Zdieľať

Image00003


To, že advent je tu, si v kostole ECAV v Ožďanoch pripomenuli aj žiaci našej školy. A neboli to len žiaci navštevujúci NBE. 
Svojimi básničkami oslávili nielen čas čakania na príchod Pána Ježiša – advent, ale aj predkov, ktorí postavili evanjelický kostol v Ožďanoch. Koncom novembra totiž oslavujeme aj pamiatku posvätenia tohto chrámu Božieho. 
Všetkým zúčastneným ďakujeme a dúfame, že na Štedrý deň sa o 14.00 stretneme v ešte väčšom počte.

E. Mészárosová

 

 

 

 

 Fotogaléria 

Zdieľať