16:00 hod.

v Kultúrnom dome Ožďany.

Vstupné: zdarma

Pre deti je pripravené malé občerstvenie.

Dozor nie je zabezpečený!

Všetkých srdečne pozývame a tešíme sa na úžasné umelecké diela, ktoré si vytvoria vaše deti.

 

 

 

OZNAM

 

 

OZNAMUJEME RODIČOM , ŽE POČAS VIANOČNÝCH PRÁZDNIN PREVÁDZKA MŠ BUDE

 

Z ORGANIZAČNÝCH A PREVÁDZKOVÝCH DÔVODOV PRERUŠENÁ

 

V ČASE OD 27. 12.2017 DO 5. 1. 2018 (VRÁTANE). 

 

V PREVÁDZKE MŠ SA BUDE POKRAČOVAŤ

 

OD 8.1.2018

 

KRÁSNE VIANOČNÉ SVIATKY VÁM PRAJE KOLEKTÍV MŠ !

 

 

 

OZNAM 

 

Oznamujeme rodičom, že dňa 23.11.2017 (štvrtok) od 8.00 hod. sa uskutoční fotenie detí v MŠ.

 

 

 

POĎAKOVANIEKolektív materskej školy ako aj naše - vaše deti sa chceme poďakovať rodičom, ktorí nám zabezpečili žalúzie do malej a veľkej triedy.

Zároveň ďakujeme firme LANGAS, ktorá nám žalúzie dodala a namontovala.

Ďakujeme aj sponzorom, ktorí ochotne pomohli škôlke a prispeli na žalúzie; Dušan Hazucha ml.; Barnabáš Galamb, Ladislav Galamb a iní, ktorí nechceli byť menovaní.

Ďakujeme!

 

 

OZNAM

 

OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE DŇA 25.10.2017 SA V MATERSKEJ ŠKOLE USKUTOČNÍ ,, DEŇ VESELÝCH TEKVIČIEK".

PROSÍME VÁS, ABY STE DOMA S DETMI PRIPRAVILI TEKVIČKY A DONIESLI ICH NA TENTO DEŇ NA VÝSTAVKU.

ĎAKUJEME!

 

 

OZNAM

 

OZNAMUJEME RODIČOM,

ŽE DŇA 26.10. 2017 (štvrtok) V ČASE OD 10.00 – 16.00 HOD.

SA USKUTOČNÍ TRADIČNÁ AKCIA POD NÁZVOM GAZDOVSKÝ DVOR V SÁLE KULTÚRNEHO DOMU ,

NA KTORÚSRDEČNE POZÝVAME VŠETKÝCH RODIČOV, ŽIAKOV A UČITEĽOV ZŠ,

AKO AJ ŠIROKÚ VEREJNOSŤ OBCE OŽĎANY.


 

 

OZNAM

 

dňa 27. októbra 2017 (piatok) o 17. 00 hod

sa deti MŠ zúčastnia osláv  mesiaca úcty k starším v miestnom kultúrnom dome.

Prosíme rodičov a starých rodičov, aby v tento deň prijali pozvanie na program,

ktorý sme pre Vás pripravili.

Detičky v sprievode učiteliek z materskej školy prídu do kultúrneho domu spoločne.

Tešia sa na vás vaše deti a kolektív MŠ.

 

 

 

OZNAM

 

OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE DŇA 19.09.2017 (utorok) O 16.00 HOD. SA USKUTOČNÍ

 

CELOŠKOLSKÉ RODIČOVSKÉ združenie v MŠ OŽĎANY, (NA POSCHODí),

 

na ktoré srdečne pozývame všetkých rodičov.

 

(po všeobecných informáciách sa rodičia rozídu do príslušných tried)

 

 

 

OZNAM

 

 

Na známosť sa všetkým dáva,

 

že sa 4. septembra 2017 od 6.45 hod. otvára naša škôlka.

 

Tešíme sa na všetkých, veľkých aj maličkých!

Pre tých čo ešte nevedia, čo do škôlky treba: prezúvky, náhradné oblečenie, pyžamo.

Pri nástupe Vám naše pani učiteľky radi poradia a ochotne vysvetlia všetko.

 

Už sa na Vás teší kolektív materskej školy.

