Zdieľať

kviz


Národné finále Európskeho kvízu o peniazoch (EMQ) 2020 SA USKUTOČNÍ !!! 

Európsky kvíz o peniazoch je zameraný na zlepšenie finančnej gramotnosti 13 až 15-ročných žiakov a študentov hravou a zábavnou formou. Kvíz je súčasťou Európskeho týždňa financií (23.-29. marec 2020), každoročnej iniciatívy, ktorú organizujú národné bankové asociácie koordinované Európskou bankovou federáciou na podporu finančného vzdelávania v celej Európe. Každoročne sa počas jedného marcového týždňa konajú vo viac ako 30 krajinách stovky aktivít na podporu finančnej gramotnosti v Európe. Na Slovensku to bude práve Európsky kvíz o peniazoch organizovaný Slovenskou bankovou asociáciou v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska. 
Finále Národného kola sa uskutoční v piatok 29. mája 2020 v čase od 11.00 do 11.45 hod. prostredníctvom platformy Kahoot! a YouTube. Finálový kvíz bude pozostávať z 15 otázok v slovenskom jazyku. Počas národného finále budú hrať proti sebe jednotliví žiaci online a naživo. Rozhoduje správnosť a rýchlosť zadania odpovede. Tešíme sa a držíme palce našim šikovným chlapcom z ôsmeho a deviateho ročníka.

Mgr. Milada Valková

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať