Zdieľať

Image00001

28.10.2019

Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc bola „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského".

V rámci tohto dňa sa uskutočnili na našej škole zaujímavé aktivity, ktorými sme chceli podporiť sviatok školských knižníc. Žiaci prvého stupňa sa zoznamovali s procesom výroby kníh, a s poviedkou J.G. Tajovského – Mamka Pôstková... Starší žiaci spolu s pani učiteľkou Markotánovou pripravili krásnu výstavku, ktorá nám pripomenula nielen oslavovaného spisovateľa, ale aj dobu v ktorej tvoril a žil on a hrdinovia jeho poviedok. Teší nás, že žiakov aktivity zaujali a podujatie splnilo svoj cieľ. Naším zámerom bolo poukázať na význam a prínos kníh pri vzdelávaní detí, ale najmä podporiť vzťah žiakov ku knihám, k školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu.

Mgr. Monika Kubelková

 Fotogaléria

Zdieľať