Zdieľať

zus

ZUŠ v Poltári zverejnila usmernenie k prijímacím talentovým pohovorom na školský rok 2020/2021. V Elokovanom pracovisku pri ZŠ s MŠ v Ožďanoch bude prebiehať vyučovanie vo výtvarnom a tanečnom odbore. 

USMERNENIE K PRIJÍMACÍM TALENTOVÝM POHOVOROM

 

 

 

 


Zdieľať