Zdieľať

Image00089

Mikuláš je dedko starý,
vie on robiť veľké čary.
Nadelí ti radosti,
čižmu plnú sladkostí.

Mikuláš je kúzelník,
darčeky nám vykúzli.
Ale iba pre takých,
čo neboli cez rok zlí.

Príď, Mikuláš, príď aj k nám,
nemusíš však chodiť sám.
Vezmi si aj priateľov,
privíta vás celý dom!

(zdroj: https://najmama.aktuality.sk/clanok/231945/extra-mikulasske-versovacky-a-basnicky/)

Dňa 6. decembra 2019 zavítal dlho očakávaný Mikuláš v sprievode čerta a anjela aj do Oždian. Potešil detičky v škôlke i v obci. Veď ako inak, keď deťúrence tancovali, veršovali a spievali. Pekným programom potešili nielen Mikuláša, anjela a čerta, ale aj prítomných rodičov a starých rodičov. Mikuláš veru musel uznať, že tie naše deti sú šikovné a sladké odmeny si zaslúžia.

 PhDr. Henrieta Bálintová

 

 

 

 

 

 Fotogaléria 

Zdieľať