Zdieľať

V tomto projekte ÚIPŠ máme zabezpečený prístup k digitálnym vzdelávacím objektom a získali sme sadu technického vybavenia na zriadenie digitálnej učebne od 01. 09. 2014 – interaktívna tabuľa vrátane dataprojektoru, notebook so softvérom a reproduktory na ozvučenie miestnosti. Miestnosť sa bude využívať na vyučovanie podľa digitalizovaných učebníc a podľa projektu Planéta vedomostí, do ktorého sme už zapojení.

Zdieľať