Zdieľať

Image00067

6. 6. 2019

S radosťou sme sa zúčastnili pohybového cvičenia, ktoré je súčasťou tematického celku v rámci telesnej a športovej výchovy s názvom Pohyb a pobyt v prírode. Hlavnou náplňou tejto aktivity bol pobyt v prírode spestrený turistickými pochodmi. Teplo znásobovalo fyzické zaťaženie dňa. Táto činnosť okrem športovej hodnoty podnietila u žiakov i záujem o aktívny pohyb v ešte málo narušenej a čistej prírode. K tomu napomáhali aj turistické presuny mimo frekventovaných komunikácii.
Takéto a podobné turisticko-športové aktivity prispievajú nielen k primeranému fyzickému zaťaženiu žiakov, ale aj ku zdravej psychohygiene. 

 Mgr. Milada Valková

 

 Fotogaléria 

Zdieľať