FAKTÚRY 2019

 

MAREC

 

 PREDFAKTÚRY

 

PrFa - za program OMEGA - Kros a.s. - ZŠ

PrFa - za pracovné zošity pre I.stupeň - AITEC s.r.o. - ZŠ

PrFa- za pracovné zošity pre I. stupeň - AITEC s.r.o. - ZŠ

 

ZÁLOHOVÉ FAKTÚRY

 

ZF - za jedálenské kupóny - Up Slovensko s.r.o. - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za opravu prenosného ozvučenia - A.H. service s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE OVD - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - Tropico Z. s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC - JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE  OVD - ŠJ ZŠ

Fa - za serviis siete  - Adasko group s.r.o. - ZŠ

Fa - za činnosť technika požiarnej ochrany - AXIAN s.r.o. - ZŠ

Fa - za  BOZP  - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za školské pomôcky v rámci dotácie - SK - Linka s.r.o. - ZŠ

Fa - vyúčtovacia spotreby elektriny - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za jedálenské  kupóny - Up Slovensko s.r.o. - ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za zber a odvoz odpadu - EKRONN s.r.o. - MŠ

Fa - za zber a odvoz odpadu  - EKRONN s.r.o. - ZŠ

Fa - za čistiace prostriedky - ESV plus s.r.o. - MŠ

Fa - za kancelárske a čistiace potreby - ESV plus s.r.o. - ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol & Guard s.r.o.- ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - PEKÁREŇ s.r.o. Halič - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenské výrobky - PEKÁREŇ s.r.o. Halič - ŠJ ZŠ

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - Medicínsko preventívna s.r.o. - ZŠ

Fa - za výkon zodpovednej osoby - osobnyudaj.sk s.r.o. - ZŠ

 

 

FEBRUÁR

 

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

 

Fa - za predplatné ,,PORADCA 2019" -  ZŠ

 

PROFORMAFAKTÚRA

 

PF - za tlačivá - ŠEVT a.s. - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - Globactive s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za tlačivá - ŠEVT a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - Globactive s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za revíziu elektrických spotrebičov  -  Ján S V I T E K - MŠ

Fa - za revíziu elektrických spotrebičov  - Ján  S V I T E K - ZŠ

Fa - za učebnú pomôcku - Elarin s.r.o. - Slovenský autor a predajca uč. pomôcok - MŠ

Fa - za učebnú pomôcku na chémiu - euroDIDACTsk.s.r.o. - ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - Globactive s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za publikáciu - Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. - ZŠ 

Fa - za laminátor - Distribučná agentúra AD REM - ZŠ

Fa - za pracovné zošity z anglického jazyka - Distribučná agentúra AD REM - ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinvoý tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň  s.r.o. Halič - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC - JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za sprístupnenie balíčka ŠkolkaKOMENSKY - KOMENSKY s.r.o. - MŠ

Fa - za prenájom riešenia manažmentu tabletov SAMSUNG School - DATALAN a.s. - ZŠ

Fa - za zber a odvoz odpadu - EKRONN s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za zber a odvoz odpadu - EKRONN s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - vyúčtovacia za spotrebu elektriny - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za tonery - DK- REN - David Kašina  - MŠ

Fa - za tonery a opravu tlačiarne - DK - Ren - David Kašina - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - PEKÁREŇ s.r.o. Halič - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za účastnícky poplatok za odborný seminár - Ballux, spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE, OVD - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE , OVD - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za Balíček Kocúr TIM a Kocúr TIM II - MŠ 

Fa - za zúčt. obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za učebné pomôcky - ESV plus s.r.o. - ŠKD

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol & Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - Medicínsko - preventívna s.r.o. - ZŠ

Fa - za výkon zodpovednej osoby - osobnyudaj.sk  - ZŠ

 

JANUÁR

 

FAKTÚRY 

 

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa -  za toaletné papiere - NOVOHYGIENE s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za prednášky- MP Education s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za oplachovací a umývací prostriedok - GastroLUX s.r.o. - ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC - JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar -  RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. -  ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa -za potravinový tovar -  RYBA Košice spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za kancelárske a čistiace potreby - ESV plus s.r.o. - ZŠ

Fa - za čistiace potreby - ESV plus s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za čistiace potreby - ESV plus s.r.o. - MŠ

Fa - za hygienické potreby TORK -  NOVOHYGIENE s.r.o. - ZŠ

Fa - za revíziu hasiacích prístrojov - ŠK SERVIS s.r.o. - MŠ

Fa - za revíziu hasiacích prístrojov - ŠK - SERVIS s.r.o. - ZŠ

Fa - za náplne do tlačiarní - David Kašina - DK - Ren - MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol. s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - T - 613 s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS CASSOVIA s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC - JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za montáž reflektoru - Adasko group s.r.o. - ZŠ

Fa  - za implementáciu certifikátu na web - tomáš Schiller - Aeternus photography - ZŠ

Fa - za TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ 

Fa - za  výkon zodpovednej osoby - osobnyudaj.sk - ZŠ 

 

FAKTÚRY 2018

 

DECEMBER

 

FAKTÚRY

 

Fa - za učebnú pomôcku - AITEC s.r.o. - ZŠ

Fa - vyúčtovacia za spotrebu plynu - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. -  telocvičňa

Fa - vyúčtovacia za spotrebu plynu - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. -  MŠ

Fa - vyúčtovacia za spotrebu plynu - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - vyúčtovacia za spotrebu elektriny - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - MŠ

Fa - vyúčtovacia za spotrebu elektriny - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za kuchynské potreby - TESCOMA s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za zber a odvoz odpadu - EKRONN s.r.o. - ZŠ

Fa - za zber a odvoz odpadu - EKRONN s.r.o. - MŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol & Patrol s.r.o. - ZŠ

Fa - za kuchynské potreby - TESCOMA s.r.o. - ŠJ ZŠ 

Fa - za kuchynské potreby - TESCOMA s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - Medicínsko - preventívna s.r.o. - ZŠ

Fa - za praktickú príručku ,,Účtovné súvzťažnosti v samosprave" - RVC - ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň Halič s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za stolík s komodou - KALIBEN s.r.o. - MŠ

Fa  - za správu siete a pravidelnom servise IT - ECON vs.s.r.o. -  ZŠ

Fa - za učebné pomôcky - Baribal s.r.o. - MŠ

Fa - za potravinový tovar - PEKÁREŇ s.r.o. Halič - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za fotoaparát - LUMART Slovakia s.r.o.- ZŠ

Fa - za učebné pomôcky - Elarin s.r.o. - MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za učebné pomôcky - Adasko group s.r.o. - ZŠ

Fa - za publikáciu - RAABE Slovensko s.r.o. - ZŠ

Fa - za USB klúče a externý disk - David Kašina - DK - Ren - ZŠ

Fa - za tlačiareň - DK Ren - David Kašina - MŠ

Fa - za servírovací vozík - GASTROMANIA CZ s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za farby - Média RS s.r.o. - ZŠ

Fa - za sporák plynový a elektrický - IB - Elektro s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa- za revíziu plynových zariadení - PRO -  GAS plus s.r.o. - MŠ

Fa - za revíziu plynových zariadení - PRO - GAS plus s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE, OVD - ŠJ ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE, OVD - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - dobropis  - za stravné lístky - Up Slovensko s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko s.r.o. - ZŠ

Fa - za drobný tovar - ELVO - Elvíra Vojteková - MŠ

Fa - za drobný tovar  - ELVO - Elvíra Vojteková - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za stavebnicu - Lynxie s.r.o. - ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice - KOMENSKY s.r.o. - ZŠ

Fa - za opravu strechy - Boris Dreisig SSV a PP - ZŠ

Fa - za prezentáciu regiónu na podujatí Malé vianočné trhy - Miestna akčná skupina MALOHONT - ZŠ

Fa - za Materiálno - spotrebné normy pre školské stravovanie -  Ballux spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o.  - ŠJ MŠ

Fa - za vyúčtovanie elektriny - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ

Fa - za stavebnice - Petra Štepánková - Stavebnice pre chytré deti. cz - ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC - JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - PEKÁREŇ s.r.o. Halič - ŠJ ZŠ

Fa - za predplatné PORADCU 2018 -  PORADCA s.r.o. - ZŠ

Fa - za zazimovanie závlahy - Marian Bitala -  MB závlahy a záhrady - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenské výrobky - PEKÁREŇ s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň  a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za ochranné pomôcky - REMPOS - Jarmila Bazovská - ZŠ, MŠ, ŠJ MŠ

Fa - za ochranné pomôcky - REMPOS - Jarmila Bazovská - MŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol & Guard - ZŠ

Fa - za zber a odvoz odpadu - EKRONN s.r.o. - ZŠ

Fa - za zber a odvoz odpadu - EKRONN s.r.o. - MŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za učebné pomôcky - ESV plus s.r.o. - MŠ

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - Medicínsko - preventívna s.r.o. -  ZŠ

Fa - za výkon zodpovednej osoby - osobnyudaj.sk. s.r.o. - ZŠ

 

 

NOVEMBER

 

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

 

ZF - za publikáciu - Marian Medlen - JurisDat - MŠ

 

PROFORMAFAKTÚRA

 

ProFa - za list bianco  - ŠEVT a.s. - ZŠ

 

PREDFAKTÚRA

 

PrFa - za drobný materiál - Textil LUX - ZŠ

PrFa- za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice - KOMENSKY s.r.o. - ZŠ

 

FAKTÚRY 

 

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ 

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o.- ŠJ ZŠ 

Fa - za drobný materiál - Textil LUX  - ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE, OVD - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ 

Fa - za potravinový tovar - potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - GEMERPRODUKT VALICE , OVD - ŠJ ZŠ 

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa -za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za publikáciu  Predprimárne vzdelávanie 2018-2019 - Marian Medlen - JurisDat - MŠ

Fa - za Administratívu a hospodárenie školy - Raabe Slovensko s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa -  za potravinový tovar - ATC - JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za kroje - Daffer spol.s.r.o. - MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za list bianco  - ŠEVT a.s. - ZŠ

Fa - za ročnú licenciu EBS WIN - KEO s.r.o. - ZŠ

Fa - za účasť na odbornom seminári - Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o. - ZŠ

Dopropis - za vyúčtovanie spotreby plynu - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ

Fa - vyúčtovacia za spotrebu plynu - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - T- 613 s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za reíziu výťahu - HAVIT s.r.o.

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. -  ŠJ MŠ

Fa -  za spotrebu elektriny -  SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ

Fa - za členské - Strom života - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom  a.s. - ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE, OVD - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - PEKÁREŇ  s.r.o. Halič - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za šmyklavku - Lefay s.r.o. - ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP - EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenské výrobky - PEKÁREŇ s.r.o. Halič - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za poplatok za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol & Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za zber a odvoz odpadu - EKRONN s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za zber a odvoz odpadu - EKRONN s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - Medicínsko - preventívna s.r.o. - ZŠ

Fa - za výkon zodpovednej osoby - Osobnýúdaj.sk s.r.o. - ZŠ

 

OKTÓBER

 

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

 

ZaFa - za Materiálno -  spotrebné normy a receptúry - Ballux spol.s.r.o.- ŠJ ZŠ

ZaFa - za teplomery - KALIBRA SK s.r.o. - ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ

ZaFa - za  odpadkové koše - ALDO s.r.o. -  ZŠ  

 

FAKTÚRY 

 

Fa -  vyúčtovacia za vodné a stočné - StVPS a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za tonery - David Kašina - DK - Ren - ZŠ

Fa - za toner - David Kašina - DK Ren - MŠ

Fa - za poštové poukážky - LI-NOX s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za účasť na seminári - JUDr. Danica Bedlovičová  spol. s.r.o. - ZŠ

Fa - za teplomery a vhkomer - KALIBRA SK s.r.o. - ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC - JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Vrubopis - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ZŠ

Fa - za smetné koše - ALDO  s.r.o. - ZŠ

Fa - za učebnice z anglického jazyka - JUVENA EDUCATION n.o. - ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie  - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za ochranné pomôcky - REMPOS Jarmila Bazovská - ŠJ ZŠ

Fa - za ochranné pomôcky - REMPOS - Jarmila Bazovská -  ZŠ

Fa - za ochranné pomôcky pre uč.TV - I.stupeň  - AGILE SPORT s.r.o. - ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ZŠ ŠJ

Fa - za ročný poplatok za servis IP kamerového systému - Adasko group s.r.o. - ZŠ

Fa - vyúčtovacia za spotrebu elektriny - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ

Fa - za TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za spávu siete a pravidelnom servise - ECON vs, s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské poptreby - hmotná núdza - SK - Linka s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - PEKÁREŇ s.r.o. Halič - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP - EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - Medicínsko preventívna s.r.o.

Fa - za baterku k notebooku - DATEX RS - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za poplatok za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol & Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za zber a odvoz kuchynského odpadu - Ekronn s.r.o. - ZŠ

Fa - za zber a odvoz kuchynského odpadu - Ekronn s.r.o. - MŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - PEKÁREŇ s.r.o.  Halič - ŠJ MŠ

Fa - za diagnostické hárky - NOMILAND s.r.o. - MŠ

Fa - za učebnicu anglického jazyka - JUVENIA EDUCATION n.o. - ZŠ

Fa - za kontorlu požiarnej bezpečnosti objektu - AXIAN s.r.o. - ZŠ

Fa - za výkon zodpovednej osoby - osobnyudaj sk.  s.r.o. - ZŠ

 

SEPTEMBER

 

PREDFAKTÚRA

 

PRF - za CD pre I.stupeň - AITEC s.r.o. - ZŠ

 

PROFORMA FAKTÚRA

 

ProFa - za cudzojazyčné časopisy - FLP Matilda Blaková - ZŠ 

 

ZÁLOHOVÁ  FAKTÚRA

 

ZF - za stravné lístky - Up Slovensko s.r.o. - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za multimediálne CD - AITEC s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za opravu svietidla - Adasko group s.r.o. - ZŠ

Fa - za kancelárrske a čistiace prostriedky - ESV plus s.r.o. - MŠ

Fa - za čistiace prostriedky - ESV plus s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za kancelárske a čistiace potreby - ESV plus s.r.o.- ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový  tovar - RYBA Košice spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a. s. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - T- 613 s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJMŠ

Fa - za predplatné cudzojazyčných časopisov - Matilda Blahová - FLP - ZŠ

Fa  - za potravinový tovar - RYBA košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ 

Fa - za služby STP APV - IVES košice - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - T- 613 s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za  potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za obrusy - Vlasta Ostrihoňová - Textil LUX - ŠJ MŠ

Fa - vyúčtovacia za spotrebu elektriky - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za učebné pomôcky - Meru sport s.r.o. - ZŠ

Fa - za hygienické potreby - Scsndi s.r.o. - ZŠ, ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za dopravné náklady - LINO SHOP s.r.o. - ZŠ

Fa - za jedálenské kupóny - Up Slovensko s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za sieťky proti hmyzu - MONTAG s.r.o. - ZŠ

Fa - za vyťahovanie žumpy - AGRORIS s.r.o. - MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. -  ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. -  ŚJ MŠ

Fa - za farby - MONAL BBG s.r.o. - ZŠ

Fa - za TPO, BOZP  - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za ciachovanie váh - Slovenská legálna metrológia n.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za ciachovanie váh - Slovenská legálna metrológia n.o. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ZŠ

Fa - za učebné pomôcky - Distribučná agentúra AD REM - ZŠ

Fa - za sprístupnenie balíčku Bez kriedy - KOMENSKY s.r.o. - ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol & Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - Medicínsko - preventívna s.r.o. - ZŠ

Fa - za betonovanie miestnosti - LINO SHOP s.r.o. - ZŠ

Fa - za stavebné práce - LINO SHOP s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol. s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA Spol. s.r.o. ŠJ MŠ

Fa - za učebnice z anglického jazyka - Distribučná agentúra AD REM - ZŠ

Fa - za balíček - Interaktívna slovenčina pre 5. - 9.roč. - ZŠ

Fa - za výkon zodpovednej osoby - osobnyúdaj sk. s.r.o. - ZŠ

 

AUGUST

 

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

 

ZF - za neobmedzený webhosting - Kdeje Software s.r.o. - ZŠ

 

FAKTÚRY 

 

Fa - za opravu prvkov detského iihriska- KALIBEN s.r.o. - ZŠ

Fa - za koberec - ÁDAM s.r.o. - MŠ

Fa - za dopravu - Stavebniny Ádam s.r.o. - MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o.- - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC-JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za tonery - David Kašina - DK- Ren - MŠ

Fa - za tonery - David Kašina - DK- Ren - ZŠ

Fa - za prečistenie kanalizácie - Okresné stavebné bytové družstvo  - ZŠ

Fa - za publikáciu ,,Administratíva a hosp. školy" - RAABE Slovensko s.r.o. - ZŠ

Fa - za obrusovinu - Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za školské tlačivá - ŠEVT a.s. - ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Slovakia Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za  zúčt. obdobie - Slovakia Telekom a.s. - ZŠ

Fa - vyúčtovacia za spotrebu elektriky - SLOVAKIA RNERGY s.r.o. - ZŠ

Fa - za počítače - David Kašina - DK - Ren- ZŠ

Fa - za stravné kupóny - Up Slovensko s.r.o. - ZŠ

Fa - za TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu - Patrol & Guard s.r.o. - ZŠ 

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - Medicínsko - preventívna s.r.o. - ZŠ

Fa - za výkon zodpovednej osoby - osobnyudaj.sk - ZŠ

 

JÚL

 

ZÁLOHOVÉ FAKTÚRY

 

ZF - za stravné kupóny - Up Slovensko s.r.o. - ZŠ 

 

Proformafaktúry

 

PRFa - za tlačivá - ŠEVT a.s. - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za moridlo na altánok a štetce - MONAL - BBG - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP EXTRA

Fa - za pekárenské výrobky - PEKÁREŇ s.r.o. Halič - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia - ŠJ MŠ

Fa - za vodné a stočné - StVPS a.s. - MŠ

Fa - za vodné a stočné - StVPS a.s. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP - EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT - ECON vs, s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - vyúčtovacia za spotrebu elektriny - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - PEKÁREŇ  s.r.o. Halič - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Casssovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenské výrobky - PEKÁREŇ s.r.o. Halič - ŠJ ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol & Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za zber a odvoz odpadu - EKRONN s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za zber a odvoz odpadu - EKRONN s.r.o. -  ŠJ MŠ

Fa - za TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - Medicínsko - preventívna s.r.o. -  ZŠ

Fa - za spotrebný tovar - ELVO, Elvíra Vojteková - ZŠ

Fa - za výkon zodpovednej osoby - osobnyudaj.sk. s.r.o. - ZŠ

 

JÚN

 

PROFORMAFAKTÚRA

 

PfFa - za tlačivá - ŠEVT a.s. - ZŠ

PrFa - za tlačivá - ŠEVT a.s. - ZŠ

 

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA 

 

ZF -  za služby STP APV -  IVES Košice  - ZŠ

ZF - za stravné kupóny - Up Slovensko s.r.o. - ZŠ

 

DOBROPIS

 

Dobropis - Orange Slovensko

 

FAKTÚRY

 

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice - ŠJ ZŠ 

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEARI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za čistiace prostriedky - ESV plus s.r.o. - MŠ

Fa - za hygienické a kancelárske potreby - ESV plus. s.r.o. - ZŠ

Fa - za metodické príručky - EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. - ZŠ

Fa - za tlačivá - ŠEVT a.s. - ZŠ

Fa - za publikáciu - Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok - Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. - ZŠ

Fa - za údržbu zelených plôch a zavlažovaciu systému - Marian Bitala - MB závlahy a záhrady - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za prepravu autobusom - Ožďany - Levice - MBUS Milan Murinček - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za tlačivá - ŠEVT a.s. - ZŠ

Fa - za matematiku pre 4.ročník - AITEC s.r.o. - ZŠ

Fa - za pracovné listy TESTOVANIE 9 - Dr. Jozef RAABE Slovensko s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa -za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za publikáciu  Administratívu a hospodárenie školy - Dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP EXTRA - ŠJ MŠ 

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za stravné kupóny  - Up Slovensko s.r.o. - ZŠ

Fa - za učebné pomôcky - Meru sport s.r.o. - ZŠ

Fa - za tieňohru - Elarin s.r.o. - MŠ

Fa - za ubytovanie a stravovanie - Penzión Krasula, Pavel Krasula - ZŠ 

Fa - za revíziu telovýchovných náradí v telocvični - REVTECH s.r.o. - Roman Mesiarik - ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za odbornú prehliadku herných prvkov - Roman Mesiarik - REVTECH s.r.o. - ZŠ, MŠ

Fa - za vyúčtovanie spotreby elektriny - Slovakia Energy s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za zber a odvoz odpadu - EKRONN s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT - ECON vs s.r.o. - ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - PEKÁREŇ s.r.o. Halič - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.ro. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za obedy a ďakovné listy - Rada ZO OZ PŠ a V - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - Medicínsko - preventívna s.r.o. - ZŠ

Fa - za zber a odvoz odpadu - EKRONN s.r.o. - MŠ

Fa - za výkon zodpovednej osoby - osobnyudaj sk.s.r.o. - ZŠ

Fa - za tvorivé dielne - Andrea Hašková - ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol & Guard s.r.o.- ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ 

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI  s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za notebook ACCER -  David Kašina  - ZŠ

 

MÁJ 

 

PREDFAKTÚRY

 

PF - za Koráliky - Textil Lux  - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za revíziu bleskozvodov - Ján Svitek - MŠ

Fa - za revíziu bleskozvodov - Ján Svitek - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pracovné lzošity z matematiky - LiberaTerra s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - T-613 s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za korálky - Textil Lux - ZŠ

Fa - za veci potrebné na  Festival zdravého životného štýlu - SK Linka .s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA KOŠICE spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - vyúčtovacia - za spotrebu elektiny - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ

Výzva na úhradu členského príspevku - Miestna akčná skupina MALOHONT - ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ 

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS  Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar -  ŠUMLUP - EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ 

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC - JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - T - 613, s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za elektrický ohrievač vody - Vario Treda s.r.o. - ZŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT - ECON vs, s.r.o. - ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ 

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE, OVD  - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol. s.r.o. - ŠJ MŠ 

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenské výrobky - PEKÁREŇ s.r.o.  Halič - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol & Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za zber a odvoz odpadu - EKRONN s.r.o. - MŠ

Fa - za zber a odvoz odpadu - EKRONN s.r.o. - ZŠ

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - Medicínsko - preventívna s.r.o. - ZŠ

Fa - za BOZP Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE, OVD - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za výkon zodpovednej osoby - Osobný údaj.sk - ZŠ

 

APRÍL

 

FAKTÚRY

 

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o - ŠJ MŠ 

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ ZŠ

Dp - dobropis za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za vodné a stočné - StVPS a.s. - MŠ

Fa - za vodné a stočné - StVPS a.s. - ZŠ

Fa - za program v ŠJ ZŠ - Verejná informačná služba, spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za kancelárske a čistiace potreby - ESV plus s.r.o. - ZŠ

Fa - za čistiace prostriedky - ESV plus s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za tonery - David Kašina - DK - Ren - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za publikáciu - ,,Administratíva a hospodárenie školy"- RAABE Slovensko s.r.o. - ZŠ

Fa - za demontáž, montáž elektrickej panvice - SZELEC ATTILA - ŠJ ZŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT - ECON vs.s.r.o. - ZŠ

Fa - za učednice a pracovné zošity pre I.stupeň - AITEC s.r.o. -  ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMRPRODUKT VALICE, OVD - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za slávnostnú večeru - Retama s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar  - INMEDIA spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE, OVD - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC - JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za aSc Agendu Komplet - ASC Applied Software Consultants s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - vyúčtovacia za spotrebu elektriny - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ

Fa - za učebné pomôcky - Elarin s.r.o. - ZŠ

Fa - za BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za výkon zodpovednej osoby - osobnýudaj.sk s.r.o. - ZŠ

Fa - za  učebnice  z anglického jazyka - Distribučná agentúra AD REM - ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za žinenky - Peter Bertko - CONSULTING - MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenské výrobky - PEKÁREŇ s.r.o. Halič - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol & Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - Medicínsko - preventívna s.r.o. - ZŠ

Fa - za stolíkové zámky - Miroslav Kubelka K-TRADE - ZŠ

Fa - za tonery - DK - REN , David Kašina - ZŠ

Fa - za multielastický poťah na sedačku - decoDoma - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za zber a odvoz odpadu - EKRONN s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za zber a odvoz odpadu - EKRONN s.r.o. - ŠJ ZŠ

 

MAREC

 

PREDFAKTÚRA

 

PrFa - za balík podpory k programu OMEGA- Kros a.s. - ZŠ

ZF - za on-line Smernice a organizačné predpisy pre školstvo - VERLAG DASHOFER vydavateľstvo s.r.o. - ZŠ

PrFa - za pracovné zošity a učebnice pre I.stupeň - AITEC s.r.o. - ZŠ 

 

 

FAKTÚRY

 

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za program OMEGA - Kros a.s. - ZŠ

Fa - za prednášky - MP Education, s.r.o. - ZŠ 

Fa - za on-line smernice a organizačné predpisy - VERLAG DASHOFER vydavateľstvo s.r.o. - ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - PEKÁREŇ s.r.o. Halič - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar _ TAURIS Cassovia s.r.o.  - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za CD - Občianske združenie Fonéma - ZŠ

Fa - za prečalúnenie švédskej bedne - ČALUNÍCTVO  HANO  - ZŠ

Fa - za poštové poukážky - LI- NOX s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC - JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice sopl.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské pomôcky - SK- Linka s.r.o. - ZŠ

Fa - za publikáciu - Právna ochrana zamestnancov školy - RAABE s.r.o. - ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT - ECON vs.s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP EXTRA - ŠJ MŠ 

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Slovakia Telekom a.s. - ZŠ 

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol & Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE, OVD - ŠJ ZŠ

Fa - za žinenky - Samuel Bedko - CONSULTING - ZŠ

Fa - vúčtovacia za spotrebu elektriny - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ

Fa - za zber a odvoz odpadu - EKRONN s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za zber a odvoz odpadu - EKRONN s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za TPO a BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za kontrolu požiarnej bezpečnosti objektu - AXIAN s.r.o. - ZŠ

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - Medicínsko - preventívna s.r.o. - ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MS

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom  a.s.

 

FEBRUÁR

 

ZÁLOHOVE  FAKTÚRY

 

ZF - za jedálenské kupóny - Up Slovensko s.r.o. - ZŠ

ZF - za predplatné  ,,PORADCA 2018"- ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BAETI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. _ ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za kurenárske a vodoinštalatérske práce - Ladislav Galam - ZŠ

Fa - za školské mlieko  - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ 

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za revíziu elektrických spotrebičov - Ján SVITEK - MŠ

Fa - za revíziu elektrických spotrebičov - Ján SVITEK  - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - T- 613, s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské mlieko a mliečné výrobky - Tatranská mliekáreň a.s. ŠJ MŠ

Fa - za jedálenské kupóny - Up Slovensko s.r.o. - ZŠ

Fa - za licenciu škôlkaKOMENSKY - KOMENSKY  s.r.o. - MŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT - ECON vs.s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za optické valce - DK REN - David Kašina - ZŠ

Fa - za prepravu autobusom na lyžiarsky výcvik - MBUS - Milan Murinček - ZŠ

Fa - za lyžiarsky výcvik - P&M ROYAL s.r.o. - ZŠ

Fa - za lyžiarsky výcvik - P&M ROYAL s.r.o. - ZŠ

Fa - za seminár - BALANS poradňa zdravého vývinu - ZŠ

Fa - za ročný poplatok za prenájom - DATALAN a.s. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s.- ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o.- ŠJ  ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r..o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT  VALICE, OVD - ŠJ ZŠ

Fa - za publikáciu Administratíva a hospodárstvo školy - Dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o. - ZŠ

Fa - vyúčtovacia za spotrebu elektriny - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ

Fa - za tonery - DK Ren - David Kašina  - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spols.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar -  ŠUMLUP EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE, OVD - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenské výrobky - PEKÁREŇ s.r.o., Halič - ŠJ MŠ

Fa - za TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za čistiace prostriedky - ESV plus s.r.o. - MŠ

Fa - za čistiace prostriedky - ESV plus s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za kancelárske potreby a čistiace prostriedky - ESV plus s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za prenájom zbernej nádoby odpadu - EKRONN s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za prenájom zbernej nádoby odpadu - EKRONN s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko a mliečné výrobky - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské mlieko a mliečné výrobky - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko a mliečné výrobky - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol & Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - Medicinsko - preventívna s.r.o. - ZŠ

 

JANUÁR

 

ZÁLOHOVÉ  FAKTÚRY

 

ZF - za spotrebu zemnného plynu - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar -TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za umývacie a oplachovacie prostriedky do umývačky riadu - GastroLUX s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa- za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol. s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za reflexné vesty - REMPOS - Štefan Bazovský - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za  potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň  a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za učebnú pomôcku - Elarin s.r.o. - MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC - JR s.r.o. - SJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ 

Fa - za TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ 

 

FAKTÚRY 2017

 

DECEMBER

 

ZÁLOHOVÁ  FAKTÚRA

 

ZF - za tlakové hrnce a taniere -  TESCOMA s.r.o. - ŠJ ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za predplatné periodika ,,PORADCA s.r.o." - ZŠ

Fa - vyúčtovacia za vodné -  StVPS a.s. - MŠ

Fa - vyúčtovacia za vodné  - StVPS a.s. - ZŠ

Fa - vyúčtovacia za spotrebu plynu  - Slovakia Energy s.r.o. - ZŠ

Fa - vyúčtovacia za spotrebu plynu - Slovakia Energy  s.r.o. - telocvičňa

Fa - vyúčtovacia za spotrebu plynu - Slovakia Energy s.r.o. - MŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP EXTRA -  ŠJ MŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - vyúčtovacia za spotrebu elektriny -  SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - MŠ 

Fa - vyúčtovacia za spotrebu elektriny - SLOVAKIA  ENERGY s.r.o. - ZŠ

Fa - za zber a odvoz odpadu - EKRONN s.r.o. - ZŠ

Fa - za zber a odvoz odpadu - EKRONN s.r.o. - MŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol & Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - Medicínsko - preventívna s.r.o. - ZŠ

Fa - za učebnice nemeckého jazyka - Klett nakladateľství s.r.o. - ZŠ

Fa - za posuvné dvere  - Kaliben s.r.o. - MŠ

Fa - za tlakové hrnce a taniere - TESCOMA s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za zvonkohru - Hudobný dom s.r.o. - ZŠ

Fa - za skriňu - Kaliben s.r.o. - ZŠ

Fa - za skriňu - Kaliben s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - PEKÁREŇ s.r.o.- ŠJ MŠ 

Fa - za umývačku riadu - GastroLUX s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT - ECON vs s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za spoločenské hry - ESV plus s.r.o. -  ZŠ

Fa - za dataprojektor a reproduktory - DK - Ren David Kašina - ZŠ

Fa - za opravu GPRS komunikátora a ústredne - Patrol & Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za hračky - ELVO - Elvíra Vojteková - MŠ

Fa - za nábytok - Baribal s.r.o. - MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za učebné pomôcky - ESV plus s.r.o. - MŠ

Fa - za mávatká pre roztlieskávačky - ESV plus s.r.o. - ZŠ

Fa - za revíziu výťahu - HAVIT s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ 

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za nožničky - www.jedenklik.sk - ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE, OVD - ŠJ ZŠ 

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za revíziu plynových zariadení - PRO - GAS plus s.r.o. - MŠ

Fa - za revíziu plynových zariadení - PRO - GAS plus s.r.o. - ZŠ

Fa - za knihy - CBS spol.s.r.o. - ZŠ

Fa - za káble k  dataprojektorom - DATEX RS s.r.o. - ZŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT - ECON  vs s.r.o. - ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE, OVD - ŠJ MŠ

Fa - za dodávku materiálu a údržbu zavlažovacieho systému - MB závlahy a záhrady - Marian Bitala

Fa -za stoličky - B2B Partner s.r.o. - ZŠ

Fa - za elektrický ohriecač vody - Vario Trade s.r.o. - ZŠ

Fa - za predplatné cudzojazyčných  časopisov -  FLP - Matilda Blahová - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telecom a.s. - ZŠ

Fa - za učebné pomôcky - ALZA.sk - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP - EXTRA - A. Luptáková - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa -za potravinový tovar - RYBA Košice s.r.o. -ŠJ ZŠ

Fa - za priemyselný tovar - ELVO - Elvíra Vojteková - ZŠ

Fa - za priemyselný tovar - ELVO - Elvíra Vojteková - MŠ

Fa - za publikáciu Administratíva a hosp. školy - RAABE Slovensko s.r.o.- ZŠ 

Fa - za publikáciu Lyžiarsky výcvik - RAABE Slovensko s.r.o. - ZŠ

Fa - za vyúčtovanie spotreby elektriny - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň s.r.o. Halič - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia - ŠJ MŠ

Fa - za ročnú licenciu - KEO s.r.o. - ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za zber a odvoz odpadu - EKRONN s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za zber a odvoz odpadu - EKRONN s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za službu TPO a BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ 

Fa - za závesnú abecedu - PUBLICOM s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za poštové poukážky - LI - NOX s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE , OVD - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol & Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za dataprojektor - DK - Ren - David Kašina - ZŠ

Fa - za zmluvy o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby - Medicínsko - preventívna s.r.o. - ZŠ

Fa - za čistiace potreby -- ESV plus s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pomôcky na záujmovú činnosť - ESV plus s.r.o. - ZŠ

Fa - za čistiace a kancelárske potreby - ESV plus s.r.o. - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

NOVEMBER

 

PREDFAKTÚRA

 

PF - za učebné pomôcky - ALZA.sk

PF - za pokytovanie služieb Virtuálnej  knižnice  - KOMENSKY s.r.o. - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za slávnostný  obed a ďakovné listy - Rada ZO OZ PŠ a V - ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE, OVD - ŠJ ZSˇ

Fa - za potravinový tovar - ATC - JR s.r.o. - ŠJ ZŠ 

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice - KOMENSKY s.r.o. - ZŠ

Vyúčtovací list - Miestna akčná skupina MALOHONT - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň  a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň  a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ ZŠ

Fa -  vyúčtovacia za spotrebu elektriny - SLOVAKIA  ENERGY s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčtovacie obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC - JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice - spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - T- 613 s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE - ŠJ ZŠ

Fa - za  správu  siete a pravidelnom servise IT - ECON vs, s.r.o. - ZŠ

Fa - za službu TPO a BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ 

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - A.Luptáková - ŠUMLUP _ EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenské výrobky - PEKÁREŇ s.r.o. Halič -  ŠJ MŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT  VALICE OVD - ŠJ MŠ

Fa - za ochranné pomôcky - AGILE SPORT s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za zber a odvoz odpadu - EKRONN s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za zber a odvoz odpadu - EKRONN s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol & Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - Medicínsko -preventívna s.r.o. - ZŠ

 

OKTÓBER

 

FAKTÚRY 

 

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&Ł - ŠJ ZŠ

Fa - za vodné a stočné - StVPS - MŠ

Fa - za vodné a stočné - StVPS - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za  školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - opravná - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - T - 613 s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC - JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za samolepky s prihlasovacími údajmi - KOMENSKY s.r.o.  - ZŠ

Fa - za tonery - David Kašina - DK Ren - ZŠ

Fa - za tonery - David Kašina - DK REN - MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol. s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o.- ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za pomôcky HN- SK - Linka s.r.o. - ZŠ,

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za školské ovocie - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fs - za potravinový tovar - GEMERPRODUKT VALICE, OVD - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ 

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za publikáciu  Administratíva a hospodárenie školy  - RAABE s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa -za správu siete a pravidelnom servise IT - ECON vs, s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE, OVD - ŠJ MŠ

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - Medicínsko - preventívna s.r.o. - ZŠ

Fa -  vyúčtovacia za spotrebu eletriny - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za kontrolu požiarnej bezpečnosti objektu - AXIAN s.r.o. - ZŠ 

Fa - za službu TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za rohožky - AJ Produkty - ZŠ, MŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za hudobné CD - Pavelčákovci s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - T-613 s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenské výrobky - PEKÁREŇ  s.r.o. Halič - ŠJ MŠ 

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenské  výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ 

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za kancelárske potreby - ESV plus s.r.o. - ZŠ

Fa - za prenájom zbernej nádoby - EKRONN s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za prenájom zbernej nádoby - EKRONN s.r.o. - ŠJ ZŠ 

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol & Guard - ZŠ

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby  - Medicínsko - preventívna s.r.o. - ZŠ

 

SEPTEMBER

 

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

 

ZF - za elektrický ohrievač vody - Internet Mall  Slovakia s.r.o. - ŠJ ZŠ

 

PROFORMA FAKTÚRA

 

PF - za obaly PVC - ŠEVT a.s.

 

FAKTÚRY

 

Fa - za potravinový tovar - BEATI  s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za knihy - AD REM - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ 

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za elektrický ohrievač vody - Internet Mall Slovakia s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - T-613 s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC JR.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za mopy - ADLERR s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ 

Fa - za kancelárske a čistiace potreby - ESV plus s.r.o. - MŠ

Fa - za učebné pomôcky - ESV plus s.r.o. - MŠ 

Fa - za kancelárske potreby- ESV plus s.r.o. - ZŠ

Fa - za školské mlieko  - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za PVC obaly  -  ŠEVT a.s. - ZŠ

Fa - za zúčt obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - vyúčtovacia - za spotrebu elektriny - SLOVAKIA  ENERGY s.r.o. - ZŠ

Fa - za TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za farbu - MONAL - BBG s.r.o. -  ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za kamenivo - Ipeľské štrkopiesky s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol&Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za geotextíliu - STAVIVÁ  Garaj s.r.o. - ZŠ

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - Medicínsko - preventívna s.r.o.

Fa - za stravné kupóny - LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. - ZŠ

 

AUGUST

 

ZÁLOHOVÉ  FAKTÚRY

 

ZF - za stravné kupóny - LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. - ZŠ

ZF- za cudzojazyčné časopisy - Matilda Blahová - FLP -

ZF - za neobmedzený Webhosting - KdeJe Software s.r.o. - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za potravinový tovar - ASTERA  s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa- za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC - JR, s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za upomienkové predmety - GRAPHIC - Tomáš Gál

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT - ECON vs.s.r.o. - ZŠ

Fa - za neobmedzený Webhosting - KdeJe Software s.r.o. - ZŠ

Fa - za tlačá - ŠEVT a.s. - ZŠ, MŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol & Guard s.r.o. - ZŠ

Fa -  vyúčtovacia - SLOVAKIA  ENERGY  s.r.o. - ZŠ 

Fa - za službu TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za administratívu a hosp.školy - RAABE - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ 

Fa - za zúčt. obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ 

Fa - za prenájom zbernej nádoby - EKRONN s.r.o. - ZŠ

 

JÚL

 

PROFORMAFAKTÚRA

 

PF - za školské tlačivá - ŠEVT a.s. - ZŠ, MŠ

 

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

 

ZF - za služby STP APV  -  IVES Košice - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za poskatovanie prec.zdravotnej služby - Medicínsko - preventívna s.r.o. - ŽS

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za farby - MONAL BBG- s.r.o. - ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ

Fa  - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ 

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP EXTRA - ŠJ MŠ 

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - Pekáreň Halič s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za vodné a stočné - vyúčtovacia - StVPŠ - MŠ

Fa - za vodné a stočné - vyúčtovacia - StVPŠ - ZŠ

Fa - za street workoulovú zostavu - ENERCOM s.r.o. - ZŠ 

Fa - za street workoulovú zostavu - ENERCOM s.r.o. - ZŠ 

Fa - za služby STP APV - IVES Košice - ZŠ

Fa - za stavebné práce - Lino - shop, združenie FO  Zsolt Balog -- ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Orange Slovensko a.s.  - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ 

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia - ŠJ MŠ

Fa - zúčtovacia - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ

Výzva - Miestna akčná skupina MALOHONT - ZŠ

Fa - za upomienkové predmety - GRAPHIC - Tomáš Gál - ERASMUS +

Fa - za potravinový tovar - Andrea Luptáková - ŠUMLUP - EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za  potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol & Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za službu TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za renováciu tlačiarne - DK Ren - David Kašina - ZŠ

Fa - za model slnečnej sústavy - TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. - MŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - Medicínsko - preventívna s.r.o. - ZŠ

 

JÚN

 

ZÁLOHOVÁ  FAKTÚRA

 

ZF - poplatok za seminár - ArtEdu - ŠJ MŠ, ŠJ ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZS

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň s.r.o. Halič -  ŠJ MŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Rozhodnutie č.574 - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Obec Ožďany

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za učebnú pomôcku - MediaDIDA s.r.o. - ZŠ

Fa - za údržbu zavlažovacieho systému  - Marian Bitala - MB závlahy a záhrady - ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT  VALICE, OVD - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE, OVD - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za didaktický softvér - Special Consulting Service s.r.o. - ZŠ

Fa - za výmenu batérií  - Patrol & Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatrabská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za Kanister na vodu - LUBICA s.r.o. - MŠ

Fa - za potravinový tovar _ TAURIS Cassovia s.r.o. _ ŠJ MŠ

Fa - za tašky - Green Print s.r.o. - ERASMUS +

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za slávnostný obed - Rada ZO OZ PŠaV - SF

Fa - vyúčtovacia - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ

Fa - za Logopedárium - Nakladateľství FORUM s.r.o. - ZŠ

Fa - za pracovné zošity pre II.stupeň - Libera Terra s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol. s.r.o.  - ŠJ ZŠ

Fa - za školské ovocie  - GEMERPRODUKT VALICE, OVD - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA  Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - Andrea Luptáková - ŠUMLUP EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za učebnice pre I.stupeň - AITEC s.r.o. - ZŠ 

Fa - za ochranné pomôcky - REMPOS Jarmila Bazovská - ZŠ

Fa - za tonery - DK - Ren, David Kašina - ZŠ

Fa - za renováciu tlačiarne a tonerov - DK - Ren , David Kašina - MŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE, OVD - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol. s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol. s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - PEKÁREŇ Halič s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za seminár - ArtEdu spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za čistiace a kancelárske potreby - ESV plus s.r.o. - ZŠ

Fa - za čistiace potreby - ESV plus s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za čistiace potreby - ESV plus s.r.o. - MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mlirkáreň a.s. -  ŠJ MŠ 

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol&Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za poskytovanie zdravotnej pracovnej služby - Medicínsko - preventívna, s.r.o. - ZŠ 

Fa - za stavebný materiál - STAVIVÁ Garaj s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za službu TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC - JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

 

MÁJ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT - ECON vs. s.r.o. - ZŠ

Fa - za paravany - B2B Partner s.r.o. - ERASMUS +

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar -  TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA  Košice spol.s.r.o. - ŠJ  ZŠ

Fa - za knihy - MS Books s.r.o. - ZŠ

Fa - za servisný úkon - Patrol & Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za publikáciu Adminastratíva a hospod. školy - RAABE  Slovensko - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za dezinfekčné prostriedky - ESV plus s.r.o. - ZŠ

Fa - za zverejnenie článku - Gemerská mediálna spoločnosť s.r.o. - ERASMUS +

Fa - za potravinový tovar - Vladimír Lupták - ŠUMLUP - EXTRA - ERASMUS +

Fa  - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ 

Fa - za učebné pomôcky - Jazyková škola DETVAI s.r.o. - ERASMUS +

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za službu  BOZP  - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko  a mliečne výrobky - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za odznaky, šiltovky  a iné - Tomáš Gál - Erasmus +

Fa - za lampu - WEB Retail s.r.o. - ZS

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC - JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za ovocie - BEATI s.r.o. - ERASMUS +

Fa - za ovocné šťavy - GEMERPRODUKT VALICE, OVD - ERASMUS +

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovakia Telekom a.s. - ZŠ

Fa - vyúčtovacia - SLOVAKIA ENERGY s.r.o.

