Zdieľať

Image00001


Na Štedrý deň o 14.00 sa stretlo veľké množstvo veriacich v tunajšom kostole ECAV. Slávnostné služby Božie spestrili básničkami aj žiaci našej školy, ktorí si spod vyzdobeného vianočného stromčeka po ukončení SB odniesli malé darčeky. 
Všetkým deťom za ich vystúpenie ďakujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.

Bc. E. Mészárosová

 

 

 

 Fotogaléria 

Zdieľať