Zdieľať

4.2.2024

Vážení rodičia a priatelia školy, 

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!
Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!
Finančné prostriedky budú použité na:
• skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
• skvalitnenie vybavenia školy

 

27.1.2023         

 Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!
Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!
Finančné prostriedky budú použité na:
• skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
• skvalitnenie vybavenia školy

 

 

  

21.2.2022

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!
Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!
Finančné prostriedky budú použité na:
• skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
• skvalitnenie vybavenia školy

VYHLÁSENIE
POTVRDENIE
POUČENIE

 

  Na stiahnutie:

,,Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti"

 

 19. 1. 2020              

 Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!
Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!
Finančné prostriedky budú použité na:
• skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
• skvalitnenie vybavenia školy

 

  

16. 4. 2020

 

Riaditeľka školy ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany oznamuje, že v 2. polroku školského roka 2019/2020 predmety výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná a športová výchova, pracovné vyučovanie, technika, náboženská výchova katolícka, náboženská výchova evanjelická, etická výchova budú neklasifikované (nehodnotené). Ostatné predmety vo všetkých ročníkoch budú hodnotené slovne.
(Metodický pokyn č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy)

 

Mgr. Judita Hercegová, riaditeľka ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany

 

6. 4. 2020

USMERNENIE RIADITEĽSTVA ZŠ S MŠ V OŽĎANOCH K ZÁPISOM DO MŠ, 1. A 5. ROČNÍKA ZŠ

 

29. 3. 2020

 

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 26. marca 2020

 

11. 2. 2020

 

Vážení rodičia a priatelia školy,

 

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!
Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

 

Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

 

Finančné prostriedky budú použité na:
• skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
• skvalitnenie vybavenia školy

 

 

VYHLÁSENIE

POTVRDENIE

 

 

28. 10. 2019

OZNAM


Riaditeľka ZŠ s MŠ v Ožďanoch oznamuje, že dňa

06. 11. 2019 (streda)  udeľuje žiakom ZŠ s MŠ riaditeľské voľno

z prevádzkových dôvodov.


Vo vyučovaní a v prevádzke ZŠ s MŠ Ožďany sa bude opäť pokračovať v nasledujúci pracovný deň po riaditeľskom voľne,

t.j. 07. 11 2019 (štvrtok).

 

3. 4. 2019

zapis2019

26. 3. 2019

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA/RIADITEĽKY - klik na prepojenie

 

25. 3. 2019 

OZNAM O UDELENÍ RIADITEĽSKÉHO VOĽNA

Riaditeľka školy Mgr. Želmíra Vargicová udeľuje žiakom ZŠ riaditeľské voľno dňa 29. 3. 2019 (piatok) z prevádzkových dôvodov.  V uvedený deň nebude v prevádzke základná škola, školská jedáleň pri ZŠ a školský klub detí. Vo vyučovaní a v prevádzke školy sa bude pokračovať v pondelok 1. 4. 2019. 

 

 

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!
Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:
• skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
• skvalitnenie vybavenia školy

 

 

 

 

6. 4. 2018

Oznam o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľka školy Mgr. Želmíra Vargicová udeľuje žiakom ZŠ riaditeľské voľno dňa 13. 4. 2018 (piatok) z prevádzkových dôvodov – Preventívne psychologické poradenstvo podľa zákona 317/2009 § 55.

 

 

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!
Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:
• skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
• skvalitnenie vybavenia školy

 

VYHLÁSENIE

POTVRDENIE

POUČENIE

 

 

6. 3. 2018

OZNAM O UDELENÍ RIADITEĽSKÉHO VOĽNA

Riaditeľka ZŠ s MŠ Ožďany Vás v zmysle § 3 ods. 10 Vyhlášky č. 518/2010 Z. z. informuje, že podľa § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní poskytuje žiakom ZŠ Ožďany dňa 09. 03. 2018 riaditeľské voľno, a to z prevádzkových dôvodov – kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov v rámci projektu ŠOV. V uvedený deň nebude v prevádzke základná škola, školská jedáleň pri ZŠ a školský klub detí. Vo vyučovaní a v prevádzke školy sa bude pokračovať v pondelok 12. 03. 2018.

