Zdieľať

Image00025

Predvianočné prípravy sú nielen o zhone, ale hlavne o akomsi stíšení sa. O tom, aby sme zažali čosi skryté, ale zároveň vzácne v našich dušiach. Koledy či vianočné piesne v podaní našich žiakov boli 20. decembra krásnou bodkou za každodenným zhonom. Počas vianočného koncertu pod taktovkou Mgr. Ľubice Markotánovej sme mali možnosť načrieť nielen do zvykov našich predkov, ale si aj vychutnať šikovnosť našich spevákov a speváčok. Príjemným doplnením programu boli aj tanečné čísla na známe vianočné melódie. Veríme, že koncert sa všetkým páčil, veď všetci účinkujúci doň vložili nielen svoje schopnosti, ale aj srdce.

Všetkým prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2020.

 PhDr. Henrieta Bálintová

 Fotogaléria 

Zdieľať