Zdieľať

Image00180

28. jún 2019 bol dňom slávnostného vyhodnotenia celoročnej práce našich žiakov. Dostali vysvedčenia aj pochvaly a tí najúspešnejší boli ocenení pred očami publika v priestoroch Kultúrneho domu v Ožďanoch.
Koniec školského roka je časom bilancovania, odmeňovania i poďakovania tým, ktorí sa počas roka najviac snažili, tým, ktorí obetovali kus svojho voľného času v prospech školských povinností, tým, ktorí počas školského roka robili dobré meno nielen svojim rodičom, ale aj svojej škole.
Koniec školského roka je dňom, keď sa so školou lúčia jej najstarší žiaci – deviataci. Všetkým prajeme v ich ďalšom živote veľa tvorivých síl a úspechov. Veríme, že na tých, s ktorými prežili časť svojho života, nezabudnú.
Tento školský rok je zároveň aj dňom, keď sa lúčime i s pani učiteľkami, ktoré uzatvárajú jednu kapitolu vo svojom živote. Bude nám chýbať energickosť, múdrosť a rozvaha nielen pani učiteľky Vidinskej, ale najmä našej pani riaditeľky, Mgr. Želmíry Vargicovej, ktorá svojou húževnatosťou a odhodlanosťou vybudovala v obci jednu modernú a konkurencieschopnú školu. Viedla ju zodpovedne s cieľom vychovať zo žiakov sebavedomých, šťastných a vzdelaných mladých ľudí. Pani učiteľky, ďakujeme Vám a prajeme Vám do ďalších rokov Vášho života pevné zdravie, veľa šťastia, lásky a spokojnosti v kruhu najbližších.

PhDr. Henrieta  Bálintová

 

Príhovor riaditeľky školy:

 

Vážení kolegovia, rodičia a milí žiaci!


     Dnešným dňom sa končí školský rok 2018/2019. Desať mesiacov ste si plnili i neplnili svoje školské povinnosti a vaša snaha sa odzrkadlila vo výsledkoch na vysvedčení. Teraz sú však pred vami prázdniny, ktoré vám poskytnú oddych a načerpanie nových síl do ďalšieho školského roka. Dúfam, že v septembri prídete rozumnejší, dospelejší a ohľaduplnejší voči svojim spolužiakom a učiteľom, ktorí vás chcú čo najlepšie pripraviť na život mimo školských lavíc.
     Milí prváci. Váš prvý rok, a hádam aj ten najťažší rok v škole, je už za vami. Naučili ste sa počas tohto obdobia naozaj veľa. Nie je jednoduché zvyknúť si na školské povinnosti. No môžem povedať, že ste to za pomoci vašich učiteliek zvládli výborne. Nech sa vaša usilovnosť nestratí a pretrvá aj v ďalších ročníkoch.
     Milí deviataci, vám sa dnešným dňom ukončilo deväťročné základné vzdelávanie. Opúšťate školské lavice. Každý z vás ide svojou cestou. Čaká vás štúdium v iných školách či príprava na zamestnanie. Boli ste dobrými deviatakmi s ochotou pomáhať pani učiteľke a išli príkladom mladším žiakom. Lúčime sa teda s vami a v mene všetkých vašich učiteľov vám prajem veľa šťastia. Dúfam, že na roky strávené v našej škole budete s radosťou a láskou spomínať. Dúfam, že budete s láskou spomínať aj na mňa, pretože ak som bola niekedy prísna to len preto, aby ste si odniesli čím viac do života z matematiky, aj keď niektorým to nie je obľúbený predmet.
     To, že máte za sebou desať mesiacov veľkého snaženia platí samozrejme aj pre ďalšie ročníky. Taktiež piataci, zvládli prvý rok na druhom stupni, čo je určite dosť náročné.
     Drahí kolegovia. Tento školský rok sme spravili veľa užitočnej, namáhavej a pre školu aj pre žiakov prospešnej práce. Ďakujem Vám všetkým za snahu, trpezlivosť, vytrvalosť a odhodlanosť v neľahkom učiteľskom povolaní. Prajem Vám zaslúžený oddych a verím, že po prázdninách sa otvorí lepší a úspešnejší rok.
     Milí žiaci! Mnohí z Vás dostanú ocenenia - či už v podobe výborných známok na vysvedčení, pochvál za reprezentáciu školy a výborné študijné výsledky, ale aj milé povzbudivé slová od tých, ktorí celý rok nad vami bdeli a držali nad vami ochrannú ruku - vašich rodičov a učiteľov. Šetriť slovami chvály by ste však nemali ani vy. Aj na vás je rad vysloviť slovo uznania a poďakovať sa tým, ktorí na vás dávajú pozor a vedú vás po cestách poznania tak, aby sa z vás stali ľudia, ktorí budú múdro a spravodlivo riadiť a spravovať tento svet.
     V neposlednom rade chcem povedať slová vďaky a pochvaly aj vám, všetkým nepedagogickým zamestnancom, bez vás by chod školy nebol možný a všetci si vážime vašu prácu.
     Ešte raz ďakujem vám všetkým.
     A tak prajem všetkým príjemné prázdniny a oddych venovaný k načerpaniu nových síl. 

 Fotogaléria

Zdieľať