ZMLUVY 2019

 

MAREC

 

Dohoda oplatbách za opakovanú dodávku elektriny - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ

 

FEBRUÁR

 

Dodatok k zmluve č. 287/2010/SRP - Patrol & Guard s.r.o. - ZŠ

Dohoda o platbách - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ

Rámcová zmluva - Globactive s.r.o. - ŠJ ZŠ

 

JANUÁR

 

Dohoda o platbách za opakovanú dodávku zemného plynu - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - MŠ

Dohoda o platbách za opakovanú dodávku zemného plynu - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - telocvičňa

Dohoda o platbách za opakovanú dodávku zemného plynu - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ

Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - MŠ 

Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektiny -  SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ

 

ZMLUVY 2018

 

 

NOVEMBER

 

Rámcová kúpna zmluva - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Dohoda o platbách za opakovanú dodávku zemného plynu - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ

Dohoda o platbách za opakovanú dodávku zemného plynu - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ

Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ 

 

 

OKTÓBER

 

Dohoda o platbách za opakovanú dodávku zemného plynu - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Dohoda o platbách - SLOVAKIA Energy s.r.o.

 

SEPTEMBER

 

Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku číslo: 2018_MPC_ŠOV_ZŠ_DB_078- ZŠ

Návrh zmluvy o pravidelnej revízii a servisnej oprave IP kamerového systému - Adasko group s.r.o. - ZŠ

Dohoda č. 18/31/054/238 o poskytnutí finančného prísp. na podporu vytvár. prac.miest u verej. zamest. vo vymedzených oblast. zamest.pre UoZ v rámci projektu ,,Cesta na trhu práce 2" - Opatrenie č.2 - 2 .casť

Dohoda č. 18/31/054/238 o poskytnutí finančného prísp. na podporu vytvár. prac.miest u verej. zamest. vo vymedzených oblast. zamest.pre UoZ v rámci projektu ,,Cesta na trhu práce 2" - Opatrenie č.2 - 1 .casť 

Dohoda o platbách - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ 

Kúpna zmluva - T-613 s.r.o. - ŠJ ZŠ

 

August

 

Kúpno - predajná zmluva - PEKÁREŇ spol.s.r.o. HaliČ  - ŠJ ZŠ

Kúpna zmluva - rámcová - ATC- JR s.r.o. - ŠJ ZŠ

Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb - KOMENSKY s.r.o. - ZŠ

Rámcová kúpna zmluva - ŠEVT a.s. - ZŠ

 

JÚL

 

Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ

 

JÚN

 

Dodatok k zmluve č. 287/2018/SRP o ochranných bezpečnostných službách - PATROL & GUARD s.r.o. - ZŠ

Zmluva o spolupráci  - Strom života - ZŠ

Kúpno - predajná zmluva - PEKÁREŇ spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny - Slovakia Energy s.r.o. - ZŠ

 

MÁJ

 

Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny - SLOVAKIA ENERGY s.r.o.  - ZŠ

 

APRÍL

 

Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov - osobnýudaj.sk - ZŠ

 

MAREC

 

Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriky - SLOVAKIA  ENERGY s.r.o. - ZŠ 

 

FEBRUÁR

 

Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ 

 

JANUÁR

 

Dohoda o platbách za opakovanú dodávku zemného plynu -  SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - MŠ

Dohoda o platbách za opakovanú dodávku zemného plynu - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ

Dohoda o platbách za opakovanú dodávku zemného plynu - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - Telocvičňa

Oznámenie o zmene obchodného mena spoločnosti - Up Slovensko s.r.o. - ZŠ

Dohoda i platbách za opakovanú dodávku elektriny - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ

Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - MŠ


ZMLUVY 2017

 

SEPTEMBER

 

Rámcová kúpna zmluva - TAURIS a.s. - ŠJ ZŠ

Zmluva o partnerstve - Centrum vedecko - technických informácií SR - ZŠ

Poistná zmluva - Zodpovednosť fyzických a právnických osôb - KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. - ZŠ

Poistná zmluva - Zodpovednosť fyzických a právnických osôb - KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. - MŠ