 

 

 

OZNAM

 

 

OZNAMUJEME RODIČOM A RODINNÝM PRÍSLUŠNÍKOM,

ŽE DŇA30. JÚNA 2017 (piatok) o 15.00 HOD

 

SA V STARŠEJ VEKOVEJ TRIEDE - V TRIEDE VČIELOK,

USKUTOČNÍ

 

ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV

 

SPOJENÁ SO SLÁVNOSTNÝM ODOVZDÁVANÍM

 

OSVEDČENIA O ABSOLVOVANÍ PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA.

 

 

 

OZNAM

 

 

Oznamujeme rodičom, že materská škola počas letných prázdnin

bude v prevádzke celý júl. Prevádzka bude zatvorená v auguste.

Školské brány sa otvoria 4. septembra 2017 (pondelok).

 

 

 

 

 

OZNAM

 

 

MILÍ RODIČIA!

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA ,,DEŇ OTCOV ",

 

DŇA 18.06.2017 (NEDEĽA) O 10:00 DO MŠ.

 

MÁME PRE VÁS PRIPRAVENÝ KRÁTKY PROGRAM, RÔZNE ŠPORTOVÉ AKTIVITY,

 

PIKNIK V TRÁVE S VÝBORNÝM GULÁŠOM A PRÍJEMNE STRÁVENÝ DEŇ.

 

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!

 

 

 

OZNAM

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Ožďnoch oznamuje,

že dňa 02.06.2017 (piatok) nebude materská škola v prevádzke (akcia zamestnancov zo sociálneho fondu).

V prevádzke materskej školy sa bude pokračovať v pondelok 05.06.2017

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom, že dňa 01.06.2017 (štvrtok) pôjdeme s deťmi na výlet k MDD. Prosíme rodičov, aby deti doniesli do MŠ do 8.00 hodín. Do ruksaku treba zbaliť pitie, preukaz poistenca a pršíplášť. Z Mojína sa vrátime okolo 12.30 hod. MŠ bude ďalej pokračovať ako bežný deň tj. do 16.15 hod.

Ďakujeme a tešíme sa :)

 

 

OZNAM

 

OZNAMUJEME RODIČOM , ŽE POČAS VEĽKONOČNÝCH PRÁZDNIN PREVÁDZKA MŠ BUDE

 13.4. 2017 (štvrtok) - OTVORENÁ

Z ORGANIZAČNÝCH  A PREVÁDZKOVÝCH DÔVODOV  MŠ BUDE PRERUŠENÁ

V ČASE OD 14 . 04.2017 DO 18.04. 2017 (VRÁTANE).


KRÁSNE VEĽKONOČNÉ SVIATKY VÁM PRAJE KOLEKTÍV MŠ !

 

 

OZNAM

 

 

RIADITEĽKA ZŠ S MŠ V OŽĎANOCH OZNAMUJE,

ŽE DŇA 19.04.2017 (STREDA) NEBUDE MATERKÁ ŠKOLA V PREVÁDZKE

 

(preventívne psychologické poradenstvo podľa zákona č. 317/2009, § 55).

V PREVÁDZKE MATERSKEJ ŠKOLY SA BUDE POKRAČOVAŤ VO ŠTVRTOK 20.04.2017 .

 

 

 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018


ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU V OŽĎANOCH

OZNAMUJE RODIČOM DETÍ VO VEKU OD 3 DO 6 ROKOV, RESP. DETÍ S ODLOŽENOU POVINNOU ŠKOLSKOU DOCHÁDZKOU,

ŽE ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

SA KONÁ od 10.4. 2017 (pondelok) do 11.4.2017 (utorok)

OD 08.00 HOD.– 13.00 HOD.

 

 

OZNAM

 

OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE DŇA 5.4.2017 O 13.30 HOD. SA USKUTOČNÍ

ZÁPIS PREDŠKOLÁKOV DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OŽĎANOCH.

NA ZÁPIS PÔJDEME SPOLU Z MŠ O 13.15 HOD. .

PREDŠKOLÁKOM DRŽÍME PALCE!

 

 

OZNAM

 

 

Oznamujeme rodičom, že dňa 21.02.2017 (utorok) o 16:00 hod,

sa uskutoční rodičovské združenie pre deti predškolského veku.

Prosíme všetkých rodičov detí predškolského veku, aby sa vo vlastnom záujme zúčastnili,

nakoľko sa bude preberať zápis detí do 1. ročníka ZŠ.