 

 

13. 12. 2017

OZNAM O UDELENÍ RIADITEĽSKÉHO VOĽNA

 

 Riaditeľka ZŠ s MŠ Ožďany Vás v zmysle § 3 ods. 10 Vyhlášky č. 518/2010 Z. z. informuje, že podľa § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní poskytuje žiakom ZŠ Ožďany z prevádzkových dôvodov dňa 20. 12. 2017 riaditeľské voľno. V uvedený deň nebude v prevádzke základná škola, školská jedáleň pri ZŠ a školský klub detí. Vo vyučovaní a v prevádzke školy sa bude pokračovať vo štvrtok 21. 12. 2017.

 

 

30. 4. 2017

 

OZNAM O UDELENÍ RIADITEĽSKÉHO VOĽNA

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ Ožďany Vás v zmysle § 3 ods. 10 Vyhlášky č. 518/2010 Z. z. informuje, že podľa § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní poskytuje žiakom ZŠ Ožďany z prevádzkových dôvodov dňa 02. 06. 2017 riaditeľské voľno. V uvedený deň nebude v prevádzke základná škola, školská jedáleň pri ZŠ a školský klub detí. Vo vyučovaní a v prevádzke školy sa bude pokračovať v pondelok 05. 06. 2017.

 

 

10. 4. 2017

OZNAM O UDELENÍ RIADITEĽSKÉHO VOĽNA

Riaditeľka ZŠ s MŠ Ožďany Vás v zmysle § 3 ods. 10 Vyhlášky č. 518/2010 Z. z. informuje, že podľa § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní poskytuje žiakom ZŠ Ožďany z prevádzkových dôvodov dňa 19. 04. 2017 riaditeľskévoľno. V uvedený deň nebude v prevádzke základná škola, školská jedáleň pri ZŠ a školský klub detí. Vo vyučovaní a v prevádzke školy sa bude pokračovať vo štvrtok 20. 04. 2017.

Dôvod : preventívne psychologické poradenstvo podľa zákona č. 317/2009, § 55.

 

23. 3. 2017

OZNAM O UDELENÍ RIADITEĽSKÉHO VOĽNA

Riaditeľka ZŠ s MŠ Ožďany Vás v zmysle § 3 ods. 10 Vyhlášky č. 518/2010 Z. z. informuje, že podľa § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní poskytuje žiakom ZŠ Ožďany z prevádzkových dôvodov dňa 31. 03. 2017 riaditeľskévoľno. V uvedený deň nebude v prevádzke základná škola, školská jedáleň pri ZŠ a školský klub detí. Vo vyučovaní a v prevádzke školy sa bude pokračovať v pondelok 03. 04. 2017.

Dôvod: metodický deň v rámci Dňa učiteľov.

 

OZNAM

Vážení rodičia a priatelia školy,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!
Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!
Finančné prostriedky budú použité na:
• skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
• skvalitnenie vybavenia školy

 

VYHLÁSENIE

POTVRDENIE

 

OZNAM

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Ožďanoch v zmysle § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní poskytuje žiakom ZŠ a deťom MŠ z prevádzkových dôvodov dňa 20. 5. 2016 (piatok) riaditeľské voľno. V uvedený deň nebude v prevádzke Základná škola, Materská škola, Školská jedáleň pri ZŠ, Školská jedáleň pri MŠ a Školský klub detí. Vo vyučovaní a v prevádzke ZŠ s MŠ sa bude pokračovať v pondelok 23. 5. 2016.

 

 

OZNAM

ZŠ s MŠ Ožďany v zastúpení  Mgr. Želmírou  Vargicovou riaditeľkou školy, zverejňuje ponuku pracovného miesta na pozíciu učiteľa pre predprimárne vzdelávanie na dobu určitú, na jeden školský rok. Možný nástup 16.5.2016.
Bližšie informácie poskytne riaditeľka školy na t.č.0905716505

 

 

17. 2. 2016

OZNAM PRE RODIČOV A PRIATEĽOV ŠKOLY

     Obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste zvážili možnosť pomoci deťom našej školy  a odviedli 2 % z dane z príjmu pre záujmovú činnosť OKC IMA pri našej škole.

