Zdieľať

Image00028

Čas je čas a s časom nie sú špásy. Čas nezastane ani v pľúšti, v nečase, ani čas nemáva času nadostač.
Príde čas, keď zo zrkadla vlasy vyskočia nám - nite strieborné.
Pochopíme mlčky: už sa prehol deň ...
Rátanie rokov – aká márna práca.
Sivý vlas, verte, nie je sivý svet.
Každý z nás denne nachádza a stráca...

Jesenný mesiac október sa vo vedomí ľudí spája so symbolickou jeseňou života človeka. Aspoň na pár chvíľ spomalíme rýchle tempo života, pristavíme sa pri našich blízkych, starých rodičoch, ujoch, tetách, susedoch, pozdravíme ich, venujeme kvietok, pohladkáme po vráskavých rukách, vypočujeme a oceníme ich múdre rady. A tak sa aj stalo. V piatok 11. 10. 2019 sme uvili symbolickú kytičku tanca, piesní a básničiek. Starí rodičia ju prijali s láskou a na ich tvárach sa vyčaril čarovný úsmev i slza šťastia.

Mgr. Ľubica Markotánová

 Fotogaléria

Zdieľať