Zdieľať

Image00010

Každoročne sa naši pohybovo nadaní žiaci tešia na pre nás úspešný viacboj všestrannosti, ktorý sa organizuje v Rimavskej Sobote. 7. 11. /štvrtok/ sa šesť žiakov spolu s pánom učiteľom Valkučákom vybralo skúsiť športové šťastie. Štyria žiaci 5. ročníka a dvaja žiaci 9. ročníka. Boli sme veľmi úspešní. Žiak 9. ročníka Martin Bystriansky získal 3. miesto v kategórii starší žiaci. Postupuje na majstrovstvá Slovenska, ktoré budú v Liptovskom Mikuláši.
Srdečne blahoželáme a držíme palce na MS!

 Mgr. Milada Valková

 

 Fotogaléria 

Zdieľať