Zdieľať

vykricnik

ŠKOLY OSTÁVAJÚ ZATVORENÉ OD 30.3.2020 DO ODVOLANIA!

Ruší sa aj Testovanie 9 pre tento školský rok. Externé maturity a písomná časť internej maturity sa rušia. Termín interných maturít bude do 30. júna podľa vývinu situácie.

Prihlášky na SŠ bude možné podať do 15. mája 2020, bez potvrdenia lekára (teraz je na lekárov veľký nápor a musíme ich aspoň čiastočne odbremeniť).

Prijímačky na SŠ sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020, rovnako ako aj talentové skúšky.

Zápis do prvého ročníka ZŠ sa uskutoční od 15. do 30. apríla 2020 bez osobnej prítomnosti žiaka.

Podávanie žiadostí na prijatie do MŠ bude od 30. apríla do 31. mája 2020 bez potvrdenia o zdravotnom stave (preto, že je na lekárov obrovský nápor).

Zároveň žiadame rodičov aj žiakov o spoluprácu, aby sme tieto sťažené podmienky zvládli k spokojnosti oboch strán. Je preto potrebné naďalej sledovať internetovú žiacku knižku (EduPage) a maily, ktorými komunikujú učitelia so žiakmi. Zároveň je dôležité, aby si žiaci priebežne plnili zadané úlohy podľa pokynov vyučujúcich.

 

 

Zdieľať