Zdieľať

Scuola-dell-infanzia-aperte-le-iscrizioni-per-l-anno-scolastico-2019-20 articleimage-2


USMERNENIE RIADITEĽSTVA ZŠ S MŠ V OŽĎANOCH K ZÁPISOM DO MŠ, 1. A 5. ROČNÍKA ZŠ

 

 

 

 

 

 

 

 


Zdieľať