     Deti Základnej školy s materskou školou v Ožďanoch sú členmi mládežníckej záujmovej organizácie IMA so sídlom v Bratislave. Z tohto dôvodu môžete odovzdať  2 % z dane z príjmu  tejto organizácii (podľa priložených  dokumentov na stiahnutie).  Uvedená  organizácia  každý rok všetky takto získané finančné prostriedky odovzdá pre OKC IMA pracujúce pri našej ZŠ a využívajú sa  na záujmovo-vzdelávaciu činnosť detí v krúžkoch  IMA.  Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ nie je prijímateľom 2 %.

     V mene detí našej školy, ktoré sú členmi  krúžkov IMA, Vám srdečne ďakujeme.

 

VYHLÁSENIE

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z  PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

 

 

12. 11. 2015

OZNAM

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA SLÁVNOSTNÚ AKADÉMIU PRI PRÍLEŽITOSTI 70. VÝROČIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OŽĎANOCH.

DŇA 27. NOVEMBRA 2015 O 17.00 V SÁLE DOMU KULTÚRY V OŽĎANOCH PRE POZVANÝCH HOSTÍ A RODIČOV ŽIAKOV, ŠIRŠIA VEREJNOSŤ SA MÔŽE ZÚČASTNIŤ GENERÁLNEJ SKÚŠKY V TEN ISTÝ DEŇ OD 8.00-11.00.

 

22. 03. 2015

OZNAM

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Ožďanoch v zmysle § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní poskytuje žiakom ZŠ a deťom MŠ z organizačných a prevádzkových dôvodov dňa 27. 03. 2015 (piatok) riaditeľské voľno. V uvedený deň nebude v prevádzke Základná škola, Materská škola, Školská jedáleň pri ZŠ, Školská jedáleň pri MŠ a Školský klub detí. Vo vyučovaní a v prevádzke ZŠ s MŠ sa bude pokračovať v pondelok 30. 03. 2015.

 

 

 

23. 1. 2015

OZNAM

28. 1. 2015 – od 13:00 do 16:00 – PEDAGOGICKÁ RADA

Program:

1) Vyhodnotenie prospechu a správania za 1. polrok šk. roka 2014/2015
2) Anamnéza tried
3) Návrhy a odsúhlasenie znížených známok zo správania, opatrenia na zlepšenie stavu
4) Vnútroškolská kontrola – triedna agenda
5) Rôzne

 

 

9. 12. 2014

OZNAM

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Ožďanoch v zmysle § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní poskytuje žiakom ZŠ a deťom MŠ z organizačných a prevádzkových dôvodov dňa 12. 12. 2014 (piatok) riaditeľské voľno. V uvedený deň nebude v prevádzke Základná škola, Materská škola, Školská jedáleň pri ZŠ, Školská jedáleň pri MŠ a Školský klub detí. Vo vyučovaní a v prevádzke ZŠ s MŠ sa bude pokračovať v pondelok 15. 12. 2014.

 

 

3. 9. 2014

OZNAM

ZŠ s MŠ, Hlavná 66 Ožďany príjme asistenta učiteľa v MŠ spĺňajúceho kvalifikačné predpoklady s nástupom od 16. 9. 2014 na dobu určitú do 30. 6. 2015. Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s profesijným životopisom a overenými kópiami dokladov o vzdelaní  posielajte do 10. 9. 2014 na adresu ZŠ s MŠ, Hlavná 66 980 11 Ožďany. Bližšie informácie na tel. č. 047/5694163, 047/5694580, mobil: 0905 716 505 - riaditeľka školy Mgr. Želmíra Vargicová.

 

 

23. 5. 2014

OZNAM

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Ožďanoch oznamuje, že dňa 30. 05. 2014 (piatok) bude materská škola v prevádzke do 12. 15 hod a školský klub detí do 12. 30 hod, z dôvodu účasti zamestnancov na relaxačno-ozdravovacom pobyte.
V prevádzke materskej školy a školského klubu detí sa bude pokračovať v pondelok 02. 06. 2014.