Kúpna zmluva - T- 613 s.r.o. - SJ ZŠ

Zmluva o spolupráci - GASTRONOMY  SHOP s.r.o. - ŠJ ZŠ

Rámcová kúpna zmluva - INMEDIA spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Dohoda o platbách za opakovanú dodávku zemnného plynu - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - MŠ

 

MÁJ

 

Dohoda o poskytnutí  finančného  príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamest. vo vymedzených oblastiach  zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu ,,CESTA NA TRHU PRÁCE" - AKTIVITA č.3 - ÚPSVaR - I.časť

 

Dohoda o poskytnutí  finančného  príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamest. vo vymedzených oblastiach  zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu ,,CESTA NA TRHU PRÁCE" - AKTIVITA č.3 - ÚPSVaR - II. časť

 

FEBRUÁR

 

Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny - SLOVAKIA  ENERGY s.r.o. - ZŠ

Dohoda o platbách  za opakovanú dodávku zemného plynu - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - MŠ

 

JANUÁR

 

Rámcová kúpna zmluva - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ ZŠ

Dohoda o platbách  za opakovanú dodávku zemného plynu - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ

Dohoda o platbách  za opakovanú dodávku zemného plynu  - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - telocvičňa

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny  - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - MŠ

 

ZMLUVY  2016

 

NOVEMBER

 

Rámcová kúpna zmluva - BIDVest - ŠJ MŠ

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telkom a.s. - ZŠ

 

OKTÓBER

 

Dohoda o spoluprácu - ZŠ pre žiakov sluchovým postihnutím internátna - ZŠ

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verjných služieb - ORANGE Slovensko a.s. - II.časť

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb  - ORANGE Slovensko a.s.- I.časť

 

SEPTEMBER

 

Dohoda o platbách - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - telocvičňa

Dohoda o pltbách - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - MŠ

 

AUGUST

 
Obchodná zmluva - SNIEŹIK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Rámcová kúpna zmluva - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Obchodná zmluva o podmienkach dodávania tovaru - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Kúpna zmluva - rámcová zmluva - ATC - JR s.r.o. - ŠJ ZŠ 

 

JÚN

 

Zmluva o dielo č.R_59/2016 - IVeS  Košice - ZŠ

 

MÁJ

 

Zmluva o zverení majetku do správy - Obec Ožďany  - MŠ

 

APRÍL

 

Darovacia zmluva  - Centrum vedecko - technických informácií SR - ZŠ

Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - SLOVAK ENERGY s.r.o. - ZŠ 

Rámcová zmluva o združenej dodávke elekriny - SLOVAK ENERGY s.r.o. - MŠ

Rámcová zmluva o združenej dodávke zemného plynu  - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - telocvičňa

Rámcová zmluva o združenej dodávke zemného plynu - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - MŠ

Dohoda o platbách za opakované dodávky plynu  - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ

Dodatok č.1 k zmluve č. SDA00044548 - SLOVAKIA ENERGY  s.r.o. - ZŠ

Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb - Dôvera ZP - ZŠ

 

MAREC

 

Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 - v rámci národného projektu ,,Šanca na zamestnanie"- ÚPSV a R - ZŠ

 

FEBRUÁR 

 

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ  u verejných zamestnávateľov podľa § 54 -  v rámci národného projektu  ,,Šanca na zamestnanie" - 2.časť -   ÚPSV a R - ZŠ

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ  u verejných zamestnávateľov podľa § 54 - v rámci národného projektu  ,,Šanca na zamestnanie" - 1.časť -   ÚPSV a R - ZŠ

 

JANUÁR

 

Dodatok  k Zmluve o poskytovaní služieb - KOMENSKY s.r.o. - MŠ

Dohoda o platbách za opakované dodávky - zemného plynu  - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - SSE - ZŠ

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu  - SSE - MŠ

 

ZMLUVY 2015

 

DECEMBER

 

 Dohoda č. 194/§52a/2015  na vykonanie aktivačnej činosti formou dobrovoľníckej služby - ÚPSVaR

 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb -  Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Dohoda o platbách  - SLOVAKIA ENERGY s.r.o. - ZŠ

 

NOVEMBER

 

