Zdieľať

project logo

Európske kurikulum „Manažment multidisciplinárnych projektov“ je intelektuálnym výstupom medzinárodného projektu ERASMUS+ s názvom „e-Manažment multidisciplinárnych projektov pre sekundárne vzdelávanie“, v ktorom sme pracovali v školských rokoch 2015/2016 a 2016/2017.

Toto kurikulum bude dostupné vo forme e-learningového kurzu na https://scoala4pucioasa.moodle.ro/

V elektronickej podobe budú materiály kurikula (učebné osnovy, metodika a materiály pre učiteľov a materiály pre žiakov) dostupné vo všetkých jazykoch partnerstva na:

https://drive.google.com/ drive/folders/ 0ByALzRIYHfU4SWc2dzdWVHdPSzA? usp=sharing

Zdieľať