 

 

28. 04. 2014

OZNAM


Riaditeľka ZŠ s MŠ v Ožďanoch v zmysle § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní poskytuje žiakom a deťom ZŠ s MŠ z organizačných a prevádzkových dôvodov dňa 2. 5. 2014 (piatok) riaditeľské voľno. V uvedený deň nebude v prevádzke Základná škola, Materská škola, Školská jedáleň pri ZŠ, Školská jedáleň pri MŠ a Školský klub detí.
Vo vyučovaní a v prevádzke ZŠ s MŠ sa bude pokračovať v pondelok 5. 5. 2014.

 

 

25. 5. 2014

Výberové konanie na riaditeľa/ku Základnej školy s materskou školou Ožďany


Kvalifikačné predpoklady:

• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa požadované na výkon výchovnovzdelávacej činnosti učiteľa prvého stupňa základných škôl alebo učiteľa druhého stupňa základných škôl v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 170/2010 Z.z.

• dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou podľa § 27 ods. 5 alebo § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• najmenej päť rokov pedagogickej praxe

Iné predpoklady:
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka
• znalosť školskej legislatívy a riadenia školy
• osobnostné a morálne predpoklady

K prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:
• overené kópie dokladov o vzdelaní
• overený doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady
• potvrdenie o pedagogickej praxi
• profesijný životopis
• výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
• predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy v písomnej forme
• písomný súhlas uchádzača s použiím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 ods. 1 a 2 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe prihlášky

 

Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie" NEOTVÁRAŤ doručte do 16. mája 2014 na adresu: Obec Ožďany, 980 11 Ožďany, Ožďany 160. Viac informácií dostanete na Obecnom úrade v Ožďanoch a na tel. čísle 047 5694146.

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú predpoklady, oznámený písomne radou školy najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.

 

V Ožďanoch, 17. 04. 2014

Ing. Adrian B a r t o
starosta obce Ožďany

 

 

25. 3. 2014

Riaditeľka ZŠ s MŠ Ožďany Mgr. Želmíra Vargicová Vám oznamuje, že dňa 28. 03. 2014 (piatok) bude vyučovanie končiť 4. vyučovacou hodinou (o 10. 50 hod), z dôvodu aktivít pedagogických zamestnancov. Školský klub detí v tento deň nebude v prevádzke.

 

25. 3. 2014

Vážení rodičia, priatelia školy!

Vedenie ZŠ s MŠ Ožďany Vám oznamuje, že v mesiacoch marec a apríl 2014 pripravujeme v dvoch fázach realizáciu kamerového systému v budove 2. stupňa ZŠ. Monitorované budú všetky tri chodby - prízemie, 1. poschodie, 2. poschodie a celý školský dvor. Na 2. poschodí budú monitorované aj dve triedy, nakoľko sa v tomto školskom roku vyskytli prípady šikanovania práve v týchto triedach. Kamery prispejú k sledovaniu problémového správania sa žiakov medzi sebou a aj voči vyučujúcim, k sledovaniu plnenia si povinností žiakov vo vyučovacom procese. Prispejú k zaisteniu bezpečnosti žiakov hlavne cez prestávky, pretože dozor konajúci učiteľ nemôže byť všade.
Je kamerový systém v učebniach zasahovaním do súkromia žiakov a učiteľov?
Nie, pretože žiaci chodia do školy, lepšie povedané by mali chodiť do školy sa niečo naučiť, získať vedomosti či návyky. Štát prispieva na chod všetkých škôl. Z tohto pohľadu sú školy verejným priestorom, keďže na ich chod prispieva každý občan zo svojich daní. Kamery počas vyučovania nezasahujú do súkromia žiakov ani učiteľov, pretože vyučovací proces, ktorý v učebniach prebieha, nie je súkromná záležitosť zúčastnených. Súkromný život majú všetci zúčastnení v iných ako školských priestoroch, keďže v osobnom čase sa žiaci, učitelia, zamestnanci venujú svojim súkromným záujmom, čo nie je prípustné v škole.
Od momentu vstupu žiakov do areálu školy do ich odchodu je za nich zodpovedná škola. Dozor na chodbách a v učebniach počas prestávok, počas obeda a voľných hodín je veľmi dôležitý. Monitorovací systém pomáha aj v tomto - učiteľ sa má počas prestávok fyzicky i psychicky pripravovať na vyučovanie, aby bol maximálne profesionálny a nie robiť policajta.
Kamery všeobecne pôsobia preventívne, takže v spoločných priestoroch ako i v učebniach znižujú vandalizmus. Ak sa kamerový systém inštaluje aj v areáli školy, zriaďovateľ a riaditeľ školy má prehľad nielen o citlivých otázkach vyučovacieho procesu a práce personálu školy, ale aj o pohybe cudzích osôb v areáli školy a jej okolí.
Ochrana osobných údajov bude zabezpečená. Rodičia žiakov dotknutých tried dostanú informovaný súhlas, kde zdôrazníme, kto bude mať zaheslovaný prístup k údajom a ako často sa budú údaje mazať – automatické mazanie údajov v systéme. Údaje sa použijú len so súhlasom zainteresovaných osôb.

