Zdieľať

Image00007

16.10.2019

Hovorí sa, že starí ľudia milujú svoje vnúčatá a všeobecne všetky malé deti. Určite je to pravda, pretože akonáhle k nám zavítali deti zo Základnej školy v Ožďanoch, naši starkí zaujali svoje miesta v jedálni a s rozžiarenými očami a úsmevom na tvári sledovali krásny program detí.
Básničky striedali piesne spievané jednotlivo, ale i v skupinách, pri tanci sa deťom nohy iba tak mihali a naši starkí nešetrili potleskom. Samozrejme že potlesk na záver patril aj dvom p. učiteľkám – Mgr. Ľubici Markotánovej a Bc. Anne Krosnerovej, ktoré spoločne tento krásny program pre našich starkých k Mesiacu úcty k starším nacvičili.
(zdroj: Prišli nás pozdraviť deti zo ZŠ Ožďany. https://www.ddadsssusany.sk/prisli-nas-pozdravit-deti-zo-zs-ozdany)

Fotogaléria 

Zdieľať