Fa - za prenájom zbernej nádoby - EKRONN s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za on-line Smernice a organizačné predpisy - Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ ZŠ 

Fa - za potravinový tovar - ATC - JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE, OVD - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za registračný poplatok - TAKTIK International s.r.o. - ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ 

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol & Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE , OVD - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenský tovar - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa  - za správu siete a pravidelnom servise - ECON vs. s.r.o. - ZŠ

Fa - za renováciu tonerov a opravu tlačiarní - David Kašina - DK- Ren - MŠ

Fa - za vodné - StVPS a.s. - MŠ

Fa - za vodné - StVPS a.s. - ZŠ

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby  - Metodicko - preventívna s.r.o. - ZŠ

 

APRÍL

 

ZÁLOHOVÁ  FAKTÚRA

 

ZF - za predplatné - Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. - ZŠ

 

PREDFAKTÚRA

 

PF- za pobyt  v Kežmarských Žľaboch - Vzdelávacie a regeneračné centrum s.r.o. - ZŠ

PF - za učebnice a pracovné zošity pre I.stupeň - AITEC s.r.o. - ZŠ

 

FAKTÚRY 

 

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol. s.r.o. - ŠJ ZS

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenské výrobky - PEKÁREŇ s.r.o. Halič - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia  s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za opravený doklad - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ 

Fa - za ročné sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKY - KOMENSKY s.r.o. - MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za toaletný papier TORK - Scandi s.r.o. - ZŠ

Fa - za realizáciu vzdelávacieho programu - ADEVEC s.r.o. - ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT - ECON vs, s.r.o. - ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE , OVD - ŠJ MŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE , OVD - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar  - ATC - JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ  ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa  - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za správu registratúry  v MŠ -  Eva Vargicová - MŠ

Fa - za slávnostný obed pri príležitosti Dńa učiteľov -  FENIX - RS s.r.o. - sociálny fond

Fa - vyúčtovacia za spotrebu elektriky - SLOVAKIA  ENERGY s.r.o. - ZŠ

Fa - za pledlženie platnosti Licenčnej zmluvy - Verejná informačná služba spol.s.r.o. - ZŠ

Fa - za učebné pomôcky - ESV plus s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - na potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s.  - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za správu registrazúry - Eva Vargicová - ZŠ

Fa - za ochranné pomôcky - REMPOS - Jarmila Bazovská - MŠ

Fa - za adapter sieťový - DATEX RS s.r.o. - ZŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT - ECON vs.s.r.o. - ZŠ 

Fa - za aSc Agendu  - ASC Applied Software Consultants s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP - EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za službu TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - opravná - StVPS a.s. - MŠ

Fa - opravná - StVPS a.s. - ZŠ

Fa -za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol & Guard - ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - PEKÁREŇ s.r.o.  Halič - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

 

MAREC

 

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

 

ZF - za stravné kupóny - LE CHEQUE DE JEUNER s.r.o. - ZŠ

 

PREDDAVKOVÁ  FAKTÚRA

 

PF - za Balík podpory k programu OMEGA - Kros a.s. - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za učebné pomôcky - REMPOS - Jarmila Bazovská - Erasmus +

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - Medicínsko - preventívna s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC - JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za kancelárske potreby a učebné pomôcky - ESV plus s.r.o. - ZŠ

Fa - za učebné pomôcky - ESV plus s.r.o. - ŠKD

Fa -za kancelárske potreby - ESV plus s.r.o. - MŠ

Fa - za archivačné krabice - Ing. Pavol Regina ,,REGINA"- ZŠ

Fa - za stravné kupóny - LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. - ZŠ

Fa - za vlajky - 2U spol.s.r.o. - ZŠ

Fa - za učebné pomôcky - Elarin s.r.o. - MŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC - JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa -za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar _ INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za  Program OMEGA - KROS a.s. - ZŠ

Fa - za tonery - David Kašina - DK - Ren - MŠ

Fa - za tonery - David Kašina - DK - Ren - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ  MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za školské potreby - SK- Linka s.r.o. - ZŠ

Fa - vyúčtovacia za spotrebu elektriky - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ

Fa - za učiteľské knihy z AJ - Distribučná agentúra AD REM - ZŠ

Fa - za nábytkové zámky - Miroslav Kubelka - K - TRADE - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar  - TAURIS Cassovia - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - ORANGE Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za vlajky - Gajdoš Gabriel - REPREZENT - ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - Sniežik s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom  a.s. - ZŠ

Fa - za poštové poukážky - LI- NOX s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE, OVD - ŠJ ZŠ

Fa - za službu TPO,BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za službu TPO - AXIAN s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - GEMERPRODUKT VALICE, OVD - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol & Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - Medicínsko - preventívna s.r.o.  - ZŠ

Fa - za revíziu elektrických rozvodov - Ján Svitek -  MŠ

Fa - za revíziu elektrických rozvodov - Ján Svitek - ZŠ

Fa - za  publik. Administratíva a hosp.školy - RAABE Slovensko  s.r.o. - ZŠ 

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenské výrobky - PEKÁREŃ s.r.o. Halič - ŠJ MŠ

Fa - za dodávku a distribúciu elektriny - SSE a.s. - ZŠ

 

FEBRUÁR

 

ZÁLOHOVÉ  FAKTÚRY

 

ZF- predplatné PORADCA 2017 - PORADCA s.r.o. - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŹIK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. -  ŠJ ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za ochranné pomôcky - REMPOS - Jarmila Bazovská  - ZŠ

Fa - za ochranné pomôcky - REMPOS , Jarmila Bazovská - ŠJ ZŠ

Fa -za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŹIK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT - ECON vs, s.r.o. - MŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT - ECON vs, s.r.o. - ZŠ

Fa - za prenájom zariadení  - DATALAN a.s. - ZŠ 

Fa - za zúčt. obdobie - Slovakia Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC - JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ 

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za prenájom zbernej nádoby - EKRONN s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP - EXTRA - Andrea Luptáková - ŠJ MŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za TPO a BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol  & Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za poplatok  akreditovaného programu kontinuálneho vzdel. - ADEVEC s.r.o. - ZŠ

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - Medicínsko - preventívna s.r.o. - ŽŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŹIK s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI  s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň Halič s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ 

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za potaravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ 

Fa - za potravinový tovar - Sniežik s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE, OVD - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za prednášku - MP Education s.r.o. - ZŠ 

 

JANUÁR

 

ZÁLOHOVÉ FAKTÚRY

 

ZF - za registratúrne denníky - ŠEVT a.s. - ZŠ

ZF - za opakovanú dodávku elektriky - Slovakia Energy s.r.o. - ZŠ 

 

FAKTÚRY

 

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS  Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŹIK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za čiastiace a kancelárske potreby - ESV plus. s.r.o. - ZŠ

Fa - za čistiace prostriedky - ESV plus s.r.o. - MŠ

Fa - za čistiace potreby -ESV plus s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za registratúrne denníky - ŠEVT a.s. - ZŠ

Fa - za potravinársky tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za rohožky - AJ Produkty a.s. - ZŠ

Fa - za revíziu hasiacich prístrojov - ŠK - SERVIS s.r.o. - ZŠ

Fa - za revíziu hasiacích prístrojov - ŠK - SERVIS s.r.o. - MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS  Cassovia s.r.o.- ŠJ MŠ

Fa - za registračný poplatok -  TAKTIK International s.r.o. - ZŠ

Fa - za tonery - DK - REN - David Kašina - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŹIK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC - JR s.r.o. - ŠJ ZŠ 

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za výmenu meradla - StVPS a.s. - MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

 

FAKTÚRY 2016

 

DECEMBER

 

FAKTÚRY

 

Fa - vyúčtovacia  za dodávky elektrickej dodávky   - SSE  a.s. - ZŠ

Fa - vyúčtovacia za vodné a stočné - StVPS - ZŠ

Fa - vyúčtovacia za vodné a stočné - StVPS - MŠ

Fa - vyúčtovacia za dodávky zemného plynu - SLOVAKIA ENERGY s.r.o.  - MŠ

Fa - za učebnice - AITEC s.r.o. - ZŠ

Fa - vyúčtovacia za dodávky zemného plynu - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ

Fa - vyúčtovacia za dodávky zemného plynu - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ

Fa - vyúčtovacia za dodávku a distribúciu elektriny - Stredoslovenská energetika a.s. - MŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom  a.s. - ZŠ

Fa - za prenájom zbernej nádoby - EKRONN s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol&Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - Medicínsko preventívna s.r.o. - ZŠ

Fa - za knihy - IKAR a.s. - ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT - ECON vs, s.r.o. - ZŠ

Fa - za kuchynské potreby - SKLO - PORCELÁN - ŠJ ZŠ

Fa - za krájač zeleniny - LAWEX spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za aktualizáciu Logopedária - Nakladatelství FORUM s.r.o. - ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP - EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - zapejárenské výrobky - PEKÁREŇ s.r.o. Halič - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Casssovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za notebbok a príslušenstvo - David Kašina - DK - REN - ZŠ

Fa -za knihy - Andrea Plavcková - KNIHY ANDREA - MŠ

Fa - za priemyselný  tovar - Elvíra Vojteková - ELVO - MŠ

Fa - za učebné pomôcky - SB WOOD s.r.o. - MŠ

Fa - za učebné pomôcky - ESV plus s.r.o. - MŠ

Fa - za prepracovanie PO - AXIAN s.r.o. - ZŠ

Fa - za servis  výťahu - HAVIT s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za priemyselný tovar  - ELVO - ZŠ

Fa - za zúčt obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za Project - AD REM - ZŠ

Fa - za cerezit - Media - RS s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za zazimovanie závlahy - Marian Bitala - MB závlahy a záhrady - ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE, OVD - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol. s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE, OVD - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za učebné pomôcky  - ESV plus s.r.o. - MŠ

Fa - za učebné pomôcky - SK - Linka s.r.o. - ZŠ 

Fa - za publikáciu Administratíva a hospod.školy -  RAABE s.r.o. - ZŠ

Fa - za učebné pomôcky - SB WOOD s.r.o. - MŠ

Fa - za kroje - Daffer spol.s.r.o. - MŠ

Fa - za servisný zásah - Verejná informačná služba spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za poskytnutie služieb Virtuálnej knižnice - KOMENSKY s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - Bidvest - ŠJ MŠ

Fa - za správu siete - ECON vs.s.r.o. - ZŠ

Fa - za fotoaparát -  David Kašina -DK REN - MŠ

Fa- za BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ 

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ 

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A &L - ŠJ ZŠ 

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŹIK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ 

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - A.Luptáková - ŠUMLUP - EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za počítač - David Kašina - DK - Ren - MŠ

Fa - za počítač - David Kašina - DK - Ren - ZŠ

Fa - za učebné pomôcky - SB WOOD s.r.o. - MŠ

Fa - za zúčtovacie obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za ročnú licenciu - KEO s.r.o. - ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol & Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za omietku - MONAL - BBG s.r.o. - ZŠ

Fa - za predplatné časopisov - Slovenská pošta a.s. - MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - Medicínsko - preventívna s.r.o. - ZŠ

 

NOVEMBER

 

PREDDAVKOVÁ FAKTÚRA

 

PF - za poskytnutie služieb Virtuálnej knižnice - KOMENSKY s.r.o. - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - GEMERPRODUKT VALICE, OVD - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŹIK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - PEKÁREŇ s.r.o. Halič - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - Bidvest - ŠJ MŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE , OVD - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - Bidvest - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŽIK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa -  za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za vysávač - IB- Elektro s.r.o. - MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. ŠJ MŠ

Fa - za palety - STAVIVÁ Garaj s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RABA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za lopty - MALUNET s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Orange Slovensko - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - Sniežik s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za  učebné pomôcky - ESV plus s.r.o. - ZŠ

Fa - za ochranné pomôcky - REMPOS J.Bazovská - MŠ

Fa - za učebné pomôcky - Distribučná spoločnosť AD REM - ZŠ

Fa - za stavebný materiál - STAVIVÁ Garaj s.r.o. -  ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia - ŠJ ZŠ

Fa - za školské ovovcie - GEMERPRODUKT VALICE OVD - ŠJ ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Slovakia Telekom  a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE - OVD - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za baner - Tomáš Gál -GRAPHIC - Enviroprojekt 2016 - ZŠ

Fa - za opravu kombinovaného sporáku - Szelec Attila - ŠJ ZŠ

Fa - za učebné pomôcky - SB WOOD s.r.o. - ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu - Patrol & Guard s.r.o.  -  ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - prenájom zbernej nádoby - EKRONN s.r.o. - ZŠ

Fa - za TOB a BOZP - Ladislav Matheides  -  ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telokom a.s. - ZŠ

Fa - za učebné pomôcky - SB WOOD s.r.o. - MŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za opravu tlačiarní - DK - Ren  David Kašina - ZŠ 

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň Halič s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia - ŠJ MŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise  IT - ECON vs, s.r.o. - MŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT - ECON vs.s.r.o. - ZŠ

Fa - za poskytovanie pracovnej zdrav.služby - Medicínsko  - preventívna s.r.o. - ZŠ

Fa - za vodné a stočné - StVPS a.s. - ZŠ

Fa - za vodné a stočné - StVPS a.s.- MŠ  

 

OKTÓBER

 

FÁKTÚRY

 

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia  s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŹIK s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za stravné kupóny - LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. - ZŠ

Fa - za administratívu a hosp.školy - RAABE Slovensko s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za lopty - MALUNET s.r.o. -  ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar -  TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za čistiace potreby - ESV plus s.r.o. - MŠ 

Fa - za kancelárske potreby - ESV plus s.r.o. - ZŠ

Fa - za vykonanie revízií plyn.zar. - PRO - GAS plus s.r.o. - MŠ

Fa - za vykonanie revízií plyn.zar. - PRO - GAS plus s.r.o. - ZŠ

Fa - za mobilný telefón - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za počítačové zostavy - David Kašina - DK - Ren - ZŠ

Fa - za školské potreby - SK - Linka s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŹIK s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za mopy - ADLERR s.r.o. - ZŠ

Fa - za rastliny a záhradné náradie  - Ing Doubek Dalibor - ZŠ - Enviroprojekt 2016

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ 

Fa - za potravinový tovar - Sniežik s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za chladničku - alza.sk - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s - ZŠ

Fa - za tlačiareň -  David Kašina - DK-REN - ZŠ

Fa - za tlač poštových poukážok - LI - NOX, Lindis Ladislav - MŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za monitorovanieobjektu cez SRP - Patrol & Guard s.r.o.

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - Andrea Luptáková - ŠHMLUP EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za stavebný materiál - STAVIVÁ Garaj s.r.o. - ZŠ 

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za kontrolu požiarnej bezpečnosti objektu - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za učebné pomôcky - PUBLICOM s.r.o. - Enviroprojekt - ZŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise - ECON vs, s. r. o. - ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - PEKÁREŇ s.r.o. Halič - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE , OVD - ŠJ MŠ

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - Medicínsko - preventívna s.r.o. - ZŠ 

 

SEPTEMBER

 

PROFORMA FAKTÚRY

 

PF - za cudzojazyčné časopisy - Matilda Blahová - FLP - ZŠ 

 

ZÁLOHOVÉ  FAKTÚRY

 

ZF - za ročný prístup do VSSR - Poradca podnikateľa spol.s.r.o. - ZŠ

ZF - za drvič odpadu - Internet Mall Slovakia s.r.o. - Enviroprojekt - ZŠ

ZF - za jedálenské kupóny - LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

ZF - za hygienické potreby TORK - PENTA SK s.r.o. - ZŠ

ZF - za opakovanú dodávku zemného plynu - SLOVAKIA ENERGY s.r.o.  - MŠ 

ZF - za opakovanú dodávku zemného plynu - SLOVAKIA ENERGY s.r.o.  - telocvičňa

 

FAKTÚRY

 

Fa - za potravinový tovar - ATC - JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za ročný prístup do VSSR -  Poradca podnikateľa - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol. s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia - ŠJ MŠ

Fa - za polievkovú misu a tácky - GASTROLUX s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za cudzojazyčné časopisy - Matilda Blahová - FLP- ZŠ

Fa - za toner - David Kašina - DK-Ren - ZŠ

Fa - za hygienické potreby - PENTA SK s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za drvič odpadu - Internet Mall Slovakia s.r.o. - ZŠ

Fa - za telovýchovné pomôcky - MALUNET s.r.o. - ZŠ

Fa - za substrát - AGRO CS Slovakia a.s. - Enviroprojekt - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za overenie váh - Slovenská legálna metrológia n.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za overenie závaží - Slovenská legálna metrológia n.o. - ŠJ MŠ

Fa - za opravu okien - Ecoventi Slovakia s.r.o. - MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia - ŠJ ZŠ

Fa - za kompostér s príslušenstvom - JRK Waste Management s.r.o. - ZŠ - Enviroprojekt

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za čistiace prostriedky - ESV plus s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za čistiace prostriedky  a kancelárske potreby - ESV plus s.r.o. - ZŠ

Fa - za knihu Logopedárium - Nakladatelství FORUM s.r.o. - ZŠ

Fa - za jedálenské kupóny - LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. - ZŠ

Fa - vyúčtovacia faktúra - SPP a.s. - ZŠ

Fa -  vyúčtovacia faktúra - SPP a.s. - MŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom  a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia  s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za hrnčeky - Kinekus s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za učebné pomôcky - SK - Linka s.r.o. - Enviroprojekt - ZŠ

Fa - za učebné pomôcky - SK - Linka s.r.o. - Enviroprojekt - ZŠ

Fa - za výkon TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za justáš meradla - Jozef Kelemen - Oprava a montáž váh - ŠJ ZŠ

Fa - za justáš meradla - Jozef Kelemen - Oprava a montáž váh - ŠJ MŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol & Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za pokytovanie pracovnej zdravotnej služby - Medicínsko preventívna s.r.o. - ZŠ

Fa - za ohrievač vody  - N.B.ELEKTROCENTRUM s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC - JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za náhradné diely do kosačky  - Komars s.r.o. - ZŠ

 

AUGUST

 

PREDDAVKOV0 FAKTÚRY

 

PF - za nerezové tácky a polievkovú misu - GastroLUX s.r.o. - ŠJ MŠ

 

ZÁLOHOVÉ  FAKTÚRY

 

ZF  - za neobmedzený webhosting - KdeJe Software s.r.o. - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za prvouku pre 2.roč. - AITEC s.r.o. - ZŠ

Fa - za neobmedzený webhosting - KdeJe Software s.r.o. - ZŠ

Fa - za učebnice anglického jazyka - AD REM  - ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - PEKÁREŇ s.r.o. Halič - ŠJ MŠ

Fa - za školské tlačivá - ŠEVT a.s. - ZŠ

Fa - za chladničku - N.B.ELEKTROCENTRUM s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za administratívu a hosp.školy - Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. - ZŠ 

Fa - za  zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ 

Fa - za výkon TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol & Guard s.r.o. - ZŠ 

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ 

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - Ladislav Kováč - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - Andrea Luptáková - ŠUMLUP EXTRA- ŠJ MŠ 

Fa - za poskytovanie pracovnej  zdravotnej  služby - Medicínsko - preventívna s.r.o. - ZŠ

Fa - za vodné a stočné - StVPŠ  - MŠ

Fa  - za vodné a stočné - StVPŠ - ZŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - MŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - telocvičňa

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

 

JÚL

 

ZÁLOHOVÉ FAKTÚRY

 

ZF - za jedálne kupóny - LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za tonery - Printmania s.r.o. - MŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za stavebný materiál - STAVIVÁ Garaj s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za jedálne kupóny - LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za výkon TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP  -  Patrol & Gusard.s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP EXTRA - A.Luptáková - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za odbornú prehliadku telovýchovných náradí - REVTECH s.r.o. - MŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise - ECON vs. s.r.o. - MŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise - ECON vs. s.r.o. - ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za tlačivá - ŠEVT a.s. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s - ZŠ

Fa - za opakované dodávky zemného plynu - SPP a.s. -  telocvičňa

Fa - za opakované dodávky zemného plynu - SPP a.s. - MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol. s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenské výrobky - PEKÁREŇ s.r.o. , Halič - ŠJ MŠ

Fa - za poskytnutie prac.zdrav.služby - Medicínsko - preventívna s.r.o. - ZŠ

Fa - za farby -  MONAL - BBG s.r.o. - ZŠ

 

JÚN

 

PROFORMAFAKTÚRA

 

PF - za školské talčivá - ŠEVT a.s. - ZŠ

PF - za školské tlačivá - ŠEVT a.s.  -ZŠ, MŠ

 

ZÁLOHOVÉ  FAKTÚRY

 

ZF- za služby STP APV - IVES Košice - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za servis elektrického výťahu - HAVIT s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za odbornú prehliadku telových.náradí - Roman Mesiarik - REVTECH s.r.o. - ZŠ , MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ  MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za stavebný materiál - STAVIVÁ Garaj s.r.o. - ZŠ

Fa -za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa  -za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za služb STP APV - IVES Košice - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - GEMERPRODUKT VALICE, OVD- ŠJ MŠ 

Fa - za šlolu v prírode - CK MV Tour - Marta Vodíčková - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŹIK  s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT  VALICE, OVD

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za stavebný materiál - STAVIVÁ Garaj s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie  - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská  mliekáreň a.s.  - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o.  -  ŠJ MŠ 

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT - ECON vs s.r.o. - ZŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT - ECON vs.s.r.o. - MŠ

Fa - za zúčt.obdobie -  Slovak Telekom  a.s. - ZŠ

Fa - za prepravu autobusom  - MBUS Milan Murinček - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŹIK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o.  - ŠJ MŠ 

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol & Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE, OVD - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za mliečné výrobky - Tatranská mliekáreň a.s - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar  - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa  - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE OVD - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP - Ladislav Matheides  - ZŠ

Fa - za potravinový tovar TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň  s.r.o. Halič - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za opakované dodávky zemného plynu  SPP a.s. - ZŠ

Fa - za opakované dodávky zemného plynu SPP a.s. - telocvičňa

Fa - za stavebný materiál - STAVIVÁ  Garaj s.r.o. - ZŠ

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - Medicínsko - preventívna s.r.o. - ZŠ

Fa - za lak na kameň - Média - RS s.r.o. - ZŠ

 

MÁJ

 

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

 

ZF - za pobyt v Tatranskej Lomnici  -  APLEND s.r.o. - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za pracovné zošity - Libera Terra s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za učebnice - Distribučná agentúra AD REM - ZŠ

Fa - za prepravu autobusom - Milan Murinček  - MBUS - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa  - za potravinový tovar - ATC - JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA  spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za učebné pomôcky - PUBLICOM s.r.o. - ZŠ

Fa - za publikáciu  Administratíva a hospod. školy - RAABE Slovensko s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol. s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol. s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za bránku - MOLIMPEX s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za predplatné odbor.pedag.časopisu - PAMIKO spol.s.r.o. - ZŠ

Fa - za jarnú údržbu zavlaž.syst. - Marian Bitala - MB závlahy a záhrady - ZŠ

Fa - za stavebný materiiál - STAVIVÁ Garaj s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP - EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS  Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za čistiace prostriedky - ESV plus s.r.o.  - MŠ

Fa - za čistiace prostriedky a kancelárske potreby - ESV plus s.r.o. -  ZŠ

Fa - za čistiace prostriedky  - ESV plus s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za interaktívne perá - Print Trade s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za prenájom zbernej nádoby odpadu - EKRON s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT - ECON vs. s.r.o. - MŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT - ECON vs. s.r.o. - ZŠ

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP  - Patrol & Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - Sniežik s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za účasnícky poplatok za školenie - Akadémia Alexandra s.r.o. - ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za učebné pomôcky -  EDUCA KIDS s.r.o. - ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT  VALICE, OVD - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za pracovmnú zdravotnú službu - Medicínsko - preventívna s.r.o. - ZŠ

Fa - za opakované dodávky zemného plynu - SPP a.s. - telocvičňa

Fa - za opakované dodávky zemného plynu - SPP a.s. - MŠ

Fa  - za vodné a stočné - StVPS a.s.  - ZŠ

Fa  - za vodné a stočné - StVPS a.s.  - MŠ

 

APRÍL

 

PREDFAKTÚRA

 

PF - za pracovné zošity 1.- 4.roč. - AITEC s.r.o. - ZŠ

 

PROFORMAFAKTÚRA

 

