Zdieľať

 

Vedúca ŠJ ubezpečuje rodičov žiakov a všetkých stravníkov, že hovädzie, bravčové a hydina sú do nášho stravovacieho zariadenia dodávané firmou TAURIS a.s. a firmou KIPA s.r.o., ktoré spolupracujú s overenými a schválenými bitúnkami, dodávateľmi, ktorí spĺňajú legislatívne požiadavky.

Tel. kontakt: 0905 444 560
Vedúca ŠJ: Anna Malatincová

Finančné pásma platné od 1.9.2019
3. finančné pásmo vydané MŠVVŠ SR:

POPLATKY ZA STRAVU:

Platné od 1.11.2021

Žiaci ročníkov 1.-4.
• stravník 1,21 €/deň + 0,10 € RN/ 1 obed

Žiaci ročníkov 5.-9.
• stravník 1,30 €/deň + 0,10 € RN/ 1 obed

Žiaci v hmotnej núdzi
Žiaci ročníkov 1.-4.
- stravník 0,01 € RN/ 1 obed
Žiaci ročníkov 5.-9.
- stravník 0,10 € RN/ 1 obed

Cudzí stravníci
• dospelý a cudzí stravník 1,41 €/deň + 1,57 € RN/ 1 obed ==> 2,98 € /deň/obed


Pozn. Poplatok za stravu sa uhrádza mesiac dopredu.
Obed sa podáva od 10:45 do 13:45 hod.
číslo účtu IBAN: SK64 5600 0000 0006 4307 4007


Stravníci v ŠJ
Celkový počet stravníkov: 120

Zdieľať