Dodatok k zmluve o spolupráci pri realizácii národného projektu ,,Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostreníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami". - ZŠ

 

SEPTEMBER

 

 Rozšírenie poistnej zmluvy - Komunálna poisťovňa a.s. - MRK II , MŠ

Návrh poistnej zmluvy pre poistnie zodpovednosti za škodu práv.osôb a  podnikajúcich fynančných osôb - Komunálna poisťovňa a.s - ZŠ

Návrh poistnej zmluvy pre poistnie zodpovednosti za škodu práv.osôb a  podnikajúcich fynančných osôb - Komunálna poisťovňa a.s - MŠ

 Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERASMUS+ -  SAAIC

Zmluva o bežnom účte - Prima banka Slovensko a.s. -  Erasmus - ZŠ

 

AUGUST

 

Súhlas odberateľa s elektronickou komunikáciou - DETOX - ZŠ

 

MÁJ

 

Dodatok č.3 - k  Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy v znení Dodatku č.1 a Dodatku č.2 - "Inkluzívny model vzdelávania na predprimárom stupni škol.sústavy č.2013_MRKII_BB_BB_044 - MŠ

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - Komunálna poisťovňa a.s - MŠ MRKII

 

APRÍL

 

Licenčná zmluva o priebežnej aktualizácií SW - Verejná inform.služba spol. s.r.o. - ŠJ ZŠ

Zmluva o poskytnutí služieb - Vargicová Eva - ZŠ

 

MAREC

 

Rámcová dohoda - Baribal - MŠ

Rámcová kúpna zmluva - STAVIVÁ  Garaj s.r.o. - ZŠ

Rámcová zmluva - PRINT TRADE s.r.o.  - ZŠ

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - Slovak Telekom a.s. - MŠ

Výpoveď znluvy - Slovak Telekom a.s. - MŠ

Návrh poistnej zmluvy - Komunálna poisťovňa a.s. -  MRKII- MŠ

 

FEBRUÁR

 

Rámcová zmluva - SLOVAKIA  ENERGY - ZŠ

Zmluva o poskytovaní služieb - Eva Vargicová - ZŠ

Dohoda o spolupráci  - Univerzita Mateja Bela - ZŠ

 

JANUÁR

 

Dodatok č.2 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácií pedag.modelu školy s celodenným výchovným sastémom v rámci nár.projektu- "Vzdelávaním pedag.zam k inklúzií marginalizovaných rómskych komunít č.2012_MRK_PO_BB_227 - ZŠ

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra - SSE a.s. - ZŠ

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra - SSE a.s. - MŠ

Čiastková zmluva k rámcovej zmluve - DATALAN  a.s. - ZŠ

Rámcová zmluva - DATALAN a.s. - ZŠ

 

ZMLUVY 2014

 

DECEMBER

 

Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru - Daffer spol.s.r.o. - ZŠ

Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru - ESV plus s.r.o. - ZŠ

Dodatok k  Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy v znení Dodatku č.1 - Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy "č. 2013- MRKII_BB_BB_044 - MŠ

 

NOVEMBER

 

Zmluva o poskytovaní verejných služieb + dodatok - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Zmluva o spolupráci pri real.nár.projektu - Podpora profes.orient.žiakov ZŠ na odborné vzdel. a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej vých. zameranej na rozvoj prac. zruč. a práca s talentami - číslo PV - 00462/2014 - ZŠ

 

OKTÓBER

 

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu práv.os. - Komunálna poisťovňa  - MRK II - MŠ

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpov.za škodu práv.os. - Komunálna poisťovňa - MŠ

Zmluva o zverejnení majetku do správy - Obec Ožďany - ZŠ

 

 SEPTEMBER

 

Dodatok č.1 k Zmluve o účasti na projekte č.20060/26120130025 -  MPC - Projekt AMV  - ZŠ

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb  - Komunálna poisťovňa a.s - ZŠ

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb  - Komunálna poisťovňa a.s - MŠ

Dodatok k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácií inkluzívneho modelu vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy č.: 2013_MRKII__BB_BB_044 - MŠ

Zmluva o výpožičke - Slovenský šachový zväz - ZŠ

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu práv. a podnik. fyz. osôb - Komunálna poisť. Projekt AMV

