Zdieľať

Image00007

ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie, prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, poskytovať učiteľom anglického jazyka materiály využiteľné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania.(www.englishstar.sk)
10.5.2019 si 14 žiakov našej školy otestovalo svoje vedomosti z anglického jazyka v tejto medzinárodnej súťaži. Žiaci 2., 4., 5. a 8. ročníka usilovne pracovali na testoch a predviedli všetky svoje vedomosti. Teraz budeme spoločne čakať na výsledky, aby sme zistili, aké hviezdy a hviezdičky sa u nás na škole zrodia.

Mgr. Judita Hercegová

 

 Fotogaléria

Zdieľať