PF - za tlačivá - ŠEVT a.s. - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za pekárenské výrobky - PEKÁREŇ s.r.o. Halič  - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC - JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar -  TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise - ECON vs, s.r.o. - ZŠ

Fa - za ročné členstvo na metodickom portáli  Lepšia geografia - Lepšia geografia o.z. - ZŠ

Fa - za aSc Agendu Komplet 2017 - aSc Applied Software Consultants s.r.o. - ZŠ

Fa - za program inovačného kontinuál.vzdelávania   -  SOFTIMEX Multimédiá s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI  s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ 

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. -SJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za farby a štetce - MONAL - BBG s.r.o. - ZŠ

Fa - za poplatok za predĺženie platnosti Licenčnej zmluvy - Verejná informačná služba spol.s.r.o. - ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za vypracovanie registratúrneho poriadku - Eva Vargicová - ZŠ

Fa - za tlačivá - ŠEVT a.s. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. -

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE, OVD - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC - JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o.  - ŠJ ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko a mliečné výrobky  -  Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko a mliečné výrobky  - Tatranské mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko a mliečné výrobky  - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za slávnostný večeru - Judita Bálintová  - soc. fond- ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol. s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o.  - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol & Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP EXTRA - Andrea Luptáková - ŠJ MŠ

Fa - za optické valce OKI - CAMEA computer systems a.s. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - Zś

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP  - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za kontrolu komínov - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - MŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - telocvičňa

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - Medicínsko - preventívna s.r.o. - ZŠ

 

MAREC 

 

FAKTÚRY

 

Fa - za potravinový tovar - TAURIS CASSOVIA s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŹIEK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - PEKÁREŇ s.r.o. Halič - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L -  ŠJ MŠ

Fa - za kuchynský robot ETA - Vario Trade s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za administratívu a hospodárstvo školy - RAABE Dr.J.Raabe Slovensko s.r.o. - ZŠ

Fa - za elektrický ohrievač vody - CONSTRUCT Ing.Milan Podhora - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za káble USB - DATEX RS - ZŠ 

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa -za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o.  ŠJ ZŠ

Fa - za revíziu  -  Ján Svitek - MŠ

Fa - za revíziu  -  Ján Svitek - ZŠ

Fa - za eBeam Edge Complete USB - Print Trade s.r.o. - ZŠ

Fa  - za tonery - CAMEA computer systems a.s. - abctonery a.s. - MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ 

Fa - za zúčt. obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - Sniežik s.r.o. - ŠJ MŠ 

Fa - za potravinový tovar - GEMERPRODUKT VALICE - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - Andrea Luptáková - ŠUMLUP- EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa -za správu o sieti a pravidelnom servise IT - ECON vs.s.r.o. - ZŠ

Fa - za čistiace potreby -- ESV plus.s.r.o. - MŠ

Fa - za pomôcky - ESV plus s.r.o. - Hmotná núdza - ZŠ , MŠ

Fa - za čistiace a kancelárske potreby - ESV plus s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - GEMERPRODUKT VALICE, OVD - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŹIK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC- JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol & Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - Medicínsko-preventívna s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za priemyselný tovar - MOLIMPEX s.r.o. - ZŠ

Fa - za kriedy - SK- Linka s.r.o. - ZŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - MŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - telocvična

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravvotnej služby - Medicínsko - preventívna s.r.o. - ZŠ

 

FEBRUÁR

 

PREDDAVKOVÁ FAKTÚRA

 

PF - za balík podpory k programu OMEGA  - Kros a.s. - ZŠ

 

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

 

ZF - za pobyt na Tatranskej Lomnici pre zamestnancov - APLEND s.r.o. - ZŠ

ZF - za stravné kupóny - LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - Medicínsko - preventívna s.r.o. - ZŠ 

Fa - za pekárenské výrobky - PEKÁREŃ s.r.o. Halič - ŠJ MŠ

Fa - za prenájom zariadení a riešení - DATALAN a.s. - ZŠ

Fa - za balík podpory programu OMEGA - Kros a.s. - ZŠ

Fa - za  potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA splo.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA  Košice  - ŠJ ZŠ 

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia  s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ 

Fa - za umývací prostriedok - GASTROMIX ŠIMINO s.r.o. -  ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o.  - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za stravné kupóny - LE CHEQUE DE JEUNER s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

FA - za stojan na bicykle - AB - STORE s.r.o. - ZŠ

Fa - za tesniace lišty do kuchyne - K&B Stolárstvo Peter Benko - ŠJ ZŠ

Fa - za police - K&B Stolárstvo Peter Benko - ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŹIK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC- JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za cyklo prilby - Daffer spol.s.r.o. - ZŠ 

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za prenájom zbernej nádoby odpadu - EKRONN s.r.o. -  ŠJ ZŠ

Fa - za  monitorovanie objektu cez SRP - Patrol&Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa -za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE, OVD - ŠJ MŠ

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - Medicínsko - preventívna s.r.o. - ZŠ

Fa - za správu o sieti a pravidelnom servise IT - ECON vs. s.r.o. - MŠ

Fa - za správu o sieti a pravidelnom servise IT - ECON vs.s.r.o. - ZŠ

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za opravu, demontáž a montáž el.rozvodov - Jan Svitek - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - Andrea luptáková - ŠUMLUP EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za lyžiarský výcvik - Vaše výlety s.r.o. - ZŠ

Fa - za vodné a stočné - StVPS - MŠ

Fa - za vodné a stočné - StVPS - ZŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - telocvičňa

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - MŠ

Fa - za virtuálnu knižnicu - KOMENSKY s.r.o. - MŠ

 

JANUÁR

 

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

 

ZF - za opakovanú dodávku zemného plynu - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ 

 

FAKTÚRY

 

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenske výrobky - Pekáreň s.r.o. Halič - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenske výrobky   - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŹIK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA košice s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinovvý tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za hasiace prístroje - ŠK- SERVIS s.r.o. - MŠ

Fa - za kontrolu hasiacíih prístrojov - ŠK - SERVIS s.r.o. - MŠ

Fa - za hasiace prístroje - ŠK- SERVIS s.r.o. - ZŠ

Fa - za kontrolu hasiacíih prístrojov - ŠK -SERVIS s.r.o. - ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské mlieko -  Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za kancelárske potreby - ESV plus s.r.o. - ZŠ

Fa - za kancelárske potreby - ESV plus s.r.o. - MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa -  za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP EXTRA - ŠJ ZŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s.- telocvičňa

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s - MŠ

Fa - za zúčt.obdobie  - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - Sniežik s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC - JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - GEMERPRODUKT VALICE , OVD - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ  

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. -  ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - Tauris Cassovia  - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - Ryba Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za prednášky - MP Education s.r.o. - ZŠ

Fa - za kovové stojany  - Daffer spol.s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - GEMERPRODUKT VALICE - ŠJ MŠ

Fa - za tonery OKI - VISION TECH s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP - Andrea Luptáková - ŠJ MŠ

 

FAKTÚRY  2015

 

DECEMBER

 

ZÁLOHOVÉ FAKTÚRY

 

ZF -  za opakované dodávky zemného plynu - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - vyúčtovacia za dodávky zemného plynu - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ

Fa - vyúčtovacia za dodávku a distribúciu elektriny - SSE a.s. - ZŠ

Fa - vyúčtovacia za dodávku a disreibúciu elektriny - SSE a.s. - MŠ

Fa - vyúčtovacia za opakované dodávky plynu - SPP a.s - MŠ

Fa - vyúčtovacia  za opakované dodávky plynu - SPP a.s. - telocvičňa

Fa - za zúčt.obdobie a.s. - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za učebné pomôcky - MARTINUS.sk, s.r.o. - ZŠ

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - Medicínsko - preventívna s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa -za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol & Guard - ZŠ

Fa - za prenájom zbernej nádoby - EKRONN s.r.o. - ZŠ

Fa - za cerezity - Média -RS s.r.o. - ZŠ

Fa - za kuchynské potreby - GRANOTA - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - PEKÁREŇ s.r.o.Halič - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - Beati s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - Pekáreň A&L- ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC - JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za kuchynské potreby - zariadenie - GASTRO -GALAXI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za konvektomat - GASTRO-HAAL s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za Adminístratívu a hospodárenie školy - Dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o. - ZŠ

Fa - vyúčtovacia - SPP a.s. - ZŠ

Fa - za opravu tlačiarní - David Kašina - DK- Ren - ZŠ

Fa - za marazničku - N.B.ELEKTROCENTRUM s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise - ECON vs.s.r.o. - ZŠ

Fa - za opravu chladničky - N.B. Elektorcentrum s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za servis výťahu - HAVIT s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za  potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za učebné pomôcky - Baribal s.r.o. - MŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT - ECON VS, S.r.o. - MŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT - ECON vS. s.r.o. - ZŠ

Fa - za elektroinštalačné a vodoinštalačné práce - Szelec Attila - ŠJ ZŠ

Fa - za inštaláciu SW Sklad  - JIS-SK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň  a.s - ŠJ ZŠ

Fa - za optické valce - CAMEA computer systems a.s. - abc.tonery.sk - ZŠ

Fa - opravná  - SPP a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinársky tovar - SNIEŹIK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&Ł - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ 

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za vlajky - 2U spol.s.r.o. - MŠ

Fa -za predplatné časopisov - Slovenská pošta a.s. - MŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa -za priemyselný tovar - ELVO - Elvíra Vojteková - ZŠ

Fa - za ochranné pomôcky - REMPOS Jarmila Bazovská - ZŠ

Fa - za muitimediálne CD - Jarmila Šikulová - ZŠ

Fa -za predplatné periodika ,,PORADCA 2015" - ZŠ

Fa - za kancelársky stôl a stoličku - Daffer spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za kroje, schodíky a zráškomer - Daffer spol.s.r.o. - ZS

Fa - za publikáciu - Škloské akcie - exkurzie, výlety, vychadzky - RAABE Slovensko s.r.o. - ZŠ

Fa - zúčt.obdobie - Slovak  Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - Andrea Luptáková, ŠUMLUP - EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ ZŠ 

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patol&Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - Metodicko- preventívna s.r.o. - ZŠ

Fa -za elektrický varič - Internet Mail Slovakia s.r.o. - ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT  VALICE, OVD - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň s.r.o.  Halič  - ŠJ MŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - telocvičňa

Fa - za opakované dodávku zemného plynu - SPP a.s. - MŠ

Fa - za údržbu zelených plôch a zazimovanie zavlaž.systému - Marian Bitala  - ZŠ

Fa - za opravu tlačiarní - David Kašina - DK - REN - ZŠ

 

NOVEMBER

 

PREDFAKTÚRA

 

PF - za predplatné časopisov - Slovenská pošta a.s. -

PF - za Virtuálnu knižnicu - KOMENSKY s.r.o. - ZŠ

 

ZÁLOHOVÉ  FAKTÚRY

 

ZF - za varič - Internet Mall Slovakia s.r.o. - ZŠ

ZF - za predplatné periodika PORADCA 2016- - PORADCA s.r.o. - ZŠ

ZF - za Administratívu a hospodárenie školy - ZD - Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. -  ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia  s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE , OVD - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o.  - ŠJ ZŠ

Fa - za publikáciu Administratívu a hospodárenie školy - ZŠ  - Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. - ZŠ

Fa - za Virtuálnu knižnicu - Komensky s.r.o. - ZŠ

Fa -  Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - PENAM SLOVAKIA  a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za  dopravné značky, bicykle - Daffer spol. s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS  Cassovia - ŠJ MŠ

Fa - za učebné pomôcky  - ESV plus s.r.o. - MŠ

Fa - za kancelárske potreby - ESV plus s.r.o. - ZŠ

Fa - za učebné pomôcky  - SK LINKA - ZŠ

Fa - za nábytok - Daffer spol.s.r.o. - ZŠ

Fa - za kamerový systém - Adasko group s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za notebooky - MB TECH BB s.r.o.  - ZŠ

Fa - za opravu  probota typu R-2 - Szelec Attila - ŠJ ZŠ

Fa - za požičanie krojov - Združenie priateľov Folklórného súboru HÁJ - ZŠ

Fa - za lavice - Daffer spol.s.r.o. - ZŠ

Fa - za učebné pomôcky - MOLIMPEX s.r.o. - ZŠ

Fa - za učebné pomôcky - Učebné pomôcky slovakia.sk

Fa - za potravinový tovar - SNIEŽIEK s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za tlač - EXPRESTLAČ - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za školské  mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za predplatné periodika PORADCA 2016 - PORADCA s.r.o. - ZŠ

Fa - za ochranné pomôcky - REMPOS - MŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar -  TAURIS  Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŹIEK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŹIEK .sr.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za učebné pomôcky - ESV plus s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol. s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol. s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP  EXTRA - ŠJ MŠ 

Fa - za ročnú licenciu programu - KEO s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS  Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC - JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE  - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za HDD  - DATEX RS - ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE  - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS  Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za tlač pozvánok - GRAPHIC - Tomáš Gál - ZŠ

Fa - za Zmluvu o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby - Medicínsko - preventívna s.r.o. - ZŠ

Fa - za poplatok za monitorovanie objektu cez SRP - ZŠ

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - PEKÁREŇ s.r.o. Halič - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za personálne riadenia - RAABE s.r.o. - ZŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - telocvičňa

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - MŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - ZŠ

Fa - za vodné a stočné - StVPS  a.s - MŠ

Fa - za vodné a stočné - StVPS  a.s - ZŠ

Fa - za cerezity - Média - RS s.r.o. - ZŠ

Fa - za vzdialenú serviznú podporu  programu v ŠJ ZŠ - Verejná informačná služba spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

 

OKTÓBER

 

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

 

ZF - za knihy - Vydavateľstvo Príroda  s.r.o. -  ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT - ECOM vs.s.r.o. - MŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT - ECOM vs.s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o.- ŠJ MŠ

Fa - za knihy - Vydavateľstvo Príroda s.r.o. - ZŠ

Fa - za pomôcky - ESV plus s.r.o. - Hmotná núdza - ZŠ

Fa - za pomôcky - ESV plus s.r.o. - Hmotná núdza - MŠ

Fa - za kancelárske potreby - ESV plus. s.r.o. - ZŠ

Fa - za pomôcky - ESV plus s.r.o. - Záujm. činnosť - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE, OVD  - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za dovoz riečneho štrku - BETOS - SIF s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia - ŠJ MŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT  VALICE  OVD- ŠJ MŠ

Fa - za switche  - Datex RS - ZŠ

Fa - za mopy - ADLERR  s.r.o. - ZŠ

Fa - za optické valce  OKI -  CAMEA computer systems a.s. - ZŠ

Fa - za tlač banneru -  polep.sk. s.r.o. - ZŠ

Fa - za knihy - RAABE  s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o.- ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za tonery - CAMEA computer systems a.s. - ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - Sniežik s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE  - ŠJ ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom  a.s. - ZŠ

Fa - za kontrolu komínu - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za vykonanie revízií plynových zariadení - PRO - GAS - MŠ

Fa - za vykonanie revízií plynových zariadení - PRO - GAS - ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE  - ŠJ MŠ 

Fa - za potravinový tovar - TAURIS CASSOVIA  s.r.o.  - ŠJ MŠ

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za zúčtovacie obdobie - Slovak Telekom a.s.

Fa - za stavebný materiál - STAVIVÁ - Garaj s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - PEKÁREŇ s.r.o. Halič - ŠJ MŠ

Fa -za potravinový tovar - INMEDIA  spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - A. Luptáková - ŠUMLUP-EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko  - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské mlieko  - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol&Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT - ECON vs.s.r.o. - MŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT - ECON vs.s.r.o. - ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za stravné kupóny - LE CHEQUE DE JEUNER s.r.o. - ZŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - MŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - ZŠ

Fa - za oppakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - telocvičňa

 

SEPTEMBER

 

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

 

ZF - za stravné kupóny - LE CHEQUE DE JEUNER s.r.o. - ZŠ

ZF - za letenky - Pelicantravel.com.sr.o. - Erazmus+

 

PROFORMAFAKTÚRA

 

Fa - za triedne výkazy pre ŠT - ŠEVT a.s. - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa -za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za predtlačené poštové poukážky - LI-NOX - Lindis Ladislav  - SJ ZŠ

Fa - za prenájom zbernej nádoby odpadu - EKRONN s.r.o. - ZŠ

Fa - za učebné pomôcky - SB WOOD s.r.o. - ZŠ

Fa - za hygienické potreby TORK - Scandi s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS  Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za letenky - Pelicantravel.com s.r.o. - Erazmus+

Fa - za učebné pomôcky - SB WOOD s.r.o. - ŠKD

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za tlačivá - ŠEVT a.s. - ZŠ

Fa - za učebnice AJ - AD REM - ZŠ

Fa - za učebnice AJ - AD REM - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC - JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské mlieko  -- Tatranská mliekáreň a.s.  - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - Sniežik s.r.o. Fa - za pracovné zošity Wir  MEGABOOKS SK - ZŠ 

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar -  TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za vypracovanie organizačnej smernice - Ing.Jozef Nosáľ NCRC - ZŠ

Fa - za ochranné pomôcky - M.Beran - OLYMP SPORT CENTER - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS  Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o.  - ŠJ MŠ

Fa - za predplatné cudzojazyčných časopisov - Matilda Blahová - FLP

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom  a.s. - ZŠ

Fa - za pracovnú zdravotnú službu - Medicínsko - preventívna s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za kancelárske potreby - ESV plus s.r.o. - MŠ

Fa - za čistiace potreby - ESV plus s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za kancelárske a čistiace potreby  - ESV plus s.r.o.  - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol&Guard s.r.o.

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za stavebný materiál - STAVIVÁ Garaj.s.r.o. - ZŠ

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - MŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - telocvičňa

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - ZŠ

Fa - za publikáciu Personálne riadenie - RAABE Slovensko s.r.o.

 

AUGUST

 

PROFORMA  FAKTÚRA

 

PF - za časopisy  - FLP Matilda Blahová - ZŠ

 

ZÁLOHOVÉ  FAKTÚRY

 

ZF - za neobmedzený webhosting pre doménu zsozdany - KdeJe Software s.r.o. - ZŠ

ZF - za stravné kupóny - LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za pracovné zošity - Libera Terra s.r.o. - ZŠ

Fa - za učebnice - Libera Terra s.r.o. - ZŠ

Fa - za farby  - MEDIA RS s.r.o. - MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA  spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC - JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa- za potravinový tovar - SNIEŽIEK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za stolárske práce - KALIBEN - Mojmír Kaličiak - ŠJ ZŠ

Fa -za stolíkové zámky - K-TRADE - ZŠ

Fa - za neobmedzený webhosting pre doménu zsozdany.sk -  KdeJe Software - ZŠ

Fa  - za tlačivá - ŠEVT a.s. - ZŠ, MŠ

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol&Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za stravné kupóny - LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za optický valec a tonery - CAMEA computer systems a.s. - ZŠ

Fa - za vodné a stočné - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. - ZŠ

Fa - za vodné a stočné - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. - MŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - MŠ

Fa - za opkovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - telocvičňa

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu  - SPP a.s. - ZŠ

 

JÚL

 

PROFORMAFAKTÚRA

 

PF - za školské tlačivá - ŠEVT a.s. - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar -  Andrea Luptáková - ŠUMLUP EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za stavebný materiál - STAVIVÁ  Garaj s.r.o. - ZŠ

Fa - za školskú tabuľu pre elkované pracovisko - Robert Vilham - MŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za zúčt obdobie - Slovak Telekom a.s - ZŠ

Fa - za farby - MONAL BBG s.r.o.  - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - Tauris Cassovia  s.r.o.  - ŠJ MŠ

Fa - za ochranné pomôcky - OLYMP SPORT CENTER - Miroslav Beran - ZŠ

Fa - za liečebný pobyt zamestnancov - KÚPELE  LÚČKY a.s. - ZŠ

Fa - za učebnice - AITEC - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom  a.s. - ZŠ

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - Medicínsko - preventívna s.r.o. - ZŠ

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za stavebný materiál - STAVIVÁ  Garaj. s.r.o. - ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol & Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - Andrea Luptáková - ŠJ MŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT - Econ vs s.r.o. - MŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT - Econ vs s.r.o. - ZŠ

Fa - za servis výťahu - HAVIT s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za materiál - AQUAMONT spol.s.r.o. - ZŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - MŠ

Fa  - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - ZŠ

Fa -  za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - telocvičňa

Fa - za priemyselný tovar - ELVO - Elvíra Vojteková - ZŠ

Fa -za prenájom nádoby na zber odpadu - EKRONN s.r.o. - ZŠ 

 

JÚN

 

FAKTÚRY

 

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za odbornú prehliadku a odstránenie zistených závad na telových.nár. - Roman Mesiarik - EWVTECH - MŠ

Fa - za školské ovocie  - GEMERPRODUKT VALICE  - ŠJ MŠ

Fa - za doplnky k PC  - Print Trade s.r.o. - ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa  - za školské ovocie  - GEMERPRODUKT VALICE  - ŠJ ZŠ 

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za odbornú prehliadku a odstránenie zistených závad na telových.nár. Roman Mesiarik - REVTECH - ZŠ

Fa - za dokumentáciu Personálne riadenie -  Dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o.  - ZŠ

Fa  - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za kancel.potreby - ESV plus s.r.o. - ZŠ  ZČ

Fa - za kanc.potreby - ESV plus s.r.o. - ZŠ

Fa - za tonery - ESV plus . s.r.o. - MŠ

Fa - za prevedené práce - MB závlahy a záhrady - Marian Bitala - ZŠ

Fa  -  za terénú úpravu a výsev trávníka - Kveta JB- Ing. Janka Bitalová - ZŠ

Fa - za doplnky PC - Print Trade s.r.o. - ZŠ

Fa - za správu o sieti a pravidelnom servise - ECON vs. s.r.o. - ZŠ   

Fa - za správu o sieti a pravidelnom servise - ECON vs. s.r.o. - MŠ 

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar -  TAURIS  Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa -za predplatné odborno - metodického časopisu Nová škola - PAMIKO spol.s.r.o. - ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - SLOVAK TELEKOM a.s. - ZŠ

Fa  - za potravinový tovar  - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa -za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - SJ MŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol&Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za služby STP APV - IVES Košice - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC- JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - Medicínsko - preventívna s.r.o. - ZŠ

Fa - za učebnice - TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - Gemerprodukt Valice - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za hasiací prístroj - ŠK - SERVIS s.r.o. - ZŠ

Fa - za motorovú kosačku - KOMARS s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - GEMERPRODUKT VALICE - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&Ł - ŠJ ZŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu  - SPP a.s. - MŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu  - SPP a.s. - telocvičňa

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu  - SPP a.s. - ZŠ

 

 

MÁJ

 

ZÁLOHOVÁ  FAKTÚRA

 

ZF - za služby STP APV - IVES Košice - ZŠ

ZF - za smetné koše - ALDO s.r.o. - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa -za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa -za potravinový tovar - Beati s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - Beati s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za čistiace potreby - ESV plus s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za kancelárske  a čistiace potreby - ESV plus s.r.o. - ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar -  TAURIS  Cassovia s.r.o.- ŠJ ZŠ 

Fa - za potraviiový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za dodávku a výmenu akumlátora - Patrol & Guard s.r.o.  - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - Tauris Cassovia - ŠJ MŠ

Fa -za správu siete a pravidelnom servise - ECON vs s.r.o. - MŠ

Fa -za správu siete a pravidelnom servise - ECON vs s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za reparáciu kanapy - Mojmír Kaličiak - KALIBEN - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - Sniežik s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS  Cassovia s.r.o.  - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC - JR - ŠJ ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za optický valec - CAMEA computer systems a.s. - ZŠ

Fa - za smetné koše - ALDO s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - Sniežik s.r.o.  - ŠJ MŠ

Fa  - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS  Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za bedmintonový balík Yonex - BEDMINTON s.r.o. - ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA  Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol&Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. -telocvičňa 

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. -ZŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. -MŠ

Fa - za poskytovanie pracovnej  zdravotnej služby - Medicínsko - preventívna s.r.o. - ZŠ s MŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za stavebný materiál - STAVIVÁ  Garaj s.r.o. - ZŠ

 

 

APRÍL

 

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

 

ZF - za liiečebný pobyt - Kúpele LÚČKY a.s. - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC -JR.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - Sniežik s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za dokumentáciu -Personálne riadenie - Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.  - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za čistiace potreby - ESV plus s.r.o. - MŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŹIK s.r.o. - ŠJ MŚ 

Fa - za demontáž a montáž robota - Szelec Attila - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - Beati s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za triedenie a ukladanie spisov - Eva Vargicová - ZŠ

Fa - za vodné a stočné - StVPS - MŠ 

Fa -za vodné a stočné - StVPS - ZŠ

Fa - za dokumentáciu školy - Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC - JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za ASC Agebdu Komplet ZŠ 2015 - ASC Applied Software Consultants s.r.o. - ZŠ

Fa - za Licenčnú zmluvu na SW - Verejná informačná služba spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar- TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ 

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ 

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ 

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za materiál - STAVIVÁ  Garaj s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT Valice - OVD - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE OVD - ŠJ MŠ 

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia - ŠJ MŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - telecvičňa

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - MŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - ZŠ

Fa - za správu siete IT a pravidelnom servise - ECON vs. s.r.o. - MŠ

Fa -za správu siete IT a pravidelnom servise  - ECON vs.s.r.o. - ZŠ

Fa - za čiastiace sady na PC - Mgr. Peter Moško

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telokom a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŹIK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC- JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS  Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ 

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ 

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ, MŠ 

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP EXTRA - ŠJ MŠ 

Fa -za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za sieťky na okná - DOBRÉ OKNO LUČENEC s.r.o. - ZŠ

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - Medicínsko - preventívna s.r.o. - ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol & Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ 

Fa - za potravinový tovar - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia  s.r.o- - ŠJ MŠ

Fa - za penájom nádoby zber. odpadu - EKRONN s.r.o. - ZŠ

Fa - za stolíkové zámky - Miroslav Kubelka - K- TRADE - ZŠ

 

MAREC

 

FAKTÚRY

 

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za stavebný materiál - STAVIVÁ Garaj s.r.o. - ZŠ

Fa - za učebné pomôcky - Daffer spol.s.r.o. - ZŠ

Fa - za učebné pomôcky - Daffer spol.s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - PENAM Slovakia a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za výkon činnosti TPO- kontrola komínov -  Ladislav Matheides  -  ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. -  ŠJ MŠ

Fa -  za  dovoz štrku - BETOS - SOF s.r.o. - ZŠ  

Fa - za učebné pomôcky - Daffer spol.s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za hygienické potreby  ESV plus s.r.o. - MŠ

Fa - za čistiace prostriedky - ESV plus s.r.o. - ZŠ

Fa - za kancelárske potreby - ESV plus s.r.o. - ZŠ

Fa -za učebné pomôcky - hmotná núdza - ESV plus s.r.o. -  ZŠ , MŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ MŠ 

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE , OVD - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za mliečné výrobky - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za tonery EPSON - Print Trade s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE, OVD - ŠJ MŠ 

Fa - za toner OKI  - VISION tech s.r.o. - ZŠ 

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - ZŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - telocvičňa 

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - MŠ

Fa - za Zmluvu o správe siete a pravidelnom servise IT - ECON vs.s.r.o. -  ZŠ

Fa - za Zmluvu o správe siete a pravidelnom servise IT - ECON vs.s.r.o. -  MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ 

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP - EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko  - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - Sniežik s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC - JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa -za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŽIK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol & Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za žiarovku do dataprojektoru - Print Trade s.r.o. - ZŠ

Fa - za zmluvu o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby - Medicínsko - preventívna s.r.o. - ZŠ 

Fa - za prenájom zariadení a riešení - DATALAN a.s. - ZŠ

Fa  - za registratúrne denníky a pokladničné knihy - ŠEVT a.s. - ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky  - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za likvidáciu nebezpečných chemikálií - DETOX - ZŠ

Fa - za napájacie vodiče - Daffer spol.s.r.o. - ZŠ

 

 

FEBRUÁR

 

PROFORMAFAKTÚRA

 

PF - za tlačivá - ŠEVT a.s. - ZŠ

 

PREDFAKTÚRA

 

PF - za program OMEGA - KROS a.s. - ZŠ

 

ZÁLOHOVÉ  FAKTÚRY

 

ZF - za predplatné PORADCA 2015 - ZŠ

ZF - za program OMEGA - KROS a.s. - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L-ŠJ ZŠ 

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol. s.r.o. -ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za prípravu vyraďovacieho konania registratúrných záznamov - Eva Vargicová - ZŠ

Fa - za priemyselný tovar - ELVO - Elvíra Vojteková - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia  s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za poštové poukážky - LI-NOX - ŠJ MŠ

Fa - za Zmluvu o správe siete a pravidelnom servise - ECON vs. s.r.o. - ZŠ

Fa - za Zmluvu o správe siete a pravidelnom servise  - ECON vs. S.r.o. - MŠ

Fa - za opravu a montáž zásuviek  - Jan Svitek - ZŠ

Fa - za dok.personálne riadenie - feb. - RAABE Dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o. - ZŠ

Fa - za archiv.krabice -  REGINA - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - ORANGE SLovensko a.s. - ZŠ

Fa - za program OMEGA - KROS a.s. - ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské ovécie - GEMERPRODUKT Valice - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice - ŠJ ZŠ

Fa -za knihy - IKAR a.s. - ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT Valice OVD - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za dokumentáciu ZŠ - Dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o. - ZŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - ZŠ

Fa -za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - telocvičňa

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - MŠ

Fa -za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový toavr - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za prenájom nádoby a zber odpadu - EKRONN s.r.o. - ZŠ

Fa - za opravu elektrických zariadení - Jan Svitek - ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu - Patrol&Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za opravu stola - Daffer spol. s.r.o. - ZŠ

Fa - za účasť na odbornom seminári - VOSKO s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC-JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za mliečné výrobky - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - Medicínsko-preventívna s.r.o.-ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - SJ MŠ

Fa - za prednášku - MP Education s.r.o. - ZŠ

Fa - za opravu elektrickej rúry - Szelec Attila  - ŠJ ZŠ

Fa - za jedálendké kupóny - LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP -EXTRA - ŠJ MŠ

 

JANUÁR

 

ZÁLOHOVÁ  FAKTÚRA

 

ZF za jedálenske kupóny - LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový toavr - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar  - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa -za potravnový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ 

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za čistiace potreby - BRISTON s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa -za revíziu elektrických spotrebičov - Ján Svitek - MŠ

Fa - za revíziu elektrických spotrebičov - Ján Svitek  - ZŠ

Fa - za potravinový tovar Beati s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za kancelárske potreby - ESV plus s.r.o. - ZŠ

Fa - za dodávky zemného plynu - vyúčtovacia - SPP a.s. - telocvična

Fa - za dodávky zemného plynu - vyúčtovacia - SPP a.s. - MŠ

Fa - za dodávky zemného plynu - vyúčtovacia - SPP a.s.  - ZŠ

Fa - za vodné a stočné - SVPS a.s - ZŠ

Fa - za vodné a stočné - SVPS a.s - MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - GEMERPRODUKT Valice - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - Ryba Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za servis hasiacích prístrojov - M.Feješ - ZŠ

Fa - za servis hasiacích prístrojov - M.Feješ - MŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s - telocvična 

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s - MŚ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - Tauris Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - GEMERPEODUKT VALICE , OVD - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZS

Fa - za potravinový tovar - SNIEŹIK s.r.o. - ZŠ ŠJ

Fa - za potravinový tovar TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol. s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tavar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA spol.s.r.o. -ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ MŠ

 

 

FAKTÚRY  2014

 

DECEMBER

 

PREDFAKTÚRY

 

PF - za nákup kníh - MARTINUS SK - ZŠ

 

ZÁLOHOVÉ  FAKTÚRY

 

ZF - za personál riad.v práci riad.školy - ZD - RAABE Slovensko s.r.o. - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za dodávku a distribúciu elektriny - SSE a.s - MŠ

Fa - za dodávku a distribúciu elektriny - SSE a.s - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za zučt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP  - Patrol & Guard s.r.o.  - ZŠ

Fa - za pracovnú zdravotnú službu -  Medicínsko  -  preventívna s.r.o. - ZŠ

Fa - za prenájom  zbernej nádoby odpadu - Ekronn s.r.o. - ZŠ

Fa - za sedaciu súpravu a konfer.stolík - TEMPO KONDELA s.r.o. - ZŠ

Fa - za predplatné časopisov - Slovenská pošta a.s. - MŠ

Fa - za priemyselný tovar - ELVO - Elvíra Vojteková - ZŠ

Fa - za rýchlovarné kanvice  - ESV plus s.r.o. - MŠ

Fa - za viazač krúžkový - ESV plus s.r.o. - ZŠ

Fa - za správu siets a pravidelnom servise IT - ECON vs. s.r.o. - ZŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT - ECON vs.s.r.o. - MŠ

Fa - za dokument. personál.riad v práci riad.školy - RAABE Slovensko s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP-EXTRA - A.Luptáková - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - učebné pomôcky - SK -Linka s.r.o. - MŠ

Fa - za kancel.potreby - ESV plus s.r.o. - ZŠ

Fa - za koše odpadkové - ROSLER - Domáce potreby s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ 

Fa - za počítače - Print Trade s.r.o. - ZŠ

Fa - za notebook - Print Trade s.r.o. - ZŠ

Fa - za opravu a kúpu žalúzií - Dobré okno Lučenec - ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za učebné pomôcky - ESV plus s.r.o. - ZŠ

Fa - za školský nábytok - Daffer spol.s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za učebné pomôcky - DAFFER spol.s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za nákup kníh  - MARINUS. SK  - ZŠ

Fa - za dokumentáciu ZŠ - dec.14 - RAABE Slovensko s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - ZŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - telocvičňa

Fa - za opakovánú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - MŠ 

Fa - za prenájom zbernej nádoby odpadu - EKRONN s.r.o. - ZŠ

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - Medicínsko-preventívny s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC- JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za zazimovanie zavlažovacieho systému - Marian Bitala - MB závlahy a záhrady - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - GEMERPRODUKT VALICE , OVD - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za mliečne výrobky - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za mliečne výrobky - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP -  Ladislav Matheides  - ZŠ

Fa - za šindel - STAVIVÁ  Garaj s.r.o. - ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol & Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za školske ovocie - GEMERPRODUKT VALICE, OVD - ŠJ MŠ

Fa - za zmluvu o správe siete a pravidelnom servise - ECON vs,s.r.o. - ZŠ

Fa - za zmluvu o správe siete a pravidelnom servise - ECON vs.s.r.o. - MŠ

Fa - za potravinový tovar - A.Luptáková - ŠUMLUP- EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenske výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za  servis výťahu - HAVIT s.r.o. - ŠJ MŠ

 

NOVEMBER

 

PREDFAKTÚRY

 

PF  -  ročný poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice - KOMENSKY s.r.o. - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za nábytok - BARIBAL s.r.o. - MŠ

Fa - za ročný poplatok - poskytnutie služieb Virtuálnej knižnice - KOMENSKY s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&Ł - ŠJ ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za vodné - Stredoslovenská vedárenská prevádzková spoločnosť  - MŠ

Fa - za vodné  - Stradoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť  - ZŠ

Fa - za opravu elektrických zariadení  - Ján Svitek  - ZŠ

Fa - za psychotronické padáky - TIVALI s.r.o. - ZŠ

Fa - za čistiace prostriedky - Ing. Michal Kalina - MÉDIA - MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za stoly, lavice + stoličky - DAFFER s.r.o. - ZŠ

Fa - za učebné pomôcky - DAFFER s.r.o. - ZŠ

Fa - za učebné pomôcky - DAFFER s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za opravu telekomunikačnej siete - ACA Systems.s.r.o. - MŠ

Fa - za zapojenie telekomunikačných zariadení - ACA Systems s.r.o. -  MŠ

Fa - za potravinový tovar - PENEM SLOVAKIA s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za učebné pomôcky - MONAL -BBG s.r.o.

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa  - za baterky, myši a USB rozdvojky - Print Trade s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčtovacie obdobie - Slovak Telekom  a.s. - ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ ZŠ 

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar  - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŹIK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za správu o sieti a prvidelnom servise IT - ECON vs, s.r.o. - MŠ

Fa - za správu o sieti a pravidelnom servise IT - ECON vs, s.r.o. - ZŠ

Fa - za skrine a lab.stoly - Daffer spol.s.r.o. - ZŠ

Fa - za účasť na odbornom seminári - VOSKO s.r.o. - ZŠ

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby  - Medicínsko - preventívna s.r.o. - ZŠ

Fa  - za výkon činnosti TPO BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň  a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za prenájom zbernej nádoby odpadu - EKRONN s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s - ZŠ

Fa - za opakované dodávky zemného plynu - SPP a.s. - ZŠ

Fa - za opakované dodávky zemného plynu - SPP a.s. - telocvičňa

Fa - za opakované dodávky zemného plynu - SPP a.s. - MŠ

Fa - za drevené detské ihrisko JungleGym MEGA 3 - DREVUM spol.s.r.o. - ZŠ

Fa - za drevené detské ihrisko JungleGym FARM - DREVUM spol.s.r.o. - MŠ

Fa - za servis a revíziu plynových spotrebičov - PRO - GAS -  MŠ

Fa - za servis a reviziu plynových spotrebičov - PRO - GAS - ZŠ

Fa - za moitorovanie objektu cez SRP - Patrol&Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - ročná licencia za EBS WIN 2015 - KEO s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar -Tatranská mliekáreň a.s. -ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE, OVD - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC - JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŽIK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za učebné pomôcky - DAFFER spol.s.r.o. - ZŠ - ZČ

Fa - za potravinový tovar - Andrea Luptáková - ŠJ ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE, OVD - ŠJ MŠ

Fa - za lampu EPSON  - PRINT TRADE  s.r.o. - ZŠ

 

OKTÓBER

 

ZÁLOHOVÉ  FAKTÚRY

 

ZF - za výchovný program v praxi - Dr.Jozef RAABE  Slovensko s.r.o. - ZŠ 

ZF - za knihy -  Vydavateľstvo Príroda s.r.o. - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za dokumentáciu  ZŠ - Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa  - za potravinový tovar - TAURIS  Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za výchovný program v praxi - ZD -  Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlirko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za ochranné pomôcky - REMPOS - Jarmila Bazovská - ŠJ ZŠ

Fa - za ochranné pomôcky - REMPOS - Jarmila Bazovská - ZŠ

Fa - za učebné pomôcky - PRINT TRADE  s.r.o. - ZŠ (ZČ)

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt.obdobie - ORANGE Slovensko - ZŠ

Fa - za učebné pomôcky - SK Linka s.r.o.  - ZŠ (ZČ)

Fa - za učebné pomôcky - SK Linka s.r.o. - ZŠ (HN)

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP - EXTRA - A.Luptáková - ŠJ ZŠ

Fa - za učebnú pomôcku - Kotulič Petr  - MŠ

Fa - za čistiace prostriedky - Ing. Michal Kalina - MÉDIA

Fa - za potravinový tovar  - SNIEŹIK s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar TAURIS Cassovia s.r.o.  - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - MŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - telocvičňa

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT Valice - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŽIK s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT - ECON vs, s.r.o. - ZŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT - ECON vs, s.r.o. - MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - Medicínsko - preventívna s.r.o.

Fa - za farby - MONAL -BBG s.r.o. - ZŠ

Fa - za knihy - Vydavateľstvo Príroda s.r.o. - ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT Valice - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA - ŠJ MŠ

Fa - za  anglické Projecty  - Martinus sk  - ZŠ

Fa - za nákup tonerov - VISION  Tech s.r.o. - ZŠ

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol&Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za kancelárske potreby - ESV plus s.r.o. - ZŠ

Fa - za ochranné pomôcky  - REMPOS - Jarmila Bazovská - MŠ

Fa - za prenájom zbernej nádoby odpadu - EKRONN s.r.o. - ZŠ

Fa - za práce vykonané pri úprave terénu v areály školy - Marian Bitala - MB závlahy a záhrady - ZŠ

Fa - za krovinorez - UNITAX SK s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový  tovar - SNIEŹIK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC- JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

 

SEPTEMBER

 

PROFORMA  FAKTÚRY

 

PF - za predplatné cudzojazyčných časopisov - FLP - Matilda Blahová - ZŠ

 

ZÁLOHOVÉ  FAKTÚRY

 

ZF - za jedálenské kupóny - LE  CHEQUE DEJEUNER s.r.o. - ZŠ

ZF - za ročný prístup - Verejná správa SR - PORADCA  PODNIKATEĽA spol.sr.o. - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potrainový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za  školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za vyúčtovanie pravidelných dodávok zemného plynu - SPP a.s. - MŠ 

Fa - za vyúčtovanie pravidelných dodávok zemného plynu - SPP a.s. - telocvičňa

Fa - za vyúčtovanie pravidelných dodávok zemného plynu - SPP a.s  - ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol. s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za kuchynské pomôcky - GRANOTA -  plast Henrieta Czakóová -  ŠJ MŠ

Fa - za odpadkové koše - GRANOTA - plast Henrieta Czakóová - MŠ

Fa - za predlatné cudzojazyčných časopisov - FLP - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ZŠ ŠJ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom s.r.o. - ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s.  - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - Sniežik s.r.o - ŠJ ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s.  - ŠJ ZŠ 

Fa - za GSM komunikátor - Patrol&Guard - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - Tauris Cassovia s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice  - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pracovné rukavice - REMPOS - Jarmila Bazovská  - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TAURIS Cassovia s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za jedálenské kupóny - LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - 1.časť - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - 2.časť -  ŠJ  MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - Medicínsko - preventívna s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom  a.s. - 2.časť - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom  a.s. - 1.časť ZŠ

Fa - za kamerový systém - ADASKO group s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol&Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za výkon činnosti TPO, kontrola komína - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za neobmedzený webhosting pre doméhu zsozdany.sk KdeJe Software s.r.o.  - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za dokumentáciu ZŠ - RAABE Slovensko s.r.o. - ZŠ

 

AUGUST

 

ZÁLOHOVÁ  FAKTÚRA

 

ZF- za neobmedzený webhosting pre doménu zsozdany.sk - KdeJe Softwarw s.r.o.

 

FAKTÚRY

 

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za overenie váh a kalibrácie teplomeru  - Jozef Kelemen - Oprava a montáž váh - MŠ

Fa - za vlajky a portréty prezidenta SR - 2U spol.s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Orange  Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar -SNIEŹIK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potraviinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za servis výťahu - HAVIT - MŠ

Fa - za kancelárske potreby - ESV plus s.r.o. - ZŠ

Fa - za školskú dokumentáciu - ŠEVT a.s. - ZŠ

Fa - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - Medicínsko - preventívna s.r.o. - ZŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠKD

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - MŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - ZŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - telocvičňa

Fa - za vodné a stočné - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol. a.s. - MŠ

Fa - za vodné a stočné  - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol. a.s. - ZŠ

Fa -  za zúčt. obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise - ECON vs. s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - SLovak Telokom a.s. - ZŠ

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za  monitorovanie objektu cez SRP - Patrol&Guard s.r.o. - ZŠ

 

JÚL

 

PROFORMAFAKTÚRA

 

PF - za triedne výkazy, triedne knihy - ŠEVT a.s.

