Zdieľať

Štatút žiackej školskej rady

LogoPDF

 

Plán práce žiackej školskej rady

LogoPDF

ŽIACKY PARLAMENT 2015/2016


5. A – Michal Gorta
          Michaela Danišová
6. A – Peter Oliver Rajnák
          Alex Cibuľa
7. A – Sára Dienešová
7. B. – Andrej Kurčík
8. A – Viktória Kováčová
          Vratko Bakša
9. A – Karin Machavová
          Filip Stieranka
zástupca učiteľov – Mgr. Milada Valková


ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA – 2015/2016


Predseda ( zástupca žiakov v rade školy): Karin Machavová 9. A
Podpredseda: Vratko Bakša 8. A
Zapisovateľ: Viktória Kováčová 8. A
Vedúci športových podujatí: Michal Gorta 5. A
Vedúci kultúrnych podujatí: Filip Stieranka 9. A
Referent pre prospech a správanie: Andrej Kurčík 7. B
Zástupca učiteľov: Mgr. Milada Valková

 parlament1  parlament2

Zdieľať