Zdieľať

Image00003


Hodnotu rodnej reči a materinského jazyka si v bežnom živote málokedy uvedomujeme. Pritom práve jazyky sú najsilnejšími nástrojmi na zachovanie a rozvoj nášho hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva.

Cieľom Medzinárodného dňa materinského jazyka, ktorým je už devätnásť rokov 21. február, je pripomenutie, poznávanie a zvyšovanie úrovne ovládania materinských jazykov na celom svete.
Pre žiakov druhého stupňa sme si pri tejto príležitosti pripravili nielen nástenky plné zaujímavostí, ale aj aktivitu, v ktorej si mohli preveriť svoje vedomosti zo slovenského jazyka. V zmiešaných družstvách súťažiaci dokázali, ako dobre poznajú spisovnú slovenčinu, významy slov či ustálených slovných spojení a ako sa vyznajú v dejinách spisovnej slovenčiny.

 PhDr. Henrieta Bálintová

  Fotogaléria 

Zdieľať