 

5. 2. 2014

Vážení rodičia a priatelia školy,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!
Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!
Finančné prostriedky budú použité na:
• skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
• skvalitnenie vybavenia školy

Ak budete mať záujem darovať svoje 2%, potrebné údaje Vám budú poskytnuté.
Ďakujeme.

 

 

21. 1. 2014

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Ožďanoch Vás pozýva na

zápis do 5. ročníka na školský rok 2014/2015

v dňoch 10. 02. 2014 – 14. 02. 2014 od 7. 00 hod – 15. 00 hod

v hlavnej budove základnej školy (v kancelárii pani riaditeľky alebo v kancelárii pani zástupkyne riaditeľky pre ZŠ ).

 

Podrobnejšie informácie nájdete v menu v položke ZÁPIS.

 

 

10. 1. 2014

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Ožďanoch pozýva rodičov a deti zo spádových obcí na

zápis do 1. ročníka na plnenie povinnej školskej dochádzky
na školský rok 2014/2015

dňa6. 2. 2014 o 13. 30 hod

v budove 1. stupňa Základnej školy s materskou školou (budova pri ceste),
na 1. poschodí v 4. ročníku.

  Podrobnejšie informácie nájdete v menu v položke ZÁPIS.

 

23. 1. 2013

 

OZNAM PRE RODIČOV A PRIATEĽOV ŠKOLY

 

Podľa § 50 Zák. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov môže daňovník predložiť miestnemu Daňovému úradu v Rimavskej Sobote  alebo  Daňovému  úradu,  do pôsobnosti ktorého patrí  Vaša obec, vyhlásenie o poukázaní 2 % podielu zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie roku 2012.

Obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste zvážili takúto možnosť pomoci deťom našej školy  a odviedli 2 % z dane z príjmu pre záujmovú činnosť OKC IMA pri našej škole, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3,32 €.

Deti Základnej školy s materskou školou v Ožďanoch sú členmi mládežníckej záujmovej organizácie IMA so sídlom v Bratislave. Z tohto dôvodu môžete odovzdať  2 % z dane z príjmu  tejto organizácii (podľa priložených  dokumentov na stiahnutie).  Uvedená  organizácia  každý rok všetky takto získané finančné prostriedky odovzdá pre OKC IMA pracujúce pri našej ZŠ a využívajú sa    na záujmovo-vzdelávaciu činnosť detí v krúžkoch  IMA.  Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ nie je prijímateľom 2 %.

V mene detí našej školy, ktoré sú členmi  krúžkov IMA, Vám srdečne ďakujeme.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

 

13.3.2012

Vážení rodičia.

Ukončili sme  anketu na zistenie záujmu o začiatok vyučovania.  Vyjadrilo sa 136 rodičov (v 9. ročníku sa nezisťovalo).  Z toho 57 % bolo za začiatok vyučovania o 7.15 hod. a 43 % za začiatok vyučovania o 8.15 hod.  Približne je to polovica, ale viac rodičov je za začiatok o 7.15, preto aj v budúcom školskom roku ostáva začiatok vyučovania nezmenený o 7.15 hod.  Ďakujem za vyjadrenie a prikloníme sa k názoru väčšiny.

