Zdieľať

Image00002

Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zúčastnili dňa 26. a 27. marca 2019 v Rimavskej Sobote okresného kola Matematickej pytagoriády. Súťaže sa zúčastnili žiaci základných škôl a paralelných ročníkov osemročných gymnázií v kategórii P3 - P8. Okresného kola sa zúčastnilo 221 súťažiacich z 18 ZŠ a 3 OG.
Úspešným riešiteľom okresného kola bol ten súťažiaci, ktorý dosiahol 10 bodov a viac.

Žiak 3. ročnika Vrbiňák Jakub bol úspešný riešiteľ a umiestnil sa na 13. mieste zo 44 riešiteľov v jeho kategórii P 3.
Do kategórie P3 bolo zapojených 44 súťažiacich, z toho bolo 16 úspešných.

Žiačka 7. ročníka Šoóšová Nina bola úspešná riešiteľka a umiestnila sa na 2. mieste z 28 riešiteľov vo svojej kategórii P 7.
V kategórii P7 súťažilo 28 súťažiacich, z toho bolo 11 úspešných.

Žiak 8. ročníka Bystrianský Matúš bol úspešný riešiteľ a umiestnil sa na 1. mieste z 29 riešiteľov vo svojej kategórii P 8.
V kategórii P8 súťažilo 29 súťažiacich, z toho bolo 14 úspešných.

Žiačka Danišová Michaela bola úspešná riešiteľka a umiestnila sa na 2. mieste z 29 riešiteľov vo svojej kategórii P8.

Úspešným riešiteľom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

Mgr. Jana Vidinská

 Fotogaléria

Zdieľať