Ďakujeme!

 

 

OZNAM

 

ZŠ s MŠ Ožďany pracovisko MŠ v zastúpení

Mgr. Želmírou Vargicovou riaditeľkou školy Vám oznamuje,

po dohovore s  RUVZ v Rimavskej Sobote

( z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí),

že v piatok 3.2.2017 nebude prevádzka MŠ otvorená.

Dúfame, že sa doma deti do pondelka 6.2.2017 preliečia.

Za pochopenie ďakujeme a želáme skoré uzdravenie!

 

 

 

OZNAM

 

OZNAMUJEME RODIČOM,

že dňa 09.02.2017 (štvrtok) o 10:00 hod,

SA V PRIESTOROCH MATERSKEJ ŠKOLY USKUTOČNÍ

KARNEVAL.

Prosíme rodičov, aby deťom priniesli masky.

Ďakujeme!

 

 

OZNAM

 

Milé deti, milí rodičia!

Obecný úrad ani počas vianočných sviatkov nezabúda na deti a preto organizuje verejnú kultúrnu akciu pod názvom

,,PRÁZDNINOVÉ TVORIVÉ DIELNE "

(výroba anjelikov, maľovanie sadrových odliatkov...),

ktoré sa uskutočnia 29. 12. 2016 (štvrtok)

 od 13:00 hod. do 16:00 hod.

v Kultúrnom dome Ožďany.

Vstupné: zdarma

Pre deti je pripravené malé občerstvenie.

Dozor nie je zabezpečený!

Všetkých srdečne pozývame a tešíme sa na úžasné umelecké diela, ktoré si vytvoria vaše deti.

 

 

 

OZNAM

 

 

OZNAMUJEME RODIČOM , ŽE POČAS VIANOČNÝCH PRÁZDNIN PREVÁDZKA MŠ BUDE

Z ORGANIZAČNÝCH A PREVÁDZKOVÝCH DÔVODOV PRERUŠENÁ

(po zisťovaní záujmu a so súhlasom zriaďovateľa)

V ČASE OD 23. 12.2016 DO 6. 1. 2017 (VRÁTANE). 

V PREVÁDZKE MŠ SA BUDE POKRAČOVAŤ

OD 9.1.2017

 

KRÁSNE VIANOČNÉ SVIATKY VÁM PRAJE KOLEKTÍV MŠ !

 

 

 

OZNAM

 

 

Prevádzka MŠ počas jesenných školských prázdnin

 

V čase jesenných školských prázdnin bude obmedzená prevádzka Materskej školy.

28.10.2016 (piatok) bude v prevádzke  jedna trieda na prízemí.

31.10.2016 (pondelok) bude prevádzka materskej školy zatvorená (pre nízky počet zapísaných detí).

Prevádzka materskej školy bude znovu otvorená 2.11.2016 (streda).

 

 

 

OZNAM

 

dňa 27. októbra 2016 (štvrtok) o 17. 00 hod

sa deti MŠ zúčastnia osláv  mesiaca úcty k starším v miestnom kultúrnom dome.

Prosíme rodičov a starých rodičov, aby v tento deň prijali pozvanie na program,

ktorý sme pre Vás pripravili.

Detičky v sprievode učiteliek z materskej školy prídu do kultúrneho domu spoločne.

Tešia sa na vás vaše deti a kolektív MŠ.

 

 

OZNAM

 

OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE DŇA 06.10.2016 (ŠTVRTOK) O 16.00 HOD. SA USKUTOČNÍ

CELOŠKOLSKÉ RODIČOVSKÉ združenie v MŠ OŽĎANY, (NA POSCHODí),

na ktoré srdečne pozývame všetkých rodičov.

(po všeobecných informáciách sa rodičia rozídu do príslušných tried)

 

 

 

OZNAM

 

Na známosť sa všetkým dáva,

že sa 5. septembra 2016 od 6.45 hod. otvára naša škôlka.

Tešíme sa na všetkých, veľkých aj maličkých!

Kolektív materskej školy.