Mgr. Želmíra Vargicová, riaditeľka školy

 

16.2.2012

OZNAM PRE RODIČOV A PRIATEĽOV ŠKOLY

Podľa § 50 Zák. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov môže daňovník predložiť miestnemu Daňovému úradu v Rimavskej Sobote  alebo  Daňovému  úradu,  do pôsobnosti ktorého patrí  Vaša obec, vyhlásenie o poukázaní 2 % podielu zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie roku 2011.

Obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste zvážili takúto možnosť pomoci deťom našej školy  a odviedli 2 % z dane z príjmu pre záujmovú činnosť OKC IMA pri našej škole.

Deti Základnej školy s materskou školou v Ožďanoch sú členmi mládežníckej záujmovej organizácie IMA so sídlom v Bratislave. Z tohto dôvodu môžete odovzdať  2 % z dane z príjmu  tejto organizácii (podľa priložených  dokumentov na stiahnutie).  Uvedená  organizácia  každý rok všetky takto získané finančné prostriedky odovzdá pre OKC IMA pracujúce pri našej ZŠ a využívajú sa  na záujmovo-vzdelávaciu činnosť detí v krúžkoch  IMA.  Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ nie je prijímateľom 2 %.

V mene detí našej školy, ktoré sú členmi  krúžkov IMA, Vám srdečne ďakujeme.


Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vyhlásenie

 

 

14.2.2012

Vážení rodičia, žiadame Vás o rešpektovanie nasledovných pravidiel :

1. Triedni učitelia majú konzultačné hodiny s rodičmi po ukončení vyučovania, t. j. po 13. 00 hod. Najvhodnejšie je odkázať  po Vašich deťoch, že prídete na konzultáciu, aby si triedny učiteľ vytvoril na Vašu návštevu časový priestor. Prosíme Vás, aby ste nenarušovali vyučovanie v dopoludňajších hodinách, ani cez prestávku, vyučujúci sa musia pripraviť na ďalšie hodiny.

2. Oznamujeme Vám, že na školskom dvore je vytvorené klzisko. Počas vyučovania je na ňom zabezpečený pedagogický dozor, po vyučovaní sa na klzisku môžu korčuľovať žiaci aj verejnosť, ale na Vašu alebo vlastnú  zodpovednosť, škola nezodpovedá za prípadné úrazy.

3. Škola má možnosť určiť začiatok vyučovania podľa Vyhlášky o ZŠ v čase od 7. 00 - 9. 00 hod.

Pre našu školu s prihliadnutím na autobusové spojenia,  prichádzajú do úvahy dve možnosti :

1. začiatok vyučovania o 7. 15  hoda koniec dopoludňajšieho vyučovania o  12. 40 hod - čo realizujeme teraz

2. začiatok vyučovania o 8. 15 hod a koniec dopoludňajšieho vyučovania o  13. 45 hod - čo by prichádzalo do úvahy od 1. 9. 2012. Podľa záujmu by mohli  žiaci  od 7. 00 - 8. 00 hod navštevovať ŠKD, ostatní žiaci by prichádzali do školy  o 8. 00 hod.

V súčasnosti prebieha zisťovanie, či majú rodičia záujem o posunutie začiatku vyučovania na 8. 15 hod.

 

19.1.2012

1./ Riaditeľka ZŠ s MŠ Ožďany oznamuje rodičom žiakov našej ZŠ, že podľa novelizovaného zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní ( Školský zákon) § 55 odsek 10, v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka , to je 31. januára na poslednej vyučovacej hodine, triedny učiteľ vydá žiakovi výpisslovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvýpolrok. Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za 1. polrok sa vydáva na základepísomnej žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu, alebo zástupcu zariadenia.

2./ Polročné prázdniny pre žiakov budú dňa 3. februára 2012.


 

 

 

Zdieľať