Zdieľať

Image00001

„Biblia je darom Božím a prejavom Jeho lásky k nám. My môžeme túto lásku prijímať čítaním Biblie a tým, že sa ju snažíme pochopiť," týmito slovami sa prihovorila všetkým zúčastneným seniorka Rimavského seniorátu Mgr. Viktória Lisáková na úvod Biblickej olympiády 2019, ktorá sa konala 12. 4. v EZŠ ZO v Rimavskej Sobote.
Našu školu reprezentovali v I. kategórii Marek Mészáros a v III. kategórii Alexandra Sviteková.
Žiaci písali 2 testy zo Starej a Novej zmluvy formou výberu z troch možností a jeden komplexný test s otvorenými otázkami. Téma bola určená vopred: králi Izraela zo Starej zmluvy a život apoštola Pavla (Nová zmluva) Žiaci neurobili hanbu a ukázali dobré vedomosti z poznania Biblie, za čo boli ocenení tí najlepší.
Saška Sviteková si odniesla za tretie miesto vo svojej kategórii štátnych škôl diplom a krásne ilustrovanú Novú zmluvu, za čo jej blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník BO 2020.

Bc. Elena Mészárosová

Fotogaléria

Zdieľať