Zdieľať

Image00007


23.10.2019

V školskom roku 2018/2019 bol spustený do prevádzky Informačný systém testovania žiakov, ktorého hlavným cieľom je poskytnúť rodičom dieťaťa užitočnú informáciu o tom, aké má dieťa vrodené predpoklady a podľa toho je odporúčaná zodpovedajúca skupina športov.
Aj v tomto školskom roku 2019/2020 sme testovali pohybové predpoklady žiakov 1. ročníka a to v týchto disciplínach:
- predklon v sede s dosahovaním
- ľah- sed
- skok do diaľky z miesta
- výdrž v zhybe
- zostava s tyčou
- kotúľanie 3 lôpt
- člnkový beh 4 x 10 m
- vytrvalostný stupňovaný beh na 20 m
- vlajková naháňačka
Naši malí prváci preukázali počas testovania bojovnosť, veľké nadšenie vykonať dané disciplíny čo najlepšie, najrýchlejšie a najdôkladnejšie. Už teraz vieme, že mnohí z nich sú výborní športovci, ktorí budú reprezentovať našu školu na rôznych športových súťažiach.

Mgr. Alica Kubelková
Mgr. Monika Kubelková

 

 Fotogaléria 

Zdieľať