Zdieľať

Image00001

Dňa 10. februára 2020 sa v priestoroch CVČ Relax uskutočnilo okresné kolo 54. ročníka Biologickej olympiády v kategórii C pre žiakov 8. – 9. ročníka základnej školy a 3. – 4. ročníka gymnázia s osemročným štúdiom. Za našu školu na olympiádu do Rimavskej Soboty vycestovali štyria žiaci deviateho ročníka. A reprezentovali veľmi úspešne. Matúš Bystrianský obsadil 1. miesto, Matej Melicher 2. miesto a Lacko Kováč 3. miesto. Miška Danišová sa umiestnila na skvelom 5. mieste ako úspešná riešiteľka. Srdečne gratulujeme!!! Matejovi a Matúšovi budeme držať palce aj na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 26. marca v Banskej Bystrici.  

Celkové výsledky - CVČ RELAX Rimavská Sobota

 

 

 Fotogaléria 

Zdieľať