 

ZÁLOHOVÉ  FAKTÚRY

 

ZF - za Zmluvu o postytovaní zdravotnej služby - ZŠ

ZF - za Zmluvy o poskytovaní zdravotnej služby - Medicínsko - preventívna s.r.o. - ZŠ

ZF - za pripojenie  - SPP s.r.o. - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za pripojenie - SPP a.s. - ZŠ

Fa - za poskytovanie zdravotnej služby - Medicínsko - preventívna s.r.o. - ZŠ

Fa - za výmenu PVC krytiny  v ZŠ - LINO SHOP s.r.o. - ZŠ

Fa - za čistiace prostriedky - Ing. Michal Kalina - MÉDIA - MŠ

Fa - za zúčt.obdobie - ORANGE Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za tonery - Ing Milan Cipo - MŠ

Fa - za tonery - Ing.Milan Cipó - MŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za didaktické pomôcky - HOBLA H Slovensko s.r.o. - MŠ

Fa - za servírovací vozík  - GASTROLUX  s.r.o. - MŠ

Fa - za potravinový tovar - Andrea Luptáková - ŠJ MŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - MŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - ZŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - telocvičňa

Fa - za výmenu rozhlasovej ústredne - MB TECH BB - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TORO - Jozef Stašák - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT - ECON vs s.r.o. - ZŠ

Fa - za prenájom zbernej nádoby - EKRONN - ŠJ ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol & Guard - ZŠ

Fa - za služby STP APV - IVES Košice - ZŠ

Fa - za zmluvu o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby - Medicínsko - preventívna s.r.o. - ZŠ

Fa - za dodávku a montáž žalúzií - Dobré Okno Lučenec  - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za priemyselný tovar - ELVO Elvíra Vojteková - ZŠ

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

 

JÚN

 

ZÁLOHOVÉ FAKTÚRY

 

ZF - za služby STP APV - IVES Košice - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI  s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za dokumentáciu ZŠ - RAABE  Slovensko s.r.o. - ZŠ

Fa - za vnútorný kamerový systém  - ADASKO group s.r.o. - ZŠ

Fa - za odbornú prehliadku a odstránenie zistených závad na telových. náradí - Mgr. Marian Bačík - MŠ

Fa - za odbornú prehliadku a odstránenie zistených závad na telových. náradí - Mgr. Marian Bačík - ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE, OVD - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TORO - Jozef Stašák - ŠJ ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE , OVD - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa- za potravinový tovar - TORO - Jozef Stašák - ŠJ MŠ

Fa - za aSc Agendu Komplet ZŠ 2014 - ASC Applied Software Consultants s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ 

Fa - za farby - MONAL - BBG s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za dovoz zeminy - AG - doprava s.r.o. - ZŠ

Fa - za knihy - Život a zdravie - ZŠ

Fa - za súbory učebníc pre I.stupeň - AITEC s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - ORANGE Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telecom a.s. - ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za opakovanú dodávku žemného plynu - SPP a.s. - MŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - telocvičňa

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - ZŠ

Fa -za údržbu zelených plôch a zavlažovacieho systému - Marian Bitala - MB závlahy a záhrady  -ZŠ

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za správu o sieti a pravidelnom servise IT - ECON vs.s.r.o. - ZŠ

Fa - za bavlnenú látku  -  ZO-LY s.r.o. - ZŠ

Fa - za prenájom zbernej nádoby odpadu - EKRONN - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telecom a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŹIK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA  spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ 

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT  Valice - ŠJ ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň  a.s.- ŠJ MŠ 

Fa - za potravinový tovar - Andrea Luptáková -  ŠUMLIP EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za tonery - ESV plus s.r.o. - ZŠ

Fa - za učebné pomôcky - SK - Linka s.r.o. - ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol & Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za opravu elektrických sporákov v školskoej kuchyni - SZELEC  ATTILA - ŠJ ZŠ

Fa - za výsadzbu rastlín a úpravu areálu - Marian Bitala - MB závlahy a záhrady - ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT Valice - ŠJ MŠ

 

MÁJ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za stavebný materiál - STAVIVÁ  Garaj s.r.o. - ZŠ

Fa - za učebnú pomôcku - SK Linka s.r.o. - ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa  - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o.  - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TORO - Jozef Stašák - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC -JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa -  za vodné a stočné - Stredoslov.vodáren.prevádz.spol.a.s. - MŠ

Fa -  za vodné a stočné - Stredoslov.vodáren.prevádz.spol.a.s. - ZŠ

Fa - za ochranné pomôcky - REMPOS - Štefan Bazovský - MŠ

Fa -za potravinový tovar - TORO - Maso- údeniny - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI  s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar -  PENAM SLOVAKIA a.s. - ŠJ zŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň - ŠJ MŠ

Fa - za mydlá a toaletný papier - SK- Linka - ZŠ

Fa - za učebné pomôcky - SK - LINKA s.r.o. - ZŠ 

Fa - za potravinový tovar -  INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar- RYBA Košice - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za prenájom zbernej nádoby odpadu - EKRONN s.r.o. - ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE - ŠJ MŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za ochranné pomôcky - REMPOS - Štefam Bazovský - MŠ

Fa - za ochranné pomôcky - REMPOS - Štefan Bazovský  - ZŠ

Fa - za pevný disk - DATEX RS - ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za správu o sieti a pravidelnom servise IT - ECON vs. s.r.o. - ZŠ 

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP EXTRA- ŠJ MŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol&Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za opkovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - MŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - telocvičňa

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - ZŠ 

Fa - za posadenie kvetov - Ján Vargic - ZŠ

Fa -  za dokumentáciu ZŠ  - RAABE Slovensko s.r.o. - ZŠ

 

APRÍL

 

PREDFAKTÚRA

 

PF - za učebnice - Matematika I.stupeň - AITEC s.r.o. - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŹIK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TORO - Jozef Stašák - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potraviinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC- JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za antuku - Ipeľské tehelne a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za predplatné odborného metodického časopisu Naša škola - PAMIKO spol.s.r.o. - ZŠ

Fa - za revíziu elektrických zariadení a bleskozvodov - Ján SVITEK - MŠ

Fa - za revíziu elektrických zariadení a bleskozvodov - Ján SVITEK - ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s.  - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - MŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - telocvičňa

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TORO - J.Stašák - ŠJ ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMRPRODUKT VALICE, OVD - ŠJ ZŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT - ECON vs. s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - PENAM SLOVAKIA a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za prenájom zbernej nádoby odpadu - EKRONN s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol&Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za zabezpečenie dopravnej výchovy - Bc.Juraj Klement - KLEMISTAR - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za dokomentíciu školy - RAABE  Slovensko s.r.o. - ZŠ

Fa - za tlačiareň - Print Trade s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - Andrea Luptáková - ŠJ MŠ

 

MAREC

 

PROFORMAFAKTÚRA

 

PF - za registratúrny denník - ŠEVT a.s. - ZŠ

 

ZÁLOHOVÉ  FARTÚRY

 

ZF - za dokumentáciu základnej školy - ZD - RAABE - ZŠ

ZF - za modul Účtovníctvo programu KEO WIN - KEO s.r.o. - ZŠ 

 

FAKTÚRY

 

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT  VALICE - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŽIEK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za kancelárske potreby - VYTNES s.r.o. - MŠ

Fa - za registratúrny denník - ŠEVT a.s. - ZŠ

Fa - za čistiace potreby -  MÉDIA - Ing. Michal Kalina - ZŠ

Fa - za tlačiarenské práce - LI - NOX - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TORO J.Stašák - ŠJ ZŠ

Fa - za  potravinový tovar - ATC -JR s.r.o. ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar  -  RYBA Košice spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - PENAM SLOVAKIA a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za tonery EPSON - Print Trade s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TORO - Jozef Stašák - ŠJ MŠ

Fa -za propán- butánovú bombu - ELVO - Elvíra Vojteková - ŠJ MŠ 

Fa - za vnútorný kamerový systém - ADASKO GROUP s.r.o. - ZŠ

Fa - za modul Účtovníctvo programu KEO  WIN - KEO s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za čistiace prostriedky - Ing.Michal Kalina - MÉDIA - MŠ

Fa - za dávkovače  - SK Linka s.r.o. - MŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za zúčtovacie obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za zúčtovacie obdobie - ORANGE Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ  MŠ

Fa - za školské  pomôcky  žiakom hmotnej núdze - SK Linka - ZŠ, MŠ

Fa - za dávkovače mydla - SK - Linka s.r.o. - ZŠ, MŠ

Fa - za potravinový tovar - Jozef Stašák - Toro

Fa - za potravinový tovar - Ryba Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT  VALICE, OVD - ŠJ MŠ

Fa - za tonery - Ing. Milan Cipó - MŠ

Fa - za služby pevnej siete - Slovak Telekom a.s. - ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP - EXTRA - A. Luptáková - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemnného plynu - SPP a.s - MŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemnného plynu - SPP a.s. - telocvičňa

Fa - za opakovanú dodávku zemnného plynu -  SPP a.s - ZŠ  

Fa - za potravinový tovar - PENAM  SLOVAKIA a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za prenájom zbernej nádoby odpadu  - EKRONN s.r.o. - ZŠ

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za výkon činnosti TPO - kontrola komína - Ladislav Matheides - ZŠ 

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VAlLICE, OVD - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar -RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa -za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol & Guard s.r.o. - ZŠ

Fa  - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servie IT - ECON vs.s.r.o. - ZŠ

 

 

FEBRUÁR

 

ZÁLOHOVÉ FAKTÚRY

 

ZF - za darčekové kupóny - LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. - soc.fond.

ZF - za stravné kupóny- LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

 

FAKTÚRY

 

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za vodné a stočné -  StVPS a.s - ZŠ

Fa -za vodné a stočné - StVPS a.s. - MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa  - za potravinový tovar - TORO - Jozef Stašák - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŽIK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC - JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC - JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TORO- Jozef Stašák  - ŠJ MŠ

Fa - za hygienické potreby - Scandi s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Slovak Telekom a.s - ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za kancelárske potreby - ESV plus s.r.o. - ZŠ 

Fa - za darčekové kupóny - LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. - soc.fond.

Fa - za stravné kupóny  - LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň - ŠJ MŠ

Fa - za  farby na tabuľu - MONAL - BBG s.r.o. - ZŠ

Fa -za rekondičný pobyt - Rekreačný areál Predná Hora - Ing. Antónia Čižmárová  - soc.fond

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŽIK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŹIK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT  -  ECON vs s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - PENAM SLOVAKIA a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Slovak Telekom a.s - ZŠ

Fa - za pravidelný servis - ILLE- Papier- Service SK - ZŠ

Fa - za prenájom zbernej nádoby - zber odpadu - EKRONN s.r.o. - ZŠ

Fa - za mliečné výrobky - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - Andrea Luptáková - ŠJ MŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT Valice - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - telocvičňa

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - ZŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemnného plynu - SPP a.s. - MŠ

Fa - za školské ovocie - Gemerprodukt Valice - ŠJ MŠ

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP - Ladislav Matrheides - ZŠ

Fa - za  monitorovanie objektu cez SRP - PATROL&GUARD - ZŠ

 

JANUÁR

 

 FAKTÚRY

 

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TORO Jozef Stašák - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L -  ŠJ MŠ

Fa - za tlač poštových poukážok  - LI-NOX  -Lindis Ladislav  - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŽIK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za ochranné pomôcky - REMPOS - Jarmila Bazovská - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TORO - Mäso - údeniny - ŠJ MŠ

Fa - za kontrolu, opravu a predaj hasiacích zariadení - Feješ Mikuláš - ZŠ

Fa - za kontrolu, opravu a predaj hasiacích zariadení - Feješ Mikuláš - MŠ

Fa - za demontáž a montáž meniča merania -  N-Elekro spol.s.r.o. - MŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŽIK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT  VALICE  OVD - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské mlieko - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŽIK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC - JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŽIK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŹIK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - MŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - ZŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - telocvičňa

 

 

FAKTÚRY 2013

 

DECEMBER

 

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

 

ZF - za PORADCU 2014 -  PORADCA s.r.o. - ZŠ

 

PREDDAVKOVÁ  FAKTÚRA

 

PDF - za predplatné časopisov - Slovenská pošta - MŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Slovak telekom a.s. - ZŠ

Fa - za dodávku a distribúciu elektriky - Stredoslovenská energetika a.s. - ZŠ

Fa - za dodávku a distribúciu elektriky - Stredoslovenská energetika a.s. - MŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT Valice - ŠJ MŠ

Fa - za prenájom zbernej nádoby - EKRONN s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za PORADCU 2014 - PORADCA s.r.o. - ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol&Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ , ŠJ ZŠ, MŠ

Fa- za potravinový tovar - Andrea Luptáková - ŠJ ZŠ

Fa - za predplatné časopisov - Slovenská pošta a.s. - MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - A. Luptáková - ŠJ MŠ

Fa - za materiál  a pomôcky pre činnosť krúžkov - SK - Linka

Fa - za čistiace prostriedky -  SK LINKA s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za priemyselný tovar - SKLO- PORCELÁN - ŠJ ZŠ

Fa - za servis výťahu - HAVIT s.r.o. - MŠ

Fa - za pečiatku - Ing. Vojtech Bódi - ZŠ (ŠJ ZŠ )

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TORO - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za správu o siete a pravidelnom servise IT - ECON vs.s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TORO - Mäso - údeniny - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za modul  - Stravovací systám - ASC Applied Software Consultants s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za opravu drtiča - GASTROMIX ŠIMINO s.r.o. - SJ ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt.obdobie - SLovak telekom  a.s - ZŠ

Fa - za odstránenie závad z revíznej správy plyn. kotolne - GAS 111 s.r.o. - ZŠ 

Fa - za Pc zostavu a tlačiareň - Ing. Milan Cipó - RIMI -  MŠ VaV 

Fa - za stoličky a písací sôl - IDEA Nábytok s.r.o. - ZŠ

Fa - za virtuálnu knižnicu - KOMENSKY s.r.o. - ZŠ

Fa - za kalibráciu teplomerov - Jozef Kelemen  - ZŠ

Fa - za predlžovacie káble - ELEKTRÓN - ZŠ

Fa - za  servis elektr.a plyn spotrebičov - Jozef Gabera - ZŠ

Fa - za súčiastky do počítača - PRINT TRADE s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - A.Luptáková - ŠJ ZŠ Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE OVD - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ 

Fa - za túčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ, MŠ, SJ ZŠ

Fa - za kostými - Salón Michaela - ZŠ ZČ

Fa - za kancel potreby - SK - Linka s.r.o. - ZŠ

Fa - za športové potreby - SK - Linka s.r.o. - ZŠ ZČ

Fa - za pravidelný servise - ILLE spol.s.r.o. - MŠ

Fa - za pravidelný servis - ILLE - spol.s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŹIK - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice  spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ 

Fa - za potravinový toar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za prenájom zbernej nádoby - EKRONN s.r.o. - ZŠ

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP  - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. -telocvičňa

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - MŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - ZŠ

Fa -  za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ MŠ 

Fa  - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol&Guard - ZŠ 

 

NOVEMBER

 

PREDFAKTÚRY

 

PF -  za virtuálnu knižnicu - KOMENSKY s.r.o. - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za obedy a ďakovné listy jubilantov - Rada Zo OZ PŠaV -  soc.fond

Fa - za rekonštrukciu spevnenej plochy - LINO SHOP s.r.o.

Fa - za  správu o sieti a pravidelnom servise IT - ECON vs.s.r.o. - ZŠ

Fa - za učebné pomôcky - IKAR a.s. - ZŠ

Fa - za farby - MONAL BBG s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TORO - Jozef Stašák - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - A. Luptáková - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŚJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TORO - Jozef Stašák - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ  ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - PENAM Slovakia a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za mliečné výrobky - Tatranská mliekáreň - ŠJ ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak telekom a.s. - ZŠ , ŠJ ZŠ, MŠ

Fa - za čiastiace prostriedky a materiál - ELVO - Elvíra Vojteková - ZŠ 

Fa - za odborné vedenie žiakov pri úprave relaxačnej zóny - Marian Bitala- MB závlahy a záhrady - ZŠ

Fa - za vodné a stočné - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. - MŠ

Fa - za vodné a stočné - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. - ZŠ

Fa - za dodávku materiálu a prevedené práce - M.Bitala- MB závlahy a záhrady - ZŠ

Fa - za potravinový tavar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŹIK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - PENAM SLOVAKIA a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - súvisiaca s distribúciou zemného plynu - SPP a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - CHRIEN SPOL.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za telovýchovné náradie - SK - Linka s.r.o. - ZŠ

Fa - za program EBS  DOS a  EBS  WIN - KEO s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE - MŠ ŠJ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - MŠ ŠJ

Fa -za čistiace prostriedky - Ing. Michal Kalina - MÉDIA  - MŠ

Fa - za mliečne výrobky - Tatrandká mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC JR s.r.o. - ŠJ ZŠ 

Fa - za potravinový tovar - ATC JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA  Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový toavar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - A.Luptáková - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za farby - MONAL - BBG s.r.o. - ZŠ

Fa -za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol&Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za prenájom zbernej nádoby - EKRONN s.r.o. - ZŠ

Fa - za zs výkon činnosti TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za opakované dodávky zemného plynu - SPP a.s. - MŠ

Fa - za opakované dodávky zemného plynu - SPP a.s. - telocvičňa

Fa - za opakované dodávky zemného plynu - SPP a.s. - ZŠ 

Fa-  za potravinový tovar  - ŠUMLUP - EXTRA - A.Luptáková - ŠJ ZŠ

Fa - za materiál - MOLIMPEX s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za materiál - STAVIVÁ - Garaj s.r.o. - ZŠ

 

OKTÓBER

 

ZÁLOHOVÉ   FAKTÚRY

 

ZF -  za neobmedzený webhosting pre zsozdany.sk  - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT - ECON vs,s.r.o.  - ZŠ

Fa - za svietidlá - SFOS SK s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TORO - Jozef Stašák  - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TORO - Jozef Stašák - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za priemyselný tovar - ELVO - Elvíra Vojteková - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - PENAM SLOVAKIA a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa -  za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za kancelárske potreby - ESV plus s.r.o. - ZŠ

Fa - za odbornú prehliadku a skúšku plyn. a tlak. zariadení - GAS 111 s.r.o. - MŠ

Fa - za odbornú prehliadku a skúšku plyn. a tlak. zariadení - GAS 111 s.r.o. - ZŠ

Fa - za odbornú prehliadku a skúšku plyn.a tlak.zariadení - GAS 111 s.r.o. - ZŠ  ŠJ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE , OVD - ŠJ MŠ

Fa - za pravidelný servis - ILLE - Papier- Service SK - MŠ

Fa - za tonery - PRINT TRADE s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - PENEM Slovakia a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - ORANGE  Slovensko a.s - ZŠ

Fa -za školské mlieko - Tatranská mliekáreň - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt.obdobie  - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za nákup obrusov - Metrový textil, textilná galantéria - ZŠ

Fa - za učebné pomôcky - SK LINKA - ZŠ

Fa - za učebné pomôcky dotácie na podporu výchovy k plneniu škol.povinností dieťaťa ohroz.soc. vylúč.-  SK -LINKA - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za obnovu ASC Agendy - ASC Applied Software Consultants, s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za materiál - MONAL - BBG s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s - ZŠ. ŠJ ZŠ, MŠ

Fa - za opravu tlačiarne- Ing. Milan Cipó - RIMI - MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA  spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC -JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - A-Luptáková  -  ŠUMLUP  EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za neobmedzený webhosting pre zsozdany.sk - KdeJe Software.s.r.o. - ZŠ

Fa - učebné pomôcky - SK LINKA - s.r.o. - ZŠ

Fa - za opakované dodávky zemného plynu - SPP a.s  - telocvičňa

Fa - za opakované dodávky zemného plynu - SPP a.s.  - ZŠ

Fa - za opakované dodávky zemneho plynu  - SPP a.s.   - MŠ

Fa - za renováciu webovej stránky - Ing. Martin Schiller - ZŠ

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za materiál - STAVIVÁ Garaj.s.r.o. - ZŠ

Fa - za správu o sieti a pravidelnom servise IT - ECON vs.s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŹIK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenké výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - A.Luptáková - ŠUMLUP EXTRA - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za umývacie prostriedky - GASTROMIX ŠIMINO s.r.o. - ŠJ ZŠ

 

SEPTEMBER

 

PREDFAKTÚRY

 

PF -  za knihy  - SLOVENSKÁ  POŠTA  - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol&Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za prenájom zbernej nádoby - EKRONN s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za potravinový tovar  INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ 

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa  - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ 

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za učebné pomôcky - SK -Linka s.r.o. - ZŠ

Fa - za školské mlieko a mliečné výrobky - Tatranská mliekáreň - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TORO - Jozef Stašák - ŠJ MŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - vyúčtovacia Fa - SPP a.s. - MŠ

Fa  - za opakovanú dodávku zemného plynu - vyúčtovacia Fa - SPP a.s. - telocvičňa

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu -  vyúčtovacia Fa  - SPP a.s. - ZŠ

Fa - za správu o sieti a pravidelnom servise IT - ECON vs.s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TORO - Jozef Stašák - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o.  - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice - ŠJ ZŠ 

Fa - za predškolskú výchovu - STIEFEL  EUROCART s.r.o. - MŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa- za knihy - Slovenská pošta a.s. - ZŠ 

Fa - za potravinový tovar - PENAM Slovakia -  ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TORO - Jozef Stašák - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ zŠ

Fa - za potravinový tovar  - SNIEŹIK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za metodické príručky - Orbis Pictus Istropolitana - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za učebné pomôcky - MOLIMPEX s.r.o. - ZŠ 

Fa - za mliečné výrobky - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za pomocníky z matematiky - Orbis Pictus - Istropolitana - ZŠ

Fa - za metodické príručky - JUVENIA - EDUCATION n.o. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za materiál - STAVIVÁ - Garaj .s.r.o. - ZŠ 

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP - Ladislav MATHEIDES - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - CHRIEN spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za tonery - RIMI - Ing.Milan Cipó - MŠ

Fa - za potravinový tovar  - RYBA KOŠICE - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA KOŠICE - ŠJ ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - PATROL&GUARD s.r.o. - ZŠ

Fa - za kancelárske potreby - ESV plus s.r.o. - ZŠ

Fa - za tlačivá - ŠEVT a.s. - ZŠ + MŠ

Fa - za výmenu zámkov  - KALI-BEN - Mojmír KALIĆIAK - ZŠ

Fa - za doménu - KdeJe Software s.r.o. - ZŠ

 

AUGUST

 

ZÁLOHOVÉ  FAKTÚRY

 

ZF - za doménu - KdeJe Software s.r.o. - ZŠ

 

PROFORMAFAKTÚRY

 

PF - za tlačivá  - ŠEVT a.s - ZŠ+MŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za vodné a stočné - Stredoslov.vod.prev.spoločnosť a.s. ZŠ

Fa - za vodné a stočné - Stredoslov.vod.prev.spoločnosť a.s. - MŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŹIK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA - ŠJ ZŠ

Fa - za učebné pomôcky - VYTNES - Ing.Oto Bášti  - MŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC JR  s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - ORANGE Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za pravidelný servis - ILLE - Papier-Service SK - MŠ

Fa - za opravu strechy  -  VARTES - ZŚ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za učebné pomôcky - STIEFEL EUROCART s.r.o. - ZŠ

Fa - za kancelárske potreby - VYTNES - Ing. Básti Oto - MŚ

Fa - za nákup tonerov - Ing. Milan Cipo- RIMI  - MŠ

Fa - za nákup materiálu - MONAL  - BBG s.r.o. - ZŠ

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP - LADISLAV MATHEIDES - ZŠ

Fa - za nákup materiálu - STAVIVÁ - Garaj s.r.o. - ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - PATROL&GUARD s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za opakované dodávky zemného plynu - SPP - telocvičňa

Fa - za opakované dodávky zemného plynu - SPP - ZŠ

Fa - za opakované dodávky zemného plynu - SPP - MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ZŠ ŠJ

Fa - za potravinový tovar - TORO - Jozef Stašák - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - A.Luptáková  - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za parapety - DOBRE OKNO LUČENEC  s.r.o. - ZŠ

 

JÚL

 

ZALOHOVÉ  FAKTÚRY

 

ZF - za jedálenske kupóny - LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. - ZŠ

ZF - za jedálenske kupóny - LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. - SF

ZF - za online knižnicu - VERLAG DASHOFER - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za jedálne kupóny - LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. . SF

Fa - za jedálne kupóny - LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. - ZŠ

Fa - za online knižnicu - VERLAG DASHOFER - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko - ZŠ 

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za učebné pomôcky - VYTNES - Ing. Oto Bášty  - ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za čistiace prostriedky - Ing.Michal Kalina - MÉDIA  - MŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za prenájom zbernej nádoby - EKRONN s.r.o. - ZŠ

Fa - za dopravu kameniva - ATB - Slovakia spol.s.r.o. - ZŠ

Fa - za opakované dodávky zemného plynu - SPP - MŠ 

Fa - za opakované dodávky zemného plynu - SPP - ZŠ

Fa - za opakované dodávky zemného plynu  - SPP- telocvičňa

Fa - za služby STP APV - IVES Košice - ZŠ

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za materiál - STAVIVÁ  Garaj .s.r.o. - ZŠ

Fa - za interaktívnu tabulu - TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - A.Luptáková  - ŠUMLUP EXTRA - ŠJ ZŠ

Fa - za altánok  - CLIENT CAR - Milan Lemon - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - A. Luptáková  - ŠUMLUP EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za aktualizáciu  programu - ASC Applied Software Consultants s.r.o. - ZŠ 

Fa - za monitorovanie objektu - PATROL&GUARD s.r.o. - ZŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT - ECON vs.s.r.o. - ZŠ

Fa - za pravidelný servis - ILLE - Papier - Service SK - MŠ

Fa - za pravidelný servis - ILLE- Papier-Service SK - ZŠ

Fa - za technickú odbornú prehliadku  MŠ  -Mgr. Marian BAĆÍK - MŠ

Fa - za technickú odbornú prehliadku  telocvične - Mgr. Marian BAĆÍK - ZŠ 

 

JÚN

 

ZÁLOHOVÉ FAKTÚRY

 

ZF - za služby STP APV - IVES Košice - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TORO - Jozef Stašák - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - PENAM  SLOVAKIA a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za materiál - STAVIVÁ - Garaj s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - GEMERPRODUKT  VALICE, OVD - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TORO - Jozef Stašák - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za učebné pomôcky - HORST BIZNIS s.r.o. - ZŠ

Fa - za USB klúče - PRINT TRADE s.r.o. - ZŠ

Fa- za prenájom zbernej nádoby - EKRONN s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za nákup kníh - Ing. Peter Kováčík - ZŠ

Fa - za mliečné výrobky - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za jarnú udržbu - Marian Bitala- MB závlahy a záhrady - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telecom a.s. - ZŠ

Fa - za ochranné pomôcky - REMPOS - ZŠ

Fa - za ochenné pomôcky - REMPOS  - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - ORANGE Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za opravu elektrickej rúry - SZELEC ATTILA - ZŠ

Fa - za opravu  - Ján SVITEK - ZŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT - ECON vs.s.r.o. - ZŠ

Fa - za protišmykové pásky - Protišmyku eu.

