Zdieľať

Image00002

Ani sme sa nenazdali a už je to tu. Ukončili sme druhé kolo práce s micro:bitmi na hodinách techniky v piatom a šiestom ročníku. Aj v druhých skupinách v týchto ročníkoch sme sa naučili, čo je to micro:bit, aké má časti a ako môžeme dosiahnuť, aby robil to, čo my chceme, teda ako ho naprogramovať. Na hodinách sme pracovali pomocou pracovných listov, na ktorých bolo veľa zaujímavých otázok, námetov a spoločných hier a súťaží. Napríklad Tajná misia, Triedna lotéria, Bingo či Kameň, papier, nožnice. Všetko, čo sme sa naučili, sme ukázali svojim spolužiakom a rodičom na poslednej hodine techniky v tomto školskom roku ...

 Mgr. Katarína Kiráĺová

 

Fotogaléria 

Zdieľať