 

 

 

OZNAM

 

 

OZNAMUJEME RODIČOM A RODINNÝM PRÍSLUŠNÍKOM, ŽE DŇA

30. JÚNA 2016 (štvrtok) o 15.00 HOD

SA V STARŠEJ VEKOVEJ TRIEDE - V TRIEDE VČIELOK USKUTOČNÍ

ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV

SPOJENÁ SO SLÁVNOSTNÝM ODOVZDÁVANÍM

OSVEDČENIA O ABSOLVOVANÍ PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA.

 

 

 

OZNAM

 

MILÍ RODIČIA!

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA ,,DEŇ OTCOV ",

 

DŇA 19.06.2016 (NEDEĽA) O 10:00 DO MŠ.

 

MÁME PRE VÁS PRIPRAVENÝ KRÁTKY PROGRAM, RÔZNE ŠPORTOVÉ AKTIVITY,

PIKNIK V TRÁVE S VÝBORNÝM GULÁŠOM A PRÍJEMNE STRÁVENÝ DEŇ.

 

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom, že materská škola počas letných prázdnin bude v prevádzke celý júl. Prevádzka bude zatvorená v auguste. Školské brány sa otvoria 5.septembra 2016 (pondelok).

Prajeme krásne prázdniny!

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom, že dňa 31.05.2016 (utorok) o 16:00 hod,

sa uskutoční rodičovské združenie v triede včielok a v triede lienok.

Prosíme všetkých rodičov detí , aby sa vo vlastnom záujme zúčastnili,

nakoľko sa bude preberať  výlet detí na MDD, vystúpenie detí, koniec školského roka a iné.

Ďakujeme!

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom, že dňa 27.05.2016 (piatok) o 16:00 hod,

sa uskutoční rodičovské združenie v triede motýlikov.

Prosíme všetkých rodičov detí , aby sa vo vlastnom záujme zúčastnili,

nakoľko sa bude preberať  výlet detí na MDD, vystúpenie detí, koniec školského roka a iné.

Ďakujeme!

 

 

POZVÁNKA

 

 MŠ Ožďany pozýva rodičov na slávnostné otvorenie nových priestorov, triedy lienok, ktoré sa koná 23.05.2016 o 10.30 hod..

Projekt bol financovaný z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl.

 

 

 

OZNAM

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Ožďanoch v zmysle § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní poskytuje žiakom ZŠ a  deťom  MŠ z prevádzkových dôvodov dňa 20. 05. 2016 (piatok) riaditeľské voľno. V uvedený deň nebude v prevádzke základná škola, materská škola, školská jedáleň pri ZŠ, školská jedáleň pri MŠ a školský klub detí.

 

Vo vyučovaní a v prevádzke ZŠ s MŠ sa bude pokračovať v pondelok 23. 05. 2016.

 

 

 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

 


ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU V OŽĎANOCH

OZNAMUJE RODIČOM DETÍ VO VEKU OD 3 DO 6 ROKOV, RESP. DETÍ S ODLOŽENOU POVINNOU ŠKOLSKOU DOCHÁDZKOU,

ŽE ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

SA KONÁ od 11.4. 2016 (pondelok) do 12.4.2016 (utorok)

OD 08.00 HOD.– 13.00 HOD.

NA ZÁPIS JE POTREBNÉ PRINIESŤ RODNÝ LIST DIEŤAŤA!

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom, že dňa 6.4.2016 (streda) sa uskutoční

Deň otvorených dverí pre budúcich škôlkárov.

O koľkej? - od 9.30 hod. do 10.30 hod.

Kde? -  V TRIEDE MOTÝLIKOV (mladšia veková trieda)

TEŠÍME SA NA VÁS!

 

 

 

OZNAM

 

OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE DŇA 5.4.2016 O 13.30 HOD. SA USKUTOČNÍ ZÁPIS PREDŠKOLÁKOV DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OŽĎANOCH. NA ZÁPIS PÔJDEME SPOLU Z MŠ O 13.15 HOD. . PREDŠKOLÁKOM DRŽÍME PALCE!

 

 

 

OZNAM

 

OZNAMUJEME RODIČOM , ŽE POČAS VEĽKONOČNÝCH PRÁZDNIN PREVÁDZKA MŠ BUDE

Z ORGANIZAČNÝCH – (malý záujem)

A PREVÁDZKOVÝCH DÔVODOV PRERUŠENÁ

V ČASE OD 24. 03.2016 DO 29.03. 2016 (VRÁTANE).

