Zdieľať

vykricnik


Dôležité!!!

Zajtra 8. januára 2020 bude z prevádzkových dôvodov (prerušená dodávka pitnej vody) skrátené vyučovanie do 10:50.

Obed v školskej jedálni bude.

ŠKD nebude v prevádzke.

MŠ bude v prevádzke do 12:00 (rodičia si musia vyzdvihnúť deti po obede).

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať