Zdieľať

Učebňa bola zriadená v rámci projektu Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety.
V tomto projekte ÚIPŠ máme zabezpečený prístup k digitálnym vzdelávacím objektom a získali sme sadu technického vybavenia na zriadenie učebne od 01. 09. 2014 – interaktívna tabuľa vrátane dataprojektoru, notebook so softvérom a reproduktory na ozvučenie miestnosti. Miestnosť sa bude využívať na vyučovanie podľa digitalizovaných učebníc a podľa projektu Planéta vedomostí.

Prevádzkový poriadok

Image00008

Zdieľať