Dodatok č.1 k Zmluvám o dodávke plynu - SPP a.s. - MŠ, Telocvičňa

Zmluva o bezplatnom prevode majetku štátu - Národné športové centrum - ZŠ

 

AUGUST

 

Zmluva o správe siete a pravidelnom servise IT - ECON vs, s.r.o. - MŠ

 

JÚL

 

Rámcová kúpna zmluva - Tatranská mliekáreň a.s. - ŠJ ZŠ

Dodatok p poistnej zmluve č.109001818 - Poistenie majetku a zodpov. za škodu  práv. os. - Komunálna poisťovňa  - MRK I - ZŠ

 

JÚN

 

Rámcová kúpna zmluva  Tatranská mliekáreň - ŠJ MŠ 

Zmluva o pripojení do distribučnej siete -  3.časť- SPP a.s. - ZŠ

Zmluva o pripojení do distribučnej siete -  2.časť- SPP a.s. - ZŠ

Zmluva o pripojení do distribučnej siete -  1.časť- SPP a.s. - ZŠ

Zmluva o výpožičke - Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálného školstva - MŠVVaŠ - ZŠ

Zmluva o výpožičke - Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva -  MŠVVaŠ - MŠ

Zmluva o bezplatnom prevode hnuteľného majetku číslo: 2014_MRK II_BB_BB-028 - MPC -- 2.časť-  MŠ

Zmluva o bezplatnom prevode hnuteľného majetku číslo: 2014_MRK II_BB_BB-028 - MPC -- 1.časť-  MŠ

Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu  - NÚCEM - ZŠ

Návrh o poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - Komunálna poisťovňa a.s. - ZŠ

 

MÁJ

 

Zmluva o účasti na projekte - MPC

Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby - Medicinsko - preventívna s.r.o.  -  ZŠ

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právníckých osôb a podnikajúcich fyzických osôb - Komunálna poisťovňa a.s.  - MŠ

 

APRÍL

 

Regionálna zmluva o dodávke tovaru - TAURIS Cassovia - ŠJ ZŠ

 

JANUÁR

 

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - SSE - MŠ

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfaktutovanú elektriku - SSE - ZŠ

Zmluva č. P- 4502527400 o využívaní elektronických služieb - Union ZP a.s. - ZŠ

Zmluva o zverení majetku do správy - Obec Ožďany - ZŠ 

Zmluva č. P- 4502527400 o využívaní elktronických služieb - UNION zdravotná poisťovňa a.s. - ZŠ

 

 

ZMLUVY 2013

 

 

DECEMBER

 

Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky  -  Národný projekt: Moderné vzdelávanie pre všeobecno - vzdelávacie predmety - ZŠ

 

NOVEMBER

 

Dodatok k zmluve o dodávke plynu - SPP - ZŠ

 

OKTÓBER

 

Zmluva o poskytovaní zdrav. starostlivosti v odbore klin.logopédia pre dospelých a deti - Logopedická ambulancia  - ZŠ

 

SEPTEMBER

 

Zmluva o dielo - LINO SHOP - ZŠ

Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu - ÚIPŠ - ZŠ

 

JÚL

 

Zmluva o zvájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívného modelu vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy v rámci národného projektu MRKII - MŠ - 3.časť

Zmluva o zvájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívného modelu vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy v rámci národného projektu MRKII - MŠ - 2.časť

Zmluva o zvájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívného modelu vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy v rámci národného projektu MRKII - MŠ - 1.časť

Darovacia zmluva ŠPÚ - 2.časť - ZŠ

Darovacia zmluva - ŠPÚ - 1.časť - ZŠ 

 

JÚN

 

Poistná zmluva - PROJEKT MRK - Komunálna poisťovňa a.s. - 2.časť - ZŠ

Poistná zmluva - PROJEKT  MRK  -  Komunálna poisťovňa a.s. - 1.časť. -  ZŠ 

Zmluva o azdruženej dodávke elektriny - SSE a.s. - MŠ

Zmluva o združenej dodávke elektriny - SSE a.s - ZŠ

Zmluva o ráncových podmienkách spolupráce pri realizácií projektu - NÚCEM - 2.časť - ZŠ