Fa - za potravinový tovar - PENEM SLOVAKIA a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za stolárske práce - Mojmír KALIĆIAK - KAL-BEN - ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE, OVD - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - A.Luptáková - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - A. Luptáková - ŠJ ZŠ

Fa - za materiál - MONAL -BBG s.r.o. - ZŠ

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za opakované dodávky zemného plynu - SPP a.s. -ZŠ

Fa - za opakované dodávky zemného plynu  - SPP a.s. - MŠ

Fa - za opakované dodávky zemného  plynu - SPP a.s. - telocvičňa

Fa - za monitorovanie objektu - PATROL&GUARD - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom  a.s. - ZŠ

Fa - za  pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŽIK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - nákup učebných pomôcok - SALUTE - ŠJ ZŠ

 

Máj

 

FAKTÚRY

 

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za okná - DOBRÉ OKNO LUČENEC s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

 Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ 

Fa - za potravinový tovar - TORO - Jozef Stašák - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za kancel.potreby - SK -Linka s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TORO - Jozef Stašák - ŠJ MŠ

Fa - za tonery - PRINT TRADE s.r.o. - ZŠ

Fa - za servisný poplatok - SKYLINK - MŠ

Fa - za vodné a stočné - VEOLIA - ZŠ

Fa - za vodné a stočné - VEOLIA  - MŠ

Fa - za mliečné výrobky - Tatranská mliekíreň a.s. - ŠJ MŠ 

Fa - za materiál  - STAVIVÁ - Garaj . s.r.o. - ZŠ 

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinovy tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - ORANGE Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za priemyselný tovar - UNITAX SK s.r.o. - ZŠ

Fa - za predplatné časopisu Naša škola - PAMIKO spol.s.r.o. - ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE , OVD - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - A.Luptáková - ŠUMLUP EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za tonery a servis počítačovej techniky - Ing. Milan Cipó- RIMI - MŠ

Fa - za kvetiny - Ján Vargic - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa  - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&Ł - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ 

Fa - za potravinový toavar - SNIEŹIEK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - SJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC-JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - A. Luptáková - ŠUMLUP EXTRA - ŠJ ZŠ 

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT - ECON vs.s.r.o. - ZŠ

Fa - za výkon činnosti TPO,BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu  - PATROL&GUARD s.r.o. - ZŠ

Fa - za mliečne výrobky  - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Slovak Telekom - ZŠ

Fa - za opakované dodávky zemného plynu - SPP - ZŠ

Fa - za opakované dodávky zemného plynu - SPP - MŠ

Fa - za opakované dodávky zemného plynu SPP  - telocvičňa

Fa - za kancelárske potreby - ESV plus s.r.o. - ZŠ

Fa - za pravidelný servis -ILLE - Papier - Service SK, spol.s.r.o. - MŠ

Fa - za pravidelný servis - ILLE  - Papier -Service SK, spol.s.r.o. - ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Ladislav Kováč - Pekáreň A&L- ŠJ MŠ

Fa - za priemyselný tovar - Andrea Luptáková - ŠUMLUP EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za čistiace prostriedky - Ing. Michal Kalina - MÉDIA  - ZŠ

 

April

 

PROFORMAFAKTÚRA

 

PF - za žiacke knižky + obaly na triedne knihy - ŠEVT a.s. - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za slávnostnú večeru pri príležitosti Dňa učiteľov - GURMÁN plus, s.r.o. - SF

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar  -  TORO - Mäso - údeniny - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TORO - Mäso - údeniny - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - PENEM Slovakia - ŠJ ZŠ

Fa - za kancel.potreby - SK - LINKA s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice - ŠJ ZŠ 

Fa  - za vykonané stolárske práce - Mojmír Kaličiak - KALIBEN -

Fa - za nákup učebníc - Knihkupectvo ALTER EGO - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za sieť - SK-Linka - ZŠ

Fa - za obaly na triedne knihy a žiacke knižky - ŠEVT a.s. - ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Orange Slovensko a.s. -  ZŠ

Fa  - za potravinový tovar - PENAM SLOVAKIA a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT Valice OVD - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za program MAJETOK - KEO WIN - KEO s.r.o. - ZŠ

Fa - za 6 PACK training - HESA s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice. spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa -  za zástavu EU a SR - REPREZENT - Gajdoš Gabriel - ZŠ

Fa - za rozšírenie monitorovacieho systému - Patrol & Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemnného plynu - SPP a.s. - MŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemnného plynu - SPP a.s. - telocvičňa

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - ZŠ

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP -  PATROL & GUARD s.r.o. - ZŠ

Fa - za slávnostnú večeru pri príležitosti ku Dňu učiteľov - GURMÁN plus s.r.o. - soc.fond.

Fa - za potravinový tovar - ATC JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - Andrea Luptáková - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenske výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa  - za potravinový tovar - TORO - Jozef Stašák - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŹIK  - ŠJ ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - SLOVAK TELECOM  a.s. - ZŠ

Fa - za  pravidelný servis IT - ECON vs. s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TORO - Jozef Stašák - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - Andrea Luptáková - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenske výrobky - PEKÁREŃ A&L - ŠJ MŠ

 

Marec

 

ZÁLOHOVÉ  FAKTÚRY

 

ZF- za jedálenské kupóny - LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.  - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - PENAM SLOVAKIA a.s. -  ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za mliečne výrobky a školské mlieko  - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - Andrea Luptáková - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za dosky na lavice - MULTIP SK.s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Orange - ZŠ

Fa - za výkon činnosti TPO - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za školské pomôcky - SK Linka s.r.o. - HN -ZŠ

Fa - za stravné kupóny - LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - kancelárske potreby - VYTNES - Ing. Bášti Oto - MŠ

Fa - za mliečné výrobky - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Slovak Telocom a.s.- ZŠ

Fa - za zbierky úloh z matematiky- MUSICA  LITURGICA s.r.o.-ZŚ

Fa - za protipožiarné dvere - STAVIVÁ - Garaj s.r.o. - ZŠ

Fa - za pravidelný servis - ILLE - Papier - Service SK, spol. s.r.o. - ZŠ

Fa - za pravidelný servis - ILLE - Papier - Service SK,  spol. s.r.o. - MŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŽIK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC- JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TORO - Jozef Stašák - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol. sr.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za opakované dodávky zemného plynu - SPP a.s. MŠ

Fa - za opakované dodávky zemného plynu _ SPP a.s. - telocvičňa

Fa - za opakované dodávky zemnného plynu - SPP a.s - ZŠ

Fa - za pravidelné servisné práce vykonané v mesiaci  - servis IT - ECON vs. s.r.o. - ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol&Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT  VALICE , OVD - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar  BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Slovak Telecom a.s- ZŠ

Fa - za revíziu elektrických spotrebičov - Ján SVITEK - ZŠ

Fa -  za revíziu elektrických spotrebičov - Ján SVITEK  - MŠ

Fa - za kancelárske potreby - ESV plus.s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za profesijný rozvoj zam. školy- feb.13 - RAABE s.r.o. - ZŠ

Fa - za priemyselný tovar - MÉDIA Ing. Michal Kalina - ZŠ

Fa - za vodné a stočné  - VEOLIA a.s. - ZŠ

Fa - za vodné a stočné - VEOLIA a.s. - MŠ

 

Február

 

FAKTÚRY

 

Fa - za potravinový tovar - TORO - Jozef Stašák - ŠJ MŠ

Fa - za mliečné výrobky - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za montáž kuchynskej linky - Ladislav Hudina  - ZŠ

Fa  - za  potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Orange  Slovensko a.s - ZŠ

Fa - za potravinový  tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za priemyselný tovar - A. Luptáková - ŠUMLUP EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - A. Luptáková  - ŠUMLUP EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Slovak Telekom a.s  - ZŠ

Fa - za prečalúnenie stoličiek - Anna Kováčová  - ZŠ

Fa - tonery do tlačiarne - PRINT TRADE  s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA splo. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC- JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŽIK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - PENAM SLOVAKIA a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za poštovné poukážky -  LI- NOX - LINDIS LADISLAV - ŠJ MŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT  VALICE - ŠJ MŠ

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za mliečne výrobky - TATRANSKÁ  MLIEKÁREŇ a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za čistiace prostriedky - MÉDIA - Ing. M.Kalina - MŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP  - PATROL&GUARD s.r.o.- ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Slovak Telekom  - ZŠ , MŠ

Fa - za piemyselný tovar  - GASTRO - GALAXI - ŠJ MŠ

Fa - za opakované dodávky zemného plynu - SPP a.s. - MŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - ZŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - telocvičňa

 

 

Január

 

FAKTÚRY

 

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI  s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TORO - Jozef Stašák - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŽIK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice - ŠJ ZŠ

Fa- za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za nákup Windowsu 7 - Print Trade s.r.o. - ZŠ

Fa - za pravidelné servisné práce IT - ECON vs. s.r.o. - ZŠ

Fa - za MS WINDOWS 8 - Ing. Milan Cipó - MŠ

Fa - za potravinový tovar - TORO - Jozef Stašák - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - CRIEN spol.s.r.o. -ŠJ MŠ

Fa -vyúčtovacia za dodávku zemného plynu - SPP a.s. - telocvična

Fa - vyúčtovacia za dodávku zemného plynu - SPP a.s. - ZŠ

Fa - vyúčtovacia za dodávku zemného plynu - SPP a.s. - MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za tekuté mydlá - LYNNE SK s.r.o. - ZŠ

Fa - za servis hasiacích zariadení - Mikuláš FEJEŠ - ZŠ

Fa - za servis hasiacich zariadení - Mikuláš FEJEŠ - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice - ŠJ ZŠ

Fa - za zúčtovacie obdobie - Orange - ZŠ

Fa - za mliečne výrobky -Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za knihu z angličtiny - PhDr. A. Oslancová - Albion Books- ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC-JR s.r.o.- ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŹIK  - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice a.s - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice - ŠJ ZŠ

Fa - za pravidelný servis - ILLE s.r.o. -MŠ

Fa - za pravidelný servis - ILLE s.r.o. - ZŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - Telocvičňa

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - ZŠ

Fa - vyúčtovacia za dodávky zemného plynu - SPP a.s. - MŠ

 

FAKTÚRY 2012

 

December

 

ZÁLOHOVÉ  FAKTÚRY

 

ZF - za jedálenské kupóny- LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. - ZŠ

ZF- za chladničku - EXPERT SK, k.s. -  ZŠ

ZF - Profesijný rast zam.školy -ZD - RAABE s.r.o-ZŠ.

 

FAKTÚRY

 

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za dodávku a distribúciu elektriny - SSE a.s. - MŠ

Fa - za dodávku a distribúciu elektriny - SSE a.s. - ZŠ

Fa - za profesijný rozvoj zam.školy-dec.12 -  RAABE  Slovensko - ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu - Patrol&Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - zúčt.obdobie - Slovak Telecom a.s. - ZŠ+MŠ

Fa - za kancelárske potreby - ESV plus.s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar  - Andreja Luptáková- ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TORO - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - Andrea Luptáková - ŠJ MŠ

Fa - za učebné pomôcky - Učebné pomôcky spol. s.r.o. - ZŠ

Fa- za učebné pomôcky - SK - LINKA s.r.o. - ŠKD

Fa - za výpočtovú techniku - PRINT TRADE s.r.o. - ZŠ

Fa - za vykonané stolárske práce - KALI-BEN-Mojmír KALIČIAK - ZŠ

Fa - za lavice, stoličky a tabulu - MULTIP SK s.r.o. - ZŠ

Fa - za potreby do školskej kuchyne - SKLO-PORCELÁN - ŠJ ZŠ

Fa - za PVC obrus - Marta Černáková - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ZŠ ŠJ

Fa - za potravinový tovar - TORO - Jozef Stašák - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenske výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za počítačovú zostavu a tonery - Ing. Milan Cipó - RIMI

Fa - za výmenu a montáž dvier - DOBRÉ  OKNO LUČENEC s.r.o. - ZŠ

Fa - za kancelárske potreby - ESV plus, s.r.o. - ZŠ

Fa - za Tetraboritan sodný - Učebné pomôcky spol.s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko  a,s -ZŠ

Fa - za zar.do kuchyne - GASTRO-GALAXI - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - PENAM Slovakia a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za profesijný rast.zam školy- ZD - RAABE s.r.o. - ZŠ

Fa - za stavebný materiál - STAVIVÁ - Garaj s.r.o. - ZŠ

Fa - za slávnostnú večeru  pri príležitosti vianočného večieraka - HOTEL CARRERA - ZŠ

Fa - za poskytnutie služieb  Virtuálnej knižnice - KOMENSKÝ s.r.o. - ZŠ

Fa - za poskytnutie služieb  Virtuálnej knižnice - KOMENSKÝ s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar- SNIEŹIK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za zmluvu o správe siete a pravidelnom servise IT - ECON vs.s.r.o.-ZŠ

Fa - za ročný udržiavací poplatok programu EBS - KEO s.r.o.- ZŠ

Fa - za kalibráciu teplomerov a vlhkomerov - J.Kelemen- Oprava a montáž váh-ZŠ

Fa - za kalibráciu teplomerov a vlhkomerov - J.Kelemen- Oprava a montáž váh-MŠ

Fa - za mliekárenské výrobky - Tatranská mliekáreň a.s - ŠJ MŠ

Fa - za servis elektrického výťahu - HAVIT s.r.o. - MŠ

Fa - za jedálenské kupóny - LE CHEQUE  DEJEUNER s.r.o. - ZŠ

Fa - za zazimovanie zavlažovacie systému - Marian Bitala - MB závlahy a záhrady - ZŠ

Fa - za nákup kuchynky a kuchynského stola a stoličiek - LOJA spol.s.r.o. - ZŠ

Fa - za testy a pravopisné cvičenia zo SJ - Ing. Helena Turzíková - ZŠ

Fa - za varovné signály CO  - MILOP - Ing.Ivan Pšenko - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP EXTRA - Luptáková Andreja - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - Ryba Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za predplatné časopisov  - SLOVENSKÁ POŚTA a.s. - MŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT  Valice - OVD - ŠJ ZŠ

Fa - za balík služieb - DATAKABINET s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový toavar - PENAM  SLOVAKIA a.s. ŠJ ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol&Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC-JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za správu o sieti a pravidelnom servise IT - ECON vs, s.r.o. - ZŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s - telocvičňa

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - ZŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - MŠ

Fa - za čistiace prostriedky - MÉDIA - Ing.Michal Kalina - ZŠ

Fa  - za zúčt.obdobie- SLOVAK TELEKOM a.s.

Fa - za stavebný materiál - STAVIVÁ - Garaj s.r.o.-ZŠ

Fa - za potravinový tovar -INMEDIA spol.s.r.o.- ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. -ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP- EXTRA - ŠJ ZŠ

 

November

 

ZÁLOHOVÉ  FAKTÚRY

 

ZF - za darkové  kupóny - LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.- soc.fond

ZF - za predplatné PORADCA 2013 - ZŠ

 

PREDFAKTÚRY

 

PF - za predplatné za časopisy - SLOVENSKÁ POŠTA - MŠ

PF - za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za 2013/01-2013/12 - KOMENSKY s.r.o. - ZŠ

PF - za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za 2012/12 - KOMENSKY s.r.o. - ZŠ

PF - za prístupovú licenciu na portál www.proskoly.cz/sk - DATABOX s.r.o. - ZŠ

PF - za tlačivá - ŠEVT a.s. - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za potravinový tovar - TORO - Jozef Stašák - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TORO - Jozef Stašák - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA  Košice - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenske výrobky - Pekáreň L&A - ŠJ ZŠ

Fa - za priemyselný tovar - ELVO - Elvíra Vojteková - ZŠ

Fa - za vodné a stočné - VEOLIA a.s. - MŠ

Fa - za vodné a stočné - VEOLIA a.s. - ZŠ

Fa - za vypracovanie návrhu - Kvety JB - Ing. J. Bitalová- ZŠ

Fa - za potravinový tovar - Pekáreň A &L - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT Valice - OVD - ŠJ MŠ

Fa - za vzdelávacie služby  - Seminár APV WinIBEU a WinPAM - IVES Košice -  ZŠ

Fa - za tonery a servis počítačov - RIMI- Ing. Milan CIpó - MŠ

Fa - za potravinový tovar - CHRIEN spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za darčekové kupóny - LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. - soc.fond.

Fa - za prístupovú licenciu na portál www.proskoly.cz/sk - DATABOX s.r.o. - ZŠ

Fa - za mliečne výrobky - Tatranská mliekáreň - ŠJ ZŠ

Fa = za Mikulášske báličky - ATC -JR.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA  s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za predplatné periociká PORADCA 2013- PORADCA s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar  - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŽIK a.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice- ŠJ ZŠ

Fa - za pravidelný servis - ILLE spol.s.r.o. - ZŠ

Fa - za pravidelný servis -ILLE spol.s.r.o. - MŠ

Fa - za potravinový tovar - PENAM SLOVAKIA a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za mliečné výrobky - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - Mäso-Údeniny- TORO - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC-JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za tlačivá - ŠEVT a.s. - ZŠ

Fa - za drevovýrobky -  ÚSTAV NA VÝKON TRESTU ODŇATIA SLOBODY - MŠ

Fa - za monitorovanie objektu cez SRP - Patrol & Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za mliečne výrobky - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - A.Luptáková - ŠUMLUP-EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT - ECON vs. s.r.o.

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - A. Luptáková, ŠUMLUP - EXTRA - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o.  - ŠJ ZŠ

Fa - za knihy do Školskej knižnice - IKAR a.s. - ZŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - Telocvičňa

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - MŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - ZŠ

Fa  - zúčt. obdobie - Slovak Telekom - ZŠ

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP - Ladislav MATHEIDES - ZŠ

Fa - za knihy do Školskej knižnice - IKAR a.s. - ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L- ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar  BEATI s.r.o. ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky- Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za nákup hračiek - JOKER - AGA s.r.o. - MŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Slovak Telekom a.s  - ZŠ

 

Október

 

PREDFAKTÚRY

 

PF - za Ruský jazyk pre 6.roč. ZŠ - CD - Martinus.sk, s.r.o. - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za potravinový tovar  - Mäso- Údeniny 1 - J.Stašák - ŠJ MŠ

Fa - za stavebný materiál  - STAVIVÁ   GARAJ s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - PENAM SLOVAKIA - ŠJ ZŠ

Fa - za jedálenský servis - SKLO-PORCELÁN - ŠJ ZŠ

Fa - za kancelárske potreby - ESV plus.s.r.o. - ZŠ

Fa - za  učebné  pomôcky - Hmotná núdza - ESV plus.s.r.o. - ZŠ , MŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŽIK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TORO - J.Stašák - ŠJ ZŠ

Fa- za zúčt. obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - PENAM SLOVAKIA a.s. - ŠJ ZŠ

Fa - za stavebný materiál - Stavivá Garaj s.r.o. - ZŠ

Fa - za mliečne výrobky - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar  - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za odrornú prehliadku plynových zariadení - Jaroslav Bálint - MŠ

Fa - za odbornú prehliadku plynových zariadení - Jaroslav Bálint - ZŠ

Fa za odbornú prehliadku plynových zariadení - Jaroslav Bálint - ZŠ

Fa - za Ruský jazyk pre 6.roč. - CD - Martinus s.r.o.. - ZŠ

Fa - za popisovače na tabulu - SK -LINKA s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP EXTRA - Andrea Luptáková  - ŠJ MŠ

Fa  - za potravinový tovar - Ryba Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC -JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za opakovanú dodávku plynu - SPP a.s. - ZŠ

Fa - za opakované dodávky zemného plynu - SPP a.s. - telocvičňa

Fa - za opakované dodávky zemného plynu - SPP a.s. - MŠ

Fa - za potravinový tovar -  Andrea Luptáková - ŠUMLUP - EXTRA - ŠJ ZŠ

Fa - za dodávku a distribúciu elektriny- SSE  a.s. _ ZŠ

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telecom a.s.

Fa - monitorovanie objektu cez SRP - Patrol & Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - SNIEŽIK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za kancelárske potreby a školské pomôcky - VYTNES - Ing. Básti Oto - MŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT- Econ vs, s.r.o. - ZŠ

Fa - za priemyselný tovar - Ing.Michal Kalina - MÉDIA  - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC- JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za údržbu zavlažovacieho systému - Marian Bitala - MB závlahy a záhrady -ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Ladislav Kováč - Pekáreň A&L- ŠJ MŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Ladislav Kováč - Pekáreň A&L-ZŠ ŠJ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa- za potravinový tovar GPM VOZ s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za metodické príručky na CD k učebnici - Aitec s.r.o.- ZŠ

 

September

 

ZÁLOHOVÉ  FAKTÚRY

 

ZF- za jedálenske kupóny - LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za výkon činnosti TPO - kontrola komínov - Ladislav Matheides

Fa - za potravinový tovar  -  BEATI s.r.o.