V PREVÁDZKE MŠ SA BUDE POKRAČOVAŤ

OD 30.03.2016 (streda)

KRÁSNE VEĽKONOČNÉ SVIATKY VÁM PRAJE KOLEKTÍV MŠ !

 

 

OZNAM

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA VYSTÚPENIE DETÍ PRI PRÍLEŽITOSTI - VÍTANIA JARI

VYSTÚPENIE SA USKUTOČNÍ

23.03.2016 (STREDA) o 16:30 hod. v sále kultúrneho domu v Ožďanoch.

VŠETCI STE SRDEČNE VÍTANÍ.

 

 

 

OZNAM

 

 

Oznamujeme rodičom, že dňa 18.02.2016 (štvrtok) o 16:00 hod,

 

sa uskutoční rodičovské združenie pre deti predškolského veku.

 

Prosíme všetkých rodičov detí predškolského veku, aby sa vo vlastnom záujme zúčastnili,

 

nakoľko sa bude preberať zápis detí do 1. ročníka ZŠ.

Ďakujeme!

 

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom,

že dňa 09.02.2015 (utorok) o 10:00 hod,

 

sa v priestoroch Materskej školy uskutoční

 

 

KARNEVAL.

 

Prosíme rodičov, aby deťom priniesli masky.

 

Ďakujeme!

 

 

 

OZNAM

 

 

 

OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE 21.1.2016 (ŠTVRTOK) SA PÔJDEME S DEŤMI

SÁNKOVAŤ NA KOPEC.

PROSÍME PRETO RODIČOV, ABY SVOJE DETI VHODNE OBLIEKLI.

ĎAKUJEME A TEŠÍME SA!

 

 

 

 

OZNAM

 

OZNAMUJEME RODIČOM , ŽE POČAS VIANOČNÝCH PRÁZDNIN PREVÁDZKA MŠ BUDE

 

Z ORGANIZAČNÝCH A PREVÁDZKOVÝCH DÔVODOV PRERUŠENÁ

 

V ČASE OD 23. 12.2015 DO 6. 1. 2016 (VRÁTANE).

 

V PREVÁDZKE MŠ SA BUDE POKRAČOVAŤ

 

OD 7.1.2016

 

KRÁSNE VIANOČNÉ SVIATKY VÁM PRAJE KOLEKTÍV MŠ !

 

 

 

OZNAM

 

RIADITEĽKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU OZNAMUJE RODIČOM,

ŽE OD 07.12. 2015 -  DO  11.12. 2015

BUDE PRERUŠENÁ PREVÁDZKA V MATERSKEJ ŠKOLE Z DÔVODU BÚRACÍCH PRÁC V INTERIÉRI MŠ.

V PREVÁDZKE SA BUDE POKRAČOVAŤ 14.12.2015 (PONDELOK).

ZA POCHOPENIE ĎAKUJEME!

 

 

 

 

OZNAM

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Ožďanoch oznamuje, že dňa 27. 11. 2015 (piatok) bude z organizačných dôvodov materská škola v prevádzke do    12. 30 hod.

 

 

 

OZNAM

ŠARKANIÁDA

Dňa 11.11.2015 (streda) sa uskutoční v MŠ Šarkaniáda. Prosíme rodičov, aby pomohli svojim deťom vyrobiť šarkany, draky alebo lietajúce príšerky. Ďakujeme :) Tešíme sa!

 

 

OZNAM

Halloween párty

V našej MŠ dňa 28.10.2015. Prosíme rodičov, aby deťom pribalili zaujímavú halloweensku masku a doma vyrezanú tekvičku. Ďakujeme :)

 

 

OZNAM

 

Prevádzka MŠ počas jesenných prázdnin

 

V čase jesenných školských prázdnin 29. 10. a 30.10. 2015 bude obmedzená prevádzka Materskej školy. Počet tried zabezpečíme podľa záujmu rodičov.

 

Preto žiadame rodičov, aby svoj záujem nahlásili triednym učiteľkám do pondelka 26. 10. 2015.

 

 

OZNAM

 

OZNAMUJEME RODIČOM,

  že dňa  17.9.2015 (vo štvrtok ) o 16.00 hod.