Zmluva o ráncových podmienkách spolupráce pri realizácií projektu - NÚCEM - 1.časť- ZŠ

 

MÁJ

 

Zmluva o poskytnutí služby - Ekronn s.r.o. - 2. časť - ŠJ ZŠ

Zmluva o poskytnutí služby - Ekronn s.r.o. - 1.časť - ŠJ ZŠ

 

FEBRUÁR

 

Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne - ÚPSV a R - ZŠ

 

JANUÁR

 

Dohoda o platbách za odobratú ale nevyfakturovanú elektriku - SSE a.s. - MŠ

Dohoda o platbách za odobratú, ale nevyfakturovanú elektirku - SSE a.s. - ZŠ

Dodatok k zmluve o dodávke zemného plynu - SPP a.s. - 2. časť - MŠ

Dodatok k zmluve o dodávke zemného plynu - SPP a.s. - 1.časť - MŠ

Dodatok k zmluve o dodávke zemného plynu - SPP a.s. - 2.časť - ZŠ

Dodatok k zmluve o dádávke zemného plynu - SPP a.s. - 1.časť -  ZŠ

 

ZMLUVY 2012

 

NOVEMBER

 

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - Komunálna poisťovňa - ZŠ

 

OKTÓBER

 

Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby -2.časť - ZŠ

Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosž formou dobrovoľníckej služby - 1.časť -   ZŠ

Dodatok k Zmluve o pripojení - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Orange Slovensko a.s. - ZŠ

Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb - Slovak Telekom a.s. - ZŠ

Poistná zmluva - Allianz -Slovenská poisťovňa a.s. - ZŠ

 

SEPTEMBER

 

Zmluva o obchodno dodacích podmienkach - GPM VOZ s.r.o. - ŠJ ZŠ

Kúppna zmluva č.14/2012 - BEATI s.r.o. - ŠJ ZŠ

Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch - PENAM SLOVAKIA a.s. - ŠJ ZŠ

Kúpna zmluva číslo F116/12 - ATC -JR - ŠJ ZŠ

Kúpna zmluva - SNIEŽIK s.r.o. - ŠJ ZŠ

Kúpna zmluva - CHRIEN spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Príloha k poistnej zmluve číslo: 511031114 - Vyúčtovanie poistného - Allianz- Slovenská poisťovňa a.s.- ZŠ

Príloha k poistnej zmluve číslo:6808620234- Avízo na úhradu poistného - KOMUNÁLNA poisčovňa a.s. -ZŠ

Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny - SSE a.s. - MŠ

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - SSE a.s. - ZŠ

 

JÚN

 

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu školy s celodenným výchovným systémom v rámci národného projektu -MPC - 2.časť

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu školy s celodenným výchovným systémom v rámci národného projektu- MPC -1.časť

Zmluva o dodávke prác č.13-07-2012 - servis výťahov -HAVIT s.r.o.

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - EKRONN s.r.o.

 

MAREC

 

Poistná zmluva - KOMUNÁLNA popisťovňa a.s.

 

FEBRUÁR

 

Zmluva o zverení majetku do správy - Obec Ožďany

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - SLOVAK TELEKOM a.s.

 

ZMLUVY 2011

 

MAREC

 

Kúpna zmluva 608611 - ASKO

Zmluva o uskutočnení hodobných koncertov 12011119

 

FEBRUÁR

 

Kúpno predajná zmluva - INMEDIA spol.s.r.o. - ŠJ ZŠ

Dohoda č.2/§56/2011/ŠR - 1.časť; 2.časť; 3.časť

Zmluva o správe siete a pravidelnom servise IT

 

JANUÁR


Dohoda o platbách za odobratú elektricku energiu - MŠ

Dohoda o platbách za odobratú elektricku energiu

Obchodná zmluva o podmienkach dodávania tovaru - Pekáreň A&L - ŠJ ZŠ

Rámcová zmluva - ASTERA s.r.o. - ŠJ ZŠ 

Kúpna zmluva - RYBA Košice - ŠJ ZŠ