Zdieľať

Image00010

Dňa 6. mája 2019 sa konalo v Banskej Bystrici krajské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Naša žiačka 4. ročníka Klaudia Kalinová sa úspešne "prerecitovala" štyrmi kolami:

Triedne kolo - 1. miesto
Školské kolo - 1. miesto
Okresné kolo - 2. miesto
Regionálne kolo - 1. miesto.
 
Dnes súťažila v krajskom kole, na ktorom výkony všetkých prednášajúcich boli veľmi vyrovnané a na vysokej umeleckej úrovni. Sme hrdí, že Klaudika so cťou reprezentovala našu školu aj napriek tomu, že sa neumiestnila na prvých troch miestach. Srdečne jej blahoželáme ku krásnemu a bezprostrednėmu výkonu a veríme, že ostane verná kráse umeleckého slova.
 
 
Mgr. Monika Kubelková

 Fotogaléria 

Zdieľať