Zdieľať

Image00077

Aj keď sme len malé deti
i my vieme triediť smeti.
/: Modrá, žltá, zelená
vieme, čo to znamená.:/

Takto sme si pospevovali na našej škole 17. apríla, keď sme sa všetci stretli na hornej chodbe, aby sme spolu oslávili Deň Zeme. Aprílové počasie nás tento rok nepotešilo, a preto sme naše enviroaktivity museli presunúť z areálu školy do budovy. Po úvodnom príhovore a dojemnom scénickom tanci sme sa rozdelili do envirotímov a postupne sme obišli 9 stanovíšť, kde sme plnili zaujímavé súťažné aktivity (viď. fotky). Boli zamerané najmä na triedenie odpadu, recykláciu, zdroje energie a šetrenie s elektrickou energiou, ochranu biodiverzity, vlastnosti životodárnej tekutiny - vody a pod.

Fotogaléria

Zdieľať