SA USKUTOČNÍ CELOŠKOLSKÉ RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE V MŠ OŽĎANY, NA POSCHODÍ,

NA KTORÉ
SRDEČNE POZÝVAME VŠETKÝCH RODIČOV.


(PO VŠEOBECNÝCH INFORMÁCIÁCH SA RODIČIA ROZÍDU DO PRÍSLUŠNÝCH TRIED). 

 

OZNAM

 

OZNAMUJEME RODIČOM A RODINNÝM PRÍSLUŠNÍKOM, ŽE DŇA

30. JÚNA 2015 (utorok) o 15.00 HOD

SA V STARŠEJ VEKOVEJ TRIEDE - V TRIEDE VČIELOK USKUTOČNÍ

ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV

SPOJENÁ SO SLÁVNOSTNÝM ODOVZDÁVANÍM

OSVEDČENIA O ABSOLVOVANÍ PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA.

 

 

 

 

 OZNAM

 

MILÍ RODIČIA,

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA

DEŇ OTCOV,

DŇA 20.06.2015 (SOBOTA) O10:00 DO MŠ.

MÁME PRE VÁS PRIPRAVENÝ KRÁTKY PROGRAM, RÔZNE ŠPORTOVÉ AKTIVITY, PIKNIK V TRÁVE A PRÍJEMNE STRÁVENÝ DEŇ.

 

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!

 

V prípade zlého počasia sa Deň otcov prekladá o týždeň t.j. 27.6.2015 (sobota).

 

 

 

 

OZNAM 

 

MILÍ RODIČIA!

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA VYSTÚPENIE DETÍ PRI PRÍLEŽITOSTI - DŇA MATIEK!

VYSTÚPENIE SA USKUTOČNÍ V TRIEDE VČIELOK 13.5.2015 (STREDA) O 16.30 HOD.

VŠETCI STE SRDEČNE VÍTANÍ!

 

 

OZNAM

MILÍ RODIČIA!

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA VYSTÚPENIE DETÍ PRI PRÍLEŽITOSTI - VÍTANIA JARI.

VYSTÚPIA DETI  STARŠEJ VEKOVEJ TRIEDY S KRÁTKYM PROGRAMOM.

VYSTÚPENIE SA USKUTOČNÍ

31.03.2015 (UTOROK) o 16:00 hod. v TRIEDE VČIELOK.

VŠETCI STE SRDEČNE VÍTANÍ.

 

 

OZNAM

 

 

 Oznamujeme rodičom,

že dňa 19.03.2015 (štvrtok)

sa uskutoční výlet do HVEZDÁRNE v Rim. Sobote.

Zúčastnia sa deti staršej vekovej triedy - TRIEDA VČIELOK.

Prosíme  rodičov detí, aby im na cestu zabalili pitie, dali vhodné oblečenie a obuv,

a doniesli vopred 0,50 centov za vstupné a 1 euro za autobus do Rimavskej Soboty.

Ďakujeme!

 

 

OZNAM

OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE DŇA 25.02.2015 (STREDA) O 10:00 HOD,
SA V PRIESTOROCH MATERSKEJ ŠKOLY USKUTOČNÍ


KARNEVAL,

NA KTORÝ VÁS SRDEČNE POZÝVAME.
PROSÍME RODIČOV, ABY DEŤOM PRINIESLI MASKY.
 TEŠÍME SA NA VÁS A NA KRÁSNE MASKY!

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme rodičom, že dňa 12.2.2015 (štvrtok) sa uskutoční

Deň otvorených dverí pre budúcich škôlkárov.

O koľkej? - od 9.30 hod. do 10.30 hod.

Kde? -  V TRIEDE MOTÝLIKOV (mladšia veková trieda)

TEŠÍME SA NA VÁS!

 

 

 

 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016


ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU V OŽĎANOCH

OZNAMUJE RODIČOM DETÍ VO VEKU OD 3 DO 6 ROKOV, RESP. DETÍ S ODLOŽENOU POVINNOU ŠKOLSKOU DOCHÁDZKOU,

ŽE ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016

SA KONÁ V ČASE OD 16.FEBRUÁRA 2015 (PONDELOK) DO 20. FEBRUÁRA 2015 (PIATOK)

OD 08.00 HOD.– 13.00 HOD.

NA ZÁPIS JE POTREBNÉ PRÍSŤ S DIEŤAŤOM A PRINIESŤ RODNÝ LIST DIEŤAŤA!

