Zdieľať

Testovanie 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie T5–2019 sa

 v školskom roku 2019/2020 uskutoční

20. NOVEMBRA 2019 (STREDA)

z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra

Časový harmonogram testovania T5

Matematika

  • 8.00 – 8.10 hod. – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie odpoveďových hárkov
  • 8.10 – 8.20 hod. – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
  • 8.20 – 9.20 hod. – 60 minút administrácia testu z matematiky
  • 9.20 – 9.25 hod. – zozbieranie testov a odpoveďových hárkov
  • 9,25 – 9,50 hod. – prestávka 25 minút

Slovenský jazyk a literatúra

  • 9,50 – 9,55 hod. – úvodné pokyny a rozdanie odpoveďových hárkov
  • 9,55 – 10,05 hod. – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
  • 10,05 – 11,05 hod. – 60 minút administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry
  • 11,05 – 11,10 hod. – zozbieranie testov a odpoveďových hárkov
  • Viac na : http://www.nucem.sk


 
 
Zdieľať