Zdieľať

b2qOvyxH.large

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom zasadal Ústredný krízový štáb SR, na ktorom boli prijaté konkrétne opatrenia a určil, ako v danej situácii postupovať. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v tomto kontexte usmernenie pre školy a školské zariadenia:

https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vydalo-tretie-usmernenie-v-suvislosti-so-sirenim-koronavirusu/

 

 

 

Zdieľať