 

 

 

OZNAM

RIADITEĽKA ZŠ S MŠ V OŽĎANOCH V ZMYSLE § 150 ODS. 5 ZÁKONA Č. 245/2008 O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

POSKYTUJE DEŤOM MŠ Z PREVÁDZKOVÝCH DÔVODOV


DŇA 02.- 03. 02. 2015 (PONDELOK A UTOROK)

RIADITEĽSKÉ VOĽNO.


V UVEDENÉ DNI NEBUDE V PREVÁDZKE ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MATERSKÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ, ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ.

 

VO VYUČOVANÍ A V PREVÁDZKE ZŠ S MŠ SA BUDE POKRAČOVAŤ V STREDU 04.02.2015

 

 

 

 

 

OZNAM

Oznamujeme rodičom, že dňa 20.01.2015 (utorok) o 16:00 hod,

sa uskutoční rodičovské združenie pre deti predškolského veku.

Prosíme všetkých rodičov detí predškolského veku, aby sa vo vlastnom záujme zúčastnili,

nakoľko sa bude preberať zápis detí do 1. ročníka ZŠ.

 

 

 

OZNAM

OZNAMUJEME RODIČOM , ŽE POČAS VIANOČNÝCH PRÁZDNIN PREVÁDZKA MŠ BUDE

Z ORGANIZAČNÝCH A PREVÁDZKOVÝCH DÔVODOV PRERUŠENÁ

V ČASE OD 22. 12.2014 DO 5. 1. 2015 (VRÁTANE).

V PREVÁDZKE MŠ SA BUDE POKRAČOVAŤ

OD 7.1.2015

KRÁSNE VIANOČNÉ SVIATKY VÁM PRAJE KOLEKTÍV MŠ !

 

 

OZNAM

 

RIADITEĽKA ZŠ S MŠ V OŽĎANOCH V ZMYSLE § 150 ODS. 5 ZÁKONA Č. 245/2008 O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ POSKYTUJE ŽIAKOM ZŠ A DEŤOM MŠ Z ORGANIZAČNÝCH A PREVÁDZKOVÝCH DÔVODOV

DŇA 12.12.2014 (PIATOK) RIADITEĽSKÉ VOĽNO.

V UVEDENÝ DEŇ NEBUDE V PREVÁDZKE ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MATERSKÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ, ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ.
VO VYUČOVANÍ A V PREVÁDZKE ZŠ A MŠ SA BUDE POKRAČOVAŤ V PONDELOK 15.12.2014.

 

 

OZNAM

 

 

MILÍ RODIČIA!

DŇA 05.12.2014 O 17:00 HOD.,

VÁS SRDEČNE POZÝVAME NA „MIKULÁŠSKE" VYSTÚPENIE DETÍ MŠ A ZŠ.

NA VYSTÚPENIE DETÍ V SÁLE KULTÚRNEHO DOMU V OŽĎANOCH, SA PRÍDE POZRIEŤ AJ MIKULÁŠ,

KTORÝ SI S DEŤMI AJ ZATANCUJE.

VŠETCI STE SRDEČNE VÍTANÍ.

 

 

OZNAM

16. 10. 2014 - DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY  -  klik

 

 

OZNAM

OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE
DŇA 9.10. 2014 OD 10.30 – 16.00 HOD.
SA USKUTOČNÍ TRADIČNÁ AKCIA POD NÁZVOM GAZDOVSKÝ DVOR V MŠ OŽĎANY, NA KTORÚ
SRDEČNE POZÝVAME VŠETKÝCH RODIČOV, ŽIAKOV A UČITEĽOV ZŠ, AKO AJ ŠIROKÚ VEREJNOSŤ OBCE OŽĎANY.

 

 

OZNAM

OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE
DŇA 9.10. 2014 O 16.00 HOD.
SA USKUTOČNÍ CELOŠKOLSKÉ RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE V MŠ OŽĎANY, NA POSCHODÍ, NA KTORÉ
SRDEČNE POZÝVAME VŠETKÝCH RODIČOV.


(PO VŠEOBECNÝCH INFORMÁCIÁCH SA RODIČIA ROZÍDU DO PRÍSLUŠNÝCH TRIED)

 

 

 

 

 

 

 

                              

    

 

Zdieľať