Zdieľať

logoskoly


Vážení rodičia, milí žiaci!

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje rodičom a žiakom, že od 1.6.2020 sa otvára prevádzka materskej školy pre 2 triedy a základnej školy - 1. až 5. ročník, ŠKD a ŠJ pri MŠ aj ZŠ. 
Podľa nariadenia ministra školstva SR je účasť detí a žiakov na výchove a vzdelávaní v čase od 1.6. do 30.6.2020 dobrovoľná. 
V systéme Edupage sme spustili prihlasovanie žiakov 1. - 5. ročníka na vyučovanie. V materskej škole sme Vás oslovili osobne. Aby sme v MŠ vedeli dodržať všetky potrebné hygienicko-epidemiologické opatrenia, neotvorí sa plná kapacita, a tak sme pri nástupe od 1. 6. uprednostnili predškolákov a deti rodičov, ktorí sú zamestnaní, vracajú sa do zamestnania a nemajú svoje deti kam umiestniť. 
ŠKD bude v prevádzke pre deti rodičov, ktorí sú zamestnaní, vracajú sa do zamestnania a nemajú svoje deti kam umiestniť.  
Zákonný zástupca podá vyhlásenie o bezinfekčnosti pred nástupom na vyučovanie a taktiež by mal zodpovedne zvážiť, či prihlási na výchovu a vzdelávanie svoje dieťa, ak trpí nejakými chronickými respiračnými ochoreniami (silná alergia, astma a pod.) Vyhlásenie v elektronickej alebo tlačenej podobe spolu s prevádzkovými a organizačnými pokynmi Vám zabezpečíme a zverejníme budúci týždeň.

 

 

 

 

 

 

Zdieľať