Fa - za potravinový tovar - TORO - Jozef Stašák - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar Ryba Košice spol. .s.r.o.- ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - PENAM SLOVAKIA s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - Jozef Stašák - TORO - ŠJ ZŠ

Fa- za mliečne výrobky - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - vyúčtovacia za pravidelné dodávky zemného plynu - SPP a.s. MŠ

Fa - vyúčtovacia za pravidelné dodávky zemného plynu - SPP a.s. -telocvičňa

Fa- vyúčtovacia za pravidelné dodávky zemného plynu - SPP a.s - ZŠ

Fa - za jedálenske kupóny - LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. - ZŠ

Fa - za servisné obdobie - ILLE - Papier -Service SK spol.s.r.o. - ZŠ

Fa- za servisné obdobie - ILLE- Papier- Service SK spol. s.r.o. . MŠ

Fa - za potravinový tovar - CHRIEN spol.s.r.o-ŠJ ZŠ .

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za servis PC - Ing.Milan Cipó- RIMI - MŠ

Fa - za potravinový tovar - Ryba Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa- za potravinový tovar  - INMEDIA spol.s.r.o.. - ŠJ ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s.- ZŠ

Fa - za nákup chladničky - N.B.ELEKTROCENTRUM s.r.o. - ZŠ

Fa - za mliečne výrobky - Tatranská mliekáreň a.s. ŠJ MŠ

Fa - za stolárske práce - KALIBEN - Kaličiak

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za knihy - Kníhkupectvo alter ego s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP, V. Lupták - ŠJ MŠ

Fa - za monitorovanie objektu - Patrol @ Guard s.r.o.- ZŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT - ECON s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - Chrien s.r.o. - MŠ ŠJ

Fa - za zúčt. obdobie - Slovak Telekom a.s.

Fa - za vodné a stočné - VEOLIA a.s. - MŠ

Fa - za vodné a stočné - VEOLIA a.s. -ZŠ

 

August

 

ZÁLOHOVÉ FAKTÚRY

 

ZF - za tlačivá - ŠEVT a.s. - MŠ

ZF - za ročný poplatok za doménu zsozdany.sk - KdeJe Software s.r.o.

ZF - za tlačivá - ŠEVT a.s.

ZF - za jedálenské kupóny LE  CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

 

FAKTÚRY

 

Fa - za kancelárske potreby - ESV plus s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za tlačivá - ŠEVT a.s.- MŠ

Fa - za potravinový tovar - Šumlup Extra - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC - JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za kancelárske potreby - Ing. Milan Cipó - MŠ

Fa - za aktualizáciu aSc Rozvrhy 2013 - ASC Applied Software Consultants s.r.o. - ZŠ

Fa - za tlačivá - ŠEVT a.s. - ZŠ

Fa - za upratovacie vozíky a mopy - ADLERR s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za poplatok za doménu zsozdany.sk - KdeJe Software - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za jedálenské kupóny - LE CHEQUE  DEJEUNER s.r.o.

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - MŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a,s. -telocvičňa

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP.a.s. - ZŠ

Fa - za výkon šinnosti TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za aktualizáciu aSc Agendy 2013 - ASC Applied Software Consultants, s.r.o. - ZŠ

Fa - za vykonanie hygienického auditu - MEDICENTRUM, MUDr.Pavel Slanina -ZŠ

Fa - za stavebný materiál - Stavivá- Garaj s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s.

Fa - za monitorovanie objektu  - Partol & Guard s.r.o. - ZŠ

 

Júl

 

FAKTÚRY

 

Fa - za čistiace pomôcky - MÉDIA - Ing. Michal Kalina - MŠ

Fa - za kancelárske potreby - VYTNES - Ing. Oto Básti -MŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT Valice - ŠJ MŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT  Valice - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s.

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s.

Fa - za vypracovanie projektovej dokumentácie požiarnej ochrany - Ing. Longaiová Anna - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za opravu elektrického sporáku - Szelec Attila - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - SUMLUP  EXTRA - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TORO Jozef Stašák - ŠJ MŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT - ECON vs. s.r.o. - ZŠ

Fa - za neónové svietidlá - Ing.Milan Podhora - CONSTRUCT - ZŠ

Fa - za potravinový tovar  - TORO Joozef Stašák - ŠJ ZŠ

Fa - ciachovanie váh - Slovenská legálna metrológia - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - GPM VOZ s.r.o.-ŠJ ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu - Patrol&Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telocom a.s.

Fa - za predtlačené poštové poukážky - LINDIS  LADISLAV - LI-NOX - ŠJ ZŠ

Fa - za stavebný materiál - STAVIVÁ - Garaj s.r.o. - ZŠ

Fa - za BRANO zatvar. - MOLOMPEX ss.r.o. - ZŠ

Fa - za odbornú prehliadku a odstránenie zistených závad na telových. náradí - Mgr. Marian BAČÍK - ZŠ

Fa - za odbornú prehliadku a odstránenie zistených závad na telových.náradí - Mgr. Marian BAČÍK -MŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - MŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - telocvičňa

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - ZŠ

 

Jún

 

FAKTÚRY

 

Fa - za ptravinový tovar - TORO - Jozef Stašák- ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TORO - Jozef Stašák - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - GPM VOZ s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT  VALICE - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. -ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za metodické príručky - AITEC s.r.o. - ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň L&A - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC - JR, s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa . za údržbu zavlažovacie systému a dodávku materiálu - MB závlahy a záhrady - ZŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise - ECON vs, s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za mliečne výrobky - Tatranská mliekáreň a.s. ŠJ MŠ

Fa - za optické myši - PRINT TRADE s.r.o. - ZŠ

Fa - za činnosť TPO, BOZP- Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za kamene riečne - BETOS - SOF s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za drevené stoly a lavičky - Ústav na výkon trestu odňatia slobody -ZŠ

Fa - za obedy a ďakovné listy k jubileu  - Rada ZO OZ PŠaV

Fa - za vodné a stočné - VEOLIA a.s. - ZŠ

Fa - za vodné a stočné - VEOLIA a.s - MŠ

Fa - za priemyselný tovar - ŠUMLUP  EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - potravinový tovar - ŠUMLUP EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za mliečne výrobky - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP EXTRA - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za opravu napájacieho adaptera k NTB HP - MB TECH BB s.r.o. - ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu - Patrol&Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za stavebný materiál - STAVIVÁ - Garaj s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Slovak Telekom a.s.

Fa - za potravinový tovar - GPM VOZ s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar -  INMEDIA spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP - telocvičňa

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP - ZŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP -  MŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za pravidelný servis - ILLE spol.s.r.o. _ MŠ

Fa - za pravidelný servis - ILLE spol.s.r.o. - ZŠ

 

Máj

 

ZÁLOHOVÉ  FAKTÚRY

 

ZF - za mzdový program - IVES  Košice - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za čistiace prostriedky - STRAMIX - ZŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT  Valice - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar TORO - Jozef Stašák - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC - JR s.r.o. - ŠJ  ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TORO - Jozef Stašák -ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - GPM VOZ s.r.o. - SJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za ručníky - ESV plus s.r.o. - ZŠ

Fa - za mzdový program - IVES Košice - ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Orange Slovensko a.s.

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o.-SJ MŠ

Fa - za mliečne výrobky - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa- za výpočtovú techniku - Print Trade a.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za kancelárske potreby - ESV plus. s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Slovak Telekom a.s.

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za dodávku a sadenie kvetín - Ján Vargic- ZŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT -  ECON vs. s.r.o.- ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - TROPICO Juice s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - GPM VOZ s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu - Patrol&Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za stavebný materiál - STAVIVÁ   Garaj  s.r.o. - ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - MŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - telocvičňa

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s.- ZŠ

Fa - za  výkon činnosti TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - predplatné časopisu - PAMIKO spol.s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP EXTRA - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

 

Apríl

 

ZÁLOHOVÉ FAKTÚRY

 

ZF - za tlačivá - ŠEVT a.s. -ZŠ

ZF - za stravné kupóny - LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. -ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za pekárenské výrobky - PEKÁREŃ A&L- ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - GPM VOZ, s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za mliečne výrobky - Tatranská mliekáreň - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TORO - Jozef Stašák  - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC -JR, s.r.o. -ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA KOŠICE spol.s.r.o.-ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - AETERA s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TORO - Jozef Stašák - ŠJ MŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT VALICE- ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o.- ŠJ ZŠ

Fa - za čistiace prostriedky - Marian Strapko, STRAMIX - ZŠ

Fa - za priemyselný tovar - ŠUMLUP EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP EXTRA - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - CHRIEN spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. _ ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP EXTRA - ŠJ ZŠ

Fa - za tlačivá - ŠEVT a.s. - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s.

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT - ECON vs, s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - GPM VOZ s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA, spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - SJ ZŠ

Fa - za slávnostnú večeru ku DŇU UČITEĽOV - František Nyíri - soc.fond.

Fa- za odvoz fekálií - AGRORIS s.r.o. - ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu - Patrol&Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za mliečne výrobky - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za stravné kupóny - LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. -ZŠ

Fa - za servisné obdobie - ILLE spol.s.r.o. -MŠ

Fa - za servisné obdobie - ILLE spol.s.r.o. - ZŠ

Fa  - za zúčt.obdobie - Slovak Telekom a.s.

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - telocvičňa

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - ZŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - MŠ

Fa - za potravinový tovar - MECOM GROUP s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L- ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o.- ŠJ ZŠ

 

Marec

 

FAKTÚRY

 

Fa - za potravinový tovar - TORO- Jozef Stašák - ŠJ ZŠ

Fa - za preventívne psychologické poradenstvo - Doc.PhDr.Janka Spišiaková, CSc.JANIG

Fa - za vykonané stolárske práce - K&B Stolárstvo Peter Benko

Fa - potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za školské ovocie - GEMERPRODUKT Valice - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - MECOM GROUP s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC-JR, s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o. -  ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA, s.r.o. -  ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Orange

Fa - za potravinový tovar - CHRIEN spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za kancelárske potreby - ESV plus. s.r.o. - ZŠ

Fa - za opravu tlačiarne - Print Trade s.r.o. - MŠ

Fa - PLAST MONT s.r.o. - ZŠ

Fa - čistiace prostriedky - MÉDIA - Ing. Michal Kalina - MŠ

Fa -  za potravinový tovar - MECOM GROUP s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - GPM VOZ s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za pomôcky HN - ESV plus s.r.o. - ZŠ

Fa - ESV plus, s.r.o. - Projekt Orange - ZŠ

Fa - za učebné pomôcky - Učebné pomôcky spol.s.r.o. Projekt Orange  - ZŠ

Fa - za zúčt.obdobie - Slovak Telecom a.s.

Fa - za mliečne výrobky  - Tatranská mliekáreň a.s.- ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - CHRIEN, spol.s.r.o.-ŠJ ZŠ

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP - Ladislav Matheides - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP EXTRA - V.Lupták - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol. s.r.o.

Fa - za  potravinový tovar - INMEDIA spol. s.r.o.

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol.s.r.o.

Fa - za potravinový tovar - GPM VOZ s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravninový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC-JR, s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ŠUMLUP EXTRA - V.Lupták - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L- ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - MECOM GROUP .s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za pekárenské výrobky - Pekáreň A&L- ŠJ ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu - Patrol&Guard, s.r.o.- ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Slovak Telekom a.s.

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s. - telocvičňa

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu -SPP a.s.- ZŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - SPP a.s.- MŠ

Fa - za vodné a stočné - VEOLIA a.s. - MŠ

Fa - za vodné a stočné - VEOLIA a.s. - ZŠ

Fa - za správu siete a pravidelnom servise IT - ECON vs. s.r.o.

 

Február

 

ZÁLOHOVÉ  FAKTÚRY

 

ZF - za stravné kupóny - LE CHQUE DEJEUNER s.r.o. - soc.fond.

 

FAKTÚRY

 

Fa - za aktualizáciu webstránky - Ing. Martin Schiller - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - TORO - Jozef Stašák - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - GPM VOZ, s.r.o. _ ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice.spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za stolárske práce - P.Benko- K&B Stolárstvo - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA spol. s.r.o. - ZŠ ŠJ

Fa - za mliečne výrobky - Tatranská mliekáreň. a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - MECOM GROUP s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za varnú kanvicu - J.R.A., s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za kancelárske potreby - Ing. Milan Cipó - RIMI - MŠ

Fa - za zúčt.obdobie -  Orange Slovensko, a.s.

Fa - za dodávku a distribúciu elektriny - MŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za stravné kupóny - LE CHQUE DEJEUNER s.r.o.   - soc.fond.

Fa - za dodávku a distribúciu elektriny -  SSE a.s. -ZŠ

Fa - za potravinový tovar MECOM GROUP s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Slovak Telekom a.s.

Fa - za čistiace prostriedky na PC - Mgr. Peter Moško- ZŠ

Fa - za nákup kníh  - Mgr. Helena Turziková - ZŠ

Fa - PIXTON COMICS INC.- Projekt Orange ZŠ

Fa dodávky za servisné obdobie - ILLE - MŠ

Fa dodávky za servisné obdobie - ILLE - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - INMEDIA, spol. S:.r.o.-ŠJ ZŠ

Fa - za nákup kancelárskych potrieb ESV plus, s.r.o. - ZŠ

Fa - ESV.plus, s.r.o. Projekt Orange -ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ATC- JR, s.r.o.-- ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - ASTERA s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - RYBA Košice spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar - CHRIEN spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za nákup komiksov  -  CLIOS, spol. s.r.o.Projekt Orange- ZŠ

Fa - za chlieb a pečivo - Pekáreň A&L -ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar - V. Lupták - ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar -MECOM GROUP s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za čistiace prostriedky  - GASTROMIX ŠIMINO s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa- za potravinový tovar  --INMEDIA, spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar -  INMEDIA, spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar  - V. Lupták - ŠJ ZŠ

Fa- za potravinový tovar  - GPM VOZ s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - Slovak Telekom a.s.

Fa - za výkon činnosti TPO, BOZP - L. Matheides - ZŠ

Fa - za monitorovanie objektu - Patrol&Guard s.r.o. - ZŠ

Fa - za potravinový tovar - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za opakovanú dodávku plynu - SPP - telocvičňa

Fa - za opakovanú dodávku plynu - SPP - MŠ

Fa- za opakovanú dodávku plynu - SPP - ZŠ

 

Január     

 

ZÁLOHOVÉ FAKTÚRY

 

ZF -za nákup jedálnych kupónov  - ZŠ

 

FAKTÚRY

 

Fa - za správu siete  a pravidelnom servise IT- ECON vs, s.r.o. -ZŠ

Fa - za potravinový tovar - MECOM GROUP s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za chlieb a pečivo - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar TORO, Jozef Stašák - ŠJ ZŠ

Fa - za servis hasiacich prístrojov - Feješ Mikuláš - ZŠ

Fa - za potravinový tovar ASTERA s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa - za nákup jedálnych kupónov - LE CHQUE DEJEUNER s.r.o.

Fa  - za potravinový tovar  RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa -  KEO, s.r.o.

Fa - za potravinový tovar GEMERPRODUKT Valice - SJ MŠ

Fa - za potravinový tovar MECOM GROUP s.r.o. - SJ MŠ

Fa - za potravinový tovar CHRIEN spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za servis hasiacích prístrojov - Feješ Mikuláš MŠ

Fa - za potravinový tovar ASTERA,s.r.o.- ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar GPM VOZ s.r.o.- SJ ZŠ

Fa - za zôčt. obdobie Orange

Fa - za potravinový tovar Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa - za zúčt.obdobie  T Com, Slovak Telekom, a.s.

Fa - za potravinový tovar Ryba Košice spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa - za potravinový tovar Mecom Group s.r.o. -ŠJ MŠ

Fa - za potravinový tovar Ryba Košice spol.s.r.o. -ŠJ ZŠ

Fa- za  potravinový tovar ATC-JR, s.r.o.- ŠJ ZŠ

Fa - za opakovanú dodávku plynu telocvičňa

Fa - za opakovanú dodávku plynu - ZŠ

Fa - za opakované dodávky plynu SPP - MŠ

 

FAKTÚRY 2011

 

Marec

 

ZÁLOHOVÉ  FAKTÚRY

 

ZF - VS SR - on line - ročný prístup

 

FAKTÚRY

 

Fa za potravinový tovar - ŠJ MŠ

Fa - SK-LINKA s.r.o. - HN pomôcky

Fa - za potravinový tovar - GMP VOZ s.r.o. -ŠJ ZS

Fa  -za potravinový tovar - GMP VOZ s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa -  za potravinový tovar - Andrea Luptáková - ŠJ ZŠ

Fa - Ing. Michal Kalina - MÉDIA - MŠ

Fa - Okresné stavebné bytové družstvo, R.Sobota - ZŠ

Fa  - za zúčtovacie obdobie - T Mobile - ZŠ

Fa -  za potravinový tovar - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa -  za potravinový tovar - ASTERA - ŠJ MŠ

Fa - ZO-LY, s.r.o, R.Sobota - ZŠ

Fa  -  za potravinový tovar - ŠJ MŠ

Fa - za nákup potravín - MECOM GROUP - ŠJ MŠ

Fa  - za poskytovanie PZS

Fa -  za výkon činnosti TPO a BOZP - ZŠ

Fa - za zúčt. obdobie - T COM

Fa -  za monitorovanie objektu - ZŠ

Fa  - dodávky za servisné obdobie - ILLE - ZŠ

Fa -  dodávky za servisné obdobie - ILLE - MŠ

Fa -  za nákup potravín - CHRIEN s.r.o., - ŠJ ZŠ

Fa -  za nákup potravín - MECOM GROUP - ŠJ MŠ

Fa  - za opakovanú dodávku zemného plynu SPP - MŠ

Fa  - za opakovanú dodávku zemného plynu  SPP - telocvičňa

Fa  - za opakovanú dodávku zemného plynu  SPP- ZŠ

Fa -  za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice

Fa - za správu siete a pravidelný servis IT - ZŠ

 

Február

 

ZÁLOHOVÉ  FAKTÚRY

 

ZF - CAD-HOC kupóny - soc. fond

ZF - predplatné "PORADCA 2011"

 

FAKTÚRY

 

Fa -  za nákup pekárskych výrobkov - ŠJ MŠ

Fa  - za nákup pekárskych výrobkov - ŠJ ZŠ

Fa  - za dodávku a distribúciu elektriny - MŠ

Fa  - za nákup potravín - Tatranská mliekáreň, a.s. - ŠJ MŠ

Fa  - za vodné a stočné - MŠ

Fa  - za vodné a stočné - ZŠ

Fa  - za zúčtovacie obdobie - Orange Slovensko, a.s. - ZŠ

Fa  - za nákup potravín - ATC-JR, s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa  - za nákup potravín - RYBA Košice spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa -  za nákup potravín - TORO - ŠJ ZŠ

Fa -  za nákup čistiacich prostriedkov - ŠJ ZŠ

Fa  -  za nákup potravín - MECOM GROUP s.r.o.

Fa -  za nákup potravín - Tatranská mliekáreň a.s. - ZŠ

Fa  - za dodávku a distribúciu elektriny - ZŠ

Fa -  za zúčtovacie obdobie - T Mobile - ZŠ

Fa  - za správu siete a pravidelný servis IT - ZŠ

Fa -  za opravu dorozumievacieho zariadenia - ZŠ

Fa -  za nákup kancelárskych potrieb - ESV plus, s.r.o. - ZŠ

Fa  - za nákup potravín - Andrea Luptáková ŠUMLUP-EXTRA - ŠJ ZŠ

Fa - kupóny CAD-HOC - sociálny fond

Fa - predplatné PORADCA 2011

Fa -  za nákup kníh - Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. - ZŠ

Fa -  za nákup potravín - RYBA Košice - ŠJ ZŠ

Fa  - za nákup potravín - RYBA Košice - ŠJ ZŠ

Fa -  za nákup potravín - ŠJ ZŠ

Fa -  za nákup pekárenských výrobkov - ŠJ ZŠ

Fa  - za nákup potravín - TORO - ŠJ ZŠ

Fa  - za nákup potravín - GMP VOZ s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa -  za nákup potravín - GPM VOZ s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa -  za nákup potravín - Chrien spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Fa -  za výkon činnosti TPO a BOZP

Fa -  za telek. služby - T Com, Slovak Telekom, a.s.

Fa -  za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby

Fa -  za nákup potravín - ŠUMLUP EXTRA Ožďany - ŠJ MŠ

Fa  - za monitorovanie objektu

Fa -  za nákup jedálnych kupónov

Fa -  za switch - ZŠ

Fa  - za nákup školských tlačív - ZŠ

Fa -  za opakovanú dodávku zemného plynu - MŠ

Fa  - za opakovanú dodávku zemného plynu - telocvičňa

Fa -  za opakovanú dodávku zemného plynu - ZŠ

Fa -  za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice

Fa  - za nákup potravín - MECOM GROUP s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa  - za nákup potravín - INMEDIA, spol.s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa -  za nákup pekárenských výrobkov - ŠJ MŠ

 

Január

 

ZÁLOHOVÉ  FAKTÚRY

 

ZF - za nákup jedálnych kupónov

ZF - nákup tlačív - ŠEVT a.s.

 

FAKTÚRY

 

Fa -  za nákup potravín - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ MŠ

Fa  - za nákup potravín - Mecom Group s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa -  za revíziu hasiacich prístrojov - MŠ

Fa  - za revíziu hasiacich prístrojov - ZŠ

Fa -  za zúčtovacie obdobie - Orange - ZŠ

Fa -  za nákup tlačív - ZŠ

Fa  - za kancelárske potreby - ZŠ

Fa  - za vyhotovenie skríň- ZŠ

Fa -  za dodávku a distribúciu elektriny - MŠ

Fa  - za dodávku a distribúciu elektriny - ZŠ

Fa  - za tlačiarenske práce - LINDIS LADISLAV LI-NOX - ŠJ ZŠ

Fa -  za nákup surovín - MECOM GROUP s.r.o. - ŠJ MŠ

Fa -  za nákup surovín - CHRIEN - SJ ZŠ

Fa  - za nákup surovín - CHRIEN - SJ MS

Fa - T Mobile

Fa -  za monitorovanie objektu ZS

Fa  - ILLE - pravidelný servis

Fa -  Ille - pravidelný servis

Fa  - za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice

Fa -  za výkon činnosti T-PO a BOZP

T Com - fa za telekomunikačné služby

Fa  - za opakovanú dodávku zemného plynu - MŠ

Fa -  za opakovanú dodávku zemného plynu - ZŠ

Fa - za opakovanú dodávku zemného plynu - telocvičňa