Zdieľať

Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - dostupné tu: https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf

 

 

 